Commit 2306e249 authored by tbrehm's avatar tbrehm

Fixed: FS#2609 - Translation of the content in switch to a reseller or customer and back.

- Merged language files.
parent a99daa0a
......@@ -131,5 +131,3 @@ $wb['datalog_status_i_web_folder_user'] = 'Vytvoření uživatele pro adresáře
$wb['datalog_status_u_web_folder_user'] = 'Aktualizace nastavení uživatele pro adresáře chráněné heslem';
$wb['datalog_status_d_web_folder_user'] = 'Odstranění uživatele pro adresáře chráněné heslem';
?>
......@@ -131,4 +131,3 @@ $wb['datalog_status_i_web_folder_user'] = 'Verzeichnisschutz Benutzer anlegen';
$wb['datalog_status_u_web_folder_user'] = 'Verzeichnisschutz Benutzer ändern';
$wb['datalog_status_d_web_folder_user'] = 'Verzeichnisschutz Benutzer löschen';
?>
<?php
$wb["login_1_txt"] = 'Do you want to login as user';
$wb["login_2_txt"] = 'If you do so, you can "go back" by clicking at logout.';
$wb["btn_yes_txt"] = 'Yes, login as Client';
$wb["btn_back_txt"] = 'No, back to list';
$wb["udp_port_help_txt"] = 'Separated by comma';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["firewall_error_unique"] = 'There is already a firewall record for this server.';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["tcp_ports_error_regex"] = 'Character not allowed in tcp port definition. Allowed characters are numbers, ":" and ",".';
$wb["udp_ports_error_regex"] = 'Character not allowed in udp port definition. Allowed characters are numbers, ":" and ",".';
?>
\ No newline at end of file
......@@ -170,7 +170,4 @@ $wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['v6_prefix_txt'] = 'IPv6 Prefix';
$wb['vhost_rewrite_v6_txt'] = 'Rewrite IPv6 on Mirror';
$wb['v6_prefix_wrong'] = 'Invalid v6 Netmask format.';
?>
......@@ -29,5 +29,5 @@ $wb['generate_password_txt'] = 'Generate Password';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Repeat Password';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'The passwords do not match.';
$wb['password_match_txt'] = 'The passwords do match.';
$wb['username_error_collision'] = 'The username may not be web or web plus a number.\"';
$wb['username_error_collision'] = 'The username may not be web or web plus a number.\\"';
?>
<?php
$wb["login_1_txt"] = 'Do you want to login as user';
$wb["login_2_txt"] = 'If you do so, you can "go back" by clicking at logout.';
$wb["btn_yes_txt"] = 'Yes, login as Client';
$wb["btn_back_txt"] = 'No, back to list';
$wb["udp_port_help_txt"] = 'Separated by comma';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["firewall_error_unique"] = 'There is already a firewall record for this server.';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["tcp_ports_error_regex"] = 'Character not allowed in tcp port definition. Allowed characters are numbers, ":" and ",".';
$wb["udp_ports_error_regex"] = 'Character not allowed in udp port definition. Allowed characters are numbers, ":" and ",".';
?>
\ No newline at end of file
......@@ -170,7 +170,4 @@ $wb['website_autoalias_txt'] = 'Website auto alias';
$wb['website_autoalias_note_txt'] = 'Placeholders:';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['v6_prefix_txt'] = 'IPv6 Prefix';
$wb['vhost_rewrite_v6_txt'] = 'Rewrite IPv6 on Mirror';
$wb['v6_prefix_wrong'] = 'Invalid v6 Netmask format.';
?>
......@@ -29,5 +29,5 @@ $wb['generate_password_txt'] = 'Generate Password';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Repeat Password';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'The passwords do not match.';
$wb['password_match_txt'] = 'The passwords do match.';
$wb['username_error_collision'] = 'The username may not be web or web plus a number.\"';
$wb['username_error_collision'] = 'The username may not be web or web plus a number.\\"';
?>
<?php
$wb["login_1_txt"] = 'Do you want to login as user';
$wb["login_2_txt"] = 'If you do so, you can "go back" by clicking at logout.';
$wb["btn_yes_txt"] = 'Yes, login as Client';
$wb["btn_back_txt"] = 'No, back to list';
$wb["udp_port_help_txt"] = 'Separated by comma';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["firewall_error_unique"] = 'There is already a firewall record for this server.';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["tcp_ports_error_regex"] = 'Character not allowed in tcp port definition. Allowed characters are numbers, ":" and ",".';
$wb["udp_ports_error_regex"] = 'Character not allowed in udp port definition. Allowed characters are numbers, ":" and ",".';
?>
\ No newline at end of file
......@@ -170,7 +170,4 @@ $wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['v6_prefix_txt'] = 'IPv6 Prefix';
$wb['vhost_rewrite_v6_txt'] = 'Rewrite IPv6 on Mirror';
$wb['v6_prefix_wrong'] = 'Invalid v6 Netmask format.';
?>
......@@ -29,5 +29,5 @@ $wb['generate_password_txt'] = 'Generate Password';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Repeat Password';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'The passwords do not match.';
$wb['password_match_txt'] = 'The passwords do match.';
$wb['username_error_collision'] = 'The username may not be web or web plus a number.\"';
$wb['username_error_collision'] = 'The username may not be web or web plus a number.\\"';
?>
......@@ -48,5 +48,3 @@ $wb['Do OS-Update'] = 'Aktualizovat operační systém';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Aktualizovat ISPConfig';
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
?>
......@@ -7,5 +7,3 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Please specify a name for the snippet.';
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'There is already a directive snippet with this name.';
?>
......@@ -5,5 +5,3 @@ $wb['name_txt'] = 'Name of Snippet';
$wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
?>
......@@ -9,5 +9,3 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Pro tento server již existuje záznam firewallu
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
?>
......@@ -6,5 +6,3 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Otevřené TCP porty';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat záznam';
?>
......@@ -3,5 +3,3 @@ $wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.';
?>
......@@ -5,5 +5,3 @@ $wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
......@@ -11,5 +11,3 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Source Address';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
?>
......@@ -13,5 +13,3 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Source Address';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
?>
......@@ -6,5 +6,3 @@ $wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakové ISO 639-1 jazykové kódy (Viz: http:
$wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -5,5 +5,3 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk k doplnění';
$wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -6,5 +6,3 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -4,5 +4,3 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykovou sadu';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -6,5 +6,3 @@ $wb['language_overwrite_txt'] = 'Přepsat soubor, pokud existuje.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
?>
......@@ -5,5 +5,3 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava';
?>
<?php
$wb["login_1_txt"] = 'Do you want to login as user';
$wb["login_2_txt"] = 'If you do so, you can "go back" by clicking at logout.';
$wb["btn_yes_txt"] = 'Yes, login as Client';
$wb["btn_back_txt"] = 'No, back to list';
$wb["udp_port_help_txt"] = 'Separated by comma';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["firewall_error_unique"] = 'There is already a firewall record for this server.';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["tcp_ports_error_regex"] = 'Character not allowed in tcp port definition. Allowed characters are numbers, ":" and ",".';
$wb["udp_ports_error_regex"] = 'Character not allowed in udp port definition. Allowed characters are numbers, ":" and ",".';
?>
\ No newline at end of file
......@@ -5,5 +5,3 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'User (optional)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Password (optional)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -10,5 +10,3 @@ $wb['select_all_server'] = 'Všechny servery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>';
?>
......@@ -45,5 +45,3 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
?>
......@@ -5,5 +5,3 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Uživatel';
?>
......@@ -13,5 +13,3 @@ $wb['- None -'] = '- Žádný -';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
?>
......@@ -170,9 +170,4 @@ $wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['v6_prefix_txt'] = 'IPv6 Prefix';
$wb['vhost_rewrite_v6_txt'] = 'Rewrite IPv6 on Mirror';
$wb['v6_prefix_wrong'] = 'Invalid v6 Netmask format.';
?>
......@@ -2,5 +2,3 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Konfigurace serveru';
$wb['server_name_txt'] = 'Server';
?>
......@@ -9,5 +9,3 @@ $wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['error_port_syntax'] = 'Invalid chars in port field, please enter only comma separated numbers. Example: 80,443';
?>
......@@ -8,5 +8,3 @@ $wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP Vhost';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
?>
......@@ -11,5 +11,3 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat server';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall';
?>
......@@ -14,5 +14,3 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -5,5 +5,3 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat novou verzi PHP';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['name_txt'] = 'Verze PHP';
?>
......@@ -4,5 +4,3 @@ $wb['install_key_txt'] = 'Enter install key';
$wb['btn_save_txt'] = 'Start Installation';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -8,5 +8,3 @@ $wb['toolsarea_head_txt'] = 'Packages';
$wb['repoupdate_txt'] = 'Update package list';
$wb['package_id_txt'] = 'local App-ID';
?>
......@@ -5,5 +5,3 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -4,5 +4,3 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['repo_name_txt'] = 'Repozitář';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
?>
......@@ -6,5 +6,3 @@ $wb['update_title_txt'] = 'Aktualizovat';
$wb['version_txt'] = 'Verze';
$wb['action_txt'] = 'Akce';
?>
......@@ -47,5 +47,3 @@ $wb['use_loadindicator_txt'] = 'Use Load Indicator';
$wb['f5_to_reload_js_txt'] = 'If you change this, you might have to press F5 to make the browser reload JavaScript libraries or empty your browser cache.';
$wb['client_username_web_check_disabled_txt'] = 'Disable client username check for the word \'web\'.';
?>
......@@ -16,5 +16,3 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -29,7 +29,5 @@ $wb['generate_password_txt'] = 'Generovat heslo';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
$wb['username_error_collision'] = 'Uživatelské jméno nesmí být web nebo web a číslo.\"';
$wb['username_error_collision'] = 'Uživatelské jméno nesmí být web nebo web a číslo.\\"';
?>
......@@ -7,5 +7,3 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelů nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
$wb['groups_txt'] = 'Skupiny';
?>
......@@ -48,4 +48,3 @@ $wb['Remote Actions'] = 'Wartung';
$wb['Do OS-Update'] = 'Betriebssystem Update';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'ISPConfig Update';
?>
......@@ -7,4 +7,3 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktiv';
$wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Bitte geben Sie einen Namen für den Schnipsel an.';
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'Es existiert schon ein Direktiven-Schnipsel mit diesem Namen.';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['name_txt'] = 'Name des Schnipsels';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Direcktiven Schnipsel hinzufügen';
?>
......@@ -9,4 +9,3 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Es gibt bereits einen Firewalldatensatz für die
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Zeichen nicht erlaubt in TCP Port Definition. Erlaubte Zeichen sind Nummern, : und ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Zeichen nicht erlaubt in UDP Port Definition. Erlaubte Zeichen sind Nummern, : und ,.';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Offene TCP Ports';
$wb['udp_port_txt'] = 'Offene UD Ports';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Firewalleintrag hinzufügen';
?>
......@@ -3,4 +3,3 @@ $wb['description_txt'] = 'Beschreibung';
$wb['name_txt'] = 'Gruppe';
$wb['name_err'] = 'Der Gruppenname muss min. 1, max. 30 Zeichen lang sein.';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['name_txt'] = 'Gruppe';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Neue Gruppe hinzufügen';
$wb['warning_txt'] = '<b>WARNUNG:</b> Bitte hier keine Benutzereinstellungen verändern. Benutzen Sie die Kunden- und Resellereinstellungen im Kundenmodul. Modifizieren der Benutzer oder Gruppen hier könnte zum Datenverlust führen!';
?>
......@@ -11,4 +11,3 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Ausgangs Adresse';
$wb['active_txt'] = 'Aktiv';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Es besteht bereits eine Firewall Regel für diesen Server.';
?>
......@@ -13,4 +13,3 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Ausgangs Adresse';
$wb['active_txt'] = 'Aktiv';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Es besteht bereits eine Firewall Regel für diesen Server.';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['language_new_hint_txt'] = '2 Buchstaben ISO 639-1 Sprachcode (siehe http://
$wb['btn_save_txt'] = 'Neues Sprachdateiset erstellen';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zurück';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Sprache auswählen';
$wb['btn_save_txt'] = 'Dateien jetzt zusammenführen';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zurück';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Sprachdatei';
$wb['btn_save_txt'] = 'Speichern';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zurück';
?>
......@@ -4,4 +4,3 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Sprache auswählen';
$wb['btn_save_txt'] = 'Ausgewähltes Sprachdateiset exportieren';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zurück';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['language_overwrite_txt'] = 'Datei überschreiben, falls diese schon existie
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zurück';
$wb['ignore_version_txt'] = 'ISPConfig Versionsüberprüfung überspringen';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Sprachdatei';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Letzte Änderung';
?>
<?php
$wb['login_1_txt'] = 'Do you want to login as user';
$wb['login_2_txt'] = 'If you do so, you can \"go back\" by clicking at logout.';
$wb['btn_yes_txt'] = 'Yes, login as Client';
$wb['btn_back_txt'] = 'No, back to list';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Separated by comma';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['firewall_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in tcp port definition. Allowed characters are numbers, \":\" and \",\".';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in udp port definition. Allowed characters are numbers, \":\" and \",\".';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Benutzername (optional)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Passwort (optional)';
$wb['active_txt'] = 'Aktiv';
?>
......@@ -10,4 +10,3 @@ $wb['select_all_server'] = 'Alle Server';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig 3 Update Anweisungen';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Login as root user on the shell of your server and execute the command<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />to start the ISPConfig update.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Click here for detailed update instructins</a>';
?>
......@@ -45,4 +45,3 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Passwort wiederholen';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Die Passwörter stimmen nicht überein.';
$wb['password_match_txt'] = 'Die Passwörter stimmen überein.';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Neuen Benutzer hinzufügen';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'Benutzer ID';
$wb['username_txt'] = 'Benutzername';
?>
......@@ -13,4 +13,3 @@ $wb['- None -'] = '- Nichts -';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall Server';
?>
......@@ -171,4 +171,3 @@ $wb['web_folder_protection_txt'] = 'Webverzeichnis unveränderlich machen (erwei
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Überschreiten des Transfer Limits an den Administrator senden';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Überschreiten des Transfer Limits an den Kunden senden';
?>
......@@ -2,4 +2,3 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Serverkonfiguration';
$wb['server_name_txt'] = 'Server';
?>
......@@ -9,4 +9,3 @@ $wb['ip_type_txt'] = 'Typ';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['error_port_syntax'] = 'Ungültige Zeichen im Ports Feld. Bitte geben Sie nur komma-separierte Nummern an. Beispiel: 80,443';
?>
......@@ -8,4 +8,3 @@ $wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP vHost';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['ip_type_txt'] = 'Typ';
?>
......@@ -11,4 +11,3 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Neuen Server hinzufügen';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall';
?>
......@@ -14,4 +14,3 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Pfad zum PHP-FPM Init Script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Pfad zum php.ini Verzeichnis';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Pfad zum PHP-FPM Pool Verzeichnis';
?>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment