Commit e484ff88 authored by tbrehm's avatar tbrehm

Updated czech language files.

parent f25b4b03
......@@ -11,11 +11,11 @@ $wb['number_format_thousands_sep'] = '';
$wb['error_301'] = 'Modul není povolen pro současného uživatele.';
$wb['error_302'] = 'Neplatný modul.';
$wb['error_1001'] = 'Uživatelské jméno a heslo nemohou být prázdné !';
$wb['error_1002'] = 'Uživatelské jméno a/nebo heslo nejsou správné !';
$wb['error_1003'] = 'Uživatelské jméno je neaktivní!';
$wb['delete_confirmation'] = 'Skutečně chcete smazat tento záznam?';
$wb['error_no_view_permission'] = 'Záznam neexistuje nebo nemáte oprávnění jej zobrazit!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'Nemáte oprávnění smazat tento záznam!';
$wb['error_1002'] = 'Uživatelské jméno nebo heslo nejsou správné !';
$wb['error_1003'] = 'Uživatelské jméno je neaktivní !';
$wb['delete_confirmation'] = 'Skutečně chcete smazat tento záznam ?';
$wb['error_no_view_permission'] = 'Záznam neexistuje nebo nemáte oprávnění jej zobrazit !';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'Nemáte oprávnění smazat tento záznam !';
$wb['page_txt'] = 'Stránka';
$wb['page_of_txt'] = 'z';
$wb['page_and_txt'] = 'a';
......@@ -59,8 +59,8 @@ $wb['monthnamesshort_feb'] = 'Úno';
$wb['monthnamesshort_mar'] = 'Bře';
$wb['monthnamesshort_apr'] = 'Dub';
$wb['monthnamesshort_may'] = 'Kvě';
$wb['monthnamesshort_jun'] = 'Jun';
$wb['monthnamesshort_jul'] = 'Jul';
$wb['monthnamesshort_jun'] = 'Čer';
$wb['monthnamesshort_jul'] = 'Čvc';
$wb['monthnamesshort_aug'] = 'Srp';
$wb['monthnamesshort_sep'] = 'Zář';
$wb['monthnamesshort_oct'] = 'Říj';
......@@ -100,9 +100,9 @@ $wb['datalog_status_d_mail_domain'] = 'Odstranění e-mailové domény';
$wb['datalog_status_i_mail_user'] = 'Vytvoření e-mailového uživatele';
$wb['datalog_status_u_mail_user'] = 'Aktualizace nastavení e-mailového uživatele';
$wb['datalog_status_d_mail_user'] = 'Odstranění e-mailového uživatele';
$wb['datalog_status_i_spamfilter_users'] = 'Create spam filter settings';
$wb['datalog_status_u_spamfilter_users'] = 'Update spam filter settings';
$wb['datalog_status_d_spamfilter_users'] = 'Delete spam filter settings';
$wb['datalog_status_i_spamfilter_users'] = 'Vytvoření nastavení spamového filtru';
$wb['datalog_status_u_spamfilter_users'] = 'Aktualizace nastavení spamového filtru';
$wb['datalog_status_d_spamfilter_users'] = 'Odstranění nastavení spamového filtru';
$wb['datalog_status_i_mail_forwarding'] = 'Vytvoření e-mailového nebo doménového aliasu';
$wb['datalog_status_u_mail_forwarding'] = 'Aktualizace nastavení e-mailového nebo doménového aliasu';
$wb['datalog_status_d_mail_forwarding'] = 'Odstranění e-mailového nebo doménového aliasu';
......@@ -130,5 +130,7 @@ $wb['datalog_status_d_web_folder'] = 'Odstranění chráněného adresáře hesl
$wb['datalog_status_i_web_folder_user'] = 'Vytvoření uživatele pro adresáře chráněné heslem';
$wb['datalog_status_u_web_folder_user'] = 'Aktualizace nastavení uživatele pro adresáře chráněné heslem';
$wb['datalog_status_d_web_folder_user'] = 'Odstranění uživatele pro adresáře chráněné heslem';
$wb['login_as_txt'] = 'Log in as';
$wb['login_as_txt'] = 'Přihlaste se jako';
?>
......@@ -48,3 +48,5 @@ $wb['Do OS-Update'] = 'Aktualizovat operační systém';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Aktualizovat ISPConfig';
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
?>
......@@ -7,3 +7,5 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Please specify a name for the snippet.';
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'There is already a directive snippet with this name.';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['name_txt'] = 'Name of Snippet';
$wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
?>
......@@ -9,3 +9,5 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Pro tento server již existuje záznam firewallu
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
?>
......@@ -6,3 +6,5 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Otevřené TCP porty';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat záznam';
?>
......@@ -3,3 +3,5 @@ $wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
......@@ -11,3 +11,5 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -13,3 +13,5 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -6,3 +6,5 @@ $wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakové ISO 639-1 jazykové kódy (Viz: http:
$wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk k doplnění';
$wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -6,3 +6,5 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -4,3 +4,5 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykovou sadu';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -6,3 +6,5 @@ $wb['language_overwrite_txt'] = 'Přepsat soubor, pokud existuje.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava';
?>
<?php
$wb['login_1_txt'] = 'Do you want to login as user';
$wb['login_2_txt'] = 'If you do so, you can \\"go back\\" by clicking at logout.';
$wb['btn_yes_txt'] = 'Yes, login as Client';
$wb['btn_back_txt'] = 'No, back to list';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Separated by comma';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['login_1_txt'] = 'Chcete se přihlásit jako klient';
$wb['login_2_txt'] = 'Pokud se přihlásíte jako klient, zpět do sekce Administrátora se vratíte kliknutím na odhlášení klienta.';
$wb['btn_yes_txt'] = 'Ano, přihlásit se jako klient';
$wb['btn_back_txt'] = 'Ne, zpět na seznam klientů';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Odděleny čárkou';
$wb['active_txt'] = 'Aktiv';
$wb['firewall_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in tcp port definition. Allowed characters are numbers, \\":\\" and \\",\\".';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in udp port definition. Allowed characters are numbers, \\":\\" and \\",\\".';
?>
<?php
$wb['repo_name_txt'] = 'Repository';
$wb['repo_name_txt'] = 'Repozitář';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
$wb['repo_username_txt'] = 'User (optional)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Password (optional)';
$wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -2,11 +2,13 @@
$wb['select_server_txt'] = 'Zvolit server';
$wb['btn_do_txt'] = 'Provést akci';
$wb['do_osupdate_caption'] = 'Aktualizace operačního systému na vzdáleném serveru.';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Tato akce provede \\"aptitude -y\\" aktualizaci na vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Tato akce provede "aptitude -y" aktualizaci na vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_ispcupdate_caption'] = 'Provedení ISPConfig 3 - aktualizace na vzdáleném serveru';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Tato akce provede \\"ISPConfig 3\\" aktualizaci na vašem vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Tato akce provede "ISPConfig 3" aktualizaci na vašem vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['action_scheduled'] = 'Akce je naplánována na provedení';
$wb['select_all_server'] = 'Všechny servery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>';
?>
......@@ -6,19 +6,19 @@ $wb['username_error_unique'] = 'Uživatelské jméno musí být unikátní';
$wb['username_error_empty'] = 'Uživatelské jméno nemůže být prázdné';
$wb['password_error_empty'] = 'Heslo nemůže být prázdné';
$wb['password_strength_txt'] = 'Bezpečnost hesla:';
$wb['Mail domain functions'] = 'Funkce mailové domény';
$wb['Mail user functions'] = 'Funkce mailového uživatele';
$wb['Mail alias functions'] = 'Funkce mailového aliasu';
$wb['Mail forward functions'] = 'Funkce mailového předávání';
$wb['Mail catchall functions'] = 'Funkce mailového koše';
$wb['Mail transport functions'] = 'Funkce mailového transportu';
$wb['Mail whitelist functions'] = 'Funkce mailové bílé listiny';
$wb['Mail blacklist functions'] = 'Funkce mailové černé listiny';
$wb['Mail spamfilter user functions'] = 'Funkce mailového spamfiltr uživatele';
$wb['Mail spamfilter policy functions'] = 'Funkce mailové spamfiltr politiky';
$wb['Mail fetchmail functions'] = 'Funkce mailové externí získávání emailů';
$wb['Mail user filter functions'] = 'Funkce mailového filtru uživatelů';
$wb['Mail filter functions'] = 'Funkce mailového filtru';
$wb['Mail domain functions'] = 'Funkce e-mailové domény';
$wb['Mail user functions'] = 'Funkce e-mailového uživatele';
$wb['Mail alias functions'] = 'Funkce e-mailového aliasu';
$wb['Mail forward functions'] = 'Funkce e-mailového předávání';
$wb['Mail catchall functions'] = 'Funkce e-mailového koše';
$wb['Mail transport functions'] = 'Funkce e-mailového transportu';
$wb['Mail whitelist functions'] = 'Funkce e-mailové bílé listiny';
$wb['Mail blacklist functions'] = 'Funkce e-mailové černé listiny';
$wb['Mail spamfilter user functions'] = 'Funkce e-mailového spamfiltr uživatele';
$wb['Mail spamfilter policy functions'] = 'Funkce e-mailové spamfiltr politiky';
$wb['Mail fetchmail functions'] = 'Funkce e-mailové externí získávání e-mailů';
$wb['Mail user filter functions'] = 'Funkce e-mailového filtru uživatelů';
$wb['Mail filter functions'] = 'Funkce e-mailového filtru';
$wb['Client functions'] = 'Klientské funkce';
$wb['Sites cron functions'] = 'Funkce cronů';
$wb['Sites database functions'] = 'Funkce databází';
......@@ -39,9 +39,11 @@ $wb['DNS ptr functions'] = 'Funkce DNS PTR';
$wb['DNS rp functions'] = 'Funkce DNS RP';
$wb['DNS srv functions'] = 'Funkce DNS SRV';
$wb['DNS txt functions'] = 'Funkce DNS TXT';
$wb['Mail mailing list functions'] = 'Mail mailinglist functions';
$wb['Mail mailing list functions'] = 'Funkce e-mailové konference';
$wb['generate_password_txt'] = 'Generovat heslo';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Uživatel';
?>
......@@ -13,3 +13,5 @@ $wb['- None -'] = '- Žádný -';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
?>
......@@ -132,16 +132,16 @@ $wb['vlogger_config_dir_error_empty'] = 'Config directory is empty.';
$wb['cron_init_script_error_empty'] = 'Cron init script name is empty.';
$wb['crontab_dir_error_empty'] = 'Path for individual crontabs is empty.';
$wb['cron_wget_error_empty'] = 'Path to wget program is empty.';
$wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_init_script_error_empty'] = 'PHP-FPM init script is empty.';
$wb['php_fpm_ini_path_txt'] = 'PHP-FPM php.ini path';
$wb['php_fpm_ini_path_error_empty'] = 'PHP-FPM php.ini path is empty.';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'PHP-FPM pool directory';
$wb['php_fpm_pool_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM pool directory is empty.';
$wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'PHP-FPM název init skriptu';
$wb['php_fpm_init_script_error_empty'] = 'PHP-FPM název init skriptu je prázdny';
$wb['php_fpm_ini_path_txt'] = 'PHP-FPM cesta k php.ini';
$wb['php_fpm_ini_path_error_empty'] = 'PHP-FPM cesta k php.ini je prázdná';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'PHP-FPM adresář pro pool';
$wb['php_fpm_pool_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM adresář pro pool je prázdny.';
$wb['php_fpm_start_port_txt'] = 'PHP-FPM start port';
$wb['php_fpm_start_port_error_empty'] = 'PHP-FPM start port is empty.';
$wb['php_fpm_socket_dir_txt'] = 'PHP-FPM socket directory';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM socket directory is empty.';
$wb['php_fpm_socket_dir_txt'] = 'PHP-FPM adresář pro socket';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM adresář pro socket je prázdny.';
$wb['try_rescue_txt'] = 'Povolit monitorování služeb a restartovat při selhání';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Zakázat MySQL monitorování';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Zakázat E-mail monitorování';
......@@ -171,3 +171,5 @@ $wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attribu
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených dat, poslat oznámení adminovi';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených dat, poslat oznámení klientovi';
?>
......@@ -2,3 +2,5 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Konfigurace serveru';
$wb['server_name_txt'] = 'Server';
?>
......@@ -2,10 +2,12 @@
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP adresa';
$wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP NameVirtualHost';
$wb['ip_error_wrong'] = 'IP adresa je neplatná';
$wb['ip_error_wrong'] = 'IP adresa je neplatná nebo prázdná';
$wb['ip_error_unique'] = 'IP adresa musí být unikátní';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['error_port_syntax'] = 'Invalid chars in port field, please enter only comma separated numbers. Example: 80,443';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Porty';
$wb['error_port_syntax'] = 'Neplatné znaky ve volbě HTTP Portů. Prosím, zadejte pouze číselné hodnoty oddělené čárkami. Příklad: 80,443';
?>
......@@ -8,3 +8,5 @@ $wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP Vhost';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
?>
......@@ -11,3 +11,5 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat server';
$wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall';
?>
......@@ -14,3 +14,5 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat novou verzi PHP';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['name_txt'] = 'Verze PHP';
?>
<?php
$wb['head_txt'] = 'Install software package';
$wb['head_txt'] = 'Instalace software';
$wb['install_key_txt'] = 'Enter install key';
$wb['btn_save_txt'] = 'Start Installation';
$wb['btn_save_txt'] = 'Spustit instalaci';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -7,5 +7,7 @@ $wb['action_txt'] = 'Akce';
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Balíčky';
$wb['repoupdate_txt'] = 'Aktualizace seznamu balíků';
$wb['package_id_txt'] = 'místní App-ID';
$wb['no_packages_txt'] = 'No packages available';
$wb['no_packages_txt'] = 'Žádné balíčky nejsou k dispozici';
?>
......@@ -5,3 +5,5 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -4,3 +4,5 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['repo_name_txt'] = 'Repozitář';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
?>
......@@ -5,5 +5,7 @@ $wb['installed_txt'] = 'Akce';
$wb['update_title_txt'] = 'Aktualizovat';
$wb['version_txt'] = 'Verze';
$wb['action_txt'] = 'Akce';
$wb['no_updates_txt'] = 'No updates available';
$wb['no_updates_txt'] = 'Žádné aktualizace nejsou k dispozici';
?>
......@@ -13,9 +13,9 @@ $wb['dblist_phpmyadmin_link_txt'] = 'Odkaz na aplikaci PHPMyAdmin v DB seznamu';
$wb['mailboxlist_webmail_link_txt'] = 'Odkaz na aplikaci Webmail v Mailbox seznamu';
$wb['webmail_url_txt'] = 'Webmail URL';
$wb['phpmyadmin_url_txt'] = 'PHPMyAdmin URL';
$wb['dashboard_atom_url_admin_txt'] = 'Dashboard atom feed URL (admin)';
$wb['dashboard_atom_url_reseller_txt'] = 'Dashboard atom feed URL (reseller)';
$wb['dashboard_atom_url_client_txt'] = 'Dashboard atom feed URL (client)';
$wb['dashboard_atom_url_admin_txt'] = 'Řídící panel novinky načítat z URL pro: (admina)';
$wb['dashboard_atom_url_reseller_txt'] = 'Řídící panel novinky načítat z URL pro: (prodejce)';
$wb['dashboard_atom_url_client_txt'] = 'Řídící panel novinky načítat z URL pro: (klienty)';
$wb['webdavuser_prefix_txt'] = 'Prefix webdav uživatele';
$wb['webdavuser_prefix_error_regex'] = 'Char not allowed in webdav user prefix.';
$wb['use_domain_module_txt'] = 'Použijte modul-domény pro přidání nových domén';
......@@ -29,24 +29,26 @@ $wb['mailmailinglist_link_txt'] = 'Odkaz na aplikaci mailing seznam e-mailových
$wb['mailmailinglist_url_txt'] = 'Mailing seznam URL';
$wb['monitor_key_txt'] = 'Monitor keyword';
$wb['maintenance_mode_txt'] = 'Režim údržby';
$wb['smtp_enabled_txt'] = 'Použít (zvolit) SMTP server pro zasílání systemových mailů';
$wb['smtp_enabled_txt'] = 'Použít (zvolit) SMTP server pro zasílání systémových mailů';
$wb['smtp_host_txt'] = 'SMTP host';
$wb['smtp_port_txt'] = 'SMTP port';
$wb['smtp_user_txt'] = 'SMTP uživatel';
$wb['smtp_pass_txt'] = 'SMTP heslo';
$wb['smtp_crypt_txt'] = 'Použít SSL/TLS šifrované spojení pro SMTP';
$wb['smtp_missing_admin_mail_txt'] = 'Please enter the admin name and admin mail address if you want to use smtp mail sending.';
$wb['smtp_missing_admin_mail_txt'] = 'Zadejte prosím jméno Administrátora a e-mailovou adresu Administrátora, pokud chcete používat zvolený SMTP server pro zasílání systémových mailů.';
$wb['tab_change_discard_txt'] = 'Discard changes on tab change';
$wb['tab_change_warning_txt'] = 'Záložka změna varování';
$wb['tab_change_warning_note_txt'] = 'Show a warning on tab change in edit forms if any data has been altered by the user.';
$wb['vhost_subdomains_txt'] = 'Create Subdomains as web site';
$wb['vhost_subdomains_txt'] = 'Vytvořit subdomény jako webové stránky';
$wb['vhost_subdomains_note_txt'] = 'You cannot disable this as long as vhost subdomains exist in the system!';
$wb['phpmyadmin_url_error_regex'] = 'Invalid phpmyadmin URL';
$wb['use_combobox_txt'] = 'Use jQuery UI Combobox';
$wb['use_loadindicator_txt'] = 'Use Load Indicator';
$wb['f5_to_reload_js_txt'] = 'If you change this, you might have to press F5 to make the browser reload JavaScript libraries or empty your browser cache.';
$wb['phpmyadmin_url_error_regex'] = 'phpmyadmin neplatné URL';
$wb['use_combobox_txt'] = 'Použití jQuery UI Combobox';
$wb['use_loadindicator_txt'] = 'Použití inditoru zatížení';
$wb['f5_to_reload_js_txt'] = 'Pokud vypnete tuto volbu, zřejmě budete muset používat klávesu F5, aby internetový prohlížeč znovu načetl JavaScript knihovny nebo budete muset ručně vyprázdňovat mezipaměť (cache) vašeho internetového prohlížeče.';
$wb['client_username_web_check_disabled_txt'] = 'Disable client username check for the word \'web\'.';
$wb['mailbox_show_autoresponder_tab_txt'] = 'Show Autoresponder tab in Mailbox detail';
$wb['mailbox_show_mail_filter_tab_txt'] = 'Show Mail Filter tab in Mailbox detail';
$wb['mailbox_show_custom_rules_tab_txt'] = 'Show Custom Rules tab in Mailbox detail';
?>
......@@ -16,3 +16,5 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -31,3 +31,5 @@ $wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
$wb['username_error_collision'] = 'Uživatelské jméno nesmí být web nebo web a číslo.\\"';
?>
......@@ -7,3 +7,5 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat uživatele';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelů nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
$wb['groups_txt'] = 'Skupiny';
?>
......@@ -23,3 +23,5 @@ $wb['error_domain_in webuse'] = 'Tato doména nelze odstranit, protože je v pou
$wb['error_client_can_not_add_domain'] = 'Nemůžete přidat novou doménu';
$wb['error_client_group_id_empty'] = 'Musíte vybrat zákazníka<br>';
?>
......@@ -144,3 +144,5 @@ $wb['aps_limits_txt'] = 'APS Installer Limits';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. number of APS instances';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'The APS instances limit must be a number.';
?>
......@@ -7,3 +7,5 @@ $wb['client_ids_txt'] = 'Klienti/Distributoři';
$wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -8,3 +8,5 @@ $wb['filter_txt'] = 'Filtr';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -4,3 +4,5 @@ $wb['delete_explanation'] = 'Tato akce smaže následující počet záznamů p
$wb['btn_save_txt'] = 'Smazat klienta';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit bez smazání klienta';
?>
......@@ -16,3 +16,5 @@ $wb['all_clients_resellers_txt'] = 'Všichni klienti a distributoři (prodejci)'
$wb['all_clients_txt'] = 'Všichni klienti';
$wb['variables_txt'] = 'Výběr (možnosti):';
?>
......@@ -88,3 +88,5 @@ $wb['aps_limits_txt'] = 'APS Installer Limits';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. number of APS instances';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'The APS instances limit must be a number.';
?>
......@@ -3,3 +3,5 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Klientské šablony';
$wb['template_type_txt'] = 'Typ';
$wb['template_name_txt'] = 'Název šablony';
?>
......@@ -9,3 +9,5 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat klienta';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
?>
......@@ -4,3 +4,5 @@ $wb['domain_error_unique'] = 'The domain already exists';
$wb['domain_error_regex'] = 'This domain-name is not allowed';
$wb['Domain'] = 'Doména';
?>
......@@ -4,3 +4,5 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat novou doménu';
$wb['domain_txt'] = 'Doména';
$wb['user_txt'] = 'Klient';
?>
......@@ -143,3 +143,5 @@ $wb['aps_limits_txt'] = 'APS Installer Limits';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. number of APS instances';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'The APS instances limit must be a number.';
?>
......@@ -9,3 +9,5 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat distributora';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
?>
......@@ -2,3 +2,5 @@
$wb['welcome_user_txt'] = 'Vítejte %s';
$wb['available_modules_txt'] = 'Dostupné moduly';
?>
......@@ -28,3 +28,5 @@ $wb['limit_client_txt'] = 'Počet klientů';
$wb['limit_database_txt'] = 'Počet databází';
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Počet e-mailových konferencí';
?>
<?php
$wb['available_modules_txt'] = 'Dostupné moduly';
?>