bg_server_config.lng 12.6 KB
Newer Older
1
<?php
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
$wb['jailkit_chroot_home_txt'] = 'Jailkit chroot home';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_txt'] = 'Jailkit chroot app sections';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_txt'] = 'Jailkit chrooted applications';
$wb['website_path_txt'] = 'Website path';
$wb['website_symlinks_txt'] = 'Website symlinks';
$wb['website_symlinks_rel_txt'] = 'Make relative symlinks';
$wb['vhost_conf_dir_txt'] = 'Vhost config dir';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Vhost config enabled dir';
$wb['getmail_config_dir_txt'] = 'Getmail config dir';
$wb['fastcgi_starter_path_txt'] = 'FastCGI starter path';
$wb['fastcgi_starter_script_txt'] = 'FastCGI starter script';
$wb['fastcgi_alias_txt'] = 'FastCGI Alias';
$wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI php.ini Path';
$wb['fastcgi_children_txt'] = 'FastCGI Children';
$wb['fastcgi_max_requests_txt'] = 'FastCGI max. Requests';
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI Bin';
$wb['module_txt'] = 'Модул';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Maildir Path';
$wb['homedir_path_txt'] = 'Homedir Path';
$wb['mailuser_uid_txt'] = 'Mailuser UID';
$wb['mailuser_gid_txt'] = 'Mailuser GID';
$wb['mailuser_name_txt'] = 'Mailuser Name';
$wb['mailuser_group_txt'] = 'Mailuser Group';
25 26 27 28 29
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_txt'] = 'Use Websites Linux uid for mailbox';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_info_txt'] = 'only in single web and mail-server-setup';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nosingleserver'] = 'Uid cannot be mapped in multi-server-setup.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nodovecot'] = 'Uid-mapping can only be used with dovecot.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_alreadyusers'] = 'Uid-mapping cannot be changed if there are already mail users.';
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177
$wb['relayhost_txt'] = 'Relayhost';
$wb['relayhost_user_txt'] = 'Relayhost User';
$wb['relayhost_password_txt'] = 'Relayhost Password';
$wb['mailbox_size_limit_txt'] = 'Mailbox Size Limit';
$wb['message_size_limit_txt'] = 'Message Size Limit';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP адрес';
$wb['netmask_txt'] = 'Нет маска';
$wb['gateway_txt'] = 'Шлюз';
$wb['hostname_txt'] = 'Хост име';
$wb['nameservers_txt'] = 'Nameservers';
$wb['auto_network_configuration_txt'] = 'Мрежова конфигурация';
$wb['website_basedir_txt'] = 'Базова директория на сайта';
$wb['ip_address_error_wrong'] = 'Грешен формат за IP адрес.';
$wb['netmask_error_wrong'] = 'Грешен формат за НЕТ маска.';
$wb['gateway_error_wrong'] = 'Грешен формат за Шлюз.';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Хост името е празно.';
$wb['nameservers_error_empty'] = 'Nameserver is empty.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_txt'] = 'Jailkit cron chrooted applications';
$wb['config_dir_txt'] = 'Config directory';
$wb['init_script_txt'] = 'Cron init script name';
$wb['crontab_dir_txt'] = 'Path for individual crontabs';
$wb['wget_txt'] = 'Path to wget program';
$wb['security_level_txt'] = 'Security level';
$wb['web_user_txt'] = 'Apache потребител';
$wb['web_group_txt'] = 'Apache група';
$wb['loglevel_txt'] = 'Loglevel';
$wb['apps_vhost_port_txt'] = 'Apps-vhost порт';
$wb['apps_vhost_ip_txt'] = 'Apps-vhost IP';
$wb['apps_vhost_servername_txt'] = 'Apps-vhost домейн';
$wb['bind_user_txt'] = 'BIND Потребител';
$wb['bind_group_txt'] = 'BIND Група';
$wb['bind_zonefiles_dir_txt'] = 'BIND zonefiles directory';
$wb['named_conf_path_txt'] = 'BIND named.conf path';
$wb['bind_user_error_empty'] = 'BIND user is empty.';
$wb['bind_group_error_empty'] = 'BIND group is empty.';
$wb['bind_zonefiles_dir_error_empty'] = 'BIND zonefiles directory is empty.';
$wb['named_conf_path_error_empty'] = 'BIND named.conf path is empty.';
$wb['named_conf_local_path_error_empty'] = 'BIND named.conf.local path is empty.';
$wb['mail_filter_syntax_txt'] = 'Mailfilter Syntax';
$wb['pop3_imap_daemon_txt'] = 'POP3/IMAP Daemon';
$wb['php_open_basedir_txt'] = 'PHP open_basedir';
$wb['php_open_basedir_error_empty'] = 'PHP open_basedir is empty.';
$wb['htaccess_allow_override_txt'] = '.htaccess AllowOverride';
$wb['htaccess_allow_override_error_empty'] = '.htaccess AllowOverride is empty.';
$wb['awstats_conf_dir_txt'] = 'awstats conf folder';
$wb['awstats_data_dir_txt'] = 'awstats data folder';
$wb['awstats_pl_txt'] = 'awstats.pl script';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_txt'] = 'awstats_buildstaticpages.pl script';
$wb['backup_dir_txt'] = 'Директория за бекъп';
$wb['named_conf_local_path_txt'] = 'BIND named.conf.local path';
$wb['php_ini_path_cgi_txt'] = 'CGI php.ini path';
$wb['php_ini_path_apache_txt'] = 'Apache php.ini path';
$wb['check_apache_config_txt'] = 'Test apache configuration on restart';
$wb['ufw_enable_txt'] = 'Enable';
$wb['ufw_manage_builtins_txt'] = 'Manage Builtin Rules';
$wb['ufw_ipv6_txt'] = 'Enable IPv6';
$wb['ufw_default_input_policy_txt'] = 'Default Input Policy';
$wb['ufw_default_output_policy_txt'] = 'Default Output Policy';
$wb['ufw_default_forward_policy_txt'] = 'Default Forward Policy';
$wb['ufw_default_application_policy_txt'] = 'Default Application Policy';
$wb['ufw_log_level_txt'] = 'Log Level';
$wb['network_config_warning_txt'] = 'Опцията за мрежова конфигурация е възможна само за сървъри на Debian и Ubuntu. Не разрашавай тази опция ако твоя интерфейс за връзка към интернет не е eth0.';
$wb['CA_path_txt'] = 'CA Path';
$wb['CA_pass_txt'] = 'CA passphrase';
$wb['fastcgi_config_syntax_txt'] = 'FastCGI config syntax';
$wb['server_type_txt'] = 'Сървър тип';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config dir';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config enabled dir';
$wb['nginx_user_txt'] = 'Nginx user';
$wb['nginx_group_txt'] = 'Nginx group';
$wb['nginx_cgi_socket_txt'] = 'Nginx CGI Socket';
$wb['backup_dir_error_empty'] = 'Бекъп директорията е празна.';
$wb['maildir_path_error_empty'] = 'Maildir Path е празна.';
$wb['homedir_path_error_empty'] = 'Homedir Path е празна.';
$wb['mailuser_uid_error_empty'] = 'Mailuser UID е празна.';
$wb['mailuser_gid_error_empty'] = 'Mailuser GID е празна.';
$wb['mailuser_name_error_empty'] = 'Mailuser Name е празен.';
$wb['mailuser_group_error_empty'] = 'Mailuser Group е празна.';
$wb['getmail_config_dir_error_empty'] = 'Getmail config dir is empty.';
$wb['website_basedir_error_empty'] = 'Website basedir is empty.';
$wb['website_path_error_empty'] = 'Website path is empty.';
$wb['website_symlinks_error_empty'] = 'Website symlinks is empty.';
$wb['vhost_conf_dir_error_empty'] = 'Vhost config dir is empty.';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_error_empty'] = 'Vhost config enabled dir is empty.';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_error_empty'] = 'Nginx Vhost config dir is empty.';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_error_empty'] = 'Nginx Vhost config enabled dir is empty.';
$wb['apache_user_error_empty'] = 'Apache user is empty.';
$wb['apache_group_error_empty'] = 'Apache group is empty.';
$wb['nginx_user_error_empty'] = 'Nginx user is empty.';
$wb['nginx_group_error_empty'] = 'Nginx group is empty.';
$wb['php_ini_path_apache_error_empty'] = 'Apache php.ini path is empty.';
$wb['php_ini_path_cgi_error_empty'] = 'CGI php.ini path is empty.';
$wb['nginx_cgi_socket_empty'] = 'Nginx CGI Socket is empty.';
$wb['apps_vhost_port_error_empty'] = 'Apps-vhost port is empty.';
$wb['apps_vhost_ip_error_empty'] = 'Apps-vhost IP is empty.';
$wb['fastcgi_starter_path_error_empty'] = 'FastCGI starter path is empty.';
$wb['fastcgi_starter_script_error_empty'] = 'FastCGI starter script is empty.';
$wb['fastcgi_alias_error_empty'] = 'FastCGI Alias is empty.';
$wb['fastcgi_phpini_path_error_empty'] = 'FastCGI php.ini Path is empty.';
$wb['fastcgi_children_error_empty'] = 'FastCGI Children is empty.';
$wb['fastcgi_max_requests_error_empty'] = 'FastCGI max. Requests is empty.';
$wb['fastcgi_bin_error_empty'] = 'FastCGI Bin is empty.';
$wb['jailkit_chroot_home_error_empty'] = 'Jailkit chroot home is empty.';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_error_empty'] = 'Jailkit chroot app sections is empty.';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_error_empty'] = 'Jailkit chrooted applications is empty.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_error_empty'] = 'Jailkit cron chrooted applications is empty.';
$wb['vlogger_config_dir_error_empty'] = 'Config directory is empty.';
$wb['cron_init_script_error_empty'] = 'Cron init script name is empty.';
$wb['crontab_dir_error_empty'] = 'Path for individual crontabs is empty.';
$wb['cron_wget_error_empty'] = 'Path to wget program is empty.';
$wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_init_script_error_empty'] = 'PHP-FPM init script is empty.';
$wb['php_fpm_ini_path_txt'] = 'PHP-FPM php.ini path';
$wb['php_fpm_ini_path_error_empty'] = 'PHP-FPM php.ini path is empty.';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'PHP-FPM pool directory';
$wb['php_fpm_pool_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM pool directory is empty.';
$wb['php_fpm_start_port_txt'] = 'PHP-FPM start port';
$wb['php_fpm_start_port_error_empty'] = 'PHP-FPM start port is empty.';
$wb['php_fpm_socket_dir_txt'] = 'PHP-FPM socket directory';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM socket directory is empty.';
$wb['try_rescue_txt'] = 'Enable service monitoring and restart on failure';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Забрани MySQL мониторинга';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Забрани Email мониторинга';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>ИНФОРМАЦИЯ:</b> Ако искате да изключвате MySQL, вие трябва да изберете Забрани MySQL монитор кутийката и след това изчакайте 2-3 минути.<br>ако не изчакайте 2-3 минути, MySQL ще се опита да рестартира !';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Enable SNI';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Disable HTTPD monitoring';
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Set folder permissions on update';
$wb['add_web_users_to_sshusers_group_txt'] = 'Add web users to -sshusers- group';
$wb['connect_userid_to_webid_txt'] = 'Connect Linux userid to webid';
$wb['connect_userid_to_webid_start_txt'] = 'Start ID for userid/webid connect';
$wb['backup_mode_txt'] = 'Backup mode';
$wb['backup_mode_userzip'] = 'Backup web files owned by web user as zip';
$wb['backup_mode_rootgz'] = 'Backup all files in web directory as root user';
$wb['realtime_blackhole_list_txt'] = 'Real-time Blackhole List';
$wb['realtime_blackhole_list_note_txt'] = '(Separate RBL\'s with commas)';
$wb['ssl_settings_txt'] = 'SSL Settings';
$wb['permissions_txt'] = 'Permissions';
$wb['php_settings_txt'] = 'PHP Settings';
$wb['apps_vhost_settings_txt'] = 'Apps Vhost Settings';
$wb['awstats_settings_txt'] = 'AWStats Settings';
$wb['firewall_txt'] = 'Firewall';
$wb['mailbox_quota_stats_txt'] = 'Mailbox quota statistics';
$wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['website_autoalias_txt'] = 'Website auto alias';
$wb['website_autoalias_note_txt'] = 'Placeholders:';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
178
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
$wb['overquota_notify_admin_txt'] = 'Send quota warnings to admin';
$wb['overquota_notify_client_txt'] = 'Send quota warnings to client';
$wb['overquota_notify_onok_txt'] = 'Send quota ok message to client';
$wb['overquota_notify_freq_txt'] = 'Send quota warning each X days';
$wb['overquota_notify_freq_note_txt'] = '0 = send message just once, no repeated messages';
$wb['admin_notify_events_txt'] = 'Send email to admin starting with the following level';
$wb['no_notifications_txt'] = 'No Notifications';
$wb['monit_url_txt'] = 'Monit URL';
$wb['monit_user_txt'] = 'Monit User';
$wb['monit_password_txt'] = 'Monit Password';
$wb['monit_url_error_regex'] = 'Invalid Monit URL';
$wb['monit_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
$wb['munin_url_txt'] = 'Munin URL';
$wb['munin_user_txt'] = 'Munin User';
$wb['munin_password_txt'] = 'Munin Password';
$wb['munin_url_error_regex'] = 'Invalid Munin URL';
$wb['munin_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
Florian Schaal's avatar
Florian Schaal committed
196 197 198 199 200
$wb["dkim_path_txt"] = 'DKIM Path';
$wb['backup_delete_txt'] = 'Delete backups on domain/website delete';
$wb["v6_prefix_txt"] = 'IPv6 Prefix';
$wb["vhost_rewrite_v6_txt"] = 'Rewrite IPv6 on Mirror';
$wb["v6_prefix_length"] = 'Prefix too long according to defined IPv6 ';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
201 202 203
$wb['backup_dir_is_mount_txt'] = 'Backup directory is a mount?';
$wb['backup_dir_mount_cmd_txt'] = 'Mount command, if backup directory not mounted';
$wb['monitor_system_updates_txt'] = 'Check for Linux updates';
karailiev's avatar
karailiev committed
204
?>