Commit 58622b65 authored by tbrehm's avatar tbrehm

updated czech language files.

parent d7d7ea08
......@@ -27,8 +27,8 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat záznam';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
$wb['top_menu_system'] = 'Systém';
$wb['top_menu_client'] = 'Klient';
$wb['top_menu_email'] = 'Email';
$wb['top_menu_client'] = 'Klienti';
$wb['top_menu_email'] = 'E-mail';
$wb['top_menu_monitor'] = 'Monitor';
$wb['top_menu_sites'] = 'Stránky';
$wb['top_menu_dns'] = 'DNS';
......@@ -38,44 +38,47 @@ $wb['toolsarea_head_txt'] = 'Nástroje';
$wb['top_menu_billing'] = 'Fakturace';
$wb['top_menu_domain'] = 'Doména';
$wb['top_menu_dashboard'] = 'Nástěnka';
$wb['latest_news_txt'] = 'Nejnovější novinky';
$wb['latest_news_txt'] = 'Poslední novinky';
$wb['top_menu_vm'] = 'VServer';
$wb['daynamesmin_su'] = 'Su';
$wb['daynamesmin_mo'] = 'Mo';
$wb['daynamesmin_tu'] = 'Tu';
$wb['daynamesmin_we'] = 'We';
$wb['daynamesmin_th'] = 'Th';
$wb['daynamesmin_fr'] = 'Fr';
$wb['daynamesmin_sa'] = 'Sa';
$wb['daynames_sunday'] = 'Sunday';
$wb['daynames_monday'] = 'Monday';
$wb['daynames_tuesday'] = 'Tuesday';
$wb['daynames_wednesday'] = 'Wednesday';
$wb['daynames_thursday'] = 'Thursday';
$wb['daynames_friday'] = 'Friday';
$wb['daynames_saturday'] = 'Saturday';
$wb['monthnamesshort_jan'] = 'Jan';
$wb['monthnamesshort_feb'] = 'Feb';
$wb['monthnamesshort_mar'] = 'Mar';
$wb['monthnamesshort_apr'] = 'Apr';
$wb['monthnamesshort_may'] = 'May';
$wb['daynamesmin_su'] = 'Ne';
$wb['daynamesmin_mo'] = 'Po';
$wb['daynamesmin_tu'] = 'Út';
$wb['daynamesmin_we'] = 'St';
$wb['daynamesmin_th'] = 'Čt';
$wb['daynamesmin_fr'] = '';
$wb['daynamesmin_sa'] = 'So';
$wb['daynames_sunday'] = 'Neděle';
$wb['daynames_monday'] = 'Pondělí';
$wb['daynames_tuesday'] = 'Úterý';
$wb['daynames_wednesday'] = 'Středa';
$wb['daynames_thursday'] = 'Čtvrtek';
$wb['daynames_friday'] = 'Pátek';
$wb['daynames_saturday'] = 'Sobota';
$wb['monthnamesshort_jan'] = 'Led';
$wb['monthnamesshort_feb'] = 'Úno';
$wb['monthnamesshort_mar'] = 'Bře';
$wb['monthnamesshort_apr'] = 'Dub';
$wb['monthnamesshort_may'] = 'Kvě';
$wb['monthnamesshort_jun'] = 'Jun';
$wb['monthnamesshort_jul'] = 'Jul';
$wb['monthnamesshort_aug'] = 'Aug';
$wb['monthnamesshort_sep'] = 'Sep';
$wb['monthnamesshort_oct'] = 'Oct';
$wb['monthnamesshort_nov'] = 'Nov';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Dec';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Next';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Prev';
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
$wb['monthnamesshort_aug'] = 'Srp';
$wb['monthnamesshort_sep'] = 'Zář';
$wb['monthnamesshort_oct'] = 'Říj';
$wb['monthnamesshort_nov'] = 'Lis';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Pro';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Další';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Předchozí';
$wb['logout_txt'] = 'Odhlášení';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Do you really want to perform this action?';
$wb['top_menu_mailuser'] = 'Mailuser';
$wb['submit_confirmation'] = 'Opravdu chcete provést tuto akci ?';
$wb['top_menu_mailuser'] = 'E-malový uživatel';
$wb['globalsearch_resultslimit_of_txt'] = 'of';
$wb['globalsearch_resultslimit_results_txt'] = 'results';
$wb['globalsearch_noresults_text_txt'] = 'No results.';
$wb['globalsearch_noresults_limit_txt'] = '0 results';
$wb['globalsearch_searchfield_watermark_txt'] = 'Search';
$wb['globalsearch_suggestions_text_txt'] = 'Suggestions';
$wb['globalsearch_resultslimit_results_txt'] = 'výsledky';
$wb['globalsearch_noresults_text_txt'] = 'Žádné výsledky.';
$wb['globalsearch_noresults_limit_txt'] = '0 výsledků';
$wb['globalsearch_searchfield_watermark_txt'] = 'Vyhledávání';
$wb['globalsearch_suggestions_text_txt'] = 'Návrhy';
$wb['global_tabchange_warning_txt'] = 'Změněné údaje v této záložce se změní, pokud stisknete tlačítko OK. Pokud zmáčknete tlačítko zrušit, změny nebudou provedeny.';
$wb['global_tabchange_discard_txt'] = 'Máte neuložené změny v této záložce. Změny budou zahozeny, pokud budete pokračovat.';
?>
<?php
$wb['1001'] = 'Username or password is empty.';
$wb['1002'] = 'Username or password is wrong.';
$wb['1001'] = 'Uživatelské jméno nebo heslo je prázdné.';
$wb['1002'] = 'Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné.';
$wb['Groups'] = 'Skupiny';
$wb['groups_description'] = 'Úprava skupin systémových uživatelů.';
$wb['Servers'] = 'Servery';
......@@ -12,7 +12,7 @@ $wb['Edit group'] = 'Upravit skupinu';
$wb['Edit server'] = 'Upravit server';
$wb['Sync. Now'] = 'Synch. nyní';
$wb['DB Sync.'] = 'DB synch.';
$wb['User Management'] = 'User Management';
$wb['User Management'] = 'Správa uživatelů';
$wb['CP Users'] = 'CP uživatelé';
$wb['Remote Users'] = 'Vzdálení uživatelé';
$wb['System'] = 'Systém';
......@@ -20,30 +20,33 @@ $wb['Server Services'] = 'Služby serveru';
$wb['Services'] = 'Služby';
$wb['Server Config'] = 'Konfigurace serveru';
$wb['Server'] = 'Server';
$wb['Mail'] = 'Mail';
$wb['Mail'] = 'E-mail';
$wb['Getmail'] = 'Getmail';
$wb['Web'] = 'Web';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['Rescue'] = 'Rescue';
$wb['Server IP addresses'] = 'IP adresy server';
$wb['Additional PHP Versions'] = 'Additional PHP Versions';
$wb['Rescue'] = 'Zachrána';
$wb['Server IP addresses'] = 'IP adresy serveru';
$wb['Additional PHP Versions'] = 'Další PHP verze';
$wb['Firewall'] = 'Firewall';
$wb['Interface'] = 'Interface';
$wb['Interface Config'] = 'Main Config';
$wb['Domains'] = 'Domains';
$wb['Misc'] = 'Misc';
$wb['Interface'] = 'Rozhraní';
$wb['Interface Config'] = 'Hlavní konfigurace';
$wb['Domains'] = 'Domény';
$wb['Misc'] = 'Různé';
$wb['Sites'] = 'Stránky';
$wb['Software'] = 'Software';
$wb['Repositories'] = 'Repozitáře';
$wb['Packages'] = 'Balíčky';
$wb['Updates'] = 'Aktualizace';
$wb['Language Editor'] = 'Editor jazyků';
$wb['Languages'] = 'Jazyky';
$wb['New Language'] = 'Nový jazyk';
$wb['Merge'] = 'Sloučit';
$wb['Export'] = 'Exportovat';
$wb['Import'] = 'Importovat';
$wb['Remote Actions'] = 'Remote Actions';
$wb['Do OS-Update'] = 'Do OS-Update';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Do ISPConfig-Update';
$wb['Language Editor'] = 'Jazykový editor';
$wb['Languages'] = 'Výběr jazyka - přímá editace';
$wb['New Language'] = 'Vytvořit nový jazyk';
$wb['Merge'] = 'Sloučit jazykový soubor';
$wb['Export'] = 'Uložit jazyk do souboru';
$wb['Import'] = 'Nahrát jazykový soubor';
$wb['Remote Actions'] = 'Vzdálené akce';
$wb['Do OS-Update'] = 'Aktualizovat operační systém';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Aktualizovat ISPConfig';
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
?>
<?php
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
$wb['name_txt'] = 'Name of Snippet';
$wb['type_txt'] = 'Type';
$wb['snippet_txt'] = 'Snippet';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Please specify a name for the snippet.';
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'There is already a directive snippet with this name.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Directive Snippets';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['name_txt'] = 'Name of Snippet';
$wb['type_txt'] = 'Type';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Pro tento server již existuje záznam firewallu
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Otevřené TCP porty';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat záznam';
?>
......@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
......@@ -8,6 +8,7 @@ $wb['target_txt'] = 'Target';
$wb['state_txt'] = 'State';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Destination Address';
$wb['source_ip_txt'] = 'Source Address';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['active_txt'] = 'Aktiv';
$wb['iptables_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
?>
......@@ -10,6 +10,7 @@ $wb['target_txt'] = 'Target';
$wb['state_txt'] = 'State';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Destination Address';
$wb['source_ip_txt'] = 'Source Address';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['active_txt'] = 'Aktiv';
$wb['iptables_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Přidat jazyk';
$wb['list_head_txt'] = 'Přidat nový jazyk';
$wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykový základ';
$wb['language_new_txt'] = 'Nový jazyk';
$wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakové ISO 639-1 jazykiové kódy (viz http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes)';
$wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit nový jazykový soubor';
$wb['language_new_txt'] = 'Název nového jazyka';
$wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakové ISO 639-1 jazykové kódy (Viz: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes)';
$wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Sloučit jazyk';
$wb['list_desc_txt'] = 'Sloučit vybraný jazykový soubor s hlavním anglickým jazykovým souborem. <br />Toto přidá chybějící řetězce z anglického hlavního souboru do vybraného souboru.';
$wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk';
$wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit soubory';
$wb['list_head_txt'] = 'Sloučit jazykový soubor';
$wb['list_desc_txt'] = 'Sloučit vybraný jazykový soubor s hlavním anglickým jazykovým souborem. <br />Toto přidá chybějící řetězce z anglického hlavního souboru do vybraného jazykového souboru. <br /> V nových verzích ISPConfigu vznikají nové moduly a položky, které chybějí ve starších jazykových souborech a takto je doplníte k překladu.';
$wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk k doplnění';
$wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Exportovat jazykové soubory';
$wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk';
$wb['btn_save_txt'] = 'Exportovat vybraný jazykový soubor';
$wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykovou sadu';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Importovat jazykový soubor';
$wb['list_head_txt'] = 'Nahrát vybraný jazykový soubor';
$wb['language_import_txt'] = 'Vybrat jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Importovat vybraný jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Nahrát vybraný jazykový soubor';
$wb['language_overwrite_txt'] = 'Přepsat soubor, pokud existuje.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava';
?>
......@@ -3,5 +3,6 @@ $wb['repo_name_txt'] = 'Repository';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
$wb['repo_username_txt'] = 'User (optional)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Password (optional)';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['active_txt'] = 'Aktiv';
?>
<?php
$wb['select_server_txt'] = 'Select Server';
$wb['btn_do_txt'] = 'Execute action';
$wb['do_osupdate_caption'] = 'Do OS-Update at remote server';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'This Action does a aptitude -y upgrade at your selected server.<br><br><strong>USE THIS AT YOUR OWN RISK!</strong>';
$wb['do_ispcupdate_caption'] = 'Do ISPConfig 3 - Update at remote server';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'This action does a ISPConfig3 update at your selected server.<br><br><strong>USE THIS AT YOUR OWN RISK!</strong>';
$wb['action_scheduled'] = 'The action is scheduled for execution';
$wb['select_all_server'] = 'All server';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig update instructions';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Login as root user on the shell of your server and execute the command<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />to start the ISPConfig update.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Click here for detailed update instructins</a>';
$wb['select_server_txt'] = 'Zvolit server';
$wb['btn_do_txt'] = 'Provést akci';
$wb['do_osupdate_caption'] = 'Aktualizace operačního systému na vzdáleném serveru.';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Tato akce provede "aptitude -y" aktualizaci na vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_ispcupdate_caption'] = 'Provedení ISPConfig 3 - aktualizace na vzdáleném serveru';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Tato akce provede "ISPConfig 3" aktualizaci na vašem vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['action_scheduled'] = 'Akce je naplánována na provedení';
$wb['select_all_server'] = 'Všechny servery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>';
?>
......@@ -40,8 +40,9 @@ $wb['DNS rp functions'] = 'Funkce DNS RP';
$wb['DNS srv functions'] = 'Funkce DNS SRV';
$wb['DNS txt functions'] = 'Funkce DNS TXT';
$wb['Mail mailing list functions'] = 'Mail mailinglist functions';
$wb['generate_password_txt'] = 'Generate Password';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Repeat Password';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'The passwords do not match.';
$wb['password_match_txt'] = 'The passwords do match.';
$wb['generate_password_txt'] = 'Generovat heslo';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Uživatel';
?>
......@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['- None -'] = '- Žádný -';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
?>
......@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Konfigurace serveru';
$wb['server_name_txt'] = 'Server';
?>
......@@ -4,8 +4,9 @@ $wb['ip_address_txt'] = 'IP adresa';
$wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP NameVirtualHost';
$wb['ip_error_wrong'] = 'IP adresa je neplatná';
$wb['ip_error_unique'] = 'IP adresa musí být unikátní';
$wb['client_id_txt'] = 'Client';
$wb['ip_type_txt'] = 'Type';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['error_port_syntax'] = 'Invalid chars in port field, please enter only comma separated numbers. Example: 80,443';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP Vhost';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['ip_type_txt'] = 'Type';
?>
......@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat server';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Path to the PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Path to the php.ini directory';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Path to the PHP-FPM pool directory';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Add new PHP version';
$wb['client_id_txt'] = 'Client';
$wb['name_txt'] = 'PHP Name';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['install_key_txt'] = 'Enter install key';
$wb['btn_save_txt'] = 'Start Installation';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['toolsarea_head_txt'] = 'Packages';
$wb['repoupdate_txt'] = 'Update package list';
$wb['package_id_txt'] = 'local App-ID';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['repo_name_txt'] = 'Repozitář';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['update_title_txt'] = 'Aktualizovat';
$wb['version_txt'] = 'Verze';
$wb['action_txt'] = 'Akce';
?>
......@@ -9,30 +9,37 @@ $wb['dbname_prefix_error_regex'] = 'Znak není povolen v prefixu databázovém n
$wb['dbuser_prefix_error_regex'] = 'Znak není povolen v prefixu databázového uživatele.';
$wb['ftpuser_prefix_error_regex'] = 'Znak není povolen v prefixu FTP uživatele.';
$wb['shelluser_prefix_error_regex'] = 'Znak není povolen v prefixu shell uživatele.';
$wb['dblist_phpmyadmin_link_txt'] = 'Odkaz na apolikaci PHPMyAdmin v DB seznamu';
$wb['dblist_phpmyadmin_link_txt'] = 'Odkaz na aplikaci PHPMyAdmin v DB seznamu';
$wb['mailboxlist_webmail_link_txt'] = 'Odkaz na aplikaci Webmail v Mailbox seznamu';
$wb['webmail_url_txt'] = 'Webmail URL';
$wb['phpmyadmin_url_txt'] = 'PHPMyAdmin URL';
$wb['dashboard_atom_url_admin_txt'] = 'Dashboard atom feed URL (admin)';
$wb['dashboard_atom_url_reseller_txt'] = 'Dashboard atom feed URL (reseller)';
$wb['dashboard_atom_url_client_txt'] = 'Dashboard atom feed URL (client)';
$wb['webdavuser_prefix_txt'] = 'Webdav user prefix';
$wb['webdavuser_prefix_txt'] = 'Prefix webdav uživatele';
$wb['webdavuser_prefix_error_regex'] = 'Char not allowed in webdav user prefix.';
$wb['use_domain_module_txt'] = 'Use the domain-module to add new domains';
$wb['use_domain_module_txt'] = 'Použijte modul-domény pro přidání nových domén';
$wb['use_domain_module_hint'] = 'If you use this module, your customers can only select one of the domains the admin creates for them. They can not free edit the domain-field.You have to re-login after changing this value, to make the changes visible.';
$wb['new_domain_txt'] = 'HTML to create a new domain';
$wb['new_domain_txt'] = 'HTML vytvořit novou doménu';
$wb['webftp_url_txt'] = 'WebFTP URL';
$wb['admin_mail_txt'] = 'E-mail Administrátora';
$wb['admin_name_txt'] = 'Jméno Administrátora';
$wb['enable_custom_login_txt'] = 'Allow custom login name';
$wb['mailmailinglist_link_txt'] = 'Link to mailing list in Mailing list list';
$wb['mailmailinglist_url_txt'] = 'Mailing list URL';
$wb['enable_custom_login_txt'] = 'Povolit vlastní přihlašovací jméno';
$wb['mailmailinglist_link_txt'] = 'Odkaz na aplikaci mailing seznam e-mailových konferencí';
$wb['mailmailinglist_url_txt'] = 'Mailing seznam URL';
$wb['monitor_key_txt'] = 'Monitor keyword';
$wb['maintenance_mode_txt'] = 'Maintenance Mode';
$wb['smtp_enabled_txt'] = 'Use SMTP to send system mails';
$wb['maintenance_mode_txt'] = 'Režim údržby';
$wb['smtp_enabled_txt'] = 'Použít (zvolit) SMTP server pro zasílání systemových mailů';
$wb['smtp_host_txt'] = 'SMTP host';
$wb['smtp_port_txt'] = 'SMTP port';
$wb['smtp_user_txt'] = 'SMTP user';
$wb['smtp_pass_txt'] = 'SMTP password';
$wb['smtp_crypt_txt'] = 'Use SSL/TLS encrypted connection for SMTP';
$wb['smtp_user_txt'] = 'SMTP uživatel';
$wb['smtp_pass_txt'] = 'SMTP heslo';
$wb['smtp_crypt_txt'] = 'Použít SSL/TLS šifrované spojení pro SMTP';
$wb['smtp_missing_admin_mail_txt'] = 'Please enter the admin name and admin mail address if you want to use smtp mail sending.';
$wb['tab_change_discard_txt'] = 'Discard changes on tab change';
$wb['tab_change_warning_txt'] = 'Záložka změna varování';
$wb['tab_change_warning_note_txt'] = 'Show a warning on tab change in edit forms if any data has been altered by the user.';
$wb['vhost_subdomains_txt'] = 'Create Subdomains as web site';
$wb['vhost_subdomains_note_txt'] = 'You cannot disable this as long as vhost subdomains exist in the system!';
?>
......@@ -7,8 +7,8 @@ $wb['name_txt'] = 'PHP Name';
$wb['Name'] = 'Name';
$wb['FastCGI Settings'] = 'FastCGI Settings';
$wb['PHP-FPM Settings'] = 'PHP-FPM Settings';
$wb['Additional PHP Versions'] = 'Additional PHP Versions';
$wb['Form to edit additional PHP versions'] = 'Form to edit additional PHP versions';
$wb['Additional PHP Versions'] = 'Další PHP verze';
$wb['Form to edit additional PHP versions'] = 'Formulář pro úpravu další PHP ver';
$wb['server_php_name_error_empty'] = 'The Name field must not be empty.';
$wb['php_fastcgi_binary_txt'] = 'Path to the PHP FastCGI binary';
$wb['php_fastcgi_ini_dir_txt'] = 'Path to the php.ini directory';
......@@ -16,3 +16,4 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Path to the PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Path to the php.ini directory';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Path to the PHP-FPM pool directory';
?>
......@@ -25,8 +25,9 @@ $wb['fax_txt'] = 'Fax';
$wb['groups_txt'] = 'Skupiny';
$wb['default_group_txt'] = 'Výchozí skupina';
$wb['startmodule_err'] = 'Výchozí modul nenalezen v modulech.';
$wb['generate_password_txt'] = 'Generate Password';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Repeat Password';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'The passwords do not match.';
$wb['password_match_txt'] = 'The passwords do match.';
$wb['generate_password_txt'] = 'Generovat heslo';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
?>
......@@ -2,8 +2,9 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Uživatelé';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['client_id_txt'] = 'Client ID';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['active_txt'] = 'Aktiv';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
$wb['groups_txt'] = 'Groups';
?>
......@@ -23,3 +23,4 @@ $wb['error_domain_in webuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in
$wb['error_client_can_not_add_domain'] = 'You cannot add a new domain';
$wb['error_client_group_id_empty'] = 'You have to select a customer<br>';
?>
......@@ -28,8 +28,8 @@ $wb['country_txt'] = 'Země';
$wb['telephone_txt'] = 'Telefon';
$wb['mobile_txt'] = 'Mobilní telefon';
$wb['fax_txt'] = 'Fax';
$wb['email_txt'] = 'Email';
$wb['internet_txt'] = 'Internet';
$wb['email_txt'] = 'Kontaktní email na klienta';
$wb['internet_txt'] = 'WWW stránky klienta';
$wb['icq_txt'] = 'ICQ';
$wb['notes_txt'] = 'Poznámky';
$wb['company_txt'] = 'Společnost';
......@@ -95,9 +95,9 @@ $wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Přenosová kvóta';
$wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Přenosová kvót musí být číslo.';
$wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Max. number of Webdav users';
$wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'The webdav user limit must be a number.';
$wb['customer_no_txt'] = 'Customer No.';
$wb['vat_id_txt'] = 'VAT ID';
$wb['required_fields_txt'] = '* Required fields';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
$wb['vat_id_txt'] = 'DIČ';
$wb['required_fields_txt'] = '* Povinná pole';
$wb['company_id_txt'] = 'IČO';
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Max. number of mailing lists';
$wb['limit_mailmailinglist_error_notint'] = 'The mailing list record limit must be a number.';
......@@ -118,9 +118,9 @@ $wb['force_suexec_txt'] = 'SuEXEC forced';
$wb['limit_hterror_txt'] = 'Custom error docs available';
$wb['limit_wildcard_txt'] = 'Wildcard subdomain available';
$wb['limit_ssl_txt'] = 'SSL available';
$wb['bank_account_number_txt'] = 'Bank account no.';
$wb['bank_code_txt'] = 'Bank code';
$wb['bank_name_txt'] = 'Bank name';
$wb['bank_account_number_txt'] = 'Číslo účtu';
$wb['bank_code_txt'] = 'Kód banky';
$wb['bank_name_txt'] = 'Název banky';