Commit d4446a1a authored by tbrehm's avatar tbrehm

Updated pl language files.

parent f005cbd5
......@@ -4,8 +4,7 @@ $wb['conf_format_datelong'] = 'l dS of F Y';
$wb['conf_format_timeshort'] = 'H:i';
$wb['conf_format_timelong'] = 'H:i:s';
$wb['conf_format_datetime'] = 'Y-m-d H:i';
$wb['number_format_decimals'] = '4';
$wb['number_format_decimals_client'] = '2';
$wb['number_format_decimals'] = '2';
$wb['number_format_dec_point'] = '.';
$wb['number_format_thousands_sep'] = '';
$wb['error_301'] = 'Moduł nie jest dostępny dla aktualnego uzytkownika.';
......@@ -68,67 +67,69 @@ $wb['monthnamesshort_nov'] = 'Lis';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Gru';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Nast';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Poprz';
$wb['logout_txt'] = 'Logout';
$wb['logout_txt'] = 'WYLOGUJ';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Do you really want to perform this action?';
$wb['top_menu_mailuser'] = 'Mailuser';
$wb['globalsearch_resultslimit_of_txt'] = 'of';
$wb['globalsearch_resultslimit_results_txt'] = 'results';
$wb['globalsearch_noresults_text_txt'] = 'No results.';
$wb['globalsearch_noresults_limit_txt'] = '0 results';
$wb['globalsearch_searchfield_watermark_txt'] = 'Search';
$wb['globalsearch_suggestions_text_txt'] = 'Suggestions';
$wb['global_tabchange_warning_txt'] = 'Changed data in this tab will be changed if you press OK. On cancel they will be discarded.';
$wb['global_tabchange_discard_txt'] = 'You have unsaved changes in this tab. Changes will be discarded if you continue.';
$wb['datalog_changes_txt'] = 'The following changes are not yet populated to all servers:';
$wb['datalog_changes_end_txt'] = 'Storing updates can take up to one minute. Please be patient.';
$wb['datalog_status_i_web_database'] = 'Create new database';
$wb['datalog_status_u_web_database'] = 'Update database';
$wb['datalog_status_d_web_database'] = 'Delete database';
$wb['datalog_status_i_web_database_user'] = 'Create database user for database';
$wb['datalog_status_u_web_database_user'] = 'Update database user';
$wb['datalog_status_d_web_database_user'] = 'Delete database user';
$wb['datalog_status_i_web_domain'] = 'Create new website';
$wb['datalog_status_u_web_domain'] = 'Update website settings';
$wb['datalog_status_d_web_domain'] = 'Delete website';
$wb['datalog_status_i_ftp_user'] = 'Create FTP user';
$wb['datalog_status_u_ftp_user'] = 'Update FTP user';
$wb['datalog_status_d_ftp_user'] = 'Delete FTP user';
$wb['datalog_status_i_mail_domain'] = 'Create email domain';
$wb['datalog_status_u_mail_domain'] = 'Update email domain';
$wb['datalog_status_d_mail_domain'] = 'Delete email domain';
$wb['datalog_status_i_mail_user'] = 'Create email user';
$wb['datalog_status_u_mail_user'] = 'Update email user';
$wb['datalog_status_d_mail_user'] = 'Delete email user';
$wb['datalog_status_i_mail_forwarding'] = 'Create email address';
$wb['datalog_status_u_mail_forwarding'] = 'Update email address';
$wb['datalog_status_d_mail_forwarding'] = 'Delete email address';
$wb['datalog_status_i_dns_rr'] = 'Create DNS record';
$wb['datalog_status_u_dns_rr'] = 'Update DNS record';
$wb['datalog_status_d_dns_rr'] = 'Delete DNS record';
$wb['datalog_status_i_dns_soa'] = 'Create DNS zone';
$wb['datalog_status_u_dns_soa'] = 'Update DNS zone';
$wb['datalog_status_d_dns_soa'] = 'Delete DNS zone';
$wb['datalog_status_i_cron'] = 'Create cron job';
$wb['datalog_status_u_cron'] = 'Update cron job';
$wb['datalog_status_d_cron'] = 'Delete cron job';
$wb['datalog_status_i_mail_get'] = 'Create mail fetcher account';
$wb['datalog_status_u_mail_get'] = 'Update mail fetcher account';
$wb['datalog_status_d_mail_get'] = 'Delete mail fetcher account';
$wb['datalog_status_i_mail_mailinglist'] = 'Create mailing list';
$wb['datalog_status_u_mail_mailinglist'] = 'Update mailing list';
$wb['datalog_status_d_mail_mailinglist'] = 'Delete mailing list';
$wb['datalog_status_i_shell_user'] = 'Create shell user';
$wb['datalog_status_u_shell_user'] = 'Update shell user';
$wb['datalog_status_d_shell_user'] = 'Delete shell user';
$wb['datalog_status_i_web_folder'] = 'Create folder protection';
$wb['datalog_status_u_web_folder'] = 'Update folder protection';
$wb['datalog_status_d_web_folder'] = 'Delete folder protection';
$wb['datalog_status_i_web_folder_user'] = 'Create folder protection user';
$wb['datalog_status_u_web_folder_user'] = 'Update folder protection user';
$wb['datalog_status_d_web_folder_user'] = 'Delete folder protection user';
$wb['datalog_status_i_spamfilter_users'] = 'Create spam filter settings';
$wb['datalog_status_u_spamfilter_users'] = 'Update spam filter settings';
$wb['datalog_status_d_spamfilter_users'] = 'Delete spam filter settings';
$wb['login_as_txt'] = 'Log in as';
$wb['submit_confirmation'] = 'Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?';
$wb['number_format_decimals_client'] = '2';
$wb['top_menu_mailuser'] = 'Użytkownik email';
$wb['globalsearch_resultslimit_of_txt'] = 'z';
$wb['globalsearch_resultslimit_results_txt'] = 'wyników';
$wb['globalsearch_noresults_text_txt'] = 'Brak wyników';
$wb['globalsearch_noresults_limit_txt'] = '0 wyników';
$wb['globalsearch_searchfield_watermark_txt'] = 'Szukaj';
$wb['globalsearch_suggestions_text_txt'] = 'Sugestie';
$wb['global_tabchange_warning_txt'] = 'Zmienione dane w tej zakładce będą zapisane jeżeli wciśniesz OK.';
$wb['global_tabchange_discard_txt'] = 'Posiadasz niezapisane zmiany w tej zakładce. Zmiany zostaną porzucone jeżeli przejdziesz dalej.';
$wb['datalog_changes_txt'] = 'Poniższe zmiany nie zostały jeszcze wprowadzone na wszystkich serwerach:';
$wb['datalog_changes_end_txt'] = 'Zapisanie zmian może zająć do minuty. Proszę o cierpliwość.';
$wb['datalog_status_i_web_database'] = 'Utwórz nową bazę danych';
$wb['datalog_status_u_web_database'] = 'Edytuj bazę';
$wb['datalog_status_d_web_database'] = 'Usuń bazę';
$wb['datalog_status_i_web_database_user'] = 'Utwórz użytkownika bazy';
$wb['datalog_status_u_web_database_user'] = 'Edytuj użytkownika bazy';
$wb['datalog_status_d_web_database_user'] = 'Usuń użytkownika bazy';
$wb['datalog_status_i_web_domain'] = 'Utwórz nową stronę';
$wb['datalog_status_u_web_domain'] = 'Edytuj ustawienia strony';
$wb['datalog_status_d_web_domain'] = 'Usuń stronę';
$wb['datalog_status_i_ftp_user'] = 'Utwórz użytkownika FTP';
$wb['datalog_status_u_ftp_user'] = 'Edytuj użytkownika FTP';
$wb['datalog_status_d_ftp_user'] = 'Usuń użytkownika FTP';
$wb['datalog_status_i_mail_domain'] = 'Utwórz domenę e-mail';
$wb['datalog_status_u_mail_domain'] = 'Edytuj domenę e-mail';
$wb['datalog_status_d_mail_domain'] = 'Usuń domenę e-mail';
$wb['datalog_status_i_mail_user'] = 'Utwórz konto e-mail';
$wb['datalog_status_u_mail_user'] = 'Edytuj konto e-mail';
$wb['datalog_status_d_mail_user'] = 'Usuń konto e-mail';
$wb['datalog_status_i_spamfilter_users'] = 'Utwórz ustawienia filtra antyspamowego';
$wb['datalog_status_u_spamfilter_users'] = 'Edytu ustawienia filtra antyspamowego';
$wb['datalog_status_d_spamfilter_users'] = 'Usuń ustawienia filtra antyspamowego';
$wb['datalog_status_i_mail_forwarding'] = 'Utwórz adres e-mail';
$wb['datalog_status_u_mail_forwarding'] = 'Edytu adres e-mail';
$wb['datalog_status_d_mail_forwarding'] = 'Usuń adres e-mail';
$wb['datalog_status_i_dns_rr'] = 'Utwórz wpis DNS';
$wb['datalog_status_u_dns_rr'] = 'Edytuj wpis DNS';
$wb['datalog_status_d_dns_rr'] = 'Usuń wpis DNS';
$wb['datalog_status_i_dns_soa'] = 'Utwórz strefę DNS';
$wb['datalog_status_u_dns_soa'] = 'Edytuj strefę DNS';
$wb['datalog_status_d_dns_soa'] = 'Usuń strefę DNS';
$wb['datalog_status_i_cron'] = 'Utwórz zadanie Cron';
$wb['datalog_status_u_cron'] = 'Edytuj zadanie Cron';
$wb['datalog_status_d_cron'] = 'Usuń zadanie Cron';
$wb['datalog_status_i_mail_get'] = 'Utwórz konto mail fetcher';
$wb['datalog_status_u_mail_get'] = 'Edytuj konto mail fetcher';
$wb['datalog_status_d_mail_get'] = 'Usuń konto mail fetcher';
$wb['datalog_status_i_mail_mailinglist'] = 'Utwórz listę mailingową';
$wb['datalog_status_u_mail_mailinglist'] = 'Edytuj listę mailingową';
$wb['datalog_status_d_mail_mailinglist'] = 'Usuń listę mailingową';
$wb['datalog_status_i_shell_user'] = 'Utwórz konto shell';
$wb['datalog_status_u_shell_user'] = 'Edytuj konto shell';
$wb['datalog_status_d_shell_user'] = 'Usuń konto shell';
$wb['datalog_status_i_web_folder'] = 'Utwórz zabezpieczenie folderu';
$wb['datalog_status_u_web_folder'] = 'Edytuj zabezpieczenie folderu';
$wb['datalog_status_d_web_folder'] = 'Usuń zabezpieczenie folderu';
$wb['datalog_status_i_web_folder_user'] = 'Utwórz konto dla zabezpieczonego folderu';
$wb['datalog_status_u_web_folder_user'] = 'Edytuj konto zabezpieczonego folderu';
$wb['datalog_status_d_web_folder_user'] = 'Usuń konto zabezpieczonego folderu';
$wb['login_as_txt'] = 'Zaloguj jako';
?>
<?php
$wb['1001'] = 'Nazwa użytkownika lub hasło jest puste.';
$wb['1002'] = 'Nazwa użytkownika lub hasło jest błędne.';
$wb['Firewall'] = 'Firewall';
$wb['Groups'] = 'Grupy';
$wb['groups_description'] = 'Formularz do edycji grup użytkowników w systemie.';
$wb['Servers'] = 'Serwery';
$wb['Server'] = 'Serwer';
$wb['Services'] = 'Usługi';
$wb['Config'] = 'Konfiguracja';
$wb['Server Config'] = 'Konfiguracja serwera';
$wb['Mail'] = 'Mail';
$wb['Getmail'] = 'Getmail';
$wb['Web'] = 'Web';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['System'] = 'System';
$wb['Add user'] = 'Dodaj użytkownika';
$wb['Edit user'] = 'Edytuj użytkownika';
$wb['CP Users'] = 'Użytkownicy';
$wb['Add group'] = 'Dodaj grupę';
$wb['Edit group'] = 'Edytuj grupę';
$wb['Edit server'] = 'Edytuj serwer';
$wb['Servers'] = 'Serwery';
$wb['Sync. Now'] = 'Synchronizuj teraz.';
$wb['DB Sync.'] = 'Synchronizacja bazy danych.';
$wb['User Management'] = 'User Management';
$wb['CP Users'] = 'Użytkownicy';
$wb['Remote Users'] = 'Użytkownicy zdalni';
$wb['System'] = 'System';
$wb['Server Services'] = 'Usługi serwera';
$wb['Services'] = 'Usługi';
$wb['Server Config'] = 'Konfiguracja serwera';
$wb['Server'] = 'Serwer';
$wb['Mail'] = 'Mail';
$wb['Getmail'] = 'Getmail';
$wb['Web'] = 'Web';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['Rescue'] = 'Rescue';
$wb['Server IP addresses'] = 'Server IP addresses';
$wb['Additional PHP Versions'] = 'Additional PHP Versions';
$wb['Firewall'] = 'Firewall';
$wb['Interface'] = 'Interface';
$wb['Interface Config'] = 'Main Config';
$wb['Domains'] = 'Domains';
$wb['Misc'] = 'Misc';
$wb['Languages'] = 'Języki';
$wb['New Language'] = 'Nowy język';
$wb['Export'] = 'Eksport';
$wb['Import'] = 'Import';
$wb['Language Editor'] = 'Edytor języków';
$wb['Software'] = 'Oprogramowanie';
$wb['Repositories'] = 'Repozytoria';
$wb['Server Services'] = 'Usługi serwera';
$wb['Interface Config'] = 'Konfiguracja interfejsu';
$wb['Packages'] = 'Pakiety';
$wb['Updates'] = 'Aktualizacje';
$wb['Language Editor'] = 'Edytor języków';
$wb['Languages'] = 'Języki';
$wb['New Language'] = 'Nowy język';
$wb['Merge'] = 'Połącz';
$wb['Export'] = 'Eksport';
$wb['Import'] = 'Import';
$wb['Remote Users'] = 'Użytkownicy zdalni';
$wb['Remote Actions'] = 'Akcje zdalne';
$wb['Do OS-Update'] = 'Wykonaj aktualizację systemu';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Wykonaj aktualizację ISPConfig';
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
$wb['1001'] = 'Nazwa użytkownika lub hasło jest puste.';
$wb['1002'] = 'Nazwa użytkownika lub hasło jest błędne.';
$wb['User Management'] = 'Zarządzanie użytkownikami';
$wb['Rescue'] = 'Rescue';
$wb['Server IP addresses'] = 'Adresy IP serwera';
$wb['Additional PHP Versions'] = 'Dodatkowe wersje PHP';
$wb['Directive Snippets'] = 'Zestawy dyrektyw';
$wb['Interface'] = 'Interfejs';
$wb['Domains'] = 'Domeny';
$wb['Misc'] = 'Różne';
?>
<?php
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
$wb['name_txt'] = 'Name of Snippet';
$wb['type_txt'] = 'Type';
$wb['snippet_txt'] = 'Snippet';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Please specify a name for the snippet.';
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'There is already a directive snippet with this name.';
$wb['Directive Snippets'] = 'Zestawy dyrektyw';
$wb['name_txt'] = 'Nazwa';
$wb['type_txt'] = 'Rodzaj';
$wb['snippet_txt'] = 'Zestaw';
$wb['active_txt'] = 'Aktywne';
$wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Wybierz nazwę dla zestawu dyrektyw';
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'Istnieje już zestaw dyrektyw o podanej nazwie';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Directive Snippets';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['name_txt'] = 'Name of Snippet';
$wb['type_txt'] = 'Type';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
$wb['list_head_txt'] = 'Zestawy dyrektyw';
$wb['active_txt'] = 'Aktywne';
$wb['name_txt'] = 'Nazwa zestawu';
$wb['type_txt'] = 'Rodzaj';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowy zestaw dyrektyw';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Istnieje już wpis firewalla dla tego serwera.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w formacie portu TCP. Dozwolone znaki to liczby, : oraz ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak nie jest dozwolony w formacie portu UDP. Dozwolone znaki to liczby, : oraz ,.';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Otwarte porty TCP';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otwarte porty UDP';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj wpis Firewalla';
?>
......@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['description_txt'] = 'Opis';
$wb['name_txt'] = 'Grupa';
$wb['name_err'] = 'Nazwa grupy musi mieć od 1 do 30 znaków.';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['name_txt'] = 'Grupa';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nową grupę';
$wb['warning_txt'] = '<b>OSTRZEŻENIE:</b> Nie modyfikuj żadnych ustawień użytkownika w tym miejscu. Użyj ustawień Klienta lub Resellera w module Klient. Modyfikacja ustawień użytkownika lub grupy tutaj grozi utratą danych!';
?>
......@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Adres źródłowy';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Istnieje już wpis firewalla dla tego serwera.';
?>
......@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Adres źródłowy';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Istnieje już wpis firewalla dla tego serwera.';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakowe kodowanie języka ISO 639-1 (Zobacz ht
$wb['btn_save_txt'] = 'Utwórz nowy zbiór plików z językami';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Wybierz język';
$wb['btn_save_txt'] = 'Połącz pliki teraz';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Plik języka';
$wb['btn_save_txt'] = 'Zapisz';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Wybierz język';
$wb['btn_save_txt'] = 'Eksportuj pliki wybranego języka';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['language_overwrite_txt'] = 'Nadpisz plik jeśli istnieje.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Pomiń sprawdzanie wersji ISPConfig';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['module_txt'] = 'Moduł';
$wb['lang_file_txt'] = 'Plik języka';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Ostatnia modyfikacja';
?>
<?php
$wb['login_1_txt'] = 'Do you want to login as user';
$wb['login_2_txt'] = 'If you do so, you can \\"go back\\" by clicking at logout.';
$wb['btn_yes_txt'] = 'Yes, login as Client';
$wb['btn_back_txt'] = 'No, back to list';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Separated by comma';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['firewall_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in tcp port definition. Allowed characters are numbers, \\":\\" and \\",\\".';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in udp port definition. Allowed characters are numbers, \\":\\" and \\",\\".';
$wb['login_1_txt'] = 'Czy chcesz zalogować się jako użytkownik';
$wb['login_2_txt'] = 'Po zalogowaniu będziesz mógł wrócić tutaj wylogowując się.';
$wb['btn_yes_txt'] = 'Tak, zaloguj jako Klienta';
$wb['btn_back_txt'] = 'Nie, wracam do listy';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Rozdzielone przecinkami';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['firewall_error_unique'] = 'Istnieje już wpis firewalla dla tego serwera.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Niedozwolony znam w definicji portu TCP. Dozwolone są liczby, dwukropek i przecinek (: i ,)';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Niedozwolony znam w definicji portu UDP. Dozwolone są liczby, dwukropek i przecinek (: i ,)';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Użytkownik (opcjonalnie)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Hasło (opcjonalnie)';
$wb['active_txt'] = 'Aktywne';
?>
......@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['select_all_server'] = 'Wszystkie serwery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig update instructions';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Login as root user on the shell of your server and execute the command<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />to start the ISPConfig update.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Click here for detailed update instructins</a>';
?>
......@@ -40,8 +40,9 @@ $wb['DNS rp functions'] = 'Funkcje rekordu RP DNS';
$wb['DNS srv functions'] = 'Funkcje rekordu SRV DNS';
$wb['DNS txt functions'] = 'Funkcje rekordu TXT DNS';
$wb['Mail mailing list functions'] = 'Funkcje listy mailingowej';
$wb['generate_password_txt'] = 'Generate Password';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Repeat Password';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'The passwords do not match.';
$wb['password_match_txt'] = 'The passwords do match.';
$wb['generate_password_txt'] = 'Generuj hasło';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Powtórz hasło';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hasła nie pasują do siebie';
$wb['password_match_txt'] = 'Hasła pasują';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowego użytkownika';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Nazwa użytkownika';
?>
......@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['- None -'] = '- Żaden -';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
?>
......@@ -5,7 +5,7 @@ $wb['jailkit_chroot_app_programs_txt'] = 'Ścieżki aplikacji roota Jailkit';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_txt'] = 'Aplikacje cron roota Jailkit';
$wb['website_path_txt'] = 'Adres strony WWW';
$wb['website_symlinks_txt'] = 'Symulowany link strony WWW';
$wb['website_symlinks_rel_txt'] = 'Make relative symlinks';
$wb['website_symlinks_rel_txt'] = 'Twórz linki relatywne';
$wb['website_basedir_txt'] = 'Ścieżka bazowa strony WWW';
$wb['vhost_conf_dir_txt'] = 'Ścieżka do konfiguracyji wirtualnego serwera';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Ścieżka do aktywnej konfiguracyji Vhost';
......@@ -42,7 +42,7 @@ $wb['hostname_error_empty'] = 'Nazwa jest pusta.';
$wb['nameservers_error_empty'] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb['config_dir_txt'] = 'Katalog konfiguracji';
$wb['init_script_txt'] = 'Nazwa skryptu inicjującego Crona';
$wb['crontab_dir_txt'] = 'Ścieżka do indywidualnych crontabs';
$wb['crontab_dir_txt'] = 'Ścieżka do indywidualnych zadań Cron';
$wb['wget_txt'] = 'Ścieżka do wget';
$wb['web_user_txt'] = 'Użytkownik Apache';
$wb['web_group_txt'] = 'Grupa Apache';
......@@ -154,20 +154,21 @@ $wb['connect_userid_to_webid_txt'] = 'Connect Linux userid to webid';
$wb['connect_userid_to_webid_start_txt'] = 'Start ID for userid/webid connect';
$wb['website_autoalias_txt'] = 'Website auto alias';
$wb['website_autoalias_note_txt'] = 'Placeholders:';
$wb['backup_mode_txt'] = 'Backup mode';
$wb['backup_mode_userzip'] = 'Backup web files owned by web user as zip';
$wb['backup_mode_rootgz'] = 'Backup all files in web directory as root user';
$wb['backup_mode_txt'] = 'Tryb tworzenia kopii';
$wb['backup_mode_userzip'] = 'Pliki kopii z prawami użytkownika jako zip';
$wb['backup_mode_rootgz'] = 'Twórz kopie wszystkich plików w katalogu web jako root';
$wb['realtime_blackhole_list_txt'] = 'Real-time Blackhole List';
$wb['realtime_blackhole_list_note_txt'] = '(Separate RBL\'s with commas)';
$wb['ssl_settings_txt'] = 'SSL Settings';
$wb['permissions_txt'] = 'Permissions';
$wb['php_settings_txt'] = 'PHP Settings';
$wb['realtime_blackhole_list_note_txt'] = '(oddziel RBL-e przecinkami)';
$wb['ssl_settings_txt'] = 'Ustawienia SSL';
$wb['permissions_txt'] = 'Uprawnienia';
$wb['php_settings_txt'] = 'Ustawienia PHP';
$wb['apps_vhost_settings_txt'] = 'Apps Vhost Settings';
$wb['awstats_settings_txt'] = 'AWStats Settings';
$wb['awstats_settings_txt'] = 'Ustawienia AWStats';
$wb['firewall_txt'] = 'Firewall';
$wb['mailbox_quota_stats_txt'] = 'Mailbox quota statistics';
$wb['mailbox_quota_stats_txt'] = 'Statystyki użycia skrzynek email';
$wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Prześlij informacje o przekroczeniu transferu do admina';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Prześlij informacje o przekroczeniu transferu do klienta';
?>
......@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Konfiguracja serwera';
$wb['server_name_txt'] = 'Serwer';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['ip_type_txt'] = 'Typ';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'Porty HTTP';
$wb['error_port_syntax'] = 'Nieprawidłowe wartości w polu portów, proszę wpisać tylko liczby oddzielone przecinkiem. Przykładowo: 80,443';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP Vhost';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'Porty HTTP';
$wb['ip_type_txt'] = 'Typ';
?>
......@@ -11,3 +11,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowy serwer';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['client_id_txt'] = 'Client';
$wb['name_txt'] = 'PHP Name';
$wb['Name'] = 'Name';
$wb['FastCGI Settings'] = 'FastCGI Settings';
$wb['PHP-FPM Settings'] = 'PHP-FPM Settings';
$wb['Additional PHP Versions'] = 'Additional PHP Versions';
$wb['Form to edit additional PHP versions'] = 'Form to edit additional PHP versions';
$wb['server_php_name_error_empty'] = 'The Name field must not be empty.';
$wb['php_fastcgi_binary_txt'] = 'Path to the PHP FastCGI binary';
$wb['php_fastcgi_ini_dir_txt'] = 'Path to the php.ini directory';
$wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Path to the PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Path to the php.ini directory';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Path to the PHP-FPM pool directory';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['name_txt'] = 'Nazwa PHP';
$wb['Name'] = 'Nazwa';
$wb['FastCGI Settings'] = 'Ustawienia FastCGI';
$wb['PHP-FPM Settings'] = 'Ustawienia PHP-FPM';
$wb['Additional PHP Versions'] = 'Dodatkowe wersje PHP';
$wb['Form to edit additional PHP versions'] = 'Formularz do edycji dodatkowych wersji PHP';
$wb['server_php_name_error_empty'] = 'Pole Nazwa nie może być puste';
$wb['php_fastcgi_binary_txt'] = 'Ścieżka do binarki PHP FastCGI';
$wb['php_fastcgi_ini_dir_txt'] = 'Ścieżka do katalogu php.ini';
$wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Ścieżka do skryptu inicjującego PHP-FPM';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Ścieżka do katalogu php.ini';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Ścieżka do katalogu pool PHP-FPM';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Add new PHP version';
$wb['client_id_txt'] = 'Client';
$wb['name_txt'] = 'PHP Name';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['install_key_txt'] = 'Podaj klucz instalacyjny';
$wb['btn_save_txt'] = 'Start instalacji';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Przerwij';
?>
......@@ -7,5 +7,6 @@ $wb['action_txt'] = 'Akcja';
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Pakiety';
$wb['repoupdate_txt'] = 'Aktualizuj listę pakietów';
$wb['package_id_txt'] = 'lokalny App-ID';
$wb['no_packages_txt'] = 'No packages available';
$wb['no_packages_txt'] = 'Brak dostępnych pakietów';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Użytkownik (Opcjonalnie)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Hasło (Opcjonalnie)';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['repo_name_txt'] = 'Repozytoria';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
?>
......@@ -5,5 +5,6 @@ $wb['installed_txt'] = 'Akcja';
$wb['update_title_txt'] = 'Aktualizacja';
$wb['version_txt'] = 'Wersja';
$wb['action_txt'] = 'Akcja';
$wb['no_updates_txt'] = 'No updates available';
$wb['no_updates_txt'] = 'Nie ma dostępnych aktualizacji';
?>
<?php
$wb['system_config_desc_txt'] = '';
$wb['warning'] = 'Edytuj te wartości ostrożnie! Nie usuwaj prefiksów w systemie w więcej niż jednym kliencie.';
$wb['dbname_prefix_txt'] = 'Prefiks nazwy bazy danych';
$wb['dbuser_prefix_txt'] = 'Prefiks użytkownika bazy danych';
......@@ -25,28 +24,30 @@ $wb['webftp_url_txt'] = 'Link do WebFTP';
$wb['enable_custom_login_txt'] = 'Zezwalaj na dowolną nazwę loginu';
$wb['mailmailinglist_link_txt'] = 'Link do listy mailingowej na liście list mailingowych';
$wb['mailmailinglist_url_txt'] = 'URL listy mailingowej';
$wb['admin_mail_txt'] = 'E-Mail administratorów';
$wb['admin_mail_txt'] = 'E-Mail administratora';
$wb['monitor_key_txt'] = 'Klucz monitora';
$wb['admin_name_txt'] = 'Nazwy administratorów';
$wb['maintenance_mode_txt'] = 'Maintenance Mode';
$wb['smtp_enabled_txt'] = 'Use SMTP to send system mails';
$wb['smtp_host_txt'] = 'SMTP host';
$wb['smtp_port_txt'] = 'SMTP port';
$wb['smtp_user_txt'] = 'SMTP user';
$wb['smtp_pass_txt'] = 'SMTP password';
$wb['smtp_crypt_txt'] = 'Use SSL/TLS encrypted connection for SMTP';