cz_dns_soa.lng 2.57 KB
Newer Older
tbrehm's avatar
tbrehm committed
1
2
3
4
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['origin_txt'] = 'Zóna (SOA záznam)';
$wb['ns_txt'] = 'NS';
5
$wb['mbox_txt'] = 'E-mail';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
$wb['serial_txt'] = 'Serial';
$wb['refresh_txt'] = 'Refresh';
$wb['retry_txt'] = 'Retry';
$wb['expire_txt'] = 'Expire';
$wb['minimum_txt'] = 'Minimum';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['xfer_txt'] = 'Povolot přenos zóny do <br />těchto IP adres (položky oddělené čárkami)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'Dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
$wb['client_txt'] = 'Klient';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nemáte oprávnění přidat záznam do této zóny.';
$wb['server_id_error_empty'] = 'Není vybrán server';
$wb['origin_error_empty'] = 'Zóna je prázdná.';
$wb['origin_error_unique'] = 'Záznam pro tuto zónu již existuje.';
$wb['origin_error_regex'] = 'Zóna má chybný formát.';
$wb['ns_error_regex'] = 'NS má chybný formát.';
22
23
$wb['mbox_error_empty'] = 'E-mail je prázdný.';
$wb['mbox_error_regex'] = 'E-mail má chybný formát.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
24
$wb['also_notify_txt'] = 'Také upozornit';
25
$wb['also_notify_error_regex'] = 'Prosím, použijte IP adresu.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
26
$wb['update_acl_txt'] = 'Aktualizovat ACL';
filip's avatar
filip committed
27
28
29
30
$wb['seconds_txt'] = 'vteřin';
$wb['eg_domain_tld'] = 'např. domena.cz';
$wb['eg_ns1_domain_tld'] = 'např. ns1.domena.cz';
$wb['eg_webmaster_domain_tld'] = 'např. webmaster@domena.cz';
31
$wb['The Domain can not be changed. Please ask your Administrator if you want to change the domain name.'] = 'Doménu není možné měnit. Prosím, kontaktujte svého správce, pokud chcete změnit název domény.';
32
33
34
35
36
37
$wb['refresh_range_error'] = 'Min. čas obnovení je 60 sekund.';
$wb['retry_range_error'] = 'Min. čas nového opakování je 60 sekund.';
$wb['expire_range_error'] = 'Min. expirační doba je 60 sekund.';
$wb['minimum_range_error'] = 'Minimální doba je 60 sekund.';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL čas je 60 sekund.';
$wb['xfer_error_regex'] = 'Také oznámí: Prosím, použijte IP adresu.';
38
$wb['dnssec_info_txt'] = 'DNSSEC DS-Data for registry';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
39
$wb['dnssec_wanted_txt'] = 'Podepsat zónu (DNSSEC)';
40
41
42
$wb['dnssec_wanted_info'] = 'When disabling DNSSEC keys are not going to be deleted if DNSSEC was enabled before and keys already have been generated but the zone will no longer be delievered in signed format afterwards.';
$wb['error_not_allowed_server_id'] = 'The selected server is not allowed for this account.';
$wb['soa_cannot_be_changed_txt'] = 'Die Zone (SOA) kann nicht verändert werden. Bitte kontaktieren Sie ihren Administrator, um die Zone zu ändern.';
43
$wb['configuration_error_txt'] = 'CONFIGURATION ERROR';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
44
?>