cz_dns_aaaa.lng 689 Bytes
Newer Older
tbrehm's avatar
tbrehm committed
1 2 3
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['zone_txt'] = 'Zóna';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
4
$wb['name_txt'] = 'Název hostitele';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
5 6 7 8
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'IPv6 adresa';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
9
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Byl dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
10
$wb['no_zone_perm'] = 'Nemáte oprávnění přidat záznam do této zóny.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
11 12
$wb['name_error_empty'] = 'Název hostitele je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Název hostitele má chybný formát.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
13
$wb['data_error_empty'] = 'IP adresa je prázdná';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
14
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
15
$wb['ip_error_wrong'] = 'IP - formát adresy neplatný';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
16
?>
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
17