Commit 5d89813b authored by Antennipasi's avatar Antennipasi
Browse files

Added finnish error-pages.

parent 57c8b251
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title>Virhe 400 - Virheellinen pyyntö!</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="robots" content="noindex" />
<style type="text/css"><!--
body {
color: #444444;
background-color: #EEEEEE;
font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;
font-size: 80%;
}
h1 {}
h2 { font-size: 1.2em; }
#page{
background-color: #FFFFFF;
width: 60%;
margin: 24px auto;
padding: 12px;
}
#header {
padding: 6px ;
text-align: center;
}
.status3xx { background-color: #475076; color: #FFFFFF; }
.status4xx { background-color: #C55042; color: #FFFFFF; }
.status5xx { background-color: #F2E81A; color: #000000; }
#content {
padding: 4px 0 24px 0;
}
#footer {
color: #666666;
background: #f9f9f9;
padding: 10px 20px;
border-top: 5px #efefef solid;
font-size: 0.8em;
text-align: center;
}
#footer a {
color: #999999;
}
--></style>
</head>
<body>
<div id="page">
<div id="header" class="status4xx">
<h1>Virhe 400 - Virheellinen pyyntö!</h1>
</div>
<div id="content">
<h2>Seuraava virhe tapahtui:</h2>
<p>Olet käyttänyt virheellistä kirjoitusasua.</p>
<P>Ota yhteyttä <!--WEBMASTER//-->ylläpitoon<!--WEBMASTER//--> jos sinulla on kysyttävää.</p>
</div>
<div id="footer">
<p>Powered by <a href="http://www.ispconfig.org">ISPConfig</a></p>
</div>
</div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title>Virhe 401 - Ei sallittu!</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="robots" content="noindex" />
<style type="text/css"><!--
body {
color: #444444;
background-color: #EEEEEE;
font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;
font-size: 80%;
}
h1 {}
h2 { font-size: 1.2em; }
#page{
background-color: #FFFFFF;
width: 60%;
margin: 24px auto;
padding: 12px;
}
#header {
padding: 6px ;
text-align: center;
}
.status3xx { background-color: #475076; color: #FFFFFF; }
.status4xx { background-color: #C55042; color: #FFFFFF; }
.status5xx { background-color: #F2E81A; color: #000000; }
#content {
padding: 4px 0 24px 0;
}
#footer {
color: #666666;
background: #f9f9f9;
padding: 10px 20px;
border-top: 5px #efefef solid;
font-size: 0.8em;
text-align: center;
}
#footer a {
color: #999999;
}
--></style>
</head>
<body>
<div id="page">
<div id="header" class="status4xx">
<h1>Virhe 401 - Ei sallittu!</h1>
</div>
<div id="content">
<h2>Seuraava virhe tapahtui:</h2>
<p>Tämä URL-osoite tarvitsee tunnistaumisen.</p>
<P>Ota yhteyttä <!--WEBMASTER//-->ylläpitoon<!--WEBMASTER//--> jos sinulla on kysyttävää.</p>
</div>
<div id="footer">
<p>Powered by <a href="http://www.ispconfig.org">ISPConfig</a></p>
</div>
</div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title>Virhe 403 - Kielletty!</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="robots" content="noindex" />
<style type="text/css"><!--
body {
color: #444444;
background-color: #EEEEEE;
font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;
font-size: 80%;
}
h1 {}
h2 { font-size: 1.2em; }
#page{
background-color: #FFFFFF;
width: 60%;
margin: 24px auto;
padding: 12px;
}
#header {
padding: 6px ;
text-align: center;
}
.status3xx { background-color: #475076; color: #FFFFFF; }
.status4xx { background-color: #C55042; color: #FFFFFF; }
.status5xx { background-color: #F2E81A; color: #000000; }
#content {
padding: 4px 0 24px 0;
}
#footer {
color: #666666;
background: #f9f9f9;
padding: 10px 20px;
border-top: 5px #efefef solid;
font-size: 0.8em;
text-align: center;
}
#footer a {
color: #999999;
}
--></style>
</head>
<body>
<div id="page">
<div id="header" class="status4xx">
<h1>Virhe 403 - Kielletty!</h1>
</div>
<div id="content">
<h2>Seuraava virhe tapahtui:</h2>
<p>Sinulle ei ole sallittu pääsy pyytämääsi URL-osoitteeseen.</p>
<P>Ota yhteyttä <!--WEBMASTER//-->ylläpitoon<!--WEBMASTER//--> jos sinulla on kysyttävää.</p>
</div>
<div id="footer">
<p>Powered by <a href="http://www.ispconfig.org">ISPConfig</a></p>
</div>
</div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title>Virhe 404 - Kohdetta ei löydy!</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="robots" content="noindex" />
<style type="text/css"><!--
body {
color: #444444;
background-color: #EEEEEE;
font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;
font-size: 80%;
}
h1 {}
h2 { font-size: 1.2em; }
#page{
background-color: #FFFFFF;
width: 60%;
margin: 24px auto;
padding: 12px;
}
#header {
padding: 6px ;
text-align: center;
}
.status3xx { background-color: #475076; color: #FFFFFF; }
.status4xx { background-color: #C55042; color: #FFFFFF; }
.status5xx { background-color: #F2E81A; color: #000000; }
#content {
padding: 4px 0 24px 0;
}
#footer {
color: #666666;
background: #f9f9f9;
padding: 10px 20px;
border-top: 5px #efefef solid;
font-size: 0.8em;
text-align: center;
}
#footer a {
color: #999999;
}
--></style>
</head>
<body>
<div id="page">
<div id="header" class="status4xx">
<h1>Virhe 404 - Kohdetta ei löydy!</h1>
</div>
<div id="content">
<h2>Seuraava virhe tapahtui:</h2>
<p>Pyytämääsi URL-osoitetta ei löydy tältä palvelimelta.</p>
<P>Tarkista osoite tai ota yhteyttä <!--WEBMASTER//-->ylläpitoon<!--WEBMASTER//-->.</p>
</div>
<div id="footer">
<p>Powered by <a href="http://www.ispconfig.org">ISPConfig</a></p>
</div>
</div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title>Virhe 405 - Metodi ei ole sallittu!</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="robots" content="noindex" />
<style type="text/css"><!--
body {
color: #444444;
background-color: #EEEEEE;
font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;
font-size: 80%;
}
h1 {}
h2 { font-size: 1.2em; }
#page{
background-color: #FFFFFF;
width: 60%;
margin: 24px auto;
padding: 12px;
}
#header {
padding: 6px ;
text-align: center;
}
.status3xx { background-color: #475076; color: #FFFFFF; }
.status4xx { background-color: #C55042; color: #FFFFFF; }
.status5xx { background-color: #F2E81A; color: #000000; }
#content {
padding: 4px 0 24px 0;
}
#footer {
color: #666666;
background: #f9f9f9;
padding: 10px 20px;
border-top: 5px #efefef solid;
font-size: 0.8em;
text-align: center;
}
#footer a {
color: #999999;
}
--></style>
</head>
<body>
<div id="page">
<div id="header" class="status4xx">
<h1>Virhe 405 - Metodi ei ole sallittu!</h1>
</div>
<div id="content">
<h2>Seuraava virhe tapahtui:</h2>
<p>Käyttämäsi metodi ei ole sallittu.</p>
<P>Ota yhteyttä <!--WEBMASTER//-->ylläpitoon<!--WEBMASTER//--> jos sinulla on kysyttävää.</p>
</div>
<div id="footer">
<p>Powered by <a href="http://www.ispconfig.org">ISPConfig</a></p>
</div>
</div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title>Virhe 500 - Palvelimen sisäinen virhe!</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="robots" content="noindex" />
<style type="text/css"><!--
body {
color: #444444;
background-color: #EEEEEE;
font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;
font-size: 80%;
}
h1 {}
h2 { font-size: 1.2em; }
#page{
background-color: #FFFFFF;
width: 60%;
margin: 24px auto;
padding: 12px;
}
#header {
padding: 6px ;
text-align: center;
}
.status3xx { background-color: #475076; color: #FFFFFF; }
.status4xx { background-color: #C55042; color: #FFFFFF; }
.status5xx { background-color: #F2E81A; color: #000000; }
#content {
padding: 4px 0 24px 0;
}
#footer {
color: #666666;
background: #f9f9f9;
padding: 10px 20px;
border-top: 5px #efefef solid;
font-size: 0.8em;
text-align: center;
}
#footer a {
color: #999999;
}
--></style>
</head>
<body>
<div id="page">
<div id="header" class="status5xx">
<h1>Virhe 500 - Palvelimen sisäinen virhe!</h1>
</div>
<div id="content">
<h2>Seuraava virhe tapahtui:</h2>
<p>Pyydetty URL-osoite aiheutti palvelimen sisäisen virheen.</p>
<P>Jos saat tämän virheen toistuvasti, ota yhteyttä <!--WEBMASTER//-->ylläpitoon<!--WEBMASTER//-->.</p>
</div>
<div id="footer">
<p>Powered by <a href="http://www.ispconfig.org">ISPConfig</a></p>
</div>
</div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title>Virhe 503 - Palvelu tavoittamattomissa!</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="robots" content="noindex" />
<style type="text/css"><!--
body {
color: #444444;
background-color: #EEEEEE;
font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;
font-size: 80%;
}
h1 {}
h2 { font-size: 1.2em; }
#page{
background-color: #FFFFFF;
width: 60%;
margin: 24px auto;
padding: 12px;
}
#header {
padding: 6px ;
text-align: center;
}
.status3xx { background-color: #475076; color: #FFFFFF; }
.status4xx { background-color: #C55042; color: #FFFFFF; }
.status5xx { background-color: #F2E81A; color: #000000; }
#content {
padding: 4px 0 24px 0;
}
#footer {
color: #666666;
background: #f9f9f9;
padding: 10px 20px;
border-top: 5px #efefef solid;
font-size: 0.8em;
text-align: center;
}
#footer a {
color: #999999;
}
--></style>
</head>
<body>
<div id="page">
<div id="header" class="status5xx">
<h1>Virhe 503 - Palvelu tavoittamattomissa!</h1>
</div>
<div id="content">
<h2>Seuraava virhe tapahtui:</h2>
<p>Palvelu ei ole tavoitettavissa hetkellisen ylikuormituksen tai huoltotoimenpiteiden vuoksi. Yritä myöhemmin uudelleen.</p>
<P>Ota yhteyttä <!--WEBMASTER//-->ylläpitoon<!--WEBMASTER//--> jos sinulla on kysyttävää.</p>
</div>
<div id="footer">
<p>Powered by <a href="http://www.ispconfig.org">ISPConfig</a></p>
</div>
</div>
</body>
</html>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment