bg_client.lng 10.1 KB
Newer Older
1
<?php
karailiev's avatar
karailiev committed
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Макс. брой email домейни';
$wb['limit_mailbox_txt'] = 'Макс. брой пощенски кутии';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Макс. брой email aliases';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Макс. брой email forwarders';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Макс. брой email catchall accounts';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Макс. брой email routes';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Макс. брой email filters';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Макс. брой fetchmail accounts';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Размер на пощенските кутии';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Макс. брой spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Макс. брой spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Макс. брой spamfilter policys';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Пощенски сървър по подразбиране';
$wb['company_name_txt'] = 'Компания';
16
$wb['contact_firstname_txt'] = 'Contact firstname';
karailiev's avatar
karailiev committed
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
$wb['contact_name_txt'] = 'Лице за контакт';
$wb['username_txt'] = 'Потребителско име';
$wb['password_txt'] = 'Парола';
$wb['password_strength_txt'] = 'Сила на паролата';
$wb['language_txt'] = 'Език';
$wb['usertheme_txt'] = 'Тема';
$wb['street_txt'] = 'Улица';
$wb['zip_txt'] = 'Пощенски код';
$wb['city_txt'] = 'Град';
$wb['state_txt'] = 'Област';
$wb['country_txt'] = 'Държава';
$wb['telephone_txt'] = 'Телефон';
$wb['mobile_txt'] = 'Мобилен телефон';
$wb['fax_txt'] = 'Факс';
$wb['email_txt'] = 'Email';
$wb['internet_txt'] = 'Сайт';
$wb['icq_txt'] = 'ICQ';
$wb['notes_txt'] = 'Бележки';
$wb['company_txt'] = 'Компания';
$wb['title_txt'] = 'Обръщение';
$wb['firstname_txt'] = 'Име';
$wb['surname_txt'] = 'Фамилия';
$wb['limit_client_txt'] = 'Макс. брой клиенти';
$wb['limit_domain_txt'] = 'limit_domain';
$wb['limit_subdomain_txt'] = 'limit_subdomain';
$wb['limit_webquota_txt'] = 'limit_webquota';
$wb['limit_database_txt'] = 'Макс. брой бази данни';
$wb['ip_address_txt'] = 'ip_address';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
45
$wb['limit_client_error_notint'] = 'The sub client трябва да е число';
karailiev's avatar
karailiev committed
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
$wb['firstname_error_empty'] = 'Не е попълнено име.';
$wb['contact_error_empty'] = 'Не е попълнено лице за контакт.';
$wb['default_webserver_txt'] = 'Уеб сървър по подразбиране.';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Макс. брой домейни.';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Макс. брой web aliasdomains';
$wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Макс. брой поддомейни';
$wb['limit_ftp_user_txt'] = 'Макс. брой FTP потребители';
$wb['default_dnsserver_txt'] = 'DNS сървър по подразбиране';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'Макс. брой DNS зони';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Макс. брой DNS записи';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
56
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Макс. брой на вторичните DNS зони';
karailiev's avatar
karailiev committed
57
58
59
60
61
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Макс. брой Shell потребители';
$wb['username_error_empty'] = 'Не е попълнено потребителско име.';
$wb['username_error_unique'] = 'Избраното потребителско име е вече заето.';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'Макс. брой email домейни трябва да е число.';
$wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'Макс. брой пощенски кутии трябва да е число.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
62
63
64
65
66
67
$wb['limit_mailalias_error_notint'] = ' The email alias трябва да е число.';
$wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'The email forward трябва да е число';
$wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'The email catchall трябва да е число';
$wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'The email routing трябва да е число';
$wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'The email filter трябва да е число';
$wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'The fetchmail трябва да е число';
karailiev's avatar
karailiev committed
68
$wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'Размерът на пощенските кутии трябва да е число.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
69
70
71
$wb['limit_spamfilter_wblist_error_notint'] = 'The spamfilter white / blacklist трябва да е число';
$wb['limit_spamfilter_user_error_notint'] = 'The spamfilter user трябва да е число';
$wb['limit_spamfilter_policy_error_notint'] = 'The spamfilter policy трябва да е число';
karailiev's avatar
karailiev committed
72
$wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'Макс. брой домейни трябва да е число.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
73
$wb['limit_web_aliasdomain_error_notint'] = 'The website alias domain трябва да е число';
karailiev's avatar
karailiev committed
74
75
76
77
$wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'Макс. брой поддомейни трябва да е число.';
$wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'Макс. брой FTP потребители трябва да е число.';
$wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'Макс. брой shell потребители трябва да е число.';
$wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'Макс. брой DNS записи трябва да е число.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
78
$wb['limit_dns_slave_zone_error_notint'] = 'The dns slave zone трябва да е число';
karailiev's avatar
karailiev committed
79
80
81
$wb['default_dbserver_txt'] = 'DB сървър по подразбиране';
$wb['limit_database_error_notint'] = 'Макс. брой бази данни трябва да е число.';
$wb['username_error_regex'] = 'Потребителското име съдържа невалидни символи.';
fantu's avatar
fantu committed
82
83
$wb['template_master_txt'] = 'Master';
$wb['template_additional_txt'] = 'Addon';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
84
85
$wb['ssh_chroot_txt'] = 'SSH-Chroot Options';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP Options';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
86
87
88
$wb['limit_cron_txt'] = 'Max. number of cron jobs';
$wb['limit_cron_type_txt'] = 'Max. type of cron jobs (chrooted and full implies url)';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Min. delay between executions';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
89
90
$wb['limit_cron_error_notint'] = 'The cron трябва да е число';
$wb['limit_cron_error_frequency'] = 'The cron frequency трябва да е число';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
91
$wb['limit_client_error'] = 'The max. number of clients is reached.';
Fantu's avatar
Fantu committed
92
$wb['limit_mailaliasdomain_txt'] = 'Max. number of domain aliases';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
93
94
95
96
97
98
$wb['limit_mailaliasdomain_error_notint'] = 'The email domain alias трябва да е число';
$wb['limit_web_quota_txt'] = 'Web Квота';
$wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Трафик квота';
$wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Трафик квота трябва да е число';
$wb['limit_webdav_user_txt'] = 'макс. брой на Webdav потребители';
$wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'The webdav user трябва да е число';
99
$wb['limit_backup_txt'] = 'Backupfunction available';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
100
101
102
$wb['customer_no_txt'] = 'Клиент No.';
$wb['vat_id_txt'] = 'ДДС Номер:';
$wb['required_fields_txt'] = '* Задължителни полета';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
103
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Max. number of mailing lists';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
104
$wb['limit_mailmailinglist_error_notint'] = 'The mailing list record трябва да е число';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
105
$wb['company_id_txt'] = 'Company/Entrepreneur ID';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
106
$wb['limit_openvz_vm_txt'] = 'Макс. брой на Виртуалните сървъри';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
107
$wb['limit_openvz_vm_template_id_txt'] = 'Force virtual server template';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
108
$wb['limit_openvz_vm_error_notint'] = 'The virtual server трябва да е число';
109
110
$wb['web_php_options_notempty'] = 'No PHP option(s) selected. Select at least one PHP option.';
$wb['ssh_chroot_notempty'] = 'No SSH chroot option selected. Select at least one SSH option.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
$wb['add_additional_template_txt'] = 'Add additional template';
$wb['delete_additional_template_txt'] = 'Delete additional template';
$wb['username_error_collision'] = 'The username may not start with the word -web- or -web- followed by a number.';
$wb['bank_account_number_txt'] = 'Bank account no.';
$wb['bank_code_txt'] = 'Bank code';
$wb['bank_name_txt'] = 'Bank name';
$wb['bank_account_iban_txt'] = 'IBAN';
$wb['bank_account_swift_txt'] = 'BIC / Swift';
$wb['web_limits_txt'] = 'Web Limits';
$wb['email_limits_txt'] = 'Email Limits';
$wb['database_limits_txt'] = 'Database Limits';
$wb['cron_job_limits_txt'] = 'Cron Job Limits';
$wb['dns_limits_txt'] = 'DNS Limits';
$wb['virtualization_limits_txt'] = 'Virtualization Limits';
$wb['generate_password_txt'] = 'Generate Password';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Repeat Password';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'The passwords do not match.';
$wb['password_match_txt'] = 'The passwords do match.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
129
130
131
132
133
134
135
136
137
$wb['limit_cgi_txt'] = 'CGI available';
$wb['limit_ssi_txt'] = 'SSI available';
$wb['limit_perl_txt'] = 'Perl available';
$wb['limit_ruby_txt'] = 'Ruby available';
$wb['limit_python_txt'] = 'Python available';
$wb['force_suexec_txt'] = 'SuEXEC forced';
$wb['limit_hterror_txt'] = 'Custom error docs available';
$wb['limit_wildcard_txt'] = 'Wildcard subdomain available';
$wb['limit_ssl_txt'] = 'SSL available';
138
139
140
141
$wb['active_template_additional_txt'] = 'Active Addons';
$wb['bank_account_owner_txt'] = 'Bank account owner';
$wb['email_error_isemail'] = 'Please enter a valid email address.';
$wb['customer_no_error_unique'] = 'The customer no. must be unique (or empty).';
142
143
$wb['paypal_email_error_isemail'] = 'Please enter a valid PayPal email address.';
$wb['paypal_email_txt'] = 'PayPal Email';
144
$wb['err_msg_master_tpl_set'] = 'All custom limit settings are ignored if any master template other than \\"custom\\" is selected.';
145
146
147
$wb['aps_limits_txt'] = 'APS Installer Limits';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. number of APS instances';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'The APS instances limit must be a number.';
148
$wb['default_slave_dnsserver_txt'] = 'Default Secondary DNS Server';
149
150
151
152
153
$wb['locked_txt'] = 'Locked (disables all webs etc.)';
$wb['canceled_txt'] = 'Canceled (disables client login)';
$wb['gender_txt'] = 'Title';
$wb['gender_m_txt'] = 'Mr.';
$wb['gender_f_txt'] = 'Ms.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
154
155
156
157
$wb['added_by_txt'] = 'Added by';
$wb['added_date_txt'] = 'Added date';
$wb['parent_client_id_txt'] = 'Client of reseller';
$wb['none_txt'] = 'none';
158
?>