bg.lng 1.69 KB
Newer Older
1
<?php
redray's avatar
redray committed
2 3 4 5 6
$wb['conf_format_dateshort'] = 'Y-m-d';
$wb['conf_format_datelong'] = 'l dS of F Y';
$wb['conf_format_timeshort'] = 'H:i';
$wb['conf_format_timelong'] = 'H:i:s';
$wb['conf_format_datetime'] = 'Y-m-d H:i';
7 8 9 10 11 12 13 14
$wb['301'] = 'Този модул не е разрешен за текущия потреител.';
$wb['302'] = 'Невалиден модул.';
$wb['1001'] = 'Потребителското име и паролата не могат да бъдат празни!';
$wb['1002'] = 'Грешно потребителско име и/или парола!';
$wb['1003'] = 'Потребителят не е активен!';
$wb['delete_confirmation'] = 'Наистина ли желате да изтриете този запис?';
$wb['error_no_view_permission'] = 'Нямате право да видите този запис или записът не съществува!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'Нямате право да изтриете този запис!';
fantu's avatar
fantu committed
15 16 17 18 19 20 21 22 23
$wb['page_txt'] = 'Page';
$wb['page_of_txt'] = 'of';
$wb['page_next_txt'] = 'Next';
$wb['page_back_txt'] = 'Back';
$wb['delete_txt'] = 'Delete';
$wb['filter_txt'] = 'Filter';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add new record';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
24
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Tools';
Fantu's avatar
Fantu committed
25
$wb['page_and_txt'] = 'and';
26 27 28 29 30 31 32 33
$wb['top_menu_system'] = 'System';
$wb['top_menu_client'] = 'Client';
$wb['top_menu_email'] = 'Email';
$wb['top_menu_monitor'] = 'Monitor';
$wb['top_menu_sites'] = 'Sites';
$wb['top_menu_dns'] = 'DNS';
$wb['top_menu_tools'] = 'Tools';
$wb['top_menu_help'] = 'Help';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
34 35 36
$wb['top_menu_billing'] = 'Billing';
$wb['top_menu_domain'] = 'Domains';
$wb['top_menu_dashboard'] = 'Home';
37
?>