Commit c49c4e78 authored by tbrehm's avatar tbrehm
Browse files

Updated: FS#1882 - Update greek language files

parent e485d0a2
......@@ -69,3 +69,4 @@ $wb['monthnamesshort_nov'] = "Νοε";
$wb['monthnamesshort_dec'] = "Δεκ";
?>
......@@ -5,7 +5,7 @@ $wb['groups_description'] = 'Φόρμα επεξεργασίας ομάδων χ
$wb['Server'] = 'Server';
$wb['Services'] = 'Υπηρεσίες';
$wb['Config'] = 'Ρυθμίσεις';
$wb['Server Config'] = ύθμιση Server';
$wb['Server Config'] = υθμίσεις Server';
$wb['Mail'] = 'Mail';
$wb['Getmail'] = 'Getmail';
$wb['Web'] = 'Web';
......@@ -42,3 +42,4 @@ $wb['1001'] = 'Το όνομα χρήστη ή το συνθηματικό εί
$wb['1002'] = 'Το όνομα χρήστη ή το συνθηματικό είναι λάθος.';
?>
......@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Οι χαρακτήρες δεν επιτρέπ
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Οι χαρακτήρες δεν επιτρέπονται στον ορισμό θυρών udp. Επιτρέπονται μόνο αριθμοί, : και ,.';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['udp_port_txt'] = 'Ανοιχτές θύρες UDP';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Νέα εγγραφή Firewall';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['name_txt'] = 'Ομάδα';
$wb['name_err'] = 'Η ομάδα πρέπει να έχει από 1 μέχρι 30 χαρακτήρες.';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Νέα ομάδα';
$wb['warning_txt'] = '<b>ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:</b>Μην επεξεργάζεστε οποιαδήποτε ρύθμιση χρήστη εδώ. Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Πελάτη - και Μεταπωλητή στο άρθρωμα Πελάτης. Η επεξεργασία ομάδων και χρηστών εδώ, μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων!';
?>
......@@ -12,3 +12,4 @@ $wb['active_txt'] = 'Ενεργή';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Υπάρχει ήδη μια εγγραφή του firewall για αυτόν τον server.';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['active_txt'] = 'Ενεργός';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Υπάρχει ήδη μια εγγραφή firewall για αυτόν τον server.';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Νέα ομάδα αρχείων γλώσσας';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Επιστροφή';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Συγχώνευση Γλώσσας τώρα';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Επιστροφή';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Αποθήκευση';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Επιστροφή';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Εξαγωγή της επιλεγμένης λίστας
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Επιστροφή';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['btn_cancel_txt'] = 'Επιστροφή';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Παράλειψη ελέγχου έκδοσης ISPConfig';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Αρχείο Γλώσσας';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Τελευταία τροποποίηση';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['repo_password_txt'] = 'Συνθηματικό (προαιρετικό)';
$wb['active_txt'] = 'Ενεργό';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['action_scheduled'] = 'Η ενέργεια προγραμματίστηκε
$wb['select_all_server'] = 'Σε όλους τους servers';
?>
......@@ -42,3 +42,4 @@ $wb['DNS txt functions'] = 'Ενέργειες εγγραφών txt του DNS';
$wb['Mail mailing list functions'] = 'Ενέργειες Mail mailinglist';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Όνομα Χρήστη';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
?>
......@@ -87,7 +87,7 @@ $wb['ufw_default_application_policy_txt'] = 'Προκαθορισμένη Πολ
$wb['ufw_log_level_txt'] = 'Επίπεδο Καταγραφής';
$wb['network_config_warning_txt'] = 'Η επιλογή για την παραμετροποίηση του δικτύου είναι διαθέσιμη μόνο για Debian και Ubuntu Servers. Μην ενεργοποιείτε αυτή την επιλογή αν η (διεπαφή) κάρτα δικτύου δεν είναι η eth0.';
$wb['fastcgi_config_syntax_txt'] = 'FastCGI config syntax';
$wb['backup_dir_ftpread_txt'] = 'Backup dir. readable for website FTP users.';
$wb['backup_dir_ftpread_txt'] = 'Δικαιώματα ανάγνωσης backup για τους χρήστες FTP του website.';
$wb['server_type_txt'] = 'Τύπος Server';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config dir';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config enabled dir';
......@@ -132,7 +132,7 @@ $wb['jailkit_chroot_cron_programs_error_empty'] = 'Jailkit cron chrooted applica
$wb['vlogger_config_dir_error_empty'] = 'Config directory is empty.';
$wb['cron_init_script_error_empty'] = 'Cron init script name is empty.';
$wb['crontab_dir_error_empty'] = 'Path for individual crontabs is empty.';
$wb['cron_wget_error_empty'] = 'Path to wget program is empty.';
$wb['cron_wget_error_empty'] = 'Η διαδρομή για το wget δεν δόθηκε.';
$wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_init_script_error_empty'] = 'PHP-FPM init script is empty.';
$wb['php_fpm_ini_path_txt'] = 'PHP-FPM php.ini path';
......@@ -143,11 +143,12 @@ $wb['php_fpm_start_port_txt'] = 'PHP-FPM start port';
$wb['php_fpm_start_port_error_empty'] = 'PHP-FPM start port is empty.';
$wb['php_fpm_socket_dir_txt'] = 'PHP-FPM socket directory';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM socket directory is empty.';
$wb['try_rescue_txt'] = 'Enable service monitoring and restart on failure';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Disable MySQL monitoring';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Disable Email monitoring';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Information:</b> If you want to shut down mysql you have to select the Disable MySQL monitor checkbox and then wait 2-3 minutes.<br>if you do not wait 2-3 minutes, rescue will try to restart mysql!';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Enable SNI';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Disable HTTPD monitoring';
$wb['try_rescue_txt'] = 'Ενεργοποίηση εποπτείας υπηρεσιών και επανεκκινησης σε περίπτωση αποτυχίας';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Απενεργοποίηση εποπτείας MySQL';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Απενεργοποίηση εποπτείας Email';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Πληροφορία:</b> Αν θέλετε να τερματίσετε την MySQL πρέπει να επιλέξετε την επιλογή Απενεργοποίηση εποπτείας MySQL και μετά να περιμένετε 2-3 λεπτά.<br>Αν δεν περιμένετε 2-3 λεπτά, η εποπτεία και αποκατάσταση θα προσπαθήσει να επανεκκινήσει την MySQL!';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Ενεργοποίηση SNI';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Απενεργοποίηση εποπτείας HTTPD';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment