Commit b17c2321 authored by tbrehm's avatar tbrehm

Updated Czech language files.

parent 7866b847
......@@ -130,7 +130,8 @@ $wb['datalog_status_d_web_folder'] = 'Odstranění chráněného adresáře hesl
$wb['datalog_status_i_web_folder_user'] = 'Vytvoření uživatele pro adresáře chráněné heslem';
$wb['datalog_status_u_web_folder_user'] = 'Aktualizace nastavení uživatele pro adresáře chráněné heslem';
$wb['datalog_status_d_web_folder_user'] = 'Odstranění uživatele pro adresáře chráněné heslem';
$wb['login_as_txt'] = 'Přihlaste se jako';
$wb['no_domain_perm'] = 'You have no permission for this domain.';
$wb['no_destination_perm'] = 'You have no permission for this destination.';
$wb['login_as_txt'] = 'Přihlašte se jako';
$wb['no_domain_perm'] = 'Nemáte oprávnění pro tuto doménu. ';
$wb['no_destination_perm'] = 'Nemáte oprávnění pro tuto destinaci.';
?>
......@@ -48,3 +48,4 @@ $wb['Do OS-Update'] = 'Aktualizovat operační systém';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Aktualizovat ISPConfig';
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Please specify a name for the snippet.';
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'There is already a directive snippet with this name.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['name_txt'] = 'Name of Snippet';
$wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Pro tento server již existuje záznam firewallu
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Otevřené TCP porty';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat záznam';
?>
......@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
......@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakové ISO 639-1 jazykové kódy (Viz: http:
$wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk k doplnění';
$wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykovou sadu';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -5,5 +5,5 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Nahrát vybraný jazykový soubor';
$wb['language_overwrite_txt'] = 'Přepsat soubor, pokud existuje.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
$wb['list_desc_txt'] = 'WARNING: Do not import language files from untrustworthy sources.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this serv
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in tcp port definition. Allowed characters are numbers, \\":\\" and \\",\\".';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in udp port definition. Allowed characters are numbers, \\":\\" and \\",\\".';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['select_all_server'] = 'Všechny servery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>';
?>
......@@ -45,3 +45,4 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Uživatel';
?>
......@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['- None -'] = '- Žádný -';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
?>
......@@ -189,3 +189,4 @@ $wb['munin_password_txt'] = 'Munin Password';
$wb['munin_url_error_regex'] = 'Invalid Munin URL';
$wb['munin_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
?>
......@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Konfigurace serveru';
$wb['server_name_txt'] = 'Server';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Porty';
$wb['error_port_syntax'] = 'Neplatné znaky ve volbě HTTP Portů. Prosím, zadejte pouze číselné hodnoty oddělené čárkami. Příklad: 80,443';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP Vhost';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
?>
......@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat server';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat novou verzi PHP';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['name_txt'] = 'Verze PHP';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['package_key_txt'] = 'Package Key';
$wb['Software Package'] = 'Software Package';
$wb['Modify software package details'] = 'Modify software package details';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['install_key_txt'] = 'Enter install key';
$wb['btn_save_txt'] = 'Spustit instalaci';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -8,6 +8,7 @@ $wb['toolsarea_head_txt'] = 'Balíčky';
$wb['repoupdate_txt'] = 'Aktualizace seznamu balíků';
$wb['package_id_txt'] = 'místní App-ID';
$wb['no_packages_txt'] = 'Žádné balíčky nejsou k dispozici';
$wb['edit_txt'] = 'Edit';
$wb['delete_txt'] = 'Delete';
$wb['edit_txt'] = 'Upravit';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['Software Repository which may contain addons or updates'] = 'Software Repository which may contain addons or updates';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['repo_name_txt'] = 'Repozitář';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['version_txt'] = 'Verze';
$wb['action_txt'] = 'Akce';
$wb['no_updates_txt'] = 'Žádné aktualizace nejsou k dispozici';
?>
......@@ -52,11 +52,5 @@ $wb['mailbox_show_custom_rules_tab_txt'] = 'Show Custom Rules tab in Mailbox det
$wb['webmail_url_error_regex'] = 'Invalid webmail URL';
$wb['phpmyadmin_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
$wb['webmail_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
$wb['available_dashlets_note_txt'] = 'Available Dashlets:';
$wb['admin_dashlets_left_txt'] = 'Left Admin Dashlets';
$wb['admin_dashlets_right_txt'] = 'Right Admin Dashlets';
$wb['reseller_dashlets_left_txt'] = 'Left Reseller Dashlets';
$wb['reseller_dashlets_right_txt'] = 'Right Reseller Dashlets';
$wb['client_dashlets_left_txt'] = 'Left Client Dashlets';
$wb['client_dashlets_right_txt'] = 'Right Client Dashlets';
?>
......@@ -16,3 +16,4 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -31,3 +31,4 @@ $wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
$wb['username_error_collision'] = 'Uživatelské jméno nesmí být web nebo web a číslo.\\"';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelů nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
$wb['groups_txt'] = 'Skupiny';
?>
......@@ -23,3 +23,4 @@ $wb['error_domain_in webuse'] = 'Tato doména nelze odstranit, protože je v pou
$wb['error_client_can_not_add_domain'] = 'Nemůžete přidat novou doménu';
$wb['error_client_group_id_empty'] = 'Musíte vybrat zákazníka<br>';
?>
......@@ -60,26 +60,26 @@ $wb['limit_shell_user_txt'] = 'Max. počet shell uživatelů';
$wb['limit_client_txt'] = 'Max. počet klientů';
$wb['username_error_empty'] = 'Uživatelské jméno je prázdné.';
$wb['username_error_unique'] = 'Uživatelské jméno musí být unikátní.';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'Limit pro email doménu musí být číslo.';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'Limit pro e-mail doménu musí být číslo.';
$wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'Limit pro mailboxy musí být číslo.';
$wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'Limit pro emailové aliasy musí být číslo.';
$wb['limit_mailaliasdomain_error_notint'] = 'Limit pro emailové doménové aliasy musí být číslo.';
$wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'Limit pro emailové předavače musí být číslo.';
$wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'Limit pro emailové koše musí být číslo.';
$wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'Limit pro emailová směrování musí být číslo.';
$wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'Limit pro emailové filtry limit musí být číslo.';
$wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'Limit pro externí získávání emailů musí být číslo.';
$wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'Limit pro emailovou kvótu musí být číslo.';
$wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'Limit pro e-mailové aliasy musí být číslo.';
$wb['limit_mailaliasdomain_error_notint'] = 'Limit pro e-mailové doménové aliasy musí být číslo.';
$wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'Limit pro e-mailové předávání musí být číslo.';
$wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'Limit pro e-mailové koše musí být číslo.';
$wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'Limit pro e-mailová směrování musí být číslo.';
$wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'Limit pro e-mailové filtry limit musí být číslo.';
$wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'Limit pro externí získávání e-mailů musí být číslo.';
$wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'Limit pro e-mailovou kvótu musí být číslo.';
$wb['limit_spamfilter_wblist_error_notint'] = 'Limit pro spamfiltrové bílé / černé listiny musí být číslo.';
$wb['limit_spamfilter_user_error_notint'] = 'Limit spamfiltrových uživatelů musí být číslo.';
$wb['limit_spamfilter_policy_error_notint'] = 'Limit spamfiltrových politik musí být číslo.';
$wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'Limit webových stránek musí být číslo.';
$wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'Limit webových stránek/domén musí být číslo.';
$wb['limit_web_aliasdomain_error_notint'] = 'Limit webových alias domén musí být číslo.';
$wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'Limit webových subdomén musí být číslo.';
$wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'Limit FTP uživatelů musí být číslo.';
$wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'Limit shell uživatelů musí být číslo.';
$wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'Limit DNS zón musí být číslo.';
$wb['limit_dns_slave_zone_error_notint'] = 'The dns slave zone limit must be a number.';
$wb['limit_dns_slave_zone_error_notint'] = 'Limit DNS sekundární zóny musí být číslo.';
$wb['default_dbserver_txt'] = 'Výchozí databázový server';
$wb['limit_database_error_notint'] = 'Limit databází musí být číslo.';
$wb['limit_cron_error_notint'] = 'Limit cronu musí být číslo.';
......@@ -94,16 +94,16 @@ $wb['limit_web_quota_txt'] = 'Webová kvóta';
$wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Přenosová kvóta';
$wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Přenosová kvót musí být číslo.';
$wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Max. počet Webdav uživatelů';
$wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'The webdav user limit must be a number.';
$wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'Limit WebDAV uživatelů musí být číslo.';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
$wb['vat_id_txt'] = 'DIČ';
$wb['required_fields_txt'] = '* Povinná pole';
$wb['company_id_txt'] = 'IČO';
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Max. počet e-mailových konferencí';
$wb['limit_mailmailinglist_error_notint'] = 'The mailing list record limit must be a number.';
$wb['limit_mailmailinglist_error_notint'] = 'Limit pro e-mailové konference musí být číslo.';
$wb['limit_openvz_vm_txt'] = 'Max. počet virtuálních serverů';
$wb['limit_openvz_vm_template_id_txt'] = 'Force virtual server template';
$wb['limit_openvz_vm_error_notint'] = 'The virtual server limit must be a number.';
$wb['limit_openvz_vm_template_id_txt'] = 'Povinná šablona pro virtuální server';
$wb['limit_openvz_vm_error_notint'] = 'Limit pro virtuální servery musí být číslo.';
$wb['web_php_options_notempty'] = 'No PHP option(s) selected. Select at least one PHP option.';
$wb['ssh_chroot_notempty'] = 'No SSH chroot option selected. Select at least one SSH option.';
$wb['username_error_collision'] = 'The username may not start with the word -web- or -web- followed by a number.';
......@@ -140,13 +140,9 @@ $wb['customer_no_error_unique'] = 'Zákaznické číslo musí být jedinečné (
$wb['paypal_email_error_isemail'] = 'Zadejte prosím platnou PayPal e-mail addresu.';
$wb['paypal_email_txt'] = 'PayPal e-mail';
$wb['err_msg_master_tpl_set'] = 'All custom limit settings are ignored if any master template other than \\"custom\\" is selected.';
$wb['aps_limits_txt'] = 'APS Installer Limits';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. number of APS instances';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'The APS instances limit must be a number.';
$wb['default_slave_dnsserver_txt'] = 'Default Secondary DNS Server';
$wb['locked_txt'] = 'Locked (disables all webs etc.)';
$wb['canceled_txt'] = 'Canceled (disables client login)';
$wb['gender_txt'] = 'Title';
$wb['gender_m_txt'] = 'Mr.';
$wb['gender_f_txt'] = 'Ms.';
$wb['aps_limits_txt'] = 'APS limity instalátoru';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. počet APS instalací';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'Limit pro APS instalace musí být číslo.';
$wb['default_slave_dnsserver_txt'] = 'Výchozí sekundární DNS server';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['client_ids_txt'] = 'Klienti/Distributoři';
$wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['filter_txt'] = 'Filtr';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -3,5 +3,6 @@ $wb['confirm_action_txt'] = 'Potvrdit akci';
$wb['delete_explanation'] = 'Tato akce smaže následující počet záznamů přidružených s tímto klientem';
$wb['btn_save_txt'] = 'Smazat klienta';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit bez smazání klienta';
$wb['confirm_client_delete_txt'] = 'Are you sure you want to delete this client?';
$wb['confirm_client_delete_txt'] = 'Jste si jisti, že chcete smazat tohoto klienta ?';
?>
......@@ -16,3 +16,4 @@ $wb['all_clients_resellers_txt'] = 'Všichni klienti a distributoři (prodejci)'
$wb['all_clients_txt'] = 'Všichni klienti';
$wb['variables_txt'] = 'Výběr (možnosti):';
?>
......@@ -29,25 +29,25 @@ $wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Max. počet sekundárních DNS zón';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Max. počet DNS záznamů';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Max. počet shell uživatelů';
$wb['limit_client_txt'] = 'Max. počet klientů';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'Limit pro email doménu musí být číslo.';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'Limit pro e-mail doménu musí být číslo.';
$wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'Limit pro mailboxy musí být číslo.';
$wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'Limit pro emailové aliasy musí být číslo.';
$wb['limit_mailaliasdomain_error_notint'] = 'Limit pro emailové doménové aliasy musí být číslo.';
$wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'Limit pro emailové předávání musí být číslo.';
$wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'Limit pro emailové koše musí být číslo.';
$wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'Limit pro emailová směrování musí být číslo.';
$wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'Limit pro emailové filtry limit musí být číslo.';
$wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'Limit pro externí získávání emailů musí být číslo.';
$wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'Limit pro emailovou kvótu musí být číslo.';
$wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'Limit pro e-mailové aliasy musí být číslo.';
$wb['limit_mailaliasdomain_error_notint'] = 'Limit pro e-mailové doménové aliasy musí být číslo.';
$wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'Limit pro e-mailové předávání musí být číslo.';
$wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'Limit pro e-mailové koše musí být číslo.';
$wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'Limit pro e-mailová směrování musí být číslo.';
$wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'Limit pro e-mailové filtry limit musí být číslo.';
$wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'Limit pro externí získávání e-mailů musí být číslo.';
$wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'Limit pro e-mailovou kvótu musí být číslo.';
$wb['limit_spamfilter_wblist_error_notint'] = 'Limit pro spamfiltrové bílé / černé listiny musí být číslo.';
$wb['limit_spamfilter_user_error_notint'] = 'Limit spamfiltrových uživatelů musí být číslo.';
$wb['limit_spamfilter_policy_error_notint'] = 'Limit spamfiltrových politik musí být číslo.';
$wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'Limit webových stránek musí být číslo.';
$wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'Limit webových stránek/domén musí být číslo.';
$wb['limit_web_aliasdomain_error_notint'] = 'Limit webových alias domén musí být číslo.';
$wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'Limit webových subdomén musí být číslo.';
$wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'Limit shell uživatelů musí být číslo.';
$wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'Limit FTP uživatelů musí být číslo.';
$wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'Limit DNS zón musí být číslo.';
$wb['limit_dns_slave_zone_error_notint'] = 'The dns slave zone limit must be a number.';
$wb['limit_dns_slave_zone_error_notint'] = 'Limit DNS sekundární zóny musí být číslo.';
$wb['limit_dns_record_error_notint'] = 'Limit DNS záznamů musí být číslo.';
$wb['limit_database_error_notint'] = 'Limit databází musí být číslo.';
$wb['limit_cron_error_notint'] = 'Limit cronu musí být číslo.';
......@@ -58,13 +58,13 @@ $wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Přenosová kvóta';
$wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Přenosová kvót musí být číslo.';
$wb['template_del_aborted_txt'] = 'Smazání přerušeno. Stále existuje klient, který používá tuto šablonu.';
$wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Max. počet Webdav uživatelů';
$wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'The shell user limit must be a number.';
$wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'The webdav user limit must be a number.';
$wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'Limit shell uživatelů musí být číslo.';
$wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'Limit WebDAV uživatelů musí být číslo.';
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Max. počet e-mailových konferencí';
$wb['limit_mailmailinglist_error_notint'] = 'The mailing list record limit must be a number.';
$wb['limit_mailmailinglist_error_notint'] = 'Limit pro e-mailové konference musí být číslo.';
$wb['limit_openvz_vm_txt'] = 'Max. počet virtuálních serverů';
$wb['limit_openvz_vm_template_id_txt'] = 'Force virtual server template';
$wb['limit_openvz_vm_error_notint'] = 'The virtual server limit must be a number.';
$wb['limit_openvz_vm_template_id_txt'] = 'Povinná šablona pro virtuální server';
$wb['limit_openvz_vm_error_notint'] = 'Limit pro virtuální servery musí být číslo.';
$wb['ssh_chroot_txt'] = 'SSH-Chroot Options';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP Options';
$wb['template_type_txt'] = 'Typ šablony';
......@@ -84,7 +84,8 @@ $wb['database_limits_txt'] = 'Databázové limity';
$wb['cron_job_limits_txt'] = 'Cron pracovní limity';
$wb['dns_limits_txt'] = 'DNS limity';
$wb['virtualization_limits_txt'] = 'Virtualizace limity';
$wb['aps_limits_txt'] = 'APS Installer Limits';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. number of APS instances';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'The APS instances limit must be a number.';
$wb['aps_limits_txt'] = 'APS limity instalátoru';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. počet APS instalací';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'Limit pro APS instalace musí být číslo.';
?>
......@@ -2,5 +2,6 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Klientské šablony';
$wb['template_type_txt'] = 'Typ';
$wb['template_name_txt'] = 'Název šablony';
$wb['template_id_txt'] = 'Template ID';
$wb['template_id_txt'] = 'ID šablony';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat klienta';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
?>
<?php
$wb['domain_error_empty'] = 'The domain-name is empty';
$wb['domain_error_unique'] = 'The domain already exists';
$wb['domain_error_regex'] = 'This domain-name is not allowed';
$wb['domain_error_empty'] = 'Doménové jméno je prázdné';
$wb['domain_error_unique'] = 'Doména již existuje';
$wb['domain_error_regex'] = 'Toto doménové jméno je zakázáno';
$wb['Domain'] = 'Doména';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat novou doménu';
$wb['domain_txt'] = 'Doména';
$wb['user_txt'] = 'Klient';
?>
......@@ -59,25 +59,25 @@ $wb['limit_shell_user_txt'] = 'Max. počet shell uživatelů';
$wb['limit_client_txt'] = 'Max. počet klientů';
$wb['username_error_empty'] = 'Uživatelské jméno je prázdné.';
$wb['username_error_unique'] = 'Uživatelské jméno musí být unikátní.';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'Limit pro email doménu musí být číslo.';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'Limit pro e-mail doménu musí být číslo.';
$wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'Limit pro mailboxy musí být číslo.';
$wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'Limit pro emailové aliasy musí být číslo.';
$wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'Limit pro emailové předavače musí být číslo.';
$wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'Limit pro emailové koše musí být číslo.';
$wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'Limit pro emailová směrování musí být číslo.';
$wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'Limit pro emailové filtry limit musí být číslo.';
$wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'Limit pro externí získávání emailů musí být číslo.';
$wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'Limit pro emailovou kvótu musí být číslo.';
$wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'Limit pro e-mailové aliasy musí být číslo.';
$wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'Limit pro e-mailové předávání musí být číslo.';
$wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'Limit pro e-mailové koše musí být číslo.';
$wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'Limit pro e-mailová směrování musí být číslo.';
$wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'Limit pro e-mailové filtry limit musí být číslo.';
$wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'Limit pro externí získávání e-mailů musí být číslo.';
$wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'Limit pro e-mailovou kvótu musí být číslo.';
$wb['limit_spamfilter_wblist_error_notint'] = 'Limit pro spamfiltrové bílé / černé listiny musí být číslo.';
$wb['limit_spamfilter_user_error_notint'] = 'Limit spamfiltrových uživatelů musí být číslo.';
$wb['limit_spamfilter_policy_error_notint'] = 'Limit spamfiltrových politik musí být číslo.';
$wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'Limit webových stránek musí být číslo.';
$wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'Limit webových stránek/domén musí být číslo.';
$wb['limit_web_aliasdomain_error_notint'] = 'Limit webových alias domén musí být číslo.';
$wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'Limit webových subdomén musí být číslo.';
$wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'Limit FTP uživatelů musí být číslo.';
$wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'Limit shell uživatelů musí být číslo.';
$wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'Limit DNS zón musí být číslo.';
$wb['limit_dns_slave_zone_error_notint'] = 'The dns slave zone limit must be a number.';
$wb['limit_dns_slave_zone_error_notint'] = 'Limit DNS sekundární zóny musí být číslo.';
$wb['default_dbserver_txt'] = 'Výchozí databázový server';
$wb['limit_database_error_notint'] = 'Limit databází musí být číslo.';
$wb['limit_cron_error_notint'] = 'Limit cronu musí být číslo.';
......@@ -92,18 +92,18 @@ $wb['limit_client_error_positive'] = 'Počet klientů musí být > 0';
$wb['limit_web_quota_txt'] = 'Webová kvóta';
$wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Přenosová kvóta';
$wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Přenosová kvót musí být číslo.';
$wb['limit_dns_record_error_notint'] = 'The dns record limit must be a number.';
$wb['limit_dns_record_error_notint'] = 'Limit DNS záznamů musí být číslo.';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
$wb['vat_id_txt'] = 'DIČ';
$wb['required_fields_txt'] = '* Povinná pole';
$wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Max. počet Webdav uživatelů';
$wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'The webdav user limit must be a number.';
$wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'Limit WebDAV uživatelů musí být číslo.';
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Max. počet e-mailových konferencí';
$wb['limit_mailaliasdomain_txt'] = 'Max. number of domain aliases';
$wb['limit_mailmailinglist_error_notint'] = 'The mailing list record limit must be a number.';
$wb['limit_mailaliasdomain_txt'] = 'Max. počet doménových aliasů';
$wb['limit_mailmailinglist_error_notint'] = 'Limit pro e-mailové konference musí být číslo.';
$wb['limit_openvz_vm_txt'] = 'Max. počet virtuálních serverů';
$wb['limit_openvz_vm_template_id_txt'] = 'Force virtual server template';
$wb['limit_openvz_vm_error_notint'] = 'The virtual server limit must be a number.';
$wb['limit_openvz_vm_template_id_txt'] = 'Povinná šablona pro virtuální server';
$wb['limit_openvz_vm_error_notint'] = 'Limit pro virtuální servery musí být číslo.';
$wb['web_php_options_notempty'] = 'No PHP option(s) selected. Select at least one PHP option.';
$wb['ssh_chroot_notempty'] = 'No SSH chroot option selected. Select at least one SSH option.';
$wb['username_error_collision'] = 'The username may not start with the word -web- or -web- followed by a number.';
......@@ -139,13 +139,9 @@ $wb['bank_code_txt'] = 'Kód banky';
$wb['bank_name_txt'] = 'Název banky';
$wb['bank_account_iban_txt'] = 'IBAN';
$wb['bank_account_swift_txt'] = 'BIC / Swift';
$wb['aps_limits_txt'] = 'APS Installer Limits';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. number of APS instances';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'The APS instances limit must be a number.';
$wb['default_slave_dnsserver_txt'] = 'Default Secondary DNS Server';
$wb['locked_txt'] = 'Locked';
$wb['canceled_txt'] = 'Canceled';
$wb['gender_m_txt'] = 'Mr.';
$wb['gender_f_txt'] = 'Ms.';
$wb['gender_txt'] = 'Title';
$wb['aps_limits_txt'] = 'APS limity instalátoru';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. počet APS instalací';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'Limit pro APS instalace musí být číslo.';
$wb['default_slave_dnsserver_txt'] = 'Výchozí sekundární DNS server';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat distributora';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
?>
......@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['welcome_user_txt'] = 'Vítejte %s';
$wb['available_modules_txt'] = 'Dostupné moduly';
?>
......@@ -28,3 +28,4 @@ $wb['limit_client_txt'] = 'Počet klientů';
$wb['limit_database_txt'] = 'Počet databází';
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Počet e-mailových konferencí';
<