Commit 5b633597 authored by tbrehm's avatar tbrehm
Browse files

Updated pl language files.

parent 76c3e25d
<?php
$wb['DNS'] = 'DNS';
$wb['Zones'] = 'Strefy';
$wb['DNS A'] = 'DNS A';
$wb['DNS ALIAS'] = 'Alias DNS';
$wb['DNS CNAME'] = 'DNS CNAME';
$wb['DNS hinfo'] = 'DNS hinfo';
$wb['DNS mx'] = 'DNS mx';
$wb['DNS ns'] = 'DNS ns';
$wb['DNS ptr'] = 'DNS ptr';
$wb['DNS RP'] = 'DNS RP';
$wb['DNS Zone'] = 'Strefa DNS';
$wb['Records'] = 'Wpisy';
$wb['DNS SRV'] = 'DNS SRV';
$wb['DNS TXT Record'] = 'Wpis DNS TXT';
$wb['DNS TXT'] = 'DNS TXT';
?>
<?php
$wb['DNS'] = 'DNS';
$wb['Zones'] = 'Strefy';
$wb['DNS A'] = 'DNS A';
$wb['DNS ALIAS'] = 'Alias DNS';
$wb['DNS CNAME'] = 'DNS CNAME';
$wb['DNS hinfo'] = 'DNS hinfo';
$wb['DNS mx'] = 'DNS mx';
$wb['DNS ns'] = 'DNS ns';
$wb['DNS ptr'] = 'DNS ptr';
$wb['DNS RP'] = 'DNS RP';
$wb['DNS Zone'] = 'Strefa DNS';
$wb['Records'] = 'Wpisy';
$wb['DNS SRV'] = 'DNS SRV';
$wb['DNS TXT Record'] = 'Wpis DNS TXT';
$wb['DNS TXT'] = 'DNS TXT';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['zone_txt'] = 'Strefa';
$wb['name_txt'] = 'Nazwa serwera';
$wb['type_txt'] = 'typ';
$wb['data_txt'] = 'Adres - IP';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis DNS dla tej strefy.';
$wb['name_error_empty'] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb['name_error_regex'] = 'Nazwa serwera ma niepoprawny format.';
$wb['data_error_empty'] = 'Adres IP jest pusty';
$wb['data_error_regex'] = 'Adres IP ma niepoprawny format';
$wb['data_error_duplicate'] = 'Duplicate A-Record';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["zone_txt"] = 'Strefa';
$wb["name_txt"] = 'Nazwa serwera';
$wb["type_txt"] = 'typ';
$wb["data_txt"] = 'Adres - IP';
$wb["ttl_txt"] = 'TTL';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["limit_dns_record_txt"] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb["no_zone_perm"] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis DNS dla tej strefy.';
$wb["name_error_empty"] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb["name_error_regex"] = 'Nazwa serwera ma niepoprawny format.';
$wb["data_error_empty"] = 'Adres IP jest pusty';
$wb["data_error_regex"] = 'Adres IP ma niepoprawny format';
$wb["data_error_duplicate"] = 'Duplikat wpisu A';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'A-Wpis';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['zone_txt'] = 'Strefa';
$wb['name_txt'] = 'Nazwa';
$wb['data_txt'] = 'Data';
$wb['aux_txt'] = 'Priorytet';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowy A-Wpis DNS';
$wb['page_txt'] = 'Strona';
$wb['page_of_txt'] = 'z';
$wb['delete_confirmation'] = 'Jesteś pewny, że chcesz usunąć ten wpis?';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'A-Wpis';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["zone_txt"] = 'Strefa';
$wb["name_txt"] = 'Nazwa';
$wb["data_txt"] = 'Data';
$wb["aux_txt"] = 'Priorytet';
$wb["type_txt"] = 'Typ';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowy A-Wpis DNS';
$wb["page_txt"] = 'Strona';
$wb["page_of_txt"] = 'z';
$wb['delete_confirmation'] = 'Jesteś pewny, że chcesz usunąć ten wpis?';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['zone_txt'] = 'Strefa';
$wb['name_txt'] = 'Nazwa serwera';
$wb['type_txt'] = 'typ';
$wb['data_txt'] = 'Adres IPv6';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis w tej strefie DNS.';
$wb['name_error_empty'] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb['name_error_regex'] = 'Nazwa serwera ma niepoprawny format.';
$wb['data_error_empty'] = 'Adres IP jest pusty';
$wb['data_error_regex'] = 'Adres IP ma niepoprawny format';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["zone_txt"] = 'Strefa';
$wb["name_txt"] = 'Nazwa serwera';
$wb["type_txt"] = 'typ';
$wb["data_txt"] = 'Adres IPv6';
$wb["ttl_txt"] = 'TTL';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["limit_dns_record_txt"] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb["no_zone_perm"] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis w tej strefie DNS.';
$wb["name_error_empty"] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb["name_error_regex"] = 'Nazwa serwera ma niepoprawny format.';
$wb["data_error_empty"] = 'Adres IP jest pusty';
$wb["data_error_regex"] = 'Adres IP ma niepoprawny format';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['zone_txt'] = 'Strefa';
$wb['name_txt'] = 'Nazwa serwera';
$wb['type_txt'] = 'typ';
$wb['data_txt'] = 'Docelowa nazwa serwera';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktywne';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis dla tej strefy DNS.';
$wb['name_error_empty'] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb['name_error_regex'] = 'Nazwa serwera ma zły format.';
$wb['data_error_empty'] = 'Docelowa nazwa serwera jest pusta.';
$wb['data_error_regex'] = 'Docelowa nazwa serwera ma niepoprawny format.';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["zone_txt"] = 'Strefa';
$wb["name_txt"] = 'Nazwa serwera';
$wb["type_txt"] = 'typ';
$wb["data_txt"] = 'Docelowa nazwa serwera';
$wb["ttl_txt"] = 'TTL';
$wb["active_txt"] = 'Aktywne';
$wb["limit_dns_record_txt"] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb["no_zone_perm"] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis dla tej strefy DNS.';
$wb["name_error_empty"] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb["name_error_regex"] = 'Nazwa serwera ma zły format.';
$wb["data_error_empty"] = 'Docelowa nazwa serwera jest pusta.';
$wb["data_error_regex"] = 'Docelowa nazwa serwera ma niepoprawny format.';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['zone_txt'] = 'Strefa';
$wb['name_txt'] = 'Nazwa serwera';
$wb['type_txt'] = 'typ';
$wb['data_txt'] = 'Docelowa nazwa serwera';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktywne';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis w tej strefie DNS.';
$wb['name_error_empty'] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb['name_error_regex'] = 'Nazwa serwera ma niepoprawny format.';
$wb['data_error_empty'] = 'Docelowa nazwa serwera jest pusta';
$wb['data_error_regex'] = 'Docelowa nazwa serwera ma niepoprawny format';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["zone_txt"] = 'Strefa';
$wb["name_txt"] = 'Nazwa serwera';
$wb["type_txt"] = 'typ';
$wb["data_txt"] = 'Docelowa nazwa serwera';
$wb["ttl_txt"] = 'TTL';
$wb["active_txt"] = 'Aktywne';
$wb["limit_dns_record_txt"] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb["no_zone_perm"] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis w tej strefie DNS.';
$wb["name_error_empty"] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb["name_error_regex"] = 'Nazwa serwera ma niepoprawny format.';
$wb["data_error_empty"] = 'Docelowa nazwa serwera jest pusta';
$wb["data_error_regex"] = 'Docelowa nazwa serwera ma niepoprawny format';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['zone_txt'] = 'Strefa';
$wb['name_txt'] = 'Nazwa serwera';
$wb['type_txt'] = 'typ';
$wb['data_txt'] = 'Informacje o serwerze';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis do tej strefy DNS.';
$wb['name_error_empty'] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb['name_error_regex'] = 'Nazwa serwera ma niepoprawny format.';
$wb['data_error_empty'] = 'Informacje o serwerze są puste';
$wb['data_error_regex'] = 'Informacje o serwerze mają niepoprawny format';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["zone_txt"] = 'Strefa';
$wb["name_txt"] = 'Nazwa serwera';
$wb["type_txt"] = 'typ';
$wb["data_txt"] = 'Informacje o serwerze';
$wb["ttl_txt"] = 'TTL';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["limit_dns_record_txt"] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb["no_zone_perm"] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis do tej strefy DNS.';
$wb["name_error_empty"] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb["name_error_regex"] = 'Nazwa serwera ma niepoprawny format.';
$wb["data_error_empty"] = 'Informacje o serwerze są puste';
$wb["data_error_regex"] = 'Informacje o serwerze mają niepoprawny format';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['zone_txt'] = 'Strefa';
$wb['name_txt'] = 'Nazwa serwera';
$wb['type_txt'] = 'typ';
$wb['data_txt'] = 'Nazwa serwera poczty e-mail';
$wb['aux_txt'] = 'Priorytet';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis do tej strefy DNS.';
$wb['name_error_empty'] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb['name_error_regex'] = 'Nazwa serwera ma zły format.';
$wb['data_error_empty'] = 'Nazwa serwera poczty e-mail jest pusta.';
$wb['data_error_regex'] = 'Nazwa serwera poczty e-mail ma niepoprawny format.';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["zone_txt"] = 'Strefa';
$wb["name_txt"] = 'Nazwa serwera';
$wb["type_txt"] = 'typ';
$wb["data_txt"] = 'Nazwa serwera poczty e-mail';
$wb["aux_txt"] = 'Priorytet';
$wb["ttl_txt"] = 'TTL';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["limit_dns_record_txt"] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb["no_zone_perm"] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis do tej strefy DNS.';
$wb["name_error_empty"] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb["name_error_regex"] = 'Nazwa serwera ma zły format.';
$wb["data_error_empty"] = 'Nazwa serwera poczty e-mail jest pusta.';
$wb["data_error_regex"] = 'Nazwa serwera poczty e-mail ma niepoprawny format.';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['zone_txt'] = 'Strefa';
$wb['name_txt'] = 'Strefa';
$wb['type_txt'] = 'typ';
$wb['data_txt'] = 'Nazwa serwera';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktywne';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis do tej strefy DNS.';
$wb['name_error_empty'] = 'Strefa jest pusta.';
$wb['name_error_regex'] = 'Strefa ma zły format.';
$wb['data_error_empty'] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb['data_error_regex'] = 'Nazwa serwera ma zły format.';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["zone_txt"] = 'Strefa';
$wb["name_txt"] = 'Strefa';
$wb["type_txt"] = 'typ';
$wb["data_txt"] = 'Nazwa serwera';
$wb["ttl_txt"] = 'TTL';
$wb["active_txt"] = 'Aktywne';
$wb["limit_dns_record_txt"] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb["no_zone_perm"] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis do tej strefy DNS.';
$wb["name_error_empty"] = 'Strefa jest pusta.';
$wb["name_error_regex"] = 'Strefa ma zły format.';
$wb["data_error_empty"] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb["data_error_regex"] = 'Nazwa serwera ma zły format.';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['zone_txt'] = 'Strefa';
$wb['name_txt'] = 'Nazwa';
$wb['type_txt'] = 'typ';
$wb['data_txt'] = 'Standardowa nazwa serwera';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis do tej strefy DNS.';
$wb['name_error_empty'] = 'Nazwa jest pusta.';
$wb['name_error_regex'] = 'Nazwa ma zły format.';
$wb['data_error_empty'] = 'Standardowa nazwa serwera jest pusta';
$wb['data_error_regex'] = 'Standardowa nazwa serwera ma zły format';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["zone_txt"] = 'Strefa';
$wb["name_txt"] = 'Nazwa';
$wb["type_txt"] = 'typ';
$wb["data_txt"] = 'Standardowa nazwa serwera';
$wb["ttl_txt"] = 'TTL';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["limit_dns_record_txt"] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb["no_zone_perm"] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis do tej strefy DNS.';
$wb["name_error_empty"] = 'Nazwa jest pusta.';
$wb["name_error_regex"] = 'Nazwa ma zły format.';
$wb["data_error_empty"] = 'Standardowa nazwa serwera jest pusta';
$wb["data_error_regex"] = 'Standardowa nazwa serwera ma zły format';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['zone_txt'] = 'Zone';
$wb['name_txt'] = 'Hostname';
$wb['type_txt'] = 'type';
$wb['data_txt'] = 'Responsible Person';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'The max. number of DNS records for your account is reached.';
$wb['no_zone_perm'] = 'You do not have the permission to add a record to this DNS zone.';
$wb['name_error_empty'] = 'The hostname is empty.';
$wb['name_error_regex'] = 'The hostname has the wrong format.';
$wb['data_error_empty'] = 'Responsible person field empty';
$wb['data_error_regex'] = 'Responsible person field format invalid';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["zone_txt"] = 'Strefa';
$wb["name_txt"] = 'Nazwa serwera';
$wb["type_txt"] = 'typ';
$wb["data_txt"] = 'Osoba odpowiedzialna';
$wb["ttl_txt"] = 'TTL';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["limit_dns_record_txt"] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb["no_zone_perm"] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis do tej strefy DNS.';
$wb["name_error_empty"] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb["name_error_regex"] = 'Nazwa serwera ma zły format.';
$wb["data_error_empty"] = 'Musisz podać osobę odpowiedzialna';
$wb["data_error_regex"] = 'Nazwa osoby odpowiedzialnej ma niepoprawny format';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['origin_txt'] = 'Strefa (SOA)';
$wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb['mbox_txt'] = 'E-mail';
$wb['serial_txt'] = 'Klucz';
$wb['refresh_txt'] = 'Odśwież';
$wb['retry_txt'] = 'Ponów';
$wb['expire_txt'] = 'Wygasł';
$wb['minimum_txt'] = 'Minimum';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['xfer_txt'] = 'Zezwól na przeniesienie stref do <br />tych adresów IP (adresy rozdzielaj przecinkiem)';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'Maksymalna ilość stref DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb['client_txt'] = 'Klient';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis dla tej strefy DNS.';
$wb['server_id_error_empty'] = 'Nie wybrano serwera';
$wb['origin_error_empty'] = 'Strefa jest pusta.';
$wb['origin_error_unique'] = 'Istnieje już wpis dla tej strefy.';
$wb['origin_error_regex'] = 'Strefa ma niepoprawny format.';
$wb['ns_error_regex'] = 'NS ma niepoprawny format.';
$wb['mbox_error_empty'] = 'E-mail jest pusty.';
$wb['mbox_error_regex'] = 'E-mail ma niepoprawny format.';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["origin_txt"] = 'Strefa (SOA)';
$wb["ns_txt"] = 'NS';
$wb["mbox_txt"] = 'E-mail';
$wb["serial_txt"] = 'Klucz';
$wb["refresh_txt"] = 'Odśwież';
$wb["retry_txt"] = 'Ponów';
$wb["expire_txt"] = 'Wygasł';
$wb["minimum_txt"] = 'Minimum';
$wb["ttl_txt"] = 'TTL';
$wb["xfer_txt"] = 'Zezwól na przeniesienie stref do <br />tych adresów IP (adresy rozdzielaj przecinkiem)';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["limit_dns_zone_txt"] = 'Maksymalna ilość stref DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb["client_txt"] = 'Klient';
$wb["no_zone_perm"] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis dla tej strefy DNS.';
$wb["server_id_error_empty"] = 'Nie wybrano serwera';
$wb["origin_error_empty"] = 'Strefa jest pusta.';
$wb["origin_error_unique"] = 'Istnieje już wpis dla tej strefy.';
$wb["origin_error_regex"] = 'Strefa ma niepoprawny format.';
$wb["ns_error_regex"] = 'NS ma niepoprawny format.';
$wb["mbox_error_empty"] = 'E-mail jest pusty.';
$wb["mbox_error_regex"] = 'E-mail ma niepoprawny format.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Strefy DNS';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['origin_txt'] = 'Strefa';
$wb['ns_txt'] = 'NS';
$wb['mbox_txt'] = 'E-mail';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nową stefę DNS (SOA)';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Strefy DNS';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["origin_txt"] = 'Strefa';
$wb["ns_txt"] = 'NS';
$wb["mbox_txt"] = 'E-mail';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nową stefę DNS (SOA)';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['zone_txt'] = 'Strefa';
$wb['name_txt'] = 'Nazwa serwera';
$wb['type_txt'] = 'typ';
$wb['data_txt'] = 'Wpis serwera';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis dla tej strefy DNS.';
$wb['name_error_empty'] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb['name_error_regex'] = 'Nazwa serwera ma zły format.';
$wb['data_error_empty'] = 'Wpis serwera jest pusty';
$wb['data_error_regex'] = 'Wpis serwera ma niepoprawny format';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["zone_txt"] = 'Strefa';
$wb["name_txt"] = 'Nazwa serwera';
$wb["type_txt"] = 'typ';
$wb["data_txt"] = 'Wpis serwera';
$wb["ttl_txt"] = 'TTL';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["limit_dns_record_txt"] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb["no_zone_perm"] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis dla tej strefy DNS.';
$wb["name_error_empty"] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb["name_error_regex"] = 'Nazwa serwera ma zły format.';
$wb["data_error_empty"] = 'Wpis serwera jest pusty';
$wb["data_error_regex"] = 'Wpis serwera ma niepoprawny format';
?>
<?php
$wb['name_txt'] = 'Nazwa';
$wb['fields_txt'] = 'Pola';
$wb['template_txt'] = 'Szablon';
$wb['visible_txt'] = 'Widoczność';
?>
<?php
$wb["name_txt"] = 'Nazwa';
$wb["fields_txt"] = 'Pola';
$wb["template_txt"] = 'Szablon';
$wb["visible_txt"] = 'Widoczność';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Instalator szablonów DNS';
$wb['visible_txt'] = 'Widoczność';
$wb['name_txt'] = 'Nazwa';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowy wpis';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Instalator szablonów DNS';
$wb["visible_txt"] = 'Widoczność';
$wb["name_txt"] = 'Nazwa';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowy wpis';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['zone_txt'] = 'Strefa';
$wb['name_txt'] = 'Nazwa serwera';
$wb['type_txt'] = 'typ';
$wb['data_txt'] = 'Tekst';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis dla tej strefy DNS.';
$wb['name_error_empty'] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb['name_error_regex'] = 'Nazwa serwera ma zły format.';
$wb['data_error_empty'] = 'Tekst jest pusty';
$wb['data_error_regex'] = 'Tekst ma zły format';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["zone_txt"] = 'Strefa';
$wb["name_txt"] = 'Nazwa serwera';
$wb["type_txt"] = 'typ';
$wb["data_txt"] = 'Tekst';
$wb["ttl_txt"] = 'TTL';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["limit_dns_record_txt"] = 'Maksymalna ilość wpisów DNS dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb["no_zone_perm"] = 'Nie masz uprawnień, aby dodać nowy wpis dla tej strefy DNS.';
$wb["name_error_empty"] = 'Nazwa serwera jest pusta.';
$wb["name_error_regex"] = 'Nazwa serwera ma zły format.';
$wb["data_error_empty"] = 'Tekst jest pusty';
$wb["data_error_regex"] = 'Tekst ma zły format';
?>
<?php
$wb['template_id_txt'] = 'Szablon';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['client_txt'] = 'Klient';
$wb['btn_save_txt'] = 'Stwórz wpid DNS';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Anuluj';
$wb['domain_txt'] = 'Domena';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['ns1_txt'] = 'NS 1';
$wb['ns2_txt'] = 'NS 2';
$wb['ip_txt'] = 'Adres IP';
$wb['error_origin_empty'] = 'Źródło jest puste.';
$wb['error_ns_empty'] = 'NS jest pusty.';
$wb['error_mbox_empty'] = 'Mbox jest pusty.';
$wb['error_refresh_empty'] = 'Odśwież jest puste.';
$wb['error_retry_empty'] = 'Ponów jest puste.';
$wb['error_expire_empty'] = 'Wygasł jest puste.';
$wb['error_minimum_empty'] = 'Minimum jest puste.';
$wb['error_ttl_empty'] = 'TTL jest puste.';
$wb['error_domain_empty'] = 'Domena jest pusta';
$wb['error_ip_empty'] = 'IP jest puste.';
$wb['error_ns1_empty'] = 'NS1 jest puste.';
$wb['error_ns2_empty'] = 'NS2 jest puste.';
$wb['error_email_empty'] = 'E-mail jest pusty.';
?>
<?php
$wb['template_id_txt'] = 'Szablon';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['client_txt'] = 'Klient';
$wb["btn_save_txt"] = 'Stwórz wpid DNS';
$wb["btn_cancel_txt"] = 'Anuluj';
$wb['domain_txt'] = 'Domena';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['ns1_txt'] = 'NS 1';
$wb['ns2_txt'] = 'NS 2';
$wb['ip_txt'] = 'Adres IP';
$wb['error_origin_empty'] = 'Źródło jest puste.';
$wb['error_ns_empty'] = 'NS jest pusty.';
$wb['error_mbox_empty'] = 'Mbox jest pusty.';
$wb['error_refresh_empty'] = 'Odśwież jest puste.';
$wb['error_retry_empty'] = 'Ponów jest puste.';
$wb['error_expire_empty'] = 'Wygasł jest puste.';
$wb['error_minimum_empty'] = 'Minimum jest puste.';
$wb['error_ttl_empty'] = 'TTL jest puste.';
$wb['error_domain_empty'] = 'Domena jest pusta';
$wb['error_ip_empty'] = 'IP jest puste.';
$wb['error_ns1_empty'] = 'NS1 jest puste.';
$wb['error_ns2_empty'] = 'NS2 jest puste.';
$wb['error_email_empty'] = 'E-mail jest pusty.';