Commit 5b633597 authored by tbrehm's avatar tbrehm
Browse files

Updated pl language files.

parent 76c3e25d
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Zaawansowane ścieżki E-mail';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['domain_txt'] = 'Domena';
$wb['transport_txt'] = 'Przenieś';
$wb['sort_order_txt'] = 'Sortuj według';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowe przeniesienie';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Zaawansowane ścieżki E-mail';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["domain_txt"] = 'Domena';
$wb["transport_txt"] = 'Przenieś';
$wb["sort_order_txt"] = 'Sortuj według';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowe przeniesienie';
?>
<?php
$wb['custom_mailfilter_txt'] = 'Standardowy filtr e-mail';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['cryptpwd_txt'] = 'Hasło';
$wb['password_strength_txt'] = 'Siła hasła';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['email_error_isemail'] = 'Adres e-mail jest niepoprawny.';
$wb['email_error_unique'] = 'Duplikat adresu e-mail.';
$wb['autoresponder_text_txt'] = 'Tekst';
$wb['autoresponder_txt'] = 'Autoresponder';
$wb['no_domain_perm'] = 'Nie masz dostępu do tej domeny.';
$wb['error_no_pwd'] = 'Hasło jest puste.';
$wb['quota_error_isint'] = 'Wielkość skrzynki pocztowej musi być liczbą.';
$wb['quota_txt'] = 'Limit';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer_id';
$wb['password_txt'] = 'Hasło';
$wb['maildir_txt'] = 'Maildir';
$wb['postfix_txt'] = 'Możliwe otrzymywanie';
$wb['access_txt'] = 'Możliwy dostęp';
$wb['policy_txt'] = 'Filtr spamu';
$wb['no_policy'] = '- nie dostępny -';
$wb['limit_mailbox_txt'] = 'Maksymalna ilość skrzynek pocztowych dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Maxymalna pojemność skrzynki pocztowej została przekroczona. Maksymalne dostępne miejsce w MB to: ';
$wb['welcome_mail_fromname_txt'] = 'ISPConfig3';
$wb['welcome_mail_fromemail_txt'] = 'webmaster@localhost.tld';
$wb['welcome_mail_subject'] = 'Witaj w swoim nowym koncie pocztowym.';
$wb['welcome_mail_message'] = 'Witaj w swoim nowym koncie pocztowym. Admin.';
$wb['disableimap_txt'] = 'Wyłącz IMAP';
$wb['disablepop3_txt'] = 'Wyłącz POP3';
$wb['duplicate_alias_or_forward_txt'] = 'There is already an alias or forwrd with this email address.';
?>
<?php
$wb["custom_mailfilter_txt"] = 'Standardowy filtr e-mail';
$wb["email_txt"] = 'E-mail';
$wb["cryptpwd_txt"] = 'Hasło';
$wb["password_strength_txt"] = 'Siła hasła';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["email_error_isemail"] = 'Adres e-mail jest niepoprawny.';
$wb["email_error_unique"] = 'Duplikat adresu e-mail.';
$wb["autoresponder_text_txt"] = 'Tekst';
$wb["autoresponder_txt"] = 'Autoresponder';
$wb["no_domain_perm"] = 'Nie masz dostępu do tej domeny.';
$wb["error_no_pwd"] = 'Hasło jest puste.';
$wb["quota_error_isint"] = 'Wielkość skrzynki pocztowej musi być liczbą.';
$wb["quota_txt"] = 'Limit';
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer_id';
$wb["password_txt"] = 'Hasło';
$wb["maildir_txt"] = 'Maildir';
$wb["postfix_txt"] = 'Możliwe otrzymywanie';
$wb["access_txt"] = 'Możliwy dostęp';
$wb["policy_txt"] = 'Filtr spamu';
$wb["no_policy"] = '- nie dostępny -';
$wb["limit_mailbox_txt"] = 'Maksymalna ilość skrzynek pocztowych dla Twojego konta została przekroczona.';
$wb["limit_mailquota_txt"] = 'Maxymalna pojemność skrzynki pocztowej została przekroczona. Maksymalne dostępne miejsce w MB to: ';
$wb["welcome_mail_fromname_txt"] = 'ISPConfig3';
$wb["welcome_mail_fromemail_txt"] = "webmaster@localhost.tld";
$wb["welcome_mail_subject"] = 'Witaj w swoim nowym koncie pocztowym.';
$wb["welcome_mail_message"] = "Witaj w swoim nowym koncie pocztowym. Admin.";
$wb["disableimap_txt"] = 'Wyłącz IMAP';
$wb["disablepop3_txt"] = 'Wyłącz POP3';
$wb["duplicate_alias_or_forward_txt"] = 'Istnieje już alias lub przekierowanie dla tego adresu e-mail.';
?>
<?php
$wb['rulename_txt'] = 'Nazwa';
$wb['action_txt'] = 'Akcja';
$wb['target_txt'] = 'Folder';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['rulename_error_empty'] = 'Nazwa jest pusta.';
$wb['searchterm_is_empty'] = 'Szukany termin jest pusty.';
$wb['source_txt'] = 'Źródło';
?>
<?php
$wb["rulename_txt"] = 'Nazwa';
$wb["action_txt"] = 'Akcja';
$wb["target_txt"] = 'Folder';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["rulename_error_empty"] = 'Nazwa jest pusta.';
$wb["searchterm_is_empty"] = 'Szukany termin jest pusty.';
$wb["source_txt"] = 'Źródło';
?>
<?php
$wb['rulename_txt'] = 'Nazwa';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowy filtr';
$wb['page_txt'] = 'Strona';
$wb['page_of_txt'] = 'z';
$wb['delete_confirmation'] = 'Do you really want to Delete the mailfilter?';
?>
<?php
$wb["rulename_txt"] = 'Nazwa';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowy filtr';
$wb["page_txt"] = 'Strona';
$wb["page_of_txt"] = 'z';
$wb["delete_confirmation"] = 'Do you really want to Delete the mailfilter?';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Skrzynka pocztowa';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['autoresponder_txt'] = 'Autoresponder';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nową skrzynkę pocztową';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Skrzynka pocztowa';
$wb["email_txt"] = 'E-mail';
$wb["autoresponder_txt"] = 'Autoresponder';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nową skrzynkę pocztową';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Ruch wiadomości';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['this_month_txt'] = 'Ten miesiąc';
$wb['last_month_txt'] = 'Ostatni miesiąc';
$wb['this_year_txt'] = 'Ten rok';
$wb['last_year_txt'] = 'Ostatni rok';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Ruch wiadomości';
$wb["email_txt"] = 'E-mail';
$wb["this_month_txt"] = 'Ten miesiąc';
$wb["last_month_txt"] = 'Ostatni miesiąc';
$wb["this_year_txt"] = 'Ten rok';
$wb["last_year_txt"] = 'Ostatni rok';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['source_txt'] = 'Adres białej listy';
$wb['recipient_txt'] = 'Odbiorca';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['source_error_notempty'] = 'Adres jest pusty.';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Maksymalna ilość filtrów e-mail dla Twojego konta zosała przekroczona.';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["source_txt"] = 'Adres białej listy';
$wb["recipient_txt"] = 'Odbiorca';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["source_error_notempty"] = 'Adres jest pusty.';
$wb["type_txt"] = 'Typ';
$wb["limit_mailfilter_txt"] = 'Maksymalna ilość filtrów e-mail dla Twojego konta zosała przekroczona.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'E-mail białej listy';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['source_txt'] = 'Adres dodany do białej listy';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['recipient_txt'] = 'odbiorca';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj nowy wpis białej listy';
$wb['access_txt'] = 'dostęp';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'E-mail białej listy';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["source_txt"] = 'Adres dodany do białej listy';
$wb["type_txt"] = 'Typ';
$wb["recipient_txt"] = 'odbiorca';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj nowy wpis białej listy';
$wb["access_txt"] = 'dostęp';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['wb_txt'] = 'wb';
$wb['rid_txt'] = 'Użytkownik';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['priority_txt'] = 'Priorytet';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Maksymalna ilość wpisów do białej i czarnej listy dla Twojego konta została przekroczona.';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["wb_txt"] = 'wb';
$wb["rid_txt"] = 'Użytkownik';
$wb["email_txt"] = 'E-mail';
$wb["priority_txt"] = 'Priorytet';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["limit_spamfilter_wblist_txt"] = 'Maksymalna ilość wpisów do białej i czarnej listy dla Twojego konta została przekroczona.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Filtr spamu czarnej listy';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['priority_txt'] = 'Priorytet';
$wb['rid_txt'] = 'Użytkownik';
$wb['email_txt'] = 'E-mail dodany do czarnej listy';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj wpis czarnej listy';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Filtr spamu czarnej listy';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["priority_txt"] = 'Priorytet';
$wb["rid_txt"] = 'Użytkownik';
$wb["email_txt"] = 'E-mail dodany do czarnej listy';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj wpis czarnej listy';
?>
<?php
$wb['getmail_config_dir_txt'] = 'Ścieżka konfiguracyjna Getmail';
$wb['ip_address_txt'] = 'Adres IP';
$wb['netmask_txt'] = 'Maska';
$wb['gateway_txt'] = 'Bramka';
$wb['hostname_txt'] = 'Nazwa serwera';
$wb['nameservers_txt'] = 'Nazwy serwerów';
$wb['module_txt'] = 'Moduł serwera';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Ścieżka Maildir';
$wb['homedir_path_txt'] = 'Ścieżka Homedir';
$wb['mailuser_uid_txt'] = 'UID użytkownika e-mail';
$wb['mailuser_gid_txt'] = 'GID użytkownika e-mail';
$wb['mailuser_name_txt'] = 'Nazwa użytkownika e-mail';
$wb['mailuser_group_txt'] = 'Grupa użytkownika e-mail';
$wb['relayhost_txt'] = 'Relayhost';
$wb['relayhost_user_txt'] = 'Użytkownik Relayhost';
$wb['relayhost_password_txt'] = 'Hasło Relayhost';
$wb['mailbox_size_limit_txt'] = 'Limit wielkości skrzynki pocztowej';
$wb['message_size_limit_txt'] = 'Limit wielkości wiadomości';
?>
<?php
$wb["getmail_config_dir_txt"] = 'Ścieżka konfiguracyjna Getmail';
$wb["ip_address_txt"] = 'Adres IP';
$wb["netmask_txt"] = 'Maska';
$wb["gateway_txt"] = 'Bramka';
$wb["hostname_txt"] = 'Nazwa serwera';
$wb["nameservers_txt"] = 'Nazwy serwerów';
$wb["module_txt"] = 'Moduł serwera';
$wb["maildir_path_txt"] = 'Ścieżka Maildir';
$wb["homedir_path_txt"] = 'Ścieżka Homedir';
$wb["mailuser_uid_txt"] = 'UID użytkownika e-mail';
$wb["mailuser_gid_txt"] = 'GID użytkownika e-mail';
$wb["mailuser_name_txt"] = 'Nazwa użytkownika e-mail';
$wb["mailuser_group_txt"] = 'Grupa użytkownika e-mail';
$wb["relayhost_txt"] = 'Relayhost';
$wb["relayhost_user_txt"] = 'Użytkownik Relayhost';
$wb["relayhost_password_txt"] = 'Hasło Relayhost';
$wb["mailbox_size_limit_txt"] = 'Limit wielkości skrzynki pocztowej';
$wb["message_size_limit_txt"] = 'Limit wielkości wiadomości';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Konfiguracja serwer';
$wb['server_name_txt'] = 'Serwer';
$wb['server_id_txt'] = 'id_serwera';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Konfiguracja serwer';
$wb["server_name_txt"] = 'Serwer';
$wb["server_id_txt"] = 'id_serwera';
?>
<?php
$wb['policy_name_txt'] = 'Nazwa polityki';
$wb['virus_lover_txt'] = 'Przyjmuj wirusy';
$wb['spam_lover_txt'] = 'Przyjmuj SPAM';
$wb['banned_files_lover_txt'] = 'Przyjmuj zablokowane pliki';
$wb['bad_header_lover_txt'] = 'Przyjmuj złe nagłowki';
$wb['bypass_virus_checks_txt'] = 'Omijaj zaznaczone jako wirus';
$wb['bypass_banned_checks_txt'] = 'Omijaj zaznaczone jako zabrobione';
$wb['bypass_header_checks_txt'] = 'Omijaj zaznaczone jako złe nagłowki';
$wb['virus_quarantine_to_txt'] = 'Przekieruj wirusy na adres e-mail';
$wb['spam_quarantine_to_txt'] = 'Przekieruj spam na adres e-mail';
$wb['banned_quarantine_to_txt'] = 'Przekieruj zabronione na adres e-mail';
$wb['bad_header_quarantine_to_txt'] = 'Przekieruj złe nagłowki na adres e-mail';
$wb['clean_quarantine_to_txt'] = 'Przekieruj czyste na adres e-mail';
$wb['other_quarantine_to_txt'] = 'Przekieruj inne na adres e-mail';
$wb['spam_tag_level_txt'] = 'Poziom oznaczania spamu';
$wb['spam_tag2_level_txt'] = 'Poziom oznaczania spamu 2';
$wb['spam_kill_level_txt'] = 'Poziom usunięcia spamu';
$wb['spam_dsn_cutoff_level_txt'] = 'Poziom spam przy którym nastąpi odcięcie dns';
$wb['spam_quarantine_cutoff_level_txt'] = 'Poziom spam przy którym nastąpi odcięcie kwarantanny';
$wb['spam_modifies_subj_txt'] = 'Modyfikacja tematu';
$wb['spam_subject_tag_txt'] = 'Przedrostek tematu ze spamem';
$wb['spam_subject_tag2_txt'] = 'Przedrostek tematu ze spamem 2';
$wb['addr_extension_virus_txt'] = 'Przedrostek z informacją o wirusie';
$wb['addr_extension_spam_txt'] = 'Przedrostek z informacją o spamie';
$wb['addr_extension_banned_txt'] = 'Przedrostek z informacją o zablokowanej treści';
$wb['addr_extension_bad_header_txt'] = 'Przedrostek z informacją o złych nagłówkach';
$wb['warnvirusrecip_txt'] = 'Ostrzeż odbiorcę o wirusie';
$wb['warnbannedrecip_txt'] = 'Ostrzeż odbiorcę o zablokowanej trści';
$wb['warnbadhrecip_txt'] = 'Ostrzeż odbiorcę o złych nagłówkach';
$wb['newvirus_admin_txt'] = 'Admin obsługi nowych wirusów';
$wb['virus_admin_txt'] = 'Admin obsługi wirusów';
$wb['banned_admin_txt'] = 'Admin obłsugi zablokowanych treści';
$wb['bad_header_admin_txt'] = 'Admin obsługi złych nagłowków';
$wb['spam_admin_txt'] = 'Admin obsługi spamu';
$wb['message_size_limit_txt'] = 'Limit wielkości wiadomości';
$wb['banned_rulenames_txt'] = 'Zabrobione nazwy zasad';
?>
<?php
$wb["policy_name_txt"] = 'Nazwa polityki';
$wb["virus_lover_txt"] = 'Przyjmuj wirusy';
$wb["spam_lover_txt"] = 'Przyjmuj SPAM';
$wb["banned_files_lover_txt"] = 'Przyjmuj zablokowane pliki';
$wb["bad_header_lover_txt"] = 'Przyjmuj złe nagłowki';
$wb["bypass_virus_checks_txt"] = 'Omijaj zaznaczone jako wirus';
$wb["bypass_banned_checks_txt"] = 'Omijaj zaznaczone jako zabrobione';
$wb["bypass_header_checks_txt"] = 'Omijaj zaznaczone jako złe nagłowki';
$wb["virus_quarantine_to_txt"] = 'Przekieruj wirusy na adres e-mail';
$wb["spam_quarantine_to_txt"] = 'Przekieruj spam na adres e-mail';
$wb["banned_quarantine_to_txt"] = 'Przekieruj zabronione na adres e-mail';
$wb["bad_header_quarantine_to_txt"] = 'Przekieruj złe nagłowki na adres e-mail';
$wb["clean_quarantine_to_txt"] = 'Przekieruj czyste na adres e-mail';
$wb["other_quarantine_to_txt"] = 'Przekieruj inne na adres e-mail';
$wb["spam_tag_level_txt"] = 'Poziom oznaczania spamu';
$wb["spam_tag2_level_txt"] = 'Poziom oznaczania spamu 2';
$wb["spam_kill_level_txt"] = 'Poziom usunięcia spamu';
$wb["spam_dsn_cutoff_level_txt"] = 'Poziom spam przy którym nastąpi odcięcie dns';
$wb["spam_quarantine_cutoff_level_txt"] = 'Poziom spam przy którym nastąpi odcięcie kwarantanny';
$wb["spam_modifies_subj_txt"] = 'Modyfikacja tematu';
$wb["spam_subject_tag_txt"] = 'Przedrostek tematu ze spamem';
$wb["spam_subject_tag2_txt"] = 'Przedrostek tematu ze spamem 2';
$wb["addr_extension_virus_txt"] = 'Przedrostek z informacją o wirusie';
$wb["addr_extension_spam_txt"] = 'Przedrostek z informacją o spamie';
$wb["addr_extension_banned_txt"] = 'Przedrostek z informacją o zablokowanej treści';
$wb["addr_extension_bad_header_txt"] = 'Przedrostek z informacją o złych nagłówkach';
$wb["warnvirusrecip_txt"] = 'Ostrzeż odbiorcę o wirusie';
$wb["warnbannedrecip_txt"] = 'Ostrzeż odbiorcę o zablokowanej trści';
$wb["warnbadhrecip_txt"] = 'Ostrzeż odbiorcę o złych nagłówkach';
$wb["newvirus_admin_txt"] = 'Admin obsługi nowych wirusów';
$wb["virus_admin_txt"] = 'Admin obsługi wirusów';
$wb["banned_admin_txt"] = 'Admin obłsugi zablokowanych treści';
$wb["bad_header_admin_txt"] = 'Admin obsługi złych nagłowków';
$wb["spam_admin_txt"] = 'Admin obsługi spamu';
$wb["message_size_limit_txt"] = 'Limit wielkości wiadomości';
$wb["banned_rulenames_txt"] = 'Zabrobione nazwy zasad';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Polityka filtrów spamu';
$wb['policy_name_txt'] = 'Nazwa';
$wb['virus_lover_txt'] = 'Przyjmuj wirusy';
$wb['spam_lover_txt'] = 'Przyjmuj spam';
$wb['banned_files_lover_txt'] = 'Przyjmuj zablokowane pliki';
$wb['bad_header_lover_txt'] = 'Przyjmuj złe nagłowki';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj wpis plityki';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Polityka filtrów spamu';
$wb["policy_name_txt"] = 'Nazwa';
$wb["virus_lover_txt"] = 'Przyjmuj wirusy';
$wb["spam_lover_txt"] = 'Przyjmuj spam';
$wb["banned_files_lover_txt"] = 'Przyjmuj zablokowane pliki';
$wb["bad_header_lover_txt"] = 'Przyjmuj złe nagłowki';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj wpis plityki';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['priority_txt'] = 'Priorytet';
$wb['policy_id_txt'] = 'Polityka';
$wb['email_txt'] = 'Email (Wzór)';
$wb['fullname_txt'] = 'Nazwa';
$wb['local_txt'] = 'Lokalne';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["priority_txt"] = 'Priorytet';
$wb["policy_id_txt"] = 'Polityka';
$wb["email_txt"] = 'Email (Wzór)';
$wb["fullname_txt"] = 'Nazwa';
$wb["local_txt"] = 'Lokalne';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Filtr spamu użytkowników';
$wb['local_txt'] = 'Lokalny';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['priority_txt'] = 'Priorytet';
$wb['policy_id_txt'] = 'Polityka';
$wb['fullname_txt'] = 'Nazwa';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj filtr spamu użytkownika';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Filtr spamu użytkowników';
$wb["local_txt"] = 'Lokalny';
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["priority_txt"] = 'Priorytet';
$wb["policy_id_txt"] = 'Polityka';
$wb["fullname_txt"] = 'Nazwa';
$wb["email_txt"] = 'E-mail';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj filtr spamu użytkownika';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['wb_txt'] = 'wb';
$wb['rid_txt'] = 'Użytkownik';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['priority_txt'] = 'Priorytet';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Maksymalna liczba wpisów białej lub czarnej listy została przekroczona.';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["wb_txt"] = 'wb';
$wb["rid_txt"] = 'Użytkownik';
$wb["email_txt"] = 'E-mail';
$wb["priority_txt"] = 'Priorytet';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["limit_spamfilter_wblist_txt"] = 'Maksymalna liczba wpisów białej lub czarnej listy została przekroczona.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Filtrs spamu białej listy';
$wb['active_txt'] = 'Aktywny';
$wb['server_id_txt'] = 'Serwer';
$wb['priority_txt'] = 'Priorytet';
$wb['rid_txt'] = 'Użytkownik';
$wb['email_txt'] = 'Adres e-mail dodany do białej listy';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Dodaj wpis do białej listy';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Filtrs spamu białej listy';
$wb["active_txt"] = 'Aktywny';
$wb["server_id_txt"] = 'Serwer';
$wb["priority_txt"] = 'Priorytet';
$wb["rid_txt"] = 'Użytkownik';
$wb["email_txt"] = 'Adres e-mail dodany do białej listy';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Dodaj wpis do białej listy';
?>
<?php
$wb['Server online since'] = 'Serwer online do tej pory';
$wb['Users online'] = 'Użytkowników Online';
$wb['System load 1 minute'] = 'Obciążenie systemu przez ostatnią minute';
$wb['System load 5 minutes'] = 'Obciążenie systemu przez ostatnie 5 minut';
$wb['System load 15 minutes'] = 'Obciążenie systemu przez ostatnie 15 minut';
$wb['Server Load'] = 'Serwer włączony';
$wb['Disk usage'] = 'Użycie dysku';
$wb['Memory usage'] = 'Użycie pamięci';
$wb['no_data_serverload_txt'] = 'Żadne dane o serwerze nie zostały załadowane w tym momencie. Prosze spróbować ponownie później.';
$wb['no_data_memusage_txt'] = 'Żadne dane o użyciu pamięci nie zostały załadowane w tym momencie. Prosze spróbować ponownie później.';
$wb['no_data_diskusage_txt'] = 'Żadne dane o użyciu dysku nie zostały załadowane w tym momencie. Proszę spróbować ponownie później.';
$wb['no_data_cpuinfo_txt'] = 'Żadne dane o procesorze nie zostały załadowane w tym momencie. Prosze spróbować ponownie później.';
$wb['no_data_services_txt'] = 'Żadne dane o serwisach nie zostały zaladowane w tym momencie. Proszę spróbować ponownie później.';
$wb['no_data_updates_txt'] = 'Żadne dane o akutalizacjach nie zostały załadowane w tym momencie. Proszę spróbować ponownie później.';
$wb['no_data_raid_txt'] = 'Żadne dane o RAID nie zostały załadowane w tym momencie. Proszę spróbować ponownie później.';
$wb['no_data_rkhunter_txt'] = 'Żadne dane o RKHunter nie zostały załadowane w tym momencie. Proszę spróbować ponownie później.';
$wb['no_data_mailq_txt'] = 'Żadne dane o Mail nie zostały załadowane w tym momencie. Proszę spróbować ponownie później.';
$wb['no_logdata_txt'] = 'Log nie jest dostępny w tym momencie. Proszę spróbować ponownie później.';
$wb['Monitoring'] = 'Monitoring';
$wb['Server to Monitor'] = 'Serwer do monitorowania';
$wb['Logfiles'] = 'Pliki logów';
$wb['Status of services'] = 'Stan serwisów';
$wb['No Refresh'] = 'Nie odświeżaj';
$wb['minutes'] = 'minuty';
$wb['Show Overview'] = 'Pokaż wszystko';
$wb['System State (All Servers)'] = 'Status systemu (Wszystkie serwery)';
$wb['Hardware-Information'] = 'Informacje o sprzęcie';
$wb['Show CPU info'] = 'Pokaż informacje o procesorze';
$wb['Server State'] = 'Status serwera';
$wb['Show Update State'] = 'Pokaż status aktualizacji';
$wb['Show RAID state'] = 'Pokaż status RAID';
$wb['Show Server load'] = 'Pokaż obciążenie serwera';
$wb['Show Disk usage'] = 'Pokaż użycie dysku';
$wb['Show Memory usage'] = 'Pokaż użycie pamięci';
$wb['Show Services'] = 'Pokaż serwisy';
$wb['Show Mail-Queue'] = 'Pokaż kolejke Mail';
$wb['Show Mail-Log'] = 'Pokaż Log Mail';
$wb['Show Mail warn-Log'] = 'Pokaż Log ostrzeżeń Mail';
$wb['Show Mail err-Log'] = 'Pokaż Log błedów Mail';
$wb['Show System-Log'] = 'Pokaż Log systemowy';
$wb['Show ISPC Cron-Log'] = 'Pokaż Log ISPC Crone';
$wb['Show Freshclam-Log'] = 'Pokaż Log Freshclam';
$wb['Show Clamav-Log'] = 'Pokaż Log Clamav';
$wb['Show ISPConfig-Log'] = 'Pokaż Log ISPConfig';
$wb['Show RKHunter-Log'] = 'Pokaż Log RKHunter';
$wb['Show Jobqueue'] = 'Pokaż kolejkę zadań';
$wb['monitor_general_serverstate_txt'] = 'Stan serwera';
$wb['monitor_general_systemstate_txt'] = 'Stan systemu';
$wb['monitor_diskusage_filesystem_txt'] = 'System plików';
$wb['monitor_diskusage_type_txt'] = 'Typ';
$wb['monitor_diskusage_size_txt'] = 'Wielkość';
$wb['monitor_diskusage_used_txt'] = 'Używane';
$wb['monitor_diskusage_available_txt'] = 'Dostępne';
$wb['monitor_diskusage_usage_txt'] = 'Wykorzystane%';
$wb['monitor_diskusage_mounted_txt'] = 'Zamontowane w';
$wb['monitor_logs_mail_txt'] = 'Log Mail';
$wb['monitor_logs_mailwarn_txt'] = 'Log ostrzeżeń Mail';
$wb['monitor_logs_mailerr_txt'] = 'Log błedów Mail';
$wb['monitor_logs_messages_txt'] = 'Log wiadomości systemu';
$wb['monitor_logs_ispccron_txt'] = 'Log ISPConfig Cron';
$wb['monitor_logs_freshclam_txt'] = 'Log Freshclam';
$wb['monitor_logs_clamav_txt'] = 'Log Clamav';
$wb['monitor_logs_ispc_txt'] = 'Log ISPConfig';
$wb['monitor_nomdadm_txt'] = 'mdadm nie jest zainstalowany lub twój serwer nie obsluguje RAID';
$wb['monitor_norkhunter_txt'] = 'RKHunter nie jest zainstalowany, więc nie ma Log-u';
$wb['monitor_serverstate_server_txt'] = 'Serwer';
$wb['monitor_serverstate_state_txt'] = 'Status';
$wb['monitor_serverstate_unknown_txt'] = 'nieznany';
$wb['monitor_serverstate_info_txt'] = 'info';
$wb['monitor_serverstate_warning_txt'] = 'ostrzeżenie';
$wb['monitor_serverstate_critical_txt'] = 'krytyczny';
$wb['monitor_serverstate_error_txt'] = 'bład';
$wb['monitor_serverstate_moreinfo_txt'] = 'Więcej informacji...';
$wb['monitor_serverstate_more_txt'] = 'Więcej...';
$wb['monitor_serverstate_fclamok_txt'] = 'Twoja ochrona antyvirusowa jest ok';
$wb['monitor_serverstate_fclamoutdated_txt'] = 'Twoja ochrona antyvirusowa nie jest aktualna!';
$wb['monitor_serverstate_fclamunknown_txt'] = 'Freshclam: ???!';
$wb['monitor_serverstate_hdok_txt'] = 'Stan pamięci na dysku twardym jest ok';
$wb['monitor_serverstate_hdgoingfull_txt'] = 'Stan pamięci na dysku twardym kończy się';
$wb['monitor_serverstate_hdnearlyfull_txt'] = 'Twardy dysk jest prawie pełny';
$wb['monitor_serverstate_hdveryfull_txt'] = 'Na twardym dysku pozostało mało miejsca';
$wb['monitor_serverstate_hdfull_txt'] = 'Na dysku twardym nie ma już wolnego miejsca';
$wb['monitor_serverstate_hdunknown_txt'] = 'Twardy dysk: ???';
$wb['monitor_serverstate_listok_txt'] = 'ok';
$wb['monitor_serverstate_listinfo_txt'] = 'info';
$wb['monitor_serverstate_listwarning_txt'] = 'ostrzeżenie';
$wb['monitor_serverstate_listcritical_txt'] = 'krytyczny';
$wb['monitor_serverstate_listerror_txt'] = 'bład';
$wb['monitor_serverstate_listunknown_txt'] = 'nieznany';
$wb['monitor_serverstate_loadok_txt'] = 'Serwer działa poprawnie';
$wb['monitor_serverstate_loadheavy_txt'] = 'Serwer zaczyna być przeciązony';
$wb['monitor_serverstate_loadhigh_txt'] = 'Serwer jest średnio obiciążony';
$wb['monitor_serverstate_loaghigher_txt'] = 'Serwer jest za bardzo obciążony';
$wb['monitor_serverstate_loadhighest_txt'] = 'Serwer jest krytycznie przeciążony';
$wb['monitor_serverstate_loadunknown_txt'] = 'Przeciążenie serwera: ???';