Commit 03442556 authored by karailiev's avatar karailiev
Browse files

+ bulgarian language pack; translated: global, js, monitor, login, tools

parent 88134f50
<?php
$wb['password_strength_0_txt'] = 'Прекалено кратка';
$wb['password_strength_1_txt'] = 'Слаба';
$wb['password_strength_2_txt'] = 'Задоволителна';
$wb['password_strength_3_txt'] = 'Добра';
$wb['password_strength_4_txt'] = 'Силна';
$wb['password_strength_5_txt'] = 'Много силна';
?>
<?php
$wb['1001'] = 'Празно потребителско име или парола.';
$wb['1002'] = 'Грешно потребителско име или парола.';
$wb['1003'] = 'Потребителят е блокиран.';
$wb['1004'] = 'Прекалено много грешни опити за вход. Опитайте отново след 15 минути.';
$wb['pass_reset_txt'] = 'Нова парола ще бъде генерирана и изпратена на електронната ви поща, ако адресът съвпада с въведения в потребителския ви профил.';
$wb['pw_reset'] = 'Новата ви парола беше изпратена на електронната ви поща.';
$wb['pw_error'] = 'Греяно потребителското име или електронна поща.';
$wb['pw_error_noinput'] = 'Моля въведете потребителско име и електронна поща.';
$wb['pw_reset_mail_msg'] = 'Новата парола за вашия ISPConfig 3 контролен панел е:';
$wb['pw_reset_mail_title'] = 'Нова парола за вашия ISPConfig 3 контролен панел';
?>
<?php
$wb['Email Alias'] = 'Email Alias';
$wb['Email Blacklist'] = 'Email Blacklist';
$wb['Blacklist'] = 'Blacklist';
$wb['Mail Content Filter'] = 'Mail Content Filter';
$wb['Filter'] = 'Filter';
$wb['Mail Domain'] = 'Mail Domain';
$wb['Domain'] = 'Domain';
$wb['Email Catchall'] = 'Email Catchall';
$wb['Email Forward'] = 'Email Forward';
$wb['Get Email'] = 'Get Email';
$wb['Spamfilter'] = 'Spamfilter';
$wb['Email Routing'] = 'Email Routing';
$wb['Email transport'] = 'Email transport';
$wb['Mailbox'] = 'Mailbox';
$wb['Autoresponder'] = 'Autoresponder';
$wb['Mail Filter'] = 'Mail Filter';
$wb['Custom Rules'] = 'Custom Rules';
$wb['Email filter'] = 'Email filter';
$wb['Email Whitelist'] = 'Email Whitelist';
$wb['Whitelist'] = 'Whitelist';
$wb['Spamfilter blacklist'] = 'Spamfilter blacklist';
$wb['Blacklist'] = 'Blacklist';
$wb['Spamfilter Config'] = 'Spamfilter Config';
$wb['Server'] = 'Server';
$wb['Spamfilter policy'] = 'Spamfilter policy';
$wb['Policy'] = 'Policy';
$wb['Quarantine'] = 'Quarantine';
$wb['Tag-Level'] = 'Tag-Level';
$wb['Other'] = 'Other';
$wb['Spamfilter users'] = 'Spamfilter users';
$wb['Users'] = 'Users';
$wb['Spamfilter Whitelist'] = 'Spamfilter Whitelist';
$wb['Whitelist'] = 'Whitelist';
$wb['Email'] = 'Email';
$wb['Email Mailbox'] = 'Email Mailbox';
$wb['Email Accounts'] = 'Email Accounts';
$wb['User / Domain'] = 'User / Domain';
$wb['Server Settings'] = 'Server Settings';
$wb['Spamfilter'] = 'Spamfilter';
$wb['Fetchmail'] = 'Fetchmail';
$wb['Mailbox traffic'] = 'Mailbox traffic';
$wb['Statistics'] = 'Statistics';
$wb['Postfix Whitelist'] = 'Postfix Whitelist';
$wb['Postfix Blacklist'] = 'Postfix Blacklist';
$wb['Content Filter'] = 'Content Filter';
$wb['Global Filters'] = 'Global Filters';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["email_txt"] = 'Email';
$wb["destination_txt"] = 'Destination';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["btn_save_txt"] = 'Save';
$wb["btn_cancel_txt"] = 'Cancel';
$wb["email_error_isemail"] = 'Email address is invalid.';
$wb["email_error_unique"] = 'Duplicate Emailaddress.';
$wb["no_domain_perm"] = "You have no permission for this domain.";
$wb["destination_error_isemail"] = 'Destination Emailaddress is invalid.';
$wb["limit_mailalias_txt"] = 'The max. number of email aliases for your account is reached.';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Email Alias';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["source_txt"] = 'source';
$wb["destination_txt"] = 'Destination';
$wb["page_txt"] = 'Page';
$wb["page_of_txt"] = 'of';
$wb["page_next_txt"] = 'Next';
$wb["page_back_txt"] = 'Back';
$wb["delete_txt"] = 'Delete';
$wb["filter_txt"] = 'Filter';
$wb["email_txt"] = 'Email';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new Email alias';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["source_txt"] = 'Blacklist Address';
$wb["recipient_txt"] = 'Recipient';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["btn_save_txt"] = 'Save';
$wb["btn_cancel_txt"] = 'Cancel';
$wb["source_error_notempty"] = 'Address is empty.';
$wb["type_txt"] = 'Type';
$wb["limit_mailfilter_txt"] = 'The max. number of email filters for your account is reached.';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Email Blacklist';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["source_txt"] = 'Blacklisted address';
$wb["type_txt"] = 'Type';
$wb["page_txt"] = 'Page';
$wb["page_of_txt"] = 'of';
$wb["page_next_txt"] = 'Next';
$wb["page_back_txt"] = 'Back';
$wb["delete_txt"] = 'Delete';
$wb["filter_txt"] = 'Filter';
$wb["recipient_txt"] = 'Recipient';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new Blacklist record';
$wb["access_txt"] = 'access';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["type_txt"] = 'Filter';
$wb["pattern_txt"] = 'Regexp. Pattern';
$wb["data_txt"] = 'Data';
$wb["action_txt"] = 'Action';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["btn_save_txt"] = 'Save';
$wb["btn_cancel_txt"] = 'Cancel';
$wb["pattern_error_empty"] = 'Pattern is empty.';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Postfix Header and Body Checks';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["pattern_txt"] = 'Pattern';
$wb["action_txt"] = 'Action';
$wb["page_txt"] = 'Page';
$wb["page_of_txt"] = 'of';
$wb["page_next_txt"] = 'Next';
$wb["page_back_txt"] = 'Back';
$wb["delete_txt"] = 'Delete';
$wb["filter_txt"] = 'Filter';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new Content Filter';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["domain_txt"] = 'Domain';
$wb["type_txt"] = 'Type';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["btn_save_txt"] = 'Save';
$wb["btn_cancel_txt"] = 'Cancel';
$wb["domain_error_empty"] = 'Domain is empty.';
$wb["domain_error_unique"] = 'Duplicate Domain.';
$wb["domain_error_regex"] = 'Invalid domain name.';
$wb["client_txt"] = 'Client';
$wb["limit_maildomain_txt"] = 'The max. number of email domains for your account is reached.';
$wb["policy_txt"] = 'Spamfilter';
$wb["no_policy"] = '- not enabled -';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["domain_txt"] = 'Domain';
$wb["destination_txt"] = 'Destination';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["btn_save_txt"] = 'Save';
$wb["btn_cancel_txt"] = 'Cancel';
$wb["domain_error_unique"] = "There is already a Catchall record for this domain.";
$wb["no_domain_perm"] = "You have no permission for this domain.";
$wb["domain_error_regex"] = 'Invalid domain name od domain contains invalid characters.';
$wb["limit_mailcatchall_txt"] = 'The max. number of email catchall accounts for your account is reached.';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Email Catchall';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["source_txt"] = 'source';
$wb["destination_txt"] = 'Destination email address';
$wb["page_txt"] = 'Page';
$wb["page_of_txt"] = 'of';
$wb["page_next_txt"] = 'Next';
$wb["page_back_txt"] = 'Back';
$wb["delete_txt"] = 'Delete';
$wb["filter_txt"] = 'Filter';
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["domain_txt"] = 'Domain';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new Catchall';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Email Domain';
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["domain_txt"] = 'Domain';
$wb["page_txt"] = 'Page';
$wb["page_of_txt"] = 'of';
$wb["page_next_txt"] = 'Next';
$wb["page_back_txt"] = 'Back';
$wb["delete_txt"] = 'Delete';
$wb["filter_txt"] = 'Filter';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new Domain';
$wb["active_txt"] = 'Active';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["email_txt"] = 'Email';
$wb["destination_txt"] = 'Destination Email';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["btn_save_txt"] = 'Save';
$wb["btn_cancel_txt"] = 'Cancel';
$wb["limit_mailforward_txt"] = 'The max. number of email forwarders for your account is reached.';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Mail Forward';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["source_txt"] = 'source';
$wb["destination_txt"] = 'Destination';
$wb["page_txt"] = 'Page';
$wb["page_of_txt"] = 'of';
$wb["page_next_txt"] = 'Next';
$wb["page_back_txt"] = 'Back';
$wb["delete_txt"] = 'Delete';
$wb["filter_txt"] = 'Filter';
$wb["email_txt"] = 'Email';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new Email forward';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["type_txt"] = 'Type';
$wb["source_server_txt"] = 'Pop3/Imap Server';
$wb["source_username_txt"] = 'Username';
$wb["source_password_txt"] = 'Password';
$wb["source_delete_txt"] = 'Delete emails after retrieval';
$wb["destination_txt"] = 'Destination';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["btn_save_txt"] = 'Save';
$wb["btn_cancel_txt"] = 'Cancel';
$wb["limit_fetchmail_txt"] = 'The max. number of Fetchmail records for your account is reached.';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Fetch emails from external POP3 / IMAP servers';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["source_server_txt"] = 'External Server';
$wb["source_username_txt"] = 'Username';
$wb["destination_txt"] = 'Destination';
$wb["page_txt"] = 'Page';
$wb["page_of_txt"] = 'of';
$wb["page_next_txt"] = 'Next';
$wb["page_back_txt"] = 'Back';
$wb["delete_txt"] = 'Delete';
$wb["filter_txt"] = 'Filter';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new Account';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["email_txt"] = 'Email';
$wb["spam_rewrite_score_int_txt"] = 'Rewrite score';
$wb["spam_redirect_score_int_txt"] = 'Redirect score';
$wb["spam_delete_score_int_txt"] = 'Delete score';
$wb["spam_rewrite_subject_txt"] = 'Rewrite subject';
$wb["spam_redirect_maildir_txt"] = 'Redirect mailbox';
$wb["btn_save_txt"] = 'Save';
$wb["btn_cancel_txt"] = 'Cancel';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["spam_rewrite_txt"] = 'Rewrite email subject above this score.';
$wb["spam_redirect_txt"] = 'Redirect email above this score to the selected mailbox.';
$wb["spam_delete_txt"] = 'Delete email above this score.';
$wb["disable_txt"] = 'Hint: To disable a filtering option, set the score to 0.00.';
$wb["email_error_isemail"] = 'Email address is invalid.';
$wb["email_error_unique"] = 'There is already an spamfilter record for this email address.';
$wb["spam_redirect_maildir_purge_txt"] = 'Purge Maildir after';
$wb["days_txt"] = 'Days.';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Spamfilter';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["server_name_txt"] = 'server_name';
$wb["page_txt"] = 'Page';
$wb["page_of_txt"] = 'of';
$wb["page_next_txt"] = 'Next';
$wb["page_back_txt"] = 'Back';
$wb["delete_txt"] = 'Delete';
$wb["filter_txt"] = 'Filter';
$wb["email_txt"] = 'Email';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Add new Spamfilter record';
?>
\ No newline at end of file
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["domain_txt"] = 'Domain';
$wb["destination_txt"] = 'Destination';
$wb["type_txt"] = 'Type';
$wb["mx_txt"] = 'No MX lookup';
$wb["sort_order_txt"] = 'Sort by';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["btn_save_txt"] = 'Save';
$wb["btn_cancel_txt"] = 'Cancel';
$wb["limit_mailrouting_txt"] = 'The max. number of routes for your account is reached.';
?>
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment