Commit b2c2a4f8 authored by tbrehm's avatar tbrehm

Merged language files.

parent cb50f49b
......@@ -132,5 +132,3 @@ $wb['datalog_status_u_web_folder_user'] = 'Aktualizace nastavení uživatele pro
$wb['datalog_status_d_web_folder_user'] = 'Odstranění uživatele pro adresáře chráněné heslem';
$wb['login_as_txt'] = 'Přihlaste se jako';
?>
......@@ -132,4 +132,3 @@ $wb['datalog_status_u_web_folder_user'] = 'Edytuj konto zabezpieczonego folderu'
$wb['datalog_status_d_web_folder_user'] = 'Usuń konto zabezpieczonego folderu';
$wb['login_as_txt'] = 'Zaloguj jako';
?>
......@@ -170,4 +170,5 @@ $wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
?>
......@@ -170,4 +170,5 @@ $wb['website_autoalias_txt'] = 'Website auto alias';
$wb['website_autoalias_note_txt'] = 'Placeholders:';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
?>
......@@ -170,4 +170,5 @@ $wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
?>
......@@ -48,5 +48,3 @@ $wb['Do OS-Update'] = 'Aktualizovat operační systém';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Aktualizovat ISPConfig';
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
?>
......@@ -7,5 +7,3 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Please specify a name for the snippet.';
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'There is already a directive snippet with this name.';
?>
......@@ -5,5 +5,3 @@ $wb['name_txt'] = 'Name of Snippet';
$wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
?>
......@@ -9,5 +9,3 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Pro tento server již existuje záznam firewallu
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
?>
......@@ -6,5 +6,3 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Otevřené TCP porty';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat záznam';
?>
......@@ -3,5 +3,3 @@ $wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.';
?>
......@@ -5,5 +5,3 @@ $wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
......@@ -11,5 +11,3 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -13,5 +13,3 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -6,5 +6,3 @@ $wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakové ISO 639-1 jazykové kódy (Viz: http:
$wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -5,5 +5,3 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk k doplnění';
$wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -6,5 +6,3 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -4,5 +4,3 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykovou sadu';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -6,5 +6,3 @@ $wb['language_overwrite_txt'] = 'Přepsat soubor, pokud existuje.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
?>
......@@ -5,5 +5,3 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava';
?>
......@@ -9,5 +9,3 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this serv
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in tcp port definition. Allowed characters are numbers, \\":\\" and \\",\\".';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in udp port definition. Allowed characters are numbers, \\":\\" and \\",\\".';
?>
......@@ -5,5 +5,3 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -2,13 +2,11 @@
$wb['select_server_txt'] = 'Zvolit server';
$wb['btn_do_txt'] = 'Provést akci';
$wb['do_osupdate_caption'] = 'Aktualizace operačního systému na vzdáleném serveru.';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Tato akce provede "aptitude -y" aktualizaci na vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Tato akce provede \"aptitude -y\" aktualizaci na vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_ispcupdate_caption'] = 'Provedení ISPConfig 3 - aktualizace na vzdáleném serveru';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Tato akce provede "ISPConfig 3" aktualizaci na vašem vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Tato akce provede \"ISPConfig 3\" aktualizaci na vašem vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['action_scheduled'] = 'Akce je naplánována na provedení';
$wb['select_all_server'] = 'Všechny servery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>';
?>
......@@ -45,5 +45,3 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
?>
......@@ -5,5 +5,3 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Uživatel';
?>
......@@ -13,5 +13,3 @@ $wb['- None -'] = '- Žádný -';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
?>
......@@ -170,6 +170,5 @@ $wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Aktivovat IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených dat, poslat oznámení adminovi';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených dat, poslat oznámení klientovi';
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
?>
......@@ -2,5 +2,3 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Konfigurace serveru';
$wb['server_name_txt'] = 'Server';
?>
......@@ -9,5 +9,3 @@ $wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Porty';
$wb['error_port_syntax'] = 'Neplatné znaky ve volbě HTTP Portů. Prosím, zadejte pouze číselné hodnoty oddělené čárkami. Příklad: 80,443';
?>
......@@ -8,5 +8,3 @@ $wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP Vhost';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
?>
......@@ -11,5 +11,3 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat server';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall';
?>
......@@ -14,5 +14,3 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -5,5 +5,3 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat novou verzi PHP';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['name_txt'] = 'Verze PHP';
?>
......@@ -4,5 +4,3 @@ $wb['install_key_txt'] = 'Enter install key';
$wb['btn_save_txt'] = 'Spustit instalaci';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -9,5 +9,3 @@ $wb['repoupdate_txt'] = 'Aktualizace seznamu balíků';
$wb['package_id_txt'] = 'místní App-ID';
$wb['no_packages_txt'] = 'Žádné balíčky nejsou k dispozici';
?>
......@@ -5,5 +5,3 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -4,5 +4,3 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['repo_name_txt'] = 'Repozitář';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
?>
......@@ -7,5 +7,3 @@ $wb['version_txt'] = 'Verze';
$wb['action_txt'] = 'Akce';
$wb['no_updates_txt'] = 'Žádné aktualizace nejsou k dispozici';
?>
......@@ -50,5 +50,3 @@ $wb['mailbox_show_autoresponder_tab_txt'] = 'Show Autoresponder tab in Mailbox d
$wb['mailbox_show_mail_filter_tab_txt'] = 'Show Mail Filter tab in Mailbox detail';
$wb['mailbox_show_custom_rules_tab_txt'] = 'Show Custom Rules tab in Mailbox detail';
?>
......@@ -16,5 +16,3 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -31,5 +31,3 @@ $wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
$wb['username_error_collision'] = 'Uživatelské jméno nesmí být web nebo web a číslo.\\"';
?>
......@@ -7,5 +7,3 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelů nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
$wb['groups_txt'] = 'Skupiny';
?>
......@@ -170,5 +170,5 @@ $wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'IP Adressen Wildcard (*) aktivieren';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Webverzeichnis unveränderlich machen (erweiterte Attribute)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Überschreiten des Transfer Limits an den Administrator senden';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Überschreiten des Transfer Limits an den Kunden senden';
$wb["rbl_error_regex"] = 'Bitte geben Sie gültige RBL-Hostnamen an.';
$wb['rbl_error_regex'] = 'Bitte geben Sie gültige RBL-Hostnamen an.';
?>
......@@ -170,4 +170,5 @@ $wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
?>
......@@ -170,4 +170,5 @@ $wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
?>
......@@ -170,4 +170,5 @@ $wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
?>
......@@ -170,4 +170,5 @@ $wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
?>
......@@ -170,4 +170,5 @@ $wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
?>
......@@ -170,4 +170,5 @@ $wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
?>
......@@ -170,4 +170,5 @@ $wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
?>
......@@ -170,4 +170,5 @@ $wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
?>
......@@ -170,4 +170,5 @@ $wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
?>
......@@ -170,4 +170,5 @@ $wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
?>
......@@ -48,4 +48,3 @@ $wb['Interface'] = 'Interfejs';
$wb['Domains'] = 'Domeny';
$wb['Misc'] = 'Różne';
?>
......@@ -7,4 +7,3 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktywne';
$wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Wybierz nazwę dla zestawu dyrektyw';
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'Istnieje już zestaw dyrektyw o podanej nazwie';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['name_txt'] = 'Nazwa zestawu';
$wb['type_txt'] = 'Rodzaj';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowy zestaw dyrektyw';
?>
......@@ -9,4 +9,3 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Istnieje już wpis firewalla dla tego serwera.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w formacie portu TCP. Dozwolone znaki to liczby, : oraz ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w formacie portu UDP. Dozwolone znaki to liczby, : oraz ,.';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Otwarte porty TCP';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otwarte porty UDP';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj wpis Firewalla';
?>
......@@ -3,4 +3,3 @@ $wb['description_txt'] = 'Opis';
$wb['name_txt'] = 'Grupa';
$wb['name_err'] = 'Nazwa grupy musi mieć od 1 do 30 znaków.';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['name_txt'] = 'Grupa';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nową grupę';
$wb['warning_txt'] = '<b>OSTRZEŻENIE:</b> Nie modyfikuj żadnych ustawień użytkownika w tym miejscu. Użyj ustawień Klienta lub Resellera w module Klient. Modyfikacja ustawień użytkownika lub grupy tutaj grozi utratą danych!';
?>
......@@ -11,4 +11,3 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Adres źródłowy';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Istnieje już wpis firewalla dla tego serwera.';
?>
......@@ -13,4 +13,3 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Adres źródłowy';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Istnieje już wpis firewalla dla tego serwera.';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakowe kodowanie języka ISO 639-1 (Zobacz ht
$wb['btn_save_txt'] = 'Utwórz nowy zbiór plików z językami';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Wybierz język';
$wb['btn_save_txt'] = 'Połącz pliki teraz';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Plik języka';
$wb['btn_save_txt'] = 'Zapisz';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
......@@ -4,4 +4,3 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Wybierz język';
$wb['btn_save_txt'] = 'Eksportuj pliki wybranego języka';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['language_overwrite_txt'] = 'Nadpisz plik jeśli istnieje.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Pomiń sprawdzanie wersji ISPConfig';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['module_txt'] = 'Moduł';
$wb['lang_file_txt'] = 'Plik języka';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Ostatnia modyfikacja';
?>
......@@ -9,4 +9,3 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Istnieje już wpis firewalla dla tego serwera.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Niedozwolony znam w definicji portu TCP. Dozwolone są liczby, dwukropek i przecinek (: i ,)';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Niedozwolony znam w definicji portu UDP. Dozwolone są liczby, dwukropek i przecinek (: i ,)';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Użytkownik (opcjonalnie)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Hasło (opcjonalnie)';
$wb['active_txt'] = 'Aktywne';
?>
......@@ -10,4 +10,3 @@ $wb['select_all_server'] = 'Wszystkie serwery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig update instructions';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Login as root user on the shell of your server and execute the command<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />to start the ISPConfig update.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Click here for detailed update instructins</a>';
?>
......@@ -45,4 +45,3 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Powtórz hasło';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hasła nie pasują do siebie';
$wb['password_match_txt'] = 'Hasła pasują';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowego użytkownika';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Nazwa użytkownika';
?>
......@@ -13,4 +13,3 @@ $wb['- None -'] = '- Żaden -';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
?>
......@@ -170,5 +170,5 @@ $wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Prześlij informacje o przekroczeniu transferu do admina';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Prześlij informacje o przekroczeniu transferu do klienta';
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
?>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment