Commit bd12aad9 authored by Till Brehm's avatar Till Brehm

Updated turkish translation.

parent 2ab1e585
This diff is collapsed.
<?php
$wb['1001'] = 'Username or password is empty.';
$wb['1002'] = 'Username or password is wrong.';
$wb['1001'] = 'Kullanıcı adı ya da parola boş.';
$wb['1002'] = 'Kullanıcı adı ya da parola hatalı.';
$wb['Groups'] = 'Gruplar';
$wb['groups_description'] = 'Sistem kullanıcılarını düzenleme formu.';
$wb['groups_description'] = 'Sistem kullanıcısı gruplarını düzenleme formu.';
$wb['Servers'] = 'Sunucular';
$wb['Config'] = 'Config';
$wb['Config'] = 'Ayarlar';
$wb['Add user'] = 'Kullanıcı ekle';
$wb['Edit user'] = 'Kullanıcı düzenle';
$wb['Edit user'] = 'Kullanıcı düzenle';
$wb['Add group'] = 'Grup ekle';
$wb['Edit group'] = 'Grup düzenle';
$wb['Edit server'] = 'Sunucu düzenle';
$wb['Sync. Now'] = 'Sync. Now';
$wb['DB Sync.'] = 'DB Sync.';
$wb['User Management'] = 'User Management';
$wb['CP Users'] = 'CP Kullanıcıları';
$wb['Remote Users'] = 'Remote Users';
$wb['Edit group'] = 'Grubu düzenle';
$wb['Edit server'] = 'Sunucuyu düzenle';
$wb['Sync. Now'] = 'Şimdi Eşleştir';
$wb['DB Sync.'] = 'Veritabanı Eşleştirme';
$wb['User Management'] = 'Kullanıcı Yönetimi';
$wb['CP Users'] = 'Panel Kullanıcıları';
$wb['Remote Users'] = 'Uzak Kullanıcılar';
$wb['System'] = 'Sistem';
$wb['Server Services'] = 'Server Services';
$wb['Services'] = 'Servisler';
$wb['Server Config'] = 'Sunucu Konfigurasyonu';
$wb['Server Services'] = 'Sunucu Hizmetleri';
$wb['Services'] = 'Hizmetler';
$wb['Server Config'] = 'Sunucu Ayarları';
$wb['Server'] = 'Sunucu';
$wb['Mail'] = 'Mail';
$wb['Mail'] = 'E-posta';
$wb['Getmail'] = 'Getmail';
$wb['Web'] = 'Web';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['Rescue'] = 'Rescue';
$wb['Server IP addresses'] = 'Sunucu IP düzenle';
$wb['Additional PHP Versions'] = 'Additional PHP Versions';
$wb['Firewall'] = 'Firewall';
$wb['Interface'] = 'Interface';
$wb['Interface Config'] = 'Main Config';
$wb['Domains'] = 'Domains';
$wb['Misc'] = 'Misc';
$wb['Software'] = 'Yazılım';
$wb['Rescue'] = 'Kurtarma';
$wb['Server IP addresses'] = 'Sunucu IP Adresleri';
$wb['Additional PHP Versions'] = 'Diğer PHP Sürümleri';
$wb['Directive Snippets'] = 'Yönerge Parçacıkları';
$wb['Firewall'] = 'Güvenlik Duvarı';
$wb['Interface'] = 'Arayüz';
$wb['Interface Config'] = 'Temel Ayarlar';
$wb['Domains'] = 'Alan Adları';
$wb['Misc'] = 'Çeşitli';
$wb['Software'] = 'Uygulama ve Eklentiler';
$wb['Repositories'] = 'Depolar';
$wb['Packages'] = 'Packages';
$wb['Updates'] = 'Updates';
$wb['Language Editor'] = 'Dil Editörü';
$wb['Languages'] = 'Diller';
$wb['New Language'] = 'Yeni Dil';
$wb['Merge'] = 'Merge';
$wb['Export'] = 'Dışa aktar';
$wb['Import'] = 'İçe aktar';
$wb['Remote Actions'] = 'Remote Actions';
$wb['Do OS-Update'] = 'Do OS-Update';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Do ISPConfig-Update';
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
$wb['Packages'] = 'Paketler';
$wb['Updates'] = 'Güncellemeler';
$wb['Language Editor'] = 'Dil İşlemleri';
$wb['Languages'] = 'Dil Dosyaları';
$wb['New Language'] = 'Dil Ekleme';
$wb['Merge'] = 'Dil Birleştirme';
$wb['Export'] = 'Dil İndirme';
$wb['Import'] = 'Dil Yükleme';
$wb['Remote Actions'] = 'Uzak İşlemler';
$wb['Do OS-Update'] = 'İşletim Sistemi Güncelleme';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'ISPConfig Güncelleme';
?>
<?php
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
$wb['name_txt'] = 'Name of Snippet';
$wb['type_txt'] = 'Type';
$wb['snippet_txt'] = 'Snippet';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Please specify a name for the snippet.';
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'There is already a directive snippet with this name.';
$wb['variables_txt'] = 'Variables';
$wb['Directive Snippets'] = 'Yönerge Parçacıkları';
$wb['name_txt'] = 'Parçacık Adı';
$wb['type_txt'] = 'Tip';
$wb['snippet_txt'] = 'Parçacık';
$wb['active_txt'] = 'Etkin';
$wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Parçacık adı boş olamaz.';
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'Aynı adlı bir yönerge parçacığı zaten var.';
$wb['variables_txt'] = 'Değişkenler';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Directive Snippets';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['name_txt'] = 'Name of Snippet';
$wb['type_txt'] = 'Type';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
$wb['list_head_txt'] = 'Yönerge Parçacıkları';
$wb['active_txt'] = 'Etkin';
$wb['name_txt'] = 'Parçacık Adı';
$wb['type_txt'] = 'Tip';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Yönerge Parçacığı Ekle';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Sunucu';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Açık TCP portları';
$wb['udp_port_txt'] = 'Açık UDP portları';
$wb['tcp_port_help_txt'] = 'Virgülle ayırınız';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Virgülle ayırınız';
$wb['active_txt'] = 'Aktif';
$wb['firewall_error_unique'] = 'Bu sunucuda bir firewall kaydı zaten var.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'TCP port tanımlaması için izin verilmeyen karakterler. İzin verilen karakterler; sayılar , : ve ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'UDP port tanımlaması için izin verilmeyen karakterler. İzin verilen karakterler; sayılar , : ve ,.';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Açık TCP kapıları';
$wb['udp_port_txt'] = 'Açık UDP kapıları';
$wb['tcp_port_help_txt'] = 'Virgül ile ayırarak yazın';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Virgül ile ayırarak yazın';
$wb['active_txt'] = 'Etkin';
$wb['firewall_error_unique'] = 'Bu sunucu için bir güvenlik duvarı kaydı zaten var.';
$wb['active_txt'] = 'Etkin';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'TCP kapı açıklamasında karakter kullanılamaz. Yalnız rakam, ":" ve "," karakterleri kullanılabilir.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'UDP kapı açıklamasında karakter kullanılamaz. Yalnız rakam, ":" ve "," karakterleri kullanılabilir.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Firewall';
$wb['active_txt'] = 'Aktif';
$wb['list_head_txt'] = 'Güvenlik Duvarı';
$wb['active_txt'] = 'Etkin';
$wb['server_id_txt'] = 'Sunucu';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Açık TCP portları';
$wb['udp_port_txt'] = 'Açık UDP portları';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Yeni Firewall Kaydı';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Açık TCP kapıları';
$wb['udp_port_txt'] = 'Açık UDP kapıları';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Güvenlik Duvarı Kaydı Ekle';
?>
<?php
$wb['description_txt'] = 'Açıklama';
$wb['name_txt'] = 'Grup';
$wb['name_err'] = 'Grup ismi 1-30 karakter arasında olmalı.';
$wb['name_err'] = 'Grup 1-30 karakter arasında olmalı.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Sistem kullanıcısı grupları';
$wb['list_head_txt'] = 'Sistem Kullanıcısı Grupları';
$wb['description_txt'] = 'Açıklama';
$wb['name_txt'] = 'Grup';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Yeni Grup';
$wb['warning_txt'] = '<b>UYARI:</b> Kullanıcı ayarlamalarını bu kısımdan yapmayınız. Bunun yerine Müşteri modülü altından Müşteri- ve Reseller seçeneklerini kullanınız. Kullanıcı veya grupları burada değiştirmek, veri kayıplarına neden olabilir!';
$wb['warning_txt'] = '<b>UYARI:</b> Buradan herhangi bir kullanıcı ayarını değiştirmeyin. Bunun yerine Müşteri modülünden Müşteri ya da Bayi ayarlarını değiştirin. Kullanıcı ya da gruplar değiştirildiğinde veri kaybı oluşabilir!';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['multiport_txt'] = 'Multi Port';
$wb['singleport_txt'] = 'Single Port';
$wb['protocol_txt'] = 'Protocol';
$wb['table_txt'] = 'Table';
$wb['target_txt'] = 'Target';
$wb['state_txt'] = 'State';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Destination Address';
$wb['source_ip_txt'] = 'Source Address';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['iptables_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
$wb['server_id_txt'] = 'Sunucu';
$wb['multiport_txt'] = 'Çok Kapı';
$wb['singleport_txt'] = 'Tek Kapı';
$wb['protocol_txt'] = 'İletişim Kuralı';
$wb['table_txt'] = 'Tablo';
$wb['target_txt'] = 'Hedef';
$wb['state_txt'] = 'Durum';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Hedef Adresi';
$wb['source_ip_txt'] = 'Kaynak Adresi';
$wb['active_txt'] = 'Etkin';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Bu sunucu için zaten bir güvenlik kaydı var.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'IPTables';
$wb['add_new_rule_txt'] = 'Add IPTables Rule';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['multiport_txt'] = 'Multi Port';
$wb['singleport_txt'] = 'Single Port';
$wb['protocol_txt'] = 'Protocol';
$wb['table_txt'] = 'Table';
$wb['target_txt'] = 'Target';
$wb['state_txt'] = 'State';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Destination Address';
$wb['source_ip_txt'] = 'Source Address';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['iptables_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
$wb['add_new_rule_txt'] = 'IPTables Kuralı Ekle';
$wb['server_id_txt'] = 'Sunucu';
$wb['multiport_txt'] = 'Çok Kapı';
$wb['singleport_txt'] = 'Tek Kapı';
$wb['protocol_txt'] = 'İletişim Kuralı';
$wb['table_txt'] = 'Tablo';
$wb['target_txt'] = 'Hedef';
$wb['state_txt'] = 'Durum';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Hedef Adresi';
$wb['source_ip_txt'] = 'Kaynak Adresi';
$wb['active_txt'] = 'Etkin';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Bu sunucu için zaten bir güvenlik duvarı kaydı var.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Yeni dil ekle';
$wb['language_select_txt'] = 'Dil kaynağını seçiniz';
$wb['language_new_txt'] = 'Yeni dil';
$wb['language_new_hint_txt'] = 'ISO 639-1 dil kodlamasında 2 karakter (Ayrıntı http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes)';
$wb['btn_save_txt'] = 'Yeni dil dosyası oluştur';
$wb['list_head_txt'] = 'Dil Ekleme';
$wb['language_select_txt'] = 'Dil Kaynağını Seçin';
$wb['language_new_txt'] = 'Eklenecek Dil Kodu';
$wb['language_new_hint_txt'] = '2 karakterden oluşan ISO 639-1 dil kodu (Ayrıntılı bilgi almak için: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes)';
$wb['btn_save_txt'] = 'Dil Paketi Oluştur';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Geri';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Dil birleştir';
$wb['list_desc_txt'] = 'Seçili dil dosyasını İngilizce dil dosyası ile birleştirir. <br />Bu olay kayıp metinleri ingilizce dil dosyasından seçili dil dosyasına ekler';
$wb['language_select_txt'] = 'Dil seç';
$wb['btn_save_txt'] = 'Dosyaları şimdi birleştir';
$wb['list_head_txt'] = 'Dil Birleştirme';
$wb['list_desc_txt'] = 'Seçilmiş dil dosyasını İngilizce dil dosyası ile birleştirir. <br />Böylece dil dosyasındaki eksik metinler İngilizce dil dosyasından tamamlanır.';
$wb['language_select_txt'] = 'Dil Seçin';
$wb['btn_save_txt'] = 'Dosyaları Birleştir';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Geri';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Dil dosyası editörü';
$wb['language_select_txt'] = 'Dil seç';
$wb['list_head_txt'] = 'Dil Dosyalarını Düzenleme';
$wb['language_select_txt'] = 'Dili seçin';
$wb['module_txt'] = 'Modül';
$wb['lang_file_txt'] = 'Dil dosyası';
$wb['btn_save_txt'] = 'Kaydet';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Geri';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Dil dosyalarını dışa aktar';
$wb['language_select_txt'] = 'Dil seç';
$wb['btn_save_txt'] = 'Export the selected language file set';
$wb['list_head_txt'] = 'Dil Paketi İndirme';
$wb['language_select_txt'] = 'Dili Seçin';
$wb['btn_save_txt'] = 'Dil Paketini İndir';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Geri';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Dil dosyasını içe aktar';
$wb['language_import_txt'] = 'Dil dosyası seç';
$wb['btn_save_txt'] = 'Seçili dil dosyasını içe aktar';
$wb['language_overwrite_txt'] = 'Eğer mevcutsa, üstüne yaz.';
$wb['list_head_txt'] = 'Dil Paketi Yükleme';
$wb['list_desc_txt'] = 'UYARI: Güvenilmeyen kaynaklardan aldığınız dil paketlerini yüklemeyin.';
$wb['language_import_txt'] = 'Yüklenecek Dil Dosyası';
$wb['btn_save_txt'] = 'Dil Paketini Yükle';
$wb['language_overwrite_txt'] = 'Var olan dosyaları değiştir';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Geri';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Skip ISPConfig version check';
$wb['list_desc_txt'] = 'WARNING: Do not import language files from untrustworthy sources.';
$wb['ignore_version_txt'] = 'ISPConfig sürümüne bakma';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Dil dosyası editörü';
$wb['language_select_txt'] = 'Dil seç';
$wb['list_head_txt'] = 'Dil Dosyalarını Düzenleme';
$wb['language_select_txt'] = 'Dil Seçin';
$wb['module_txt'] = 'Modül';
$wb['lang_file_txt'] = 'Dil dosyası';
$wb['lang_file_txt'] = 'Dil Dosyası';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Son değişiklik';
?>
<?php
$wb['repo_name_txt'] = 'Repository';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
$wb['repo_username_txt'] = 'User (optional)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Password (optional)';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['repo_name_txt'] = 'Depo';
$wb['repo_url_txt'] = 'İnternet Adresi';
$wb['repo_username_txt'] = 'Kullanıcı adı (isteğe bağlı)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Parola (isteğe bağlı)';
$wb['active_txt'] = 'Etkin';
?>
<?php
$wb['select_server_txt'] = 'Select Server';
$wb['btn_do_txt'] = 'Execute action';
$wb['do_osupdate_caption'] = 'Do OS-Update at remote server';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'This Action does a aptitude -y upgrade at your selected server.<br><br><strong>USE THIS AT YOUR OWN RISK!</strong>';
$wb['do_ispcupdate_caption'] = 'Do ISPConfig 3 - Update at remote server';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'This action does a ISPConfig3 update at your selected server.<br><br><strong>USE THIS AT YOUR OWN RISK!</strong>';
$wb['action_scheduled'] = 'The action is scheduled for execution';
$wb['select_all_server'] = 'All server';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig update instructions';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Login as root user on the shell of your server and execute the command<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />to start the ISPConfig update.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Click here for detailed update instructins</a>';
$wb['select_server_txt'] = 'Sunucu Seçin';
$wb['btn_do_txt'] = 'İşlemi Başlatın';
$wb['do_osupdate_caption'] = 'Uzak sunucudaki işletim sistemini güncelleyin';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Bu işlem seçilmiş sunucuda "aptitude -y upgrade" komutunu yürütür.<br><br><strong>OLUŞABİLECEK RİSKLER SİZE AİTTİR!</strong>';
$wb['do_ispcupdate_caption'] = 'Uzak sunucudaki ISPConfig 3 - sürümünü güncelleyin';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Bu işlem seçilmiş sunucuda ISPConfig3 güncellemesini yürütür.<br><br><strong>OLUŞABİLECEK RİSKLER SÜZE AİTTİR!</strong>';
$wb['action_scheduled'] = 'İşlem yürütülmek üzere zamanlandı';
$wb['select_all_server'] = 'Tüm Sunucularda';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig güncelleme yönergeleri';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Sunucunuzda root kullanıcısı ile bir kabuk oturumu açın ve ISPConfig güncellemesini başlatmak için<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />komutunu yürütün.<br /><br /><a href="http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/" target="_blank">Ayrıntılı güncelleme bilgilerine bakmak için buraya tıklayın</a>';
?>
<?php
$wb['username_txt'] = 'Kullanıcı adı:';
$wb['password_txt'] = 'Şifre:';
$wb['function_txt'] = 'Fonksiyonlar:';
$wb['password_txt'] = 'Parola:';
$wb['function_txt'] = 'İşlevler:';
$wb['username_error_unique'] = 'Bu kullanıcı adı zaten var';
$wb['username_error_empty'] = 'Kullanıcı adı boş olamaz';
$wb['password_error_empty'] = 'Şifre boş olamaz';
$wb['password_strength_txt'] = 'Şifre Gücü:';
$wb['Mail domain functions'] = 'Mail domain functions';
$wb['Mail user functions'] = 'Mail user functions';
$wb['Mail alias functions'] = 'Mail alias functions';
$wb['Mail forward functions'] = 'Mail forward functions';
$wb['Mail catchall functions'] = 'Mail catchall functions';
$wb['Mail transport functions'] = 'Mail transport functions';
$wb['Mail whitelist functions'] = 'Mail whitelist functions';
$wb['Mail blacklist functions'] = 'Mail blacklist functions';
$wb['Mail spamfilter user functions'] = 'Mail spamfilter user functions';
$wb['Mail spamfilter policy functions'] = 'Mail spamfilter policy functions';
$wb['Mail fetchmail functions'] = 'Mail fetchmail functions';
$wb['Mail user filter functions'] = 'Mail user filter functions';
$wb['Mail filter functions'] = 'Mail filter functions';
$wb['Client functions'] = 'Client functions';
$wb['Sites cron functions'] = 'Sites cron functions';
$wb['Sites database functions'] = 'Sites database functions';
$wb['Sites FTP-User functions'] = 'Sites FTP-User functions';
$wb['Sites Shell-User functions'] = 'Sites Shell-User functions';
$wb['Sites Domain functions'] = 'Sites Domain functions';
$wb['Sites Aliasdomain functions'] = 'Sites Aliasdomain functions';
$wb['Sites Subdomain functions'] = 'Sites Subdomain functions';
$wb['DNS zone functions'] = 'DNS zone functions';
$wb['DNS a functions'] = 'DNS a functions';
$wb['DNS aaaa functions'] = 'DNS aaaa functions';
$wb['DNS alias functions'] = 'DNS alias functions';
$wb['DNS cname functions'] = 'DNS cname functions';
$wb['DNS hinfo functions'] = 'DNS hinfo functions';
$wb['DNS mx functions'] = 'DNS mx functions';
$wb['DNS ns functions'] = 'DNS ns functions';
$wb['DNS ptr functions'] = 'DNS ptr functions';
$wb['DNS rp functions'] = 'DNS rp functions';
$wb['DNS srv functions'] = 'DNS srv functions';
$wb['DNS txt functions'] = 'DNS txt functions';
$wb['Mail mailing list functions'] = 'Mail mailinglist functions';
$wb['generate_password_txt'] = 'Generate Password';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Repeat Password';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'The passwords do not match.';
$wb['password_match_txt'] = 'The passwords do match.';
$wb['password_error_empty'] = 'Parola boş olamaz';
$wb['password_strength_txt'] = 'Parola Güçlüğü:';
$wb['Mail domain functions'] = 'Posta alan adı işlevleri';
$wb['Mail mailing list functions'] = 'Posta posta listesi işlevleri';
$wb['Mail user functions'] = 'Posta kullanıcı işlevleri';
$wb['Mail alias functions'] = 'Posta takma ad işlevleri';
$wb['Mail forward functions'] = 'Posta yönlendirme işlevleri';
$wb['Mail catchall functions'] = 'Posta tümünü al işlevleri';
$wb['Mail transport functions'] = 'Posta aktarım işlevleri';
$wb['Mail whitelist functions'] = 'Posta beyaz liste işlevleri';
$wb['Mail blacklist functions'] = 'Posta kara liste işlevleri';
$wb['Mail spamfilter user functions'] = 'Posta önemsiz posta süzgeci kullanıcı işlevleri';
$wb['Mail spamfilter policy functions'] = 'Posta önemsiz posta süzgeci kuralları işlevleri';
$wb['Mail fetchmail functions'] = 'Posta posta alma işlevleri';
$wb['Mail user filter functions'] = 'Posta kullanıcı ve süzgeç işlevleri';
$wb['Mail filter functions'] = 'Posta süzgeç işlevleri';
$wb['Client functions'] = 'Müşteri işlevleri';
$wb['Sites cron functions'] = 'Sitelerin zamanlanmış görev işlevleri';
$wb['Sites database functions'] = 'Sitelerin veritabanı işlevleri';
$wb['Sites FTP-User functions'] = 'Sitelerin FTP kullanıcısı işlevleri';
$wb['Sites Shell-User functions'] = 'Sitelerin kabuk kullanıcısı işlevleri';
$wb['Sites Domain functions'] = 'Sitelerin alan adı işlevleri';
$wb['Sites Aliasdomain functions'] = 'Sitelerin takma alan adı işlevleri';
$wb['Sites Subdomain functions'] = 'Sitelerin alt alan adı işlevleri';
$wb['DNS zone functions'] = 'DNS bölgesi işlevleri';
$wb['DNS a functions'] = 'DNS a işlevleri';
$wb['DNS aaaa functions'] = 'DNS aaaa işlevleri';
$wb['DNS alias functions'] = 'DNS takma ad işlevleri';
$wb['DNS cname functions'] = 'DNS cname işlevleri';
$wb['DNS hinfo functions'] = 'DNS hinfo işlevleri';
$wb['DNS mx functions'] = 'DNS mx işlevleri';
$wb['DNS ns functions'] = 'DNS ns işlevleri';
$wb['DNS ptr functions'] = 'DNS ptr işlevleri';
$wb['DNS rp functions'] = 'DNS rp işlevleri';
$wb['DNS srv functions'] = 'DNS srv işlevleri';
$wb['DNS txt functions'] = 'DNS txt işlevleri';
$wb['generate_password_txt'] = 'Parola Oluştur';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Parola Onayı';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Parola ile onayı aynı değil.';
$wb['password_match_txt'] = 'Parola ile onayı aynı.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Uzak Kullanıcılar';
$wb['list_desc_txt'] = '';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Yeni kullanıcı';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Kullanıcı adı';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Kullanıcı Ekle';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'Kod';
$wb['username_txt'] = 'Kullanıcı Adı';
?>
<?php
$wb['config_txt'] = 'konfigurasyon';
$wb['server_name_txt'] = 'Sunucu adı';
$wb['mail_server_txt'] = 'Mail sunucusu';
$wb['web_server_txt'] = 'Web sunucusu';
$wb['dns_server_txt'] = 'DNS sunucusu';
$wb['file_server_txt'] = 'Dosya sunucusu';
$wb['db_server_txt'] = 'VT sunucusu';
$wb['vserver_server_txt'] = 'VServer sunucusu';
$wb['active_txt'] = 'Aktif';
$wb['mirror_server_id_txt'] = 'Sunucu kopyası mı';
$wb['config_txt'] = 'Ayarlar';
$wb['server_name_txt'] = 'Sunucu Adı';
$wb['mail_server_txt'] = 'Posta Sunucusu';
$wb['web_server_txt'] = 'Web Sunucusu';
$wb['dns_server_txt'] = 'DNS Sunucusu';
$wb['file_server_txt'] = 'Dosya Sunucusu';
$wb['db_server_txt'] = 'Veritabanı Sunucusu';
$wb['vserver_server_txt'] = 'SSunucu Sunucusu';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Vekil Sunucu';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Güvenlik Duvarı Sunucusu';
$wb['active_txt'] = 'Etkin';
$wb['mirror_server_id_txt'] = 'Sunucunun Yansısı';
$wb['- None -'] = '- Hiçbiri -';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Sunucu Konfigurasyonu';
$wb['list_head_txt'] = 'Sunucu Ayarları';
$wb['server_name_txt'] = 'Sunucu';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Sunucu';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP Adresleri';
$wb['client_id_txt'] = 'Müşteri';
$wb['ip_type_txt'] = 'Tip';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP Adresi';
$wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP NameVirtualHost';
$wb['ip_error_wrong'] = 'Geçersiz IP adresi';
$wb['ip_error_unique'] = 'IP adresi tekrar etmemeli';
$wb['client_id_txt'] = 'Client';
$wb['ip_type_txt'] = 'Type';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['error_port_syntax'] = 'Invalid chars in port field, please enter only comma separated numbers. Example: 80,443';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Kapıları';
$wb['ip_error_wrong'] = 'IP adresi geçersiz';
$wb['ip_error_unique'] = 'Aynı IP adresi zaten var';
$wb['error_port_syntax'] = 'Kapı alanında geçersiz karakterler var. Lütfen yalnız virgül ile ayrılmış sayılar yazın. Örnek: 80,443';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'IP Adresleri';
$wb['server_id_txt'] = 'Sunucu';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP Adresleri';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Yeni IP Adresi';
$wb['client_id_txt'] = 'Client';
$wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP Vhost';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['ip_type_txt'] = 'Type';
$wb['client_id_txt'] = 'Müşteri';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP Adresi';
$wb['add_new_record_txt'] = 'IP Adresi Ekle';
$wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP SSunucu';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Kapıları';
$wb['ip_type_txt'] = 'Tip';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Sunucu';
$wb['server_name_txt'] = 'İsim';
$wb['mail_server_txt'] = 'Mail';
$wb['server_name_txt'] = 'Ad';
$wb['mail_server_txt'] = 'Posta';
$wb['web_server_txt'] = 'Web';
$wb['dns_server_txt'] = 'DNS';
$wb['file_server_txt'] = 'Dosya';
$wb['db_server_txt'] = 'DB';
$wb['vserver_server_txt'] = 'VServer';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Yeni Sunucu';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall';
$wb['db_server_txt'] = 'Veritabanı';
$wb['vserver_server_txt'] = 'SSunucu';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Vekil Sunucu';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Güvenlik Duvarı';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Sunucu Ekle';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['client_id_txt'] = 'Client';
$wb['name_txt'] = 'PHP Name';
$wb['Name'] = 'Name';
$wb['FastCGI Settings'] = 'FastCGI Settings';
$wb['PHP-FPM Settings'] = 'PHP-FPM Settings';
$wb['Additional PHP Versions'] = 'Additional PHP Versions';
$wb['Form to edit additional PHP versions'] = 'Form to edit additional PHP versions';
$wb['server_php_name_error_empty'] = 'The Name field must not be empty.';
$wb['php_fastcgi_binary_txt'] = 'Path to the PHP FastCGI binary';
$wb['php_fastcgi_ini_dir_txt'] = 'Path to the php.ini directory';
$wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Path to the PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Path to the php.ini directory';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Path to the PHP-FPM pool directory';
$wb['server_id_txt'] = 'Sunucu';
$wb['client_id_txt'] = 'Müşteri';
$wb['name_txt'] = 'PHP Adı';
$wb['Name'] = 'Ad';
$wb['FastCGI Settings'] = 'FastCGI Ayarları';
$wb['PHP-FPM Settings'] = 'PHP-FPM Ayarları';