Commit a8267b28 authored by Till Brehm's avatar Till Brehm
Browse files

Updated cz language files.

parent a8279baa
...@@ -153,3 +153,4 @@ $wb['err_csrf_attempt_blocked'] = 'CSRF attempt blocked.'; ...@@ -153,3 +153,4 @@ $wb['err_csrf_attempt_blocked'] = 'CSRF attempt blocked.';
$wb['select_directive_snippet_txt'] = 'Directive Snippets'; $wb['select_directive_snippet_txt'] = 'Directive Snippets';
$wb['select_master_directive_snippet_txt'] = 'Master Directive Snippets'; $wb['select_master_directive_snippet_txt'] = 'Master Directive Snippets';
?> ?>
...@@ -50,3 +50,4 @@ $wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets'; ...@@ -50,3 +50,4 @@ $wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
$wb['Sites'] = 'Stránky'; $wb['Sites'] = 'Stránky';
$wb['DNS'] = 'DNS'; $wb['DNS'] = 'DNS';
?> ?>
...@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['variables_txt'] = 'Proměnné'; ...@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
$wb['customer_viewable_txt'] = 'Customer viewable'; $wb['customer_viewable_txt'] = 'Customer viewable';
$wb['required_php_snippets_txt'] = 'Requiered PHP Snippet'; $wb['required_php_snippets_txt'] = 'Requiered PHP Snippet';
?> ?>
...@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['type_txt'] = 'Verze'; ...@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
$wb['customer_viewable_txt'] = 'Customer viewable'; $wb['customer_viewable_txt'] = 'Customer viewable';
?> ?>
...@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Pro tento server již existuje záznam firewallu ...@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Pro tento server již existuje záznam firewallu
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.'; $wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.'; $wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
?> ?>
...@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Otevřené TCP porty'; ...@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Otevřené TCP porty';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty'; $wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit záznam'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit záznam';
?> ?>
...@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['description_txt'] = 'Popis'; ...@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina'; $wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.'; $wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.';
?> ?>
...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['name_txt'] = 'Skupina'; ...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit skupinu'; $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!'; $wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?> ?>
...@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy'; ...@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní'; $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.'; $wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?> ?>
...@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy'; ...@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní'; $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.'; $wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?> ?>
...@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakové ISO 639-1 jazykové kódy (Viz: http: ...@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakové ISO 639-1 jazykové kódy (Viz: http:
$wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů'; $wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit'; $wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?> ?>
...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk k doplnění'; ...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk k doplnění';
$wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor'; $wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit'; $wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?> ?>
...@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor'; ...@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit'; $wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit'; $wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?> ?>
...@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykovou sadu'; ...@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykovou sadu';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru'; $wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit'; $wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?> ?>
...@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit'; ...@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.'; $wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
$wb['list_desc_txt'] = 'VAROVÁNÍ: Nepoužívejte import souborů jazyku z nedůvěryhodných zdrojů.'; $wb['list_desc_txt'] = 'VAROVÁNÍ: Nepoužívejte import souborů jazyku z nedůvěryhodných zdrojů.';
?> ?>
...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul'; ...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor'; $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava'; $wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava';
?> ?>
...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)'; ...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)'; $wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní'; $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?> ?>
...@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['select_all_server'] = 'Všechny servery'; ...@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['select_all_server'] = 'Všechny servery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci'; $wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>'; $wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>';
?> ?>
...@@ -45,3 +45,4 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo'; ...@@ -45,3 +45,4 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.'; $wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.'; $wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
?> ?>
...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit uživatele'; ...@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit uživatele';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID'; $wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Uživatel'; $wb['username_txt'] = 'Uživatel';
?> ?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment