bg.lng 2.22 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
<?php
$wb['Server online since'] = 'Сървърът работи от';
$wb['Users online'] = 'Потребители online';
$wb['System load 1 minute'] = 'Натоварване ан системата за 1 минута';
$wb['System load 5 minutes'] = 'Натоварване ан системата за 5 минути';
$wb['System load 15 minutes'] = 'Натоварване ан системата за 15 минути';
$wb['Server Load'] = 'Натоварване на сървъра';
$wb['Disk usage'] = 'Твърд диск';
$wb['Memory usage'] = 'Памет';
$wb['CPU'] = 'Процесор';
$wb['Services'] = 'Услуги';
$wb['System'] = 'Система';
$wb['Mail log'] = 'Mail log';
$wb['Mail warn'] = 'Mail warn';
$wb['Mail err'] = 'Mail err';
$wb['Messages'] = 'Съобщения';
$wb['Freshclam'] = 'Freshclam';
$wb['Clamav'] = 'Clamav';
$wb['ISPConfig'] = 'ISPConfig';
$wb['no_data_serverload_txt'] = 'Няма налична информация за натоварването на сървъра. Моля проверете по-късно.';
$wb['no_data_memusage_txt'] = 'Няма налична информация за паметта. Моля проверете по-късно.';
$wb['no_data_diskusage_txt'] = 'Няма налична информация за твърдия диск. Моля проверете по-късно.';
$wb['no_data_cpuinfo_txt'] = 'Няма налична информация за процесора. Моля проверете по-късно.';
$wb['no_data_services_txt'] = 'Няма налична информация за услугите. Моля проверете по-късно.';
$wb['no_logdata_txt'] = 'Няма налични логове. Моля проверете по-късно.';
$wb['Monitoring'] = 'Наблюдение';
$wb['Server to Monitor'] = 'Наблюдаван сървър';
$wb['System-Information'] = 'Инфорнация за системата';
$wb['Logfiles'] = 'Логове';
$wb['CPU info'] = 'Процесор';
$wb['Status of services'] = 'Състояние на услугите';
$wb['System Monitor'] = 'Наблюдение на системата';
$wb['No Refresh'] = 'Без опресняване';
$wb['minutes'] = 'минути';
?>