Commit 51ee2e92 authored by tbrehm's avatar tbrehm
Browse files

Updated pl language files.

parent 338fecfd
......@@ -34,37 +34,38 @@ $wb['top_menu_sites'] = 'Strony';
$wb['top_menu_dns'] = 'DNS';
$wb['top_menu_tools'] = 'Narzędzia';
$wb['top_menu_help'] = 'Pomoc';
$wb['top_menu_billing'] = 'Biling';
$wb['top_menu_billing'] = 'Faktury';
$wb['top_menu_domain'] = 'Domeny';
$wb['top_menu_dashboard'] = 'Strona główna';
$wb['latest_news_txt'] = 'Ostatnie wiadomości';
$wb['top_menu_vm'] = 'VServer';
$wb['daynamesmin_su'] = 'Su';
$wb['daynamesmin_mo'] = 'Mo';
$wb['daynamesmin_tu'] = 'Tu';
$wb['daynamesmin_we'] = 'We';
$wb['daynamesmin_th'] = 'Th';
$wb['daynamesmin_fr'] = 'Fr';
$wb['daynamesmin_sa'] = 'Sa';
$wb['daynames_sunday'] = 'Sunday';
$wb['daynames_monday'] = 'Monday';
$wb['daynames_tuesday'] = 'Tuesday';
$wb['daynames_wednesday'] = 'Wednesday';
$wb['daynames_thursday'] = 'Thursday';
$wb['daynames_friday'] = 'Friday';
$wb['daynames_saturday'] = 'Saturday';
$wb['monthnamesshort_jan'] = 'Jan';
$wb['monthnamesshort_feb'] = 'Feb';
$wb['daynamesmin_su'] = 'Ni';
$wb['daynamesmin_mo'] = 'Po';
$wb['daynamesmin_tu'] = 'Wt';
$wb['daynamesmin_we'] = 'Śr';
$wb['daynamesmin_th'] = 'Cz';
$wb['daynamesmin_fr'] = 'Pi';
$wb['daynamesmin_sa'] = 'So';
$wb['daynames_sunday'] = 'Niedziela';
$wb['daynames_monday'] = 'Poniedziałek';
$wb['daynames_tuesday'] = 'Wtorek';
$wb['daynames_wednesday'] = 'Środa';
$wb['daynames_thursday'] = 'Czwartek';
$wb['daynames_friday'] = 'Piątek';
$wb['daynames_saturday'] = 'Sobota';
$wb['monthnamesshort_jan'] = 'Sty';
$wb['monthnamesshort_feb'] = 'Lut';
$wb['monthnamesshort_mar'] = 'Mar';
$wb['monthnamesshort_apr'] = 'Apr';
$wb['monthnamesshort_may'] = 'May';
$wb['monthnamesshort_jun'] = 'Jun';
$wb['monthnamesshort_jul'] = 'Jul';
$wb['monthnamesshort_aug'] = 'Aug';
$wb['monthnamesshort_sep'] = 'Sep';
$wb['monthnamesshort_oct'] = 'Oct';
$wb['monthnamesshort_nov'] = 'Nov';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Dec';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Next';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Prev';
$wb['monthnamesshort_apr'] = 'Kwi';
$wb['monthnamesshort_may'] = 'Maj';
$wb['monthnamesshort_jun'] = 'Cze';
$wb['monthnamesshort_jul'] = 'Lip';
$wb['monthnamesshort_aug'] = 'Sie';
$wb['monthnamesshort_sep'] = 'Wrz';
$wb['monthnamesshort_oct'] = 'Paź';
$wb['monthnamesshort_nov'] = 'Lis';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Gru';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Nast';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Poprz';
?>
......@@ -38,6 +38,7 @@ $wb['Remote Users'] = 'Użytkownicy zdalni';
$wb['Remote Actions'] = 'Akcje zdalne';
$wb['Do OS-Update'] = 'Wykonaj aktualizację systemu';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Wykonaj aktualizację ISPConfig';
$wb['1001'] = 'Username or password is empty.';
$wb['1002'] = 'Username or password is wrong.';
$wb['1001'] = 'Nazwa użytkownika lub hasło jest puste.';
$wb['1002'] = 'Nazwa użytkownika lub hasło jest błędne.';
?>
......@@ -2,10 +2,11 @@
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Otwarty port TCP';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otwarty port UDP';
$wb['tcp_port_help_txt'] = 'Odziel przecinkiem';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Odziel przecinkiem';
$wb['tcp_port_help_txt'] = 'Oddziel przecinkiem';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Oddziel przecinkiem';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['firewall_error_unique'] = 'Istnieje już wpis firewalla dla tego serwera.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w formacie portu TCP. Dozwolone znaki to liczby, : oraz ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w formacie portu UDP. Dozwolone znaki to liczby, : oraz ,.';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Otwarte porty TCP';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otwarte porty UDP';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj wpis Firewalla';
?>
......@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['description_txt'] = 'Opis';
$wb['name_txt'] = 'Grupa';
$wb['name_err'] = 'Nazwa grupy musi mieć od 1 do 30 znaków.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['name_txt'] = 'Grupa';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nową grupę';
$wb['warning_txt'] = '<b>OSTRZEŻENIE:</b> Nie modyfikuj żadnych ustawień użytkownika w tym miejscu. Użyj ustawień Klienta lub Resellera w module Klient. Modyfikacja ustawień użytkownika lub grupy tutaj grozi utratą danych!';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['multiport_txt'] = 'Multi Port';
$wb['singleport_txt'] = 'Single Port';
$wb['protocol_txt'] = 'Protocol';
$wb['table_txt'] = 'Table';
$wb['target_txt'] = 'Target';
$wb['protocol_txt'] = 'Protokół';
$wb['table_txt'] = 'Tablica';
$wb['target_txt'] = 'Cel';
$wb['state_txt'] = 'State';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Destination Address';
$wb['source_ip_txt'] = 'Source Address';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['iptables_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Adres docelowy';
$wb['source_ip_txt'] = 'Adres źródłowy';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Istnieje już wpis firewalla dla tego serwera.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'IPTables';
$wb['add_new_rule_txt'] = 'Add IPTables Rule';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['add_new_rule_txt'] = 'Dodaj regułę IPTables';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['multiport_txt'] = 'Multi Port';
$wb['singleport_txt'] = 'Single Port';
$wb['protocol_txt'] = 'Protocol';
$wb['table_txt'] = 'Table';
$wb['protocol_txt'] = 'Protokół';
$wb['table_txt'] = 'Tablica';
$wb['target_txt'] = 'Target';
$wb['state_txt'] = 'State';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Destination Address';
$wb['source_ip_txt'] = 'Source Address';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['iptables_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Adres docelowy';
$wb['source_ip_txt'] = 'Adres źródłowy';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Istnieje już wpis firewalla dla tego serwera.';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakowe kodowanie języka ISO 639-1 (Zobacz ht
$wb['btn_save_txt'] = 'Utwórz nowy zbiór plików z językami';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Wybierz język';
$wb['btn_save_txt'] = 'Połącz pliki teraz';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Plik języka';
$wb['btn_save_txt'] = 'Zapisz';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Wybierz język';
$wb['btn_save_txt'] = 'Eksportuj pliki wybranego języka';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['language_overwrite_txt'] = 'Nadpisz plik jeśli istnieje.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Pomiń sprawdzanie wersji ISPConfig';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['module_txt'] = 'Moduł';
$wb['lang_file_txt'] = 'Plik języka';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Ostatnia modyfikacja';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Użytkownik (opcjonalnie)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Hasło (opcjonalnie)';
$wb['active_txt'] = 'Aktywne';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Ta akcja przeprowadzi aktualizację ISPConfig3 na w
$wb['action_scheduled'] = 'Akcja zaplanowana do wykonania';
$wb['select_all_server'] = 'Wszystkie serwery';
?>
......@@ -39,5 +39,6 @@ $wb['DNS ptr functions'] = 'Funkcje rekordu PTR DNS';
$wb['DNS rp functions'] = 'Funkcje rekordu RP DNS';
$wb['DNS srv functions'] = 'Funkcje rekordu SRV DNS';
$wb['DNS txt functions'] = 'Funkcje rekordu TXT DNS';
$wb['Mail mailing list functions'] = 'Mail mailinglist functions';
$wb['Mail mailing list functions'] = 'Funkcje listy mailingowej';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowego użytkownika';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Nazwa użytkownika';
?>
......@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['- None -'] = '- Żaden -';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
?>
......@@ -77,14 +77,14 @@ $wb['php_ini_path_apache_txt'] = 'ŚcieżkaApache php.ini';
$wb['check_apache_config_txt'] = 'Testuj konfigurację Apache przy restarcie';
$wb['CA_path_txt'] = 'CA Path';
$wb['CA_pass_txt'] = 'CA passphrase';
$wb['ufw_enable_txt'] = 'Enable';
$wb['ufw_enable_txt'] = 'Włącz';
$wb['ufw_manage_builtins_txt'] = 'Manage Builtin Rules';
$wb['ufw_ipv6_txt'] = 'Enable IPv6';
$wb['ufw_ipv6_txt'] = 'Włącz IPv6';
$wb['ufw_default_input_policy_txt'] = 'Default Input Policy';
$wb['ufw_default_output_policy_txt'] = 'Default Output Policy';
$wb['ufw_default_forward_policy_txt'] = 'Default Forward Policy';
$wb['ufw_default_application_policy_txt'] = 'Default Application Policy';
$wb['ufw_log_level_txt'] = 'Log Level';
$wb['ufw_log_level_txt'] = 'Poziom logowania';
$wb['network_config_warning_txt'] = 'The network configuration option is only available for Debian and Ubuntu Servers. Do not enable this option if your network interface is not eth0.';
$wb['fastcgi_config_syntax_txt'] = 'FastCGI config syntax';
$wb['backup_dir_ftpread_txt'] = 'Backup dir. readable for website FTP users.';
......@@ -147,6 +147,7 @@ $wb['try_rescue_txt'] = 'Enable service monitoring and restart on failure';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Disable MySQL monitoring';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Disable Email monitoring';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Information:</b> If you want to shut down mysql you have to select the Disable MySQL monitor checkbox and then wait 2-3 minutes.<br>if you do not wait 2-3 minutes, rescue will try to restart mysql!';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Enable SNI';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Włącz SNI';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Disable HTTPD monitoring';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment