cz_database_user.lng 1.6 KB
Newer Older
1
2
<?php
$wb['database_user_txt'] = 'Uživatel databáze';
3
$wb['database_password_txt'] = 'Heslo databázového uživatele';
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
$wb['password_strength_txt'] = 'Bezpečnost hesla';
$wb['client_txt'] = 'Klient';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['database_user_error_empty'] = 'Uživatel databáze je prázdný.';
$wb['database_user_error_unique'] = 'Uživatel databáze s tímto názvem již existuje na serveru. Musíte zadat jedinečný název, např. můžete předřadit své doménové jméno k uživatelskému jménu.';
$wb['database_user_error_regex'] = 'Neplatné uživatelské jméno databáze. Uživatelské jméno může obsahovat tyto znaky: az, AZ, 0-9 a podtržítko. Délka: 2 až 64 znaků.';
$wb['database_user_error_len'] = 'Jméno uživatele databáze - {user} - je příliš dlouhé. Max. délka jména uživatele databáze vč. prefixu může být 16 znaků.';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
$wb['generate_password_txt'] = 'Generovat heslo';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
17
18
19
20
21
22
$wb['globalsearch_resultslimit_of_txt'] = 'z';
$wb['globalsearch_resultslimit_results_txt'] = 'výsledky';
$wb['globalsearch_noresults_text_txt'] = 'Žádné výsledky.';
$wb['globalsearch_noresults_limit_txt'] = '0 výsledků';
$wb['globalsearch_searchfield_watermark_txt'] = 'Hledat';
$wb['globalsearch_suggestions_text_txt'] = 'Návrhy';
23
$wb['limit_database_user_txt'] = 'The max. number of database users is reached.';
24
$wb['database_password_error_empty'] = 'Database password is empty.';
25
?>