Commit 1ca82372 authored by tbrehm's avatar tbrehm
Browse files

Merged revisions 2181-2262 from stable branch.

parent fcac50bb
<?php
$wb['username_txt'] = 'Username:';
$wb['password_txt'] = 'Password:';
$wb['function_txt'] = 'Functions:';
$wb['username_error_unique'] = 'Username must be unique';
$wb['username_error_empty'] = 'Username cannot be empty';
$wb['password_error_empty'] = 'Password cannot be empty';
$wb['password_strength_txt'] = 'Password Strength:';
$wb['Mail domain functions'] = 'Mail domain functions';
$wb['Mail user functions'] = 'Mail user functions';
$wb['Mail alias functions'] = 'Mail alias functions';
$wb['Mail forward functions'] = 'Mail forward functions';
$wb['Mail catchall functions'] = 'Mail catchall functions';
$wb['username_txt'] = 'Felhasználónév:';
$wb['password_txt'] = 'Jelszó:';
$wb['function_txt'] = 'Funkciók:';
$wb['username_error_unique'] = 'A Felhasználónévnek egyedinek kell lennie';
$wb['username_error_empty'] = 'A Felhasználónév nem lehet üres';
$wb['password_error_empty'] = 'A Jelszó nem lehet üres';
$wb['password_strength_txt'] = 'Jelszó erőssége:';
$wb['Mail domain functions'] = 'Mail domain funkciók';
$wb['Mail user functions'] = 'Mail user funkciók';
$wb['Mail alias functions'] = 'Mail alias funkciók';
$wb['Mail forward functions'] = 'Mail átirányitás funkciók';
$wb['Mail catchall functions'] = 'Mail catchall funkciók';
$wb['Mail transport functions'] = 'Mail transport functions';
$wb['Mail whitelist functions'] = 'Mail whitelist functions';
$wb['Mail blacklist functions'] = 'Mail blacklist functions';
$wb['Mail spamfilter user functions'] = 'Mail spamfilter user functions';
$wb['Mail whitelist functions'] = 'Mail fehérlista funkciók';
$wb['Mail blacklist functions'] = 'Mail feketelista funkciók';
$wb['Mail spamfilter user functions'] = 'Mail spamszűrő felhasználói funkciók';
$wb['Mail spamfilter policy functions'] = 'Mail spamfilter policy functions';
$wb['Mail fetchmail functions'] = 'Mail fetchmail functions';
$wb['Mail user filter functions'] = 'Mail user filter functions';
$wb['Mail filter functions'] = 'Mail filter functions';
$wb['Client functions'] = 'Client functions';
$wb['Mail fetchmail functions'] = 'Mail fetchmail funkciók';
$wb['Mail user filter functions'] = 'Mail felhasználói szűrő funkciók';
$wb['Mail filter functions'] = 'Mail szűrő funkciók';
$wb['Client functions'] = 'Ügyfél funkciók';
$wb['Sites cron functions'] = 'Sites cron functions';
$wb['Sites database functions'] = 'Sites database functions';
$wb['Sites FTP-User functions'] = 'Sites FTP-User functions';
......@@ -39,4 +39,6 @@ $wb['DNS ptr functions'] = 'DNS ptr functions';
$wb['DNS rp functions'] = 'DNS rp functions';
$wb['DNS srv functions'] = 'DNS srv functions';
$wb['DNS txt functions'] = 'DNS txt functions';
$wb['Mail mailing list functions'] = 'Mail mailinglist functions';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Remote Users';
$wb['list_head_txt'] = 'Távoli Felhasználók';
$wb['list_desc_txt'] = '';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add new user';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Új Felhasználó';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Username';
$wb['username_txt'] = 'Felhasználónév';
?>
<?php
$wb['config_txt'] = 'beállítás';
$wb['config_txt'] = 'Beállítás';
$wb['server_name_txt'] = 'Szervernév';
$wb['mail_server_txt'] = 'Mailszerver';
$wb['web_server_txt'] = 'Webszerver';
......@@ -9,5 +9,6 @@ $wb['db_server_txt'] = 'DB-Szerver';
$wb['vserver_server_txt'] = 'VServer-Szerver';
$wb['active_txt'] = 'Aktív';
$wb['mirror_server_id_txt'] = 'Is mirror of Server';
$wb['- None -'] = '- None -';
$wb['- None -'] = '- Nem -';
?>
......@@ -14,7 +14,7 @@ $wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI php.ini Path';
$wb['fastcgi_children_txt'] = 'FastCGI Children';
$wb['fastcgi_max_requests_txt'] = 'FastCGI max. Requests';
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI Bin';
$wb['module_txt'] = 'Module';
$wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Maildir Path';
$wb['homedir_path_txt'] = 'Homedir Path';
$wb['mailuser_uid_txt'] = 'Mailuser UID';
......@@ -29,14 +29,14 @@ $wb['message_size_limit_txt'] = 'Message Size Limit';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP Address';
$wb['netmask_txt'] = 'Netmask';
$wb['gateway_txt'] = 'Gateway';
$wb['hostname_txt'] = 'Hostname';
$wb['nameservers_txt'] = 'Nameservers';
$wb['hostname_txt'] = 'Hosztnév';
$wb['nameservers_txt'] = 'Névszerverek';
$wb['auto_network_configuration_txt'] = 'Network Configuration';
$wb['website_basedir_txt'] = 'Website basedir';
$wb['ip_address_error_wrong'] = 'Invalid IP address format.';
$wb['netmask_error_wrong'] = 'Invalid Netmask format.';
$wb['gateway_error_wrong'] = 'Invalid Gateway format.';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Hostname is empty.';
$wb['netmask_error_wrong'] = 'Invalid Netmaszk format.';
$wb['gateway_error_wrong'] = 'Invalid Átjáró format.';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Hosztnév is empty.';
$wb['nameservers_error_empty'] = 'Nameserver is empty.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_txt'] = 'Jailkit cron chrooted applications';
$wb['config_dir_txt'] = 'Config directory';
......@@ -46,7 +46,7 @@ $wb['wget_txt'] = 'Path to wget program';
$wb['web_user_txt'] = 'Apache user';
$wb['web_group_txt'] = 'Apache group';
$wb['security_level_txt'] = 'Security level';
$wb['loglevel_txt'] = 'Loglevel';
$wb['loglevel_txt'] = 'Naplólevel';
$wb['apps_vhost_port_txt'] = 'Apps-vhost port';
$wb['apps_vhost_ip_txt'] = 'Apps-vhost IP';
$wb['apps_vhost_servername_txt'] = 'Apps-vhost Domain';
......@@ -69,9 +69,11 @@ $wb['awstats_conf_dir_txt'] = 'awstats conf folder';
$wb['awstats_data_dir_txt'] = 'awstats data folder';
$wb['awstats_pl_txt'] = 'awstats.pl script';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_txt'] = 'awstats_buildstaticpages.pl script';
$wb['backup_dir_txt'] = 'Backup directory';
$wb['backup_dir_txt'] = 'Mentés könyvtára';
$wb['named_conf_local_path_txt'] = 'BIND named.conf.local path';
$wb['php_ini_path_cgi_txt'] = 'CGI php.ini path';
$wb['php_ini_path_apache_txt'] = 'Apache php.ini path';
$wb['check_apache_config_txt'] = 'Test apache configuration on restart';
$wb['network_config_warning_txt'] = 'The network configuration option is only available for Debian and Ubuntu Servers. Do not enable this option if your network interface is not eth0.';
?>
......@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Szerver beállítások';
$wb['server_name_txt'] = 'Szerver';
?>
......@@ -3,5 +3,6 @@ $wb['server_id_txt'] = 'Szerver';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP cím';
$wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP NameVirtualHost';
$wb['ip_error_wrong'] = 'IP cím érvénytelen';
$wb['ip_error_unique'] = 'The IP address must be unique';
$wb['ip_error_unique'] = 'AZ IP címnek egyedinek kell lennie';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['server_id_txt'] = 'Szerver';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP cím';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Új IP cím';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['db_server_txt'] = 'DB';
$wb['vserver_server_txt'] = 'VServer';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Új Szerver';
?>
<?php
$wb['head_txt'] = 'Install software package';
$wb['head_txt'] = 'Szoftvercsomag telepítése';
$wb['install_key_txt'] = 'Enter install key';
$wb['btn_save_txt'] = 'Start Installation';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Mégsem';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Szoftvare csomag';
$wb['list_head_txt'] = 'Szoftver csomag';
$wb['installed_txt'] = 'Állapot';
$wb['package_title_txt'] = 'Csomag';
$wb['package_description_txt'] = 'Leírás';
$wb['action_txt'] = 'Művelet';
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Packages';
$wb['repoupdate_txt'] = 'Update package list';
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Csomagok';
$wb['repoupdate_txt'] = 'Csomaglista frissítése';
$wb['package_id_txt'] = 'local App-ID';
?>
<?php
$wb['repo_name_txt'] = 'Repository';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
$wb['repo_username_txt'] = 'User (optional)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Password (optional)';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['repo_url_txt'] = 'Cím';
$wb['repo_username_txt'] = 'Felhasználó (opcionális)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Jelszó (opcionális)';
$wb['active_txt'] = 'Aktív';
?>
......@@ -2,5 +2,6 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Repository';
$wb['active_txt'] = 'Aktív';
$wb['repo_name_txt'] = 'Repository';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
$wb['repo_url_txt'] = 'Cím';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Szoftvare frissítések';
$wb['list_head_txt'] = 'Szoftver frissítések';
$wb['installed_txt'] = 'Művelet';
$wb['update_title_txt'] = 'Frissítés';
$wb['version_txt'] = 'Verzió';
$wb['action_txt'] = 'Művelet';
$wb['server_select_txt'] = 'Válasszon szervert';
?>
<?php
$wb['warning'] = 'Edit these values carefully! Do not remove the prefixes on a systems with more then one client.';
$wb['warning'] = 'Edit these values carefully! Do not remove the prefixes on a systems with more then one Ügyfél.';
$wb['dbname_prefix_txt'] = 'Database name prefix';
$wb['dbuser_prefix_txt'] = 'Database user prefix';
$wb['shelluser_prefix_txt'] = 'Shell user prefix';
......@@ -19,4 +19,9 @@ $wb['dashboard_atom_url_txt'] = 'Dashboard atom feed URL';
$wb['webdavuser_prefix_txt'] = 'Webdav user prefix';
$wb['webdavuser_prefix_error_regex'] = 'Char not allowed in webdav user prefix.';
$wb['webftp_url_txt'] = 'WebFTP URL';
$wb['mailmailinglist_link_txt'] = 'Link to mailing list in Mailing list list';
$wb['mailmailinglist_url_txt'] = 'Mailing list URL';
$wb['admin_mail_txt'] = 'Administrators e-mail';
$wb['admin_name_txt'] = 'Administrators name';
?>
<?php
$wb['username_txt'] = 'Felhasználónév';
$wb['username_err'] = 'Felhasználónév túl hosszú vagy érvénytelen karaktereket tartalmaz';
$wb['username_empty'] = 'Felhasználónév üres.';
$wb['username_unique'] = 'Ez a felhasználónév már foglalt.';
$wb['username_err'] = 'A Felhasználónév túl hosszú vagy érvénytelen karaktereket tartalmaz';
$wb['username_empty'] = 'A Felhasználónév üres.';
$wb['username_unique'] = 'Ez a Felhasználónév már foglalt.';
$wb['passwort_txt'] = 'Jelszó';
$wb['modules_txt'] = 'Modul';
$wb['startmodule_txt'] = 'Kezdőmodul';
......@@ -18,11 +18,12 @@ $wb['ort_txt'] = 'Város';
$wb['plz_txt'] = 'Irányítószám';
$wb['land_txt'] = 'Megye';
$wb['email_txt'] = 'Email';
$wb['url_txt'] = 'Url';
$wb['url_txt'] = 'Webcím';
$wb['telefon_txt'] = 'Telefon';
$wb['fax_txt'] = 'Fax';
$wb['groups_txt'] = 'Csoportok';
$wb['default_group_txt'] = 'Alapértelemezett csoport';
$wb['startmodule_err'] = 'Kezdő modul nincs engedélyezve.';
$wb['password_strength_txt'] = 'Jelszó erősség';
$wb['password_strength_txt'] = 'Jelszó erőssége';
?>
......@@ -5,5 +5,6 @@ $wb['name_txt'] = 'Név';
$wb['vorname_txt'] = 'Családi név';
$wb['ort_txt'] = 'Város';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Új felhasználó';
$wb['warning_txt'] = '<b>WARNING:</b> Do not edit or modify any user settings here. Use the Client- and Reseller settings in the Client module instead. Modifying or changing Users or groups here may cause data loss!';
$wb['warning_txt'] = '<b>FIGYELEM:</b> Ne módosítsa a felhasználók adatait ezen a helyen. Használja az Ügyfél vagy Viszonteladó szerkesztését az Ügyfél modulban!';
?>
<?php
$wb['1001'] = 'Nama pengguna atau sandi kosong.';
$wb['1002'] = 'Nama pengguna atau sandi salah.';
$wb['Firewall'] = 'Firewall';
$wb['Groups'] = 'Grup';
$wb['groups_description'] = 'Form untuk menyunting grup pengguna sistem.';
$wb['Server'] = 'Server';
$wb['Services'] = 'Layanan';
$wb['Config'] = 'Konfigurasi';
$wb['Server Config'] = 'Konfigurasi Server';
$wb['Mail'] = 'Mail';
$wb['Getmail'] = 'Ambil Mail';
$wb['Web'] = 'Web';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['System'] = 'Sistem';
$wb['Add user'] = 'Tambah Pengguna';
$wb['Edit user'] = 'Sunting Pengguna';
$wb['CP Users'] = 'Pengguna CP';
$wb['Add group'] = 'Tambah Grup';
$wb['Edit group'] = 'Sunting Grup';
$wb['Edit server'] = 'Sunting Server';
$wb['Edit Server IP'] = 'Alamat IP Server';
$wb['Servers'] = 'Server';
$wb['Sync. Now'] = 'Sinkronisasi Sekarang';
$wb['DB Sync.'] = 'Sinkronisasi DB.';
$wb['Languages'] = 'Bahasa';
$wb['New Language'] = 'Bahasa Baru';
$wb['Export'] = 'Ekspor';
$wb['Import'] = 'Impor';
$wb['Language Editor'] = 'Penyunting Bahasa';
$wb['Software'] = 'Perangkat Lunak';
$wb['Repositories'] = 'Repositori';
$wb['Server Services'] = 'Layanan Server';
$wb['Interface Config'] = 'Konfigurasi Antarmuka';
$wb['Packages'] = 'Paket';
$wb['Updates'] = 'Pemutakhiran';
$wb['Merge'] = 'Gabung';
$wb['Remote Users'] = 'Pengguna Remote';
$wb['Remote Actions'] = 'Tindakan Remote';
$wb['Do OS-Update'] = 'Lakukan Pemutakhiran OS';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Lakukan Pemutakhiran ISPConfig';
?>
<?php
$wb['1001'] = 'Nama pengguna atau sandi kosong.';
$wb['1002'] = 'Nama pengguna atau sandi salah.';
$wb['Firewall'] = 'Firewall';
$wb['Groups'] = 'Grup';
$wb['groups_description'] = 'Form untuk menyunting grup pengguna sistem.';
$wb['Server'] = 'Server';
$wb['Services'] = 'Layanan';
$wb['Config'] = 'Konfigurasi';
$wb['Server Config'] = 'Konfigurasi Server';
$wb['Mail'] = 'Mail';
$wb['Getmail'] = 'Ambil Mail';
$wb['Web'] = 'Web';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['System'] = 'Sistem';
$wb['Add user'] = 'Tambah Pengguna';
$wb['Edit user'] = 'Sunting Pengguna';
$wb['CP Users'] = 'Pengguna CP';
$wb['Add group'] = 'Tambah Grup';
$wb['Edit group'] = 'Sunting Grup';
$wb['Edit server'] = 'Sunting Server';
$wb['Edit Server IP'] = 'Alamat IP Server';
$wb['Servers'] = 'Server';
$wb['Sync. Now'] = 'Sinkronisasi Sekarang';
$wb['DB Sync.'] = 'Sinkronisasi DB.';
$wb['Languages'] = 'Bahasa';
$wb['New Language'] = 'Bahasa Baru';
$wb['Export'] = 'Ekspor';
$wb['Import'] = 'Impor';
$wb['Language Editor'] = 'Penyunting Bahasa';
$wb['Software'] = 'Perangkat Lunak';
$wb['Repositories'] = 'Repositori';
$wb['Server Services'] = 'Layanan Server';
$wb['Interface Config'] = 'Konfigurasi Antarmuka';
$wb['Packages'] = 'Paket';
$wb['Updates'] = 'Pemutakhiran';
$wb['Merge'] = 'Gabung';
$wb['Remote Users'] = 'Pengguna Remote';
$wb['Remote Actions'] = 'Tindakan Remote';
$wb['Do OS-Update'] = 'Lakukan Pemutakhiran OS';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Lakukan Pemutakhiran ISPConfig';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Port TCP yang dibuka';
$wb['udp_port_txt'] = 'Port UDP yang dibuka';
$wb['tcp_port_help_txt'] = 'Dipisahkan oleh koma';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Dipisahkan oleh koma';
$wb['active_txt'] = 'Aktif';
$wb['firewall_error_unique'] = 'Telah ada record firewall untuk server ini.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Karakter di definisi port tcp tidak diperbolehkan. Karakter yang diizinkan adalah angka, : dan ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Karakter di definisi port udp tidak diperbolehkan. Karakter yang diizinkan adalah angka, : dan ,.';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Port TCP yang dibuka';
$wb['udp_port_txt'] = 'Port UDP yang dibuka';
$wb['tcp_port_help_txt'] = 'Dipisahkan oleh koma';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Dipisahkan oleh koma';
$wb['active_txt'] = 'Aktif';
$wb['firewall_error_unique'] = 'Telah ada record firewall untuk server ini.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Karakter di definisi port tcp tidak diperbolehkan. Karakter yang diizinkan adalah angka, : dan ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Karakter di definisi port udp tidak diperbolehkan. Karakter yang diizinkan adalah angka, : dan ,.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Firewall';
$wb['active_txt'] = 'Aktif';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Port TCP yang dibuka';
$wb['udp_port_txt'] = 'Port UDP yang dibuka';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Tambah record Firewall';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Firewall';
$wb['active_txt'] = 'Aktif';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Port TCP yang dibuka';
$wb['udp_port_txt'] = 'Port UDP yang dibuka';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Tambah record Firewall';
?>
<?php
$wb['description_txt'] = 'Keterangan';
$wb['name_txt'] = 'Grup';
$wb['name_err'] = 'Grup harus terdiri dari min 1, maks 30 Karakter.';
?>
<?php
$wb['description_txt'] = 'Keterangan';
$wb['name_txt'] = 'Grup';
$wb['name_err'] = 'Grup harus terdiri dari min 1, maks 30 Karakter.';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment