Commit 059387ee authored by tbrehm's avatar tbrehm

Updated Czech language files.

parent 33e2c95c
......@@ -131,3 +131,4 @@ $wb['datalog_status_i_web_folder_user'] = 'Vytvoření uživatele pro adresáře
$wb['datalog_status_u_web_folder_user'] = 'Aktualizace nastavení uživatele pro adresáře chráněné heslem';
$wb['datalog_status_d_web_folder_user'] = 'Odstranění uživatele pro adresáře chráněné heslem';
?>
......@@ -48,3 +48,4 @@ $wb['Do OS-Update'] = 'Aktualizovat operační systém';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Aktualizovat ISPConfig';
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Please specify a name for the snippet.';
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'There is already a directive snippet with this name.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['name_txt'] = 'Name of Snippet';
$wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Pro tento server již existuje záznam firewallu
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Otevřené TCP porty';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat záznam';
?>
......@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
......@@ -2,12 +2,13 @@
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['multiport_txt'] = 'Multi Port';
$wb['singleport_txt'] = 'Single Port';
$wb['protocol_txt'] = 'Protocol';
$wb['table_txt'] = 'Table';
$wb['protocol_txt'] = 'Protokol';
$wb['table_txt'] = 'Tabulka';
$wb['target_txt'] = 'Cíl';
$wb['state_txt'] = 'State';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Destination Address';
$wb['source_ip_txt'] = 'Source Address';
$wb['state_txt'] = 'Stav';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Cílové adresy';
$wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -4,12 +4,13 @@ $wb['add_new_rule_txt'] = 'Add IPTables Rule';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['multiport_txt'] = 'Multi Port';
$wb['singleport_txt'] = 'Single Port';
$wb['protocol_txt'] = 'Protocol';
$wb['table_txt'] = 'Table';
$wb['protocol_txt'] = 'Protokol';
$wb['table_txt'] = 'Tabulka';
$wb['target_txt'] = 'Cíl';
$wb['state_txt'] = 'State';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Destination Address';
$wb['source_ip_txt'] = 'Source Address';
$wb['state_txt'] = 'Stav';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Cílové adresy';
$wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakové ISO 639-1 jazykové kódy (Viz: http:
$wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk k doplnění';
$wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykovou sadu';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['language_overwrite_txt'] = 'Přepsat soubor, pokud existuje.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'User (optional)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Password (optional)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['select_all_server'] = 'Všechny servery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>';
?>
......@@ -45,3 +45,4 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Uživatel';
?>
......@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['- None -'] = '- Žádný -';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
?>
......@@ -9,14 +9,14 @@ $wb['website_symlinks_rel_txt'] = 'Make relative symlinks';
$wb['website_basedir_txt'] = 'Website config adresář';
$wb['vhost_conf_dir_txt'] = 'Vhost config adresář';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Vhost config enabled adresář';
$wb['getmail_config_dir_txt'] = 'Getmail config adresář';
$wb['getmail_config_dir_txt'] = 'Getmail složka pro konfigurace';
$wb['fastcgi_starter_path_txt'] = 'FastCGI starter cesta';
$wb['fastcgi_starter_script_txt'] = 'FastCGI starter skript';
$wb['fastcgi_alias_txt'] = 'FastCGI alias';
$wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI php.ini cesta';
$wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI cesta k adresáři kde je umístěn php.ini';
$wb['fastcgi_children_txt'] = 'FastCGI děti';
$wb['fastcgi_max_requests_txt'] = 'FastCGI max. požadavků';
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI bin';
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI cesta k binarnímu balíčku';
$wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Cesta k mail adresáři';
$wb['homedir_path_txt'] = 'Cesta k domácímu adresáři';
......@@ -32,15 +32,15 @@ $wb['message_size_limit_txt'] = 'Limit velikosti zprávy';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP adresa';
$wb['netmask_txt'] = 'Maska';
$wb['gateway_txt'] = 'Brána';
$wb['hostname_txt'] = 'Hostname';
$wb['nameservers_txt'] = 'Jmenné servery';
$wb['hostname_txt'] = 'Název hostitele (hostname)';
$wb['nameservers_txt'] = 'Jmenné servery (DNS)';
$wb['auto_network_configuration_txt'] = 'Konfigurace sítě';
$wb['ip_address_error_wrong'] = 'Neplatný formát IP adresy.';
$wb['netmask_error_wrong'] = 'Neplatný formát síťové masky.';
$wb['gateway_error_wrong'] = 'Neplatný formát brány.';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Hostname je prázdný.';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Název hostitele (hostname) je prázdný.';
$wb['nameservers_error_empty'] = 'Jmenný server je prázdný.';
$wb['config_dir_txt'] = 'Vlogger config adresář';
$wb['config_dir_txt'] = 'Vlogger cesta k vlogger-dbi.conf';
$wb['init_script_txt'] = 'Název cron init skriptu';
$wb['crontab_dir_txt'] = 'Cesta k individuálním cron tabulkám';
$wb['wget_txt'] = 'Cesta k wget programu';
......@@ -54,7 +54,7 @@ $wb['apps_vhost_servername_txt'] = 'Apps-vhost doména';
$wb['bind_user_txt'] = 'BIND uživatel';
$wb['bind_group_txt'] = 'BIND skupina';
$wb['bind_zonefiles_dir_txt'] = 'BIND adresář se zónovými soubory';
$wb['named_conf_path_txt'] = 'BIND named.conf cesta';
$wb['named_conf_path_txt'] = 'BIND named.conf cesta k souboru';
$wb['bind_user_error_empty'] = 'BIND uživatel je prázdný.';
$wb['bind_group_error_empty'] = 'BIND skupina je prázdná.';
$wb['bind_zonefiles_dir_error_empty'] = 'BIND adresář se zónovými soubory je prázdný.';
......@@ -63,37 +63,37 @@ $wb['named_conf_local_path_error_empty'] = 'BIND named.conf.local cesta je práz
$wb['mail_filter_syntax_txt'] = 'Syntaxe mailového filtru';
$wb['pop3_imap_daemon_txt'] = 'POP3/IMAP démon';
$wb['php_open_basedir_txt'] = 'PHP open_basedir';
$wb['php_open_basedir_error_empty'] = 'PHP open_basedir ije prázdný.';
$wb['php_open_basedir_error_empty'] = 'PHP open_basedir je prázdný.';
$wb['htaccess_allow_override_txt'] = '.htaccess AllowOverride';
$wb['htaccess_allow_override_error_empty'] = '.htaccess AllowOverride je prázdný.';
$wb['awstats_conf_dir_txt'] = 'awstats conf folder';
$wb['awstats_data_dir_txt'] = 'awstats data folder';
$wb['awstats_pl_txt'] = 'awstats.pl script';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_txt'] = 'awstats_buildstaticpages.pl script';
$wb['awstats_conf_dir_txt'] = 'awstats složka pro konfigurace';
$wb['awstats_data_dir_txt'] = 'awstats složka pro data';
$wb['awstats_pl_txt'] = 'awstats.pl cesta ke skriptu';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_txt'] = 'awstats_buildstaticpages.pl cesta ke skriptu';
$wb['backup_dir_txt'] = 'Adresář pro zálohy';
$wb['named_conf_local_path_txt'] = 'BIND named.conf.local path';
$wb['php_ini_path_cgi_txt'] = 'CGI php.ini path';
$wb['php_ini_path_apache_txt'] = 'Apache php.ini path';
$wb['check_apache_config_txt'] = 'Test apache configuration on restart';
$wb['CA_path_txt'] = 'CA Path';
$wb['CA_pass_txt'] = 'CA passphrase';
$wb['ufw_enable_txt'] = 'Enable';
$wb['ufw_manage_builtins_txt'] = 'Manage Builtin Rules';
$wb['ufw_ipv6_txt'] = 'Enable IPv6';
$wb['ufw_default_input_policy_txt'] = 'Default Input Policy';
$wb['named_conf_local_path_txt'] = 'BIND named.conf.local cesta k souboru';
$wb['php_ini_path_cgi_txt'] = 'Cesta k CGI php.ini';
$wb['php_ini_path_apache_txt'] = 'Cesta k Apache php.ini';
$wb['check_apache_config_txt'] = 'Provést test konfigurace apache před restartováním';
$wb['CA_path_txt'] = 'CA cesta';
$wb['CA_pass_txt'] = 'CA heslo';
$wb['ufw_enable_txt'] = 'Aktivovat';
$wb['ufw_manage_builtins_txt'] = 'Správa vestavěných pravidel';
$wb['ufw_ipv6_txt'] = 'Aktivovat IPv6';
$wb['ufw_default_input_policy_txt'] = 'Standardní vstupní politika';
$wb['ufw_default_output_policy_txt'] = 'Default Output Policy';
$wb['ufw_default_forward_policy_txt'] = 'Default Forward Policy';
$wb['ufw_default_application_policy_txt'] = 'Default Application Policy';
$wb['ufw_log_level_txt'] = 'Log Level';
$wb['ufw_log_level_txt'] = 'Úroveň logování';
$wb['network_config_warning_txt'] = 'Možnost konfigurace sítě je k dispozici pouze pro Debian a Ubuntu servery. Nepoužívejte tuto volbu, pokud vaše síťové rozhraní není eth0.';
$wb['fastcgi_config_syntax_txt'] = 'FastCGI config syntax';
$wb['server_type_txt'] = 'Server Type';
$wb['server_type_txt'] = 'Typ serveru';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config dir';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config enabled dir';
$wb['nginx_user_txt'] = 'Nginx user';
$wb['nginx_group_txt'] = 'Nginx group';
$wb['nginx_cgi_socket_txt'] = 'Nginx CGI Socket';
$wb['backup_dir_error_empty'] = 'Backup directory is empty.';
$wb['backup_dir_error_empty'] = 'Adresář se zálohou je prázdný.';
$wb['maildir_path_error_empty'] = 'Maildir Path is empty.';
$wb['homedir_path_error_empty'] = 'Homedir Path is empty.';
$wb['mailuser_uid_error_empty'] = 'Mailuser UID is empty.';
......@@ -143,11 +143,11 @@ $wb['php_fpm_start_port_error_empty'] = 'PHP-FPM start port is empty.';
$wb['php_fpm_socket_dir_txt'] = 'PHP-FPM socket directory';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM socket directory is empty.';
$wb['try_rescue_txt'] = 'Povolit monitorování služeb a restartovat při selhání';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Zakázat MySQL sledování';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Zakázat E-mail sledování';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Information:</b> If you want to shut down mysql you have to select the Disable MySQL monitor checkbox and then wait 2-3 minutes.<br>if you do not wait 2-3 minutes, rescue will try to restart mysql!';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Enable SNI';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Zakázat HTTPD sledování';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Zakázat MySQL monitorování';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Zakázat E-mail monitorování';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Informace:</b> Pokud chcete např. vypnout MySQL zatrhněte políčko \\"Zakázat MySQL monitorování\\" změna se provede do 2-3 minut.<br>Pokud nepočkáte 2-3 minuty, monitorování restartuje mysql!!';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Aktivovat SNI (Server Name Indication)';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Zakázat HTTPD monitorování';
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Set folder permissions on update';
$wb['add_web_users_to_sshusers_group_txt'] = 'Add web users to -sshusers- group';
$wb['connect_userid_to_webid_txt'] = 'Connect Linux userid to webid';
......@@ -159,15 +159,24 @@ $wb['backup_mode_userzip'] = 'Zálohování všech souborů v adresáři web jak
$wb['backup_mode_rootgz'] = 'Zálohování všech souborů v adresáři web jako uživatel root';
$wb['realtime_blackhole_list_txt'] = 'Real-time Blackhole List';
$wb['realtime_blackhole_list_note_txt'] = '(Samostatná RBL se odděluje čárkou)';
$wb['ssl_settings_txt'] = 'SSL Settings';
$wb['permissions_txt'] = 'Permissions';
$wb['php_settings_txt'] = 'PHP Settings';
$wb['apps_vhost_settings_txt'] = 'Apps Vhost Settings';
$wb['awstats_settings_txt'] = 'AWStats Settings';
$wb['ssl_settings_txt'] = 'SSL Nastavení';
$wb['permissions_txt'] = 'Nastavit oprávnění';
$wb['php_settings_txt'] = 'PHP Nastavení';
$wb['apps_vhost_settings_txt'] = 'Apps Vhost Nastavení';
$wb['awstats_settings_txt'] = 'AWStats Nastavení';
$wb['firewall_txt'] = 'Firewall';
$wb['mailbox_quota_stats_txt'] = 'Statistika kvóty poštovní schránky';
$wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Aktivovat IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených dat, poslat oznámení adminovi';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených dat, poslat oznámení klientovi';
$wb['v6_prefix_txt'] = 'IPv6 Prefix';
$wb['vhost_rewrite_v6_txt'] = 'Rewrite IPv6 on Mirror';
$wb['v6_prefix_wrong'] = 'Invalid v6 Netmask format.';
$wb['php_ini_check_minutes_txt'] = 'Check system php.ini files for changes each';
$wb['php_ini_check_minutes_info_txt'] = 'minutes (0 disables checking)';
$wb['php_ini_check_minutes_error_empty'] = 'Invalid value for php.ini checking.';
$wb['sendmail_path_txt'] = 'Sendmail Path';
$wb['sendmail_path_error_empty'] = 'Sendmail Path is empty.';
?>
......@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Konfigurace serveru';
$wb['server_name_txt'] = 'Server';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['error_port_syntax'] = 'Invalid chars in port field, please enter only comma separated numbers. Example: 80,443';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP Vhost';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
?>
......@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat server';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat novou verzi PHP';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['name_txt'] = 'Verze PHP';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['install_key_txt'] = 'Enter install key';
$wb['btn_save_txt'] = 'Start Installation';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -4,7 +4,8 @@ $wb['installed_txt'] = 'Stav';
$wb['package_title_txt'] = 'Balíček';
$wb['package_description_txt'] = 'Popis';
$wb['action_txt'] = 'Akce';
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Packages';
$wb['repoupdate_txt'] = 'Update package list';
$wb['package_id_txt'] = 'local App-ID';
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Balíčky';
$wb['repoupdate_txt'] = 'Aktualizace seznamu balíků';
$wb['package_id_txt'] = 'místní App-ID';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['repo_name_txt'] = 'Repozitář';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['update_title_txt'] = 'Aktualizovat';
$wb['version_txt'] = 'Verze';
$wb['action_txt'] = 'Akce';
?>
......@@ -46,4 +46,8 @@ $wb['use_combobox_txt'] = 'Use jQuery UI Combobox';
$wb['use_loadindicator_txt'] = 'Use Load Indicator';
$wb['f5_to_reload_js_txt'] = 'If you change this, you might have to press F5 to make the browser reload JavaScript libraries or empty your browser cache.';
$wb['client_username_web_check_disabled_txt'] = 'Disable client username check for the word \'web\'.';
$wb['mailbox_show_autoresponder_tab_txt'] = 'Show Autoresponder tab in Mailbox detail';
$wb['mailbox_show_mail_filter_tab_txt'] = 'Show Mail Filter tab in Mailbox detail';
$wb['mailbox_show_custom_rules_tab_txt'] = 'Show Custom Rules tab in Mailbox detail';
?>
......@@ -16,3 +16,4 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -31,3 +31,4 @@ $wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
$wb['username_error_collision'] = 'Uživatelské jméno nesmí být web nebo web a číslo.\\"';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Uživatelé';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['client_id_txt'] = 'Client ID';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient ID';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelů nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
$wb['groups_txt'] = 'Skupiny';
?>
......@@ -23,3 +23,4 @@ $wb['error_domain_in webuse'] = 'Tato doména nelze odstranit, protože je v pou
$wb['error_client_can_not_add_domain'] = 'Nemůžete přidat novou doménu';
$wb['error_client_group_id_empty'] = 'Musíte vybrat zákazníka<br>';
?>
<?php
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Max. počet emailových domén';
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Max. počet e-mailových domén';
$wb['limit_mailbox_txt'] = 'Max. počet mailboxů';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Max. počet emailových aliasů';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Max. počet e-mailových aliasů';
$wb['limit_mailaliasdomain_txt'] = 'Max. počet doménových aliasů';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Max. počet emailových předavačů';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Max. počet emailových košů';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Max. počet emailových směrování';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Max. počet emailových filtrů';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. počet účtů externího získávání emailů';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Max. počet e-mailových předavačů';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Max. počet e-mailových košů';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Max. počet e-mailových směrování';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Max. počet e-mailových filtrů';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. počet účtů externího získávání e-mailů';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox kvóta';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. počet spamfiltrových bílých / černých listinových filtrů';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. počet spamflitrových uživatelů';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. počet spamfiltrových politik';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Výchozí mailserver';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Výchozí e-mailový server';
$wb['company_name_txt'] = 'Název společnosti';
$wb['contact_name_txt'] = 'Název kontaktu';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
......@@ -28,7 +28,7 @@ $wb['country_txt'] = 'Země';
$wb['telephone_txt'] = 'Telefon';
$wb['mobile_txt'] = 'Mobilní telefon';
$wb['fax_txt'] = 'Fax';
$wb['email_txt'] = 'Kontaktní email na klienta';
$wb['email_txt'] = 'Kontaktní e-mail na klienta';
$wb['internet_txt'] = 'WWW stránky klienta';
$wb['icq_txt'] = 'ICQ';
$wb['notes_txt'] = 'Poznámky';
......@@ -47,14 +47,14 @@ $wb['ip_address_txt'] = 'ip_address';
$wb['limit_client_error_notint'] = 'Limit sub klientů musí být číslo.';
$wb['firstname_error_empty'] = 'Jméno je prázdné.';
$wb['contact_error_empty'] = 'Kontakt je prázdný.';
$wb['default_webserver_txt'] = 'Výchozí webserver';
$wb['default_webserver_txt'] = 'Výchozí webový server';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Max. počet webových domén';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Max. počet webových alias domén';
$wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Max. počet webových subdomén';
$wb['limit_ftp_user_txt'] = 'Max. počet FTP uživatelů';
$wb['default_dnsserver_txt'] = 'Výchozí DNS server';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'Max. počet DNS zón';
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Max. počet sekundárních zón DNS';
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Max. počet sekundárních DNS zón';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Max. počet DNS záznamů';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Max. počet shell uživatelů';
$wb['limit_client_txt'] = 'Max. počet klientů';
......@@ -86,22 +86,22 @@ $wb['limit_cron_error_notint'] = 'Limit cronu musí být číslo.';
$wb['limit_cron_error_frequency'] = 'Limit cron frekvence musí být číslo.';
$wb['username_error_regex'] = 'Uživatelské jméno obsahuje neplatné znaky.';
$wb['template_master_txt'] = 'Hlavní šablona';
$wb['template_additional_txt'] = 'Addon šablona';
$wb['ssh_chroot_txt'] = 'SSH chroot volby';
$wb['template_additional_txt'] = 'Dodatečná šablona';
$wb['ssh_chroot_txt'] = 'SSH chroot - dostupná volba pro klienta';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP volby';
$wb['limit_client_error'] = 'Max. počet kleintů dosažen.';
$wb['limit_web_quota_txt'] = 'Web kvóta';
$wb['limit_web_quota_txt'] = 'Webová kvóta';
$wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Přenosová kvóta';
$wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Přenosová kvót musí být číslo.';
$wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Max. number of Webdav users';
$wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Max. počet Webdav uživatelů';
$wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'The webdav user limit must be a number.';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
$wb['vat_id_txt'] = 'DIČ';
$wb['required_fields_txt'] = '* Povinná pole';
$wb['company_id_txt'] = 'IČO';
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Max. number of mailing lists';
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Max. počet e-mailových konferencí';
$wb['limit_mailmailinglist_error_notint'] = 'The mailing list record limit must be a number.';
$wb['limit_openvz_vm_txt'] = 'Max. number of virtual servers';
$wb['limit_openvz_vm_txt'] = 'Max. počet virtuálních serverů';
$wb['limit_openvz_vm_template_id_txt'] = 'Force virtual server template';
$wb['limit_openvz_vm_error_notint'] = 'The virtual server limit must be a number.';
$wb['web_php_options_notempty'] = 'No PHP option(s) selected. Select at least one PHP option.';
......@@ -109,35 +109,36 @@ $wb['ssh_chroot_notempty'] = 'No SSH chroot option selected. Select at least one
$wb['username_error_collision'] = 'The username may not start with the word -web- or -web- followed by a number.';
$wb['add_additional_template_txt'] = 'Přidat dodatečnou šablonu';
$wb['delete_additional_template_txt'] = 'Smazat dodatečnou šablonu';
$wb['limit_cgi_txt'] = 'CGI available';
$wb['limit_ssi_txt'] = 'SSI available';
$wb['limit_perl_txt'] = 'Perl available';
$wb['limit_ruby_txt'] = 'Ruby available';
$wb['limit_python_txt'] = 'Python available';
$wb['force_suexec_txt'] = 'SuEXEC forced';
$wb['limit_hterror_txt'] = 'Custom error docs available';
$wb['limit_cgi_txt'] = 'CGI - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_ssi_txt'] = 'SSI - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_perl_txt'] = 'Perl - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_ruby_txt'] = 'Ruby - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_python_txt'] = 'Python - dostupná volba pro klienta';
$wb['force_suexec_txt'] = 'SuEXEC - povinné pro klienta';
$wb['limit_hterror_txt'] = 'Vlastní Error (chybové) dokumenty';
$wb['limit_wildcard_txt'] = 'Wildcard subdomain available';
$wb['limit_ssl_txt'] = 'SSL available';
$wb['limit_ssl_txt'] = 'SSL - dostupná volba pro klienta';
$wb['bank_account_number_txt'] = 'Číslo účtu';
$wb['bank_code_txt'] = 'Kód banky';
$wb['bank_name_txt'] = 'Název banky';
$wb['bank_account_iban_txt'] = 'IBAN';
$wb['bank_account_swift_txt'] = 'BIC / Swift';
$wb['web_limits_txt'] = 'Web Limits';
$wb['email_limits_txt'] = 'Email Limits';
$wb['database_limits_txt'] = 'Database Limits';
$wb['cron_job_limits_txt'] = 'Cron Job Limits';
$wb['dns_limits_txt'] = 'DNS Limits';
$wb['virtualization_limits_txt'] = 'Virtualization Limits';
$wb['web_limits_txt'] = 'Webové limity';
$wb['email_limits_txt'] = 'E-mailové limity';
$wb['database_limits_txt'] = 'Databázové limity';
$wb['cron_job_limits_txt'] = 'Cron pracovní limity';
$wb['dns_limits_txt'] = 'DNS limity';
$wb['virtualization_limits_txt'] = 'Virtualizace limity';
$wb['generate_password_txt'] = 'Generovat heslo';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
$wb['active_template_additional_txt'] = 'Active Addons';
$wb['active_template_additional_txt'] = 'Aktivní dodatečná šablona';
$wb['bank_account_owner_txt'] = 'Bankovní účet vlastníka';
$wb['email_error_isemail'] = 'Please enter a valid email address.';
$wb['customer_no_error_unique'] = 'The customer no. must be unique (or empty).';
$wb['paypal_email_error_isemail'] = 'Please enter a valid PayPal email address.';
$wb['paypal_email_txt'] = 'PayPal Email';
$wb['email_error_isemail'] = 'Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.';
$wb['customer_no_error_unique'] = 'Zákaznické číslo musí být jedinečné (nebo prázdné).';
$wb['paypal_email_error_isemail'] = 'Zadejte prosím platnou PayPal e-mail addresu.';
$wb['paypal_email_txt'] = 'PayPal e-mail';
$wb['err_msg_master_tpl_set'] = 'All custom limit settings are ignored if any master template other than \\"custom\\" is selected.';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['client_ids_txt'] = 'Klienti/Distributoři';
$wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';