sk_client.lng 9.01 KB
Newer Older
tbrehm's avatar
tbrehm committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<?php
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Max. počet e-mailových domén';
$wb['limit_mailbox_txt'] = 'Max. počet poštových schránok';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Max. počet e-mailových aliasov';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Max. počet e-mailových preposielaní';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Max. počet e-mailových doménových košov';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Max. počet e-mailových smerovaní';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Max. počet e-mailových filtrov';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. počet účtov fetchmail';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Kvóta schránky';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. počet Spamfilter biele / čierne listiny filtre';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. počet poUžívateľov Spamfilter';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. počet Spamfilter politík';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Predvolený Mailserver';
$wb['company_name_txt'] = 'Názov firmy';
16
$wb['contact_firstname_txt'] = 'Contact firstname';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
$wb['contact_name_txt'] = 'Meno kontaktnej osoby';
$wb['username_txt'] = 'Užívateľské meno';
$wb['password_txt'] = 'Heslo';
$wb['password_strength_txt'] = 'Pevnosť hesla';
$wb['language_txt'] = 'Jazyk';
$wb['usertheme_txt'] = 'Téma';
$wb['street_txt'] = 'Ulica';
$wb['zip_txt'] = 'PSČ';
$wb['city_txt'] = 'Mesto';
$wb['state_txt'] = 'Štát';
$wb['country_txt'] = 'Krajina';
$wb['telephone_txt'] = 'Telefón';
$wb['mobile_txt'] = 'Mobil';
$wb['fax_txt'] = 'Fax';
$wb['email_txt'] = 'Email';
$wb['internet_txt'] = 'Internet';
$wb['icq_txt'] = 'ICQ';
$wb['notes_txt'] = 'Poznámky';
$wb['company_txt'] = 'Spoločnosť';
$wb['title_txt'] = 'Názov';
$wb['firstname_txt'] = 'Krstné meno';
$wb['surname_txt'] = 'Priezvisko';
$wb['limit_domain_txt'] = 'limit_domén';
$wb['limit_subdomain_txt'] = 'limit_subdomén';
$wb['limit_webquota_txt'] = 'limit_webkvóta';
$wb['limit_database_txt'] = 'Max. počet databáz';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Max. počet pracovných jobov';
$wb['limit_cron_type_txt'] = 'Max. typ cron joby (chroot a plné znamená, url)';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Min. oneskorenie medzi vykonávaním';
$wb['ip_address_txt'] = 'ip_adresa';
$wb['limit_client_error_notint'] = 'Sub klient limit musí byť číslo.';
$wb['firstname_error_empty'] = 'Meno je prázdne.';
$wb['contact_error_empty'] = 'Kontaktné meno je prázdne.';
$wb['default_webserver_txt'] = 'Predvolený Webserver';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Max. počet web domén';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Max. počet webových alias domén';
$wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Max. počet webových sub domén';
$wb['limit_ftp_user_txt'] = 'Max. počet poUžívateľov FTP';
$wb['default_dnsserver_txt'] = 'Predvolený DNS Server';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'Max. počet zón DNS';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Max. počet DNS záznamov';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Max. počet Shell uživateľov';
$wb['limit_client_txt'] = 'Max. počet klientov';
$wb['username_error_empty'] = 'Užívateľské meno je prázdny.';
$wb['username_error_unique'] = 'Užívateľské meno musí byť jedinečné.';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'E-mailové doménový limit musí byť číslo.';
$wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'Limit schránok musí byť číslo.';
$wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'Limit  email alias musí byť číslo.';
$wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'Limit email preposielaní musí byť číslo.';
$wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'Limit doménových košov musí byť číslo.';
$wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'Limit email smerovaní musí byť číslo.';
$wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'Limit email filter musí byť číslo.';
$wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'Limit fetchmail musí byť číslo.';
$wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'Limit email kvót musí byť číslo.';
$wb['limit_spamfilter_wblist_error_notint'] = 'Limit spamfilter bielych / čiernych listin musí byť číslo.';
$wb['limit_spamfilter_user_error_notint'] = 'Limit uživateľských spamfilterov musí byť číslo.';
$wb['limit_spamfilter_policy_error_notint'] = 'Limit  spamfilter politík musí byť číslo.';
$wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'Limit  website musí byť číslo.';
$wb['limit_web_aliasdomain_error_notint'] = 'Limit  website alias domén musí byť číslo.';
$wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'Limit  website subdomén musí byť číslo.';
$wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'Limit  ftp uživateľov musí byť číslo.';
$wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'Limit  shell uživateľov musí byť číslo.';
$wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'Limit dns záznamov musí byť číslo.';
$wb['default_dbserver_txt'] = 'Predvolený Databazový Server';
$wb['limit_database_error_notint'] = 'Limit databáz musí byť číslo.';
$wb['limit_cron_error_notint'] = 'Limit cron musí byť číslo.';
$wb['limit_cron_error_frequency'] = 'Limit cron frekvencia musí byť číslo.';
$wb['username_error_regex'] = 'Prihlasovacie meno obsahuje neplatné znaky.';
$wb['template_master_txt'] = 'Master šablóna';
$wb['template_additional_txt'] = 'Prídavná šablóna';
$wb['ssh_chroot_txt'] = 'SSH-Chroot Možnosti';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP Možnosti';
$wb['limit_client_error'] = 'Max. počet klientov je dosiahnutý.';
$wb['limit_mailaliasdomain_txt'] = 'Max. number of domain aliases';
$wb['limit_mailaliasdomain_error_notint'] = 'The email domain alias limit must be a number.';
$wb['limit_web_quota_txt'] = 'Web Quota';
$wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Traffic Quota';
$wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Traffic Quota must be a number.';
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Max. number of secondary DNS zones';
$wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Max. number of Webdav users';
$wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'The webdav user limit must be a number.';
98
$wb['limit_backup_txt'] = 'Backupfunction available';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
99
$wb['limit_dns_slave_zone_error_notint'] = 'The dns slave zone limit must be a number.';
100
101
102
$wb['customer_no_txt'] = 'Customer No.';
$wb['vat_id_txt'] = 'VAT ID';
$wb['required_fields_txt'] = '* Required fields';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
103
104
105
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Max. number of mailing lists';
$wb['limit_mailmailinglist_error_notint'] = 'The mailing list record limit must be a number.';
$wb['company_id_txt'] = 'Company/Entrepreneur ID';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
106
107
108
$wb['limit_openvz_vm_txt'] = 'Max. number of virtual servers';
$wb['limit_openvz_vm_template_id_txt'] = 'Force virtual server template';
$wb['limit_openvz_vm_error_notint'] = 'The virtual server limit must be a number.';
109
110
$wb['web_php_options_notempty'] = 'No PHP option(s) selected. Select at least one PHP option.';
$wb['ssh_chroot_notempty'] = 'No SSH chroot option selected. Select at least one SSH option.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
111
$wb['username_error_collision'] = 'The username may not start with the word -web- or -web- followed by a number.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
$wb['add_additional_template_txt'] = 'Add additional template';
$wb['delete_additional_template_txt'] = 'Delete additional template';
$wb['limit_cgi_txt'] = 'CGI available';
$wb['limit_ssi_txt'] = 'SSI available';
$wb['limit_perl_txt'] = 'Perl available';
$wb['limit_ruby_txt'] = 'Ruby available';
$wb['limit_python_txt'] = 'Python available';
$wb['force_suexec_txt'] = 'SuEXEC forced';
$wb['limit_hterror_txt'] = 'Custom error docs available';
$wb['limit_wildcard_txt'] = 'Wildcard subdomain available';
$wb['limit_ssl_txt'] = 'SSL available';
$wb['bank_account_number_txt'] = 'Bank account no.';
$wb['bank_code_txt'] = 'Bank code';
$wb['bank_name_txt'] = 'Bank name';
$wb['bank_account_iban_txt'] = 'IBAN';
$wb['bank_account_swift_txt'] = 'BIC / Swift';
$wb['web_limits_txt'] = 'Web Limits';
$wb['email_limits_txt'] = 'Email Limits';
$wb['database_limits_txt'] = 'Database Limits';
$wb['cron_job_limits_txt'] = 'Cron Job Limits';
$wb['dns_limits_txt'] = 'DNS Limits';
$wb['virtualization_limits_txt'] = 'Virtualization Limits';
$wb['generate_password_txt'] = 'Generate Password';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Repeat Password';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'The passwords do not match.';
$wb['password_match_txt'] = 'The passwords do match.';
138
139
140
141
$wb['active_template_additional_txt'] = 'Active Addons';
$wb['bank_account_owner_txt'] = 'Bank account owner';
$wb['email_error_isemail'] = 'Please enter a valid email address.';
$wb['customer_no_error_unique'] = 'The customer no. must be unique (or empty).';
142
143
$wb['paypal_email_error_isemail'] = 'Please enter a valid PayPal email address.';
$wb['paypal_email_txt'] = 'PayPal Email';
144
$wb['err_msg_master_tpl_set'] = 'All custom limit settings are ignored if any master template other than \\"custom\\" is selected.';
145
146
147
$wb['aps_limits_txt'] = 'APS Installer Limits';
$wb['limit_aps_txt'] = 'Max. number of APS instances';
$wb['limit_aps_error_notint'] = 'The APS instances limit must be a number.';
148
$wb['default_slave_dnsserver_txt'] = 'Default Secondary DNS Server';
149
150
151
152
153
$wb['locked_txt'] = 'Locked (disables all webs etc.)';
$wb['canceled_txt'] = 'Canceled (disables client login)';
$wb['gender_txt'] = 'Title';
$wb['gender_m_txt'] = 'Mr.';
$wb['gender_f_txt'] = 'Ms.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
154
155
156
157
$wb['added_by_txt'] = 'Added by';
$wb['added_date_txt'] = 'Added date';
$wb['parent_client_id_txt'] = 'Client of reseller';
$wb['none_txt'] = 'none';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
158
?>