se_system_config.lng 5.25 KB
Newer Older
fantu's avatar
fantu committed
1
<?php
2
$wb['system_config_desc_txt'] = '';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
$wb['warning'] = 'Redigera dess värden försiktigt! Ta inte bort prefix på system med mer än en kund.';
$wb['dbname_prefix_txt'] = 'Prefix för databasnamn';
$wb['dbuser_prefix_txt'] = 'Prefix för databasanvändare';
$wb['shelluser_prefix_txt'] = 'Prefix för shell-användare';
$wb['ftpuser_prefix_txt'] = 'Prefix för FTP-användare';
$wb['dbname_prefix_error_regex'] = 'Otillåtet tecken i prefix för databasnamn.';
$wb['dbuser_prefix_error_regex'] = 'Otillåtet tecken i prefix för databasanvändare.';
$wb['ftpuser_prefix_error_regex'] = 'Otillåtet tecken i prefix för FTP-användare.';
$wb['shelluser_prefix_error_regex'] = 'Otillåtet tecken i prefix för shell-användare.';
$wb['dblist_phpmyadmin_link_txt'] = 'Länka till PHPMyAdmin i databaslista';
$wb['mailboxlist_webmail_link_txt'] = 'Länka till webbmail i epostkontolista';
$wb['webmail_url_txt'] = 'Webbmail URL';
Fantu's avatar
Fantu committed
15
$wb['phpmyadmin_url_txt'] = 'PHPMyAdmin URL';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
$wb['use_domain_module_txt'] = 'Används domänmodul för att lägga till nya domäner';
$wb['use_domain_module_hint'] = 'Om du använder denna modul kommer kunder endast kunna välja bland de domäner administratören har tilldelat dem, de kan alltså inte lägga till vilken domän som helst. Du måste logga in på nytt innan dessa ändringar blir synliga.';
$wb['new_domain_txt'] = 'HTML vid skapande av nya domäner';
$wb['dashboard_atom_url_admin_txt'] = 'Kontrolpanelens nyhetsflöde URL (admin)';
$wb['dashboard_atom_url_reseller_txt'] = 'Kontrolpanelens nyhetsflöde URL (återförsäljare)';
$wb['dashboard_atom_url_client_txt'] = 'Kontrolpanelens nyhetsflöde URL (kund)';
$wb['webdavuser_prefix_txt'] = 'Prefix för WebDAV-användare';
$wb['webdavuser_prefix_error_regex'] = 'Otillåtet tecken i prefix för WebDAV-användare';
$wb['webftp_url_txt'] = 'WebbFTP URL';
$wb['enable_custom_login_txt'] = 'Tillåt valfritt inloggningsnamn';
$wb['mailmailinglist_link_txt'] = 'Länka till epostlista i listan över epostlistor';
$wb['mailmailinglist_url_txt'] = 'Adress till epostlista';
$wb['admin_mail_txt'] = 'Administratörens epostadress';
$wb['monitor_key_txt'] = 'Bevakning nyckelord';
$wb['admin_name_txt'] = 'Administratörens namn';
$wb['maintenance_mode_txt'] = 'Underhållsläge';
$wb['smtp_enabled_txt'] = 'Använd SMTP för att skicka systemmail';
$wb['smtp_host_txt'] = 'SMTP-värd';
$wb['smtp_port_txt'] = 'SMTP-port';
$wb['smtp_user_txt'] = 'SMTP-användare';
$wb['smtp_pass_txt'] = 'SMTP-lösenord';
$wb['smtp_crypt_txt'] = 'Använd SSL/TLS-krypterad anslutning för SMTP';
38
$wb['smtp_missing_admin_mail_txt'] = 'Please enter the admin name and admin mail address if you want to use smtp mail sending.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
39
40
$wb['tab_change_discard_txt'] = 'Kasta ändringar vid byte av flik';
$wb['tab_change_warning_txt'] = 'Varning vid byte av flik';
41
$wb['tab_change_warning_note_txt'] = 'Show a warning on tab change in edit forms if any data has been altered by the user.';
Dominik's avatar
Dominik committed
42
43
$wb['vhost_aliasdomains_txt'] = 'Create aliasdomains as web site';
$wb['vhost_aliasdomains_note_txt'] = 'You cannot disable this as long as vhost aliasdomains exist in the system!';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
44
$wb['vhost_subdomains_txt'] = 'Skapa underdomäner som en egen sajt';
45
$wb['vhost_subdomains_note_txt'] = 'You cannot disable this as long as vhost subdomains exist in the system!';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
46
47
48
49
$wb['phpmyadmin_url_error_regex'] = 'Ogiltig adress till PHPMyAdmin';
$wb['use_combobox_txt'] = 'Använd jQuery UI Combobox';
$wb['use_loadindicator_txt'] = 'Använd laddningsindikator';
$wb['f5_to_reload_js_txt'] = 'Om du ändrar detta kan du behöva trycka F5 för att ladda om javascript, eller rensa din webbläsarcache.';
50
$wb['client_username_web_check_disabled_txt'] = 'Disable client username check for the word \'web\'.';
51
$wb['backups_include_into_web_quota_txt'] = 'Include backup files into web quota.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
52
53
$wb['mailbox_show_autoresponder_tab_txt'] = 'Visa autosvarsfliken vid detaljerna för epostkonto';
$wb['mailbox_show_mail_filter_tab_txt'] = 'Visa epostfilterfliken vid detaljerna för epostkonto';
54
$wb['mailbox_show_custom_rules_tab_txt'] = 'Show custom mailfilter tab in mail account details';
55
56
57
$wb['webmail_url_error_regex'] = 'Invalid webmail URL';
$wb['phpmyadmin_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
$wb['webmail_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
58
59
60
61
62
63
64
$wb['available_dashlets_note_txt'] = 'Available Dashlets:';
$wb['admin_dashlets_left_txt'] = 'Left Admin Dashlets';
$wb['admin_dashlets_right_txt'] = 'Right Admin Dashlets';
$wb['reseller_dashlets_left_txt'] = 'Left Reseller Dashlets';
$wb['reseller_dashlets_right_txt'] = 'Right Reseller Dashlets';
$wb['client_dashlets_left_txt'] = 'Left Client Dashlets';
$wb['client_dashlets_right_txt'] = 'Right Client Dashlets';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
65
66
67
68
69
$wb['customer_no_template_txt'] = 'Kundnummermall';
$wb['customer_no_template_error_regex_txt'] = 'Kundnummermallen innehåller otillåtna tecken';
$wb['customer_no_start_txt'] = 'Kundnummer startvärde';
$wb['customer_no_counter_txt'] = 'Kundnummer räknare';
$wb['session_timeout_txt'] = 'Session timeout (minuter)';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
70
$wb['session_allow_endless_txt'] = 'Aktivera \\"håll mig inloggad\\"';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
71
72
73
$wb['No'] = 'Nej';
$wb['min_password_length_txt'] = 'Minsta lösenordslängd';
$wb['min_password_strength_txt'] = 'Minsta lösenordsstyrka';
74
$wb["company_name_txt"] = "Company Name for the page title";
Florian Schaal's avatar
Florian Schaal committed
75
$wb["reseller_can_use_options_txt"] = "Reseller can use the option-tab for websites";
fantu's avatar
fantu committed
76
?>