Unify main cz translations

Reorder the lines to match en original translation and to achieve easier
machine comparison
parent 4ff0d1a0
<?php
$wb['conf_format_dateshort'] = 'Y-d-m';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['conf_format_datelong'] = 'l dS of F Y';
$wb['conf_format_timeshort'] = 'H:i';
$wb['conf_format_timelong'] = 'H:i:s';
......@@ -34,12 +35,14 @@ $wb['top_menu_sites'] = 'Stránky';
$wb['top_menu_dns'] = 'DNS';
$wb['top_menu_tools'] = 'Nástroje';
$wb['top_menu_help'] = 'Pomoc';
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Nástroje';
$wb['top_menu_billing'] = 'Fakturace';
$wb['top_menu_mailuser'] = 'E-mail. uživ.';
$wb['top_menu_domain'] = 'Doména';
$wb['top_menu_dashboard'] = 'Nástěnka';
$wb['latest_news_txt'] = 'Poslední novinky';
$wb['top_menu_vm'] = 'VServer';
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Nástroje';
$wb['latest_news_txt'] = 'Poslední novinky';
$wb['logout_txt'] = 'Odhlášení';
$wb['daynamesmin_su'] = 'Ne';
$wb['daynamesmin_mo'] = 'Po';
$wb['daynamesmin_tu'] = 'Út';
......@@ -68,10 +71,7 @@ $wb['monthnamesshort_nov'] = 'Lis';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Pro';
$wb['datepicker_nextText'] = 'Další';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Předchozí';
$wb['logout_txt'] = 'Odhlášení';
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
$wb['submit_confirmation'] = 'Opravdu chcete provést tuto akci ?';
$wb['top_menu_mailuser'] = 'E-mail. uživ.';
$wb['globalsearch_resultslimit_of_txt'] = 'z';
$wb['globalsearch_resultslimit_results_txt'] = 'výsledky';
$wb['globalsearch_noresults_text_txt'] = 'Žádné výsledky.';
......@@ -80,6 +80,7 @@ $wb['globalsearch_searchfield_watermark_txt'] = 'Vyhledávání';
$wb['globalsearch_suggestions_text_txt'] = 'Návrhy';
$wb['global_tabchange_warning_txt'] = 'Změněné údaje v této záložce se změní, pokud stisknete tlačítko OK. Pokud zmáčknete tlačítko zrušit, změny nebudou provedeny.';
$wb['global_tabchange_discard_txt'] = 'Máte neuložené změny v této záložce. Změny budou zahozeny, pokud budete pokračovat.';
$wb['datalog_changes_txt'] = 'Následující Vaše požadavky (změny nastavení), které se provádějí na serverech:';
$wb['datalog_changes_end_txt'] = 'Provedení Vašich požadavků (změn nastavení) může trvat až jednu minutu. Prosím, buďte trpěliví.';
$wb['datalog_status_i_web_database'] = 'Vytvoření nové databáze';
......@@ -130,6 +131,13 @@ $wb['datalog_status_d_web_folder'] = 'Odstranění chráněného adresáře hesl
$wb['datalog_status_i_web_folder_user'] = 'Vytvoření uživatele pro adresáře chráněné heslem';
$wb['datalog_status_u_web_folder_user'] = 'Aktualizace nastavení uživatele pro adresáře chráněné heslem';
$wb['datalog_status_d_web_folder_user'] = 'Odstranění uživatele pro adresáře chráněné heslem';
$wb['datalog_status_i_xmpp_domain'] = 'Vytvořit XMPP doménu';
$wb['datalog_status_u_xmpp_domain'] = 'Aktualizovat XMPP doménu';
$wb['datalog_status_d_xmpp_domain'] = 'Smazat XMPP doménu';
$wb['datalog_status_i_xmpp_user'] = 'Vytvořit XMPP uživatele';
$wb['datalog_status_u_xmpp_user'] = 'Aktualizovat XMPP uživatele';
$wb['datalog_status_d_xmpp_user'] = 'Smazat XMPP uživatele';
$wb['err_csrf_attempt_blocked'] = 'CSRF attempt blocked.';
$wb['login_as_txt'] = 'Přihlašte se jako';
$wb['no_domain_perm'] = 'Nemáte oprávnění pro tuto doménu.';
$wb['no_destination_perm'] = 'Nemáte oprávnění pro tuto destinaci.';
......@@ -149,15 +157,7 @@ $wb['weak_password_txt'] = 'Zvolené heslo neodpovídá požadavkům zásad pro
$wb['weak_password_length_txt'] = 'Zvolené heslo neodpovídá požadavkům zásad pro tvorbu hesel. Heslo musí být alespoň {chars} znaků dlouhé.';
$wb['security_check1_txt'] = 'Check for security permission:';
$wb['security_check2_txt'] = 'failed.';
$wb['err_csrf_attempt_blocked'] = 'CSRF attempt blocked.';
$wb['select_directive_snippet_txt'] = 'Šablony částí prog. kódu';
$wb['select_master_directive_snippet_txt'] = 'Master Directive Snippets';
$wb['datalog_changes_close_txt'] = 'Close';
$wb['datalog_status_i_xmpp_domain'] = 'Vytvořit XMPP doménu';
$wb['datalog_status_u_xmpp_domain'] = 'Aktualizovat XMPP doménu';
$wb['datalog_status_d_xmpp_domain'] = 'Smazat XMPP doménu';
$wb['datalog_status_i_xmpp_user'] = 'Vytvořit XMPP uživatele';
$wb['datalog_status_u_xmpp_user'] = 'Aktualizovat XMPP uživatele';
$wb['datalog_status_d_xmpp_user'] = 'Smazat XMPP uživatele';
?>
<?php
$wb['1001'] = 'Uživatelské jméno nebo heslo je prázdné.';
$wb['1002'] = 'Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné.';
//Errors
$wb[1001] = 'Uživatelské jméno nebo heslo je prázdné.';
$wb[1002] = 'Uživatelské jméno nebo heslo je nesprávné.';
$wb['Groups'] = 'Skupiny';
$wb['groups_description'] = 'Úprava skupin systémových uživatelů.';
$wb['Servers'] = 'Servery';
$wb['Config'] = 'Konigurace';
$wb['Add user'] = 'Vytvořit uživatele';
$wb['Edit user'] = 'Upravit uživatele';
$wb['Add group'] = 'Vytvořit skupinu';
$wb['Edit group'] = 'Upravit skupinu';
$wb['Edit server'] = 'Upravit server';
$wb['Sync. Now'] = 'Synch. nyní';
$wb['DB Sync.'] = 'DB synch.';
// subnav
$wb['User Management'] = 'Správa uživatelů';
$wb['CP Users'] = 'CP uživatelé';
$wb['Remote Users'] = 'Vzdálení uživatelé';
$wb['System'] = 'Systém';
$wb['Server Services'] = 'Služby serveru';
$wb['Services'] = 'Služby';
$wb['Services'] = 'Služby';
$wb['Server Config'] = 'Konfigurace serveru';
$wb['Server'] = 'Server';
$wb['Mail'] = 'E-mail';
$wb['Getmail'] = 'Getmail';
$wb['Web'] = 'Web';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['Rescue'] = 'Zachrána';
$wb['Server'] = 'Server';
$wb['Mail'] = 'E-mail';
$wb['Getmail'] = 'Getmail';
$wb['Web'] = 'Web';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['Rescue'] = 'Zachrána';
$wb['Server IP addresses'] = 'IP adresy serveru';
$wb['Additional PHP Versions'] = 'Další verze PHP';
$wb['Directive Snippets'] = 'Šablony částí prog. kódu';
$wb['Firewall'] = 'Firewall';
$wb['Interface'] = 'Rozhraní';
$wb['Interface Config'] = 'Hlavní konfigurace';
$wb['Domains'] = 'Domény';
$wb['Misc'] = 'Různé';
$wb['Sites'] = 'Stránky';
$wb['DNS'] = 'DNS';
$wb['Domains'] = 'Domény';
$wb['Misc'] = 'Různé';
$wb['Software'] = 'Software';
$wb['Repositories'] = 'Zdroje repozitářů';
$wb['Packages'] = 'Balíčky';
$wb['Updates'] = 'Aktualizace';
$wb['Language Editor'] = 'Jazykový editor';
$wb['Languages'] = 'Výběr jazyka - přímá editace';
$wb['New Language'] = 'Vytvořit nový jazyk';
$wb['Merge'] = 'Sloučit jazykový soubor';
$wb['Export'] = 'Uložit jazyk do souboru';
$wb['Import'] = 'Nahrát jazykový soubor';
$wb['Remote Actions'] = 'Vzdálené akce';
$wb['Do OS-Update'] = 'Aktualizovat operační systém';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Aktualizovat ISPConfig';
$wb['Directive Snippets'] = 'Šablony částí prog. kódu';
$wb['Sites'] = 'Stránky';
$wb['DNS'] = 'DNS';
?>
......@@ -19,11 +19,11 @@ $wb['Edit Client Circle'] = 'Upravit skupinu klientů';
$wb['Domains'] = 'Domény';
$wb['domain_txt'] = 'Doména';
$wb['client_txt'] = 'Klient';
$wb['error_domain_in dnsuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in use as dns zone';
$wb['error_domain_in dnsslaveuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in use as secondary dns zone';
$wb['error_domain_in mailuse'] = 'Tato doména nelze odstranit, protože je v používána jako poštovní doména';
$wb['error_domain_in webuse'] = 'Tato doména nelze odstranit, protože je v používána jako webová doména';
$wb['error_client_can_not_add_domain'] = 'Nemůžete přidat novou doménu';
$wb['error_client_group_id_empty'] = 'Musíte vybrat zákazníka<br>';
$wb['error_domain_in dnsuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in use as dns zone';
$wb['error_domain_in dnsslaveuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in use as secondary dns zone';
$wb['Email-Templates'] = 'E-mailové šablony';
?>
......@@ -9,6 +9,6 @@ $wb['Version'] = 'Verze';
$wb['Frequently Asked Questions'] = 'Často kladené dotazy';
$wb['FAQ Sections'] = 'Sekce FAQ - Často kladené dotazy';
$wb['Manage Sections'] = 'Spravovat sekce';
$wb['Manage Questions'] = 'Spravovat dotazy';
$wb['Add a Question & Answer Pair'] = 'Vytvořit otázku a odpověď';
$wb['Manage Questions'] = 'Spravovat dotazy';
?>
......@@ -5,29 +5,29 @@ $wb['error_user_blocked'] = 'Uživatel je blokován.';
$wb['error_user_too_many_logins'] = 'Příliš mnoho nesprávných přihlášení, zkuste to za 15 minut znovu';
$wb['pass_reset_txt'] = 'Bude Vám vygenerováno a zasláno nové heslo na e-mail, pokud Vaše adresa zadaná níže odpovídá adrese ve Vašem klientském nastavení.';
$wb['pw_reset'] = 'Heslo bylo resetováno a zasláno na Váš e-mail.';
$wb['pw_reset_act'] = 'You have been sent an activation link. Please visit the link to confirm your password request.';
$wb['pw_error'] = 'Uživatelské jméno nebo e-mail nesouhlasí.';
$wb['pw_error_noinput'] = 'Prosím zadejte uživatelské jméno a e-mail.';
$wb['pw_reset_mail_msg'] = 'Vaše heslo do ISPConfigu bylo resetováno. Nové heslo je: ';
$wb['pw_reset_mail_title'] = 'Heslo do ISPConfigu bylo resetováno.';
$wb['pw_reset_act_mail_title'] = 'Confirm ISPConfig 3 Control panel password reset';
$wb['pw_reset_act_mail_msg'] = 'Please confirm that your want to reset your ISPConfig 3 control panel account password by visiting the following activation link: ';
$wb['user_regex_error'] = 'Uživatelské jméno obsahuje nepovolené znaky nebo je delší než 64 znaků.';
$wb['pw_error_length'] = 'Heslo je delší než 64 znaků.';
$wb['email_error'] = 'E-mail obsahuje nepovolené znaky nebo má neplatný formát.';
$wb['login_txt'] = 'Přihlášení';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['password_txt'] = 'Heslo';
$wb['login_button_txt'] = 'Přihlásit se';
$wb['pw_lost_txt'] = 'Obnovit zapomenuté heslo';
$wb['error_maintenance_mode'] = 'V současné době probíhá údržba systému ISPConfig. Přihlášení zkuste prosím později. Děkujeme Vám za trpělivost.';
$wb['login_txt'] = 'Přihlášení';
$wb['pw_reset_txt'] = 'Resetování (obnova) hesla';
$wb['pw_button_txt'] = 'Znovu odeslat heslo';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['theme_not_compatible'] = 'Zvolené téma není kompatibilní s aktuální verzí ISPConfig. Zkontrolujte prosím, zda není nová verze tématu.<br />Výchozí motiv byl aktivován automaticky.';
$wb['back_txt'] = 'Zpět';
$wb['email_error'] = 'E-mail obsahuje nepovolené znaky nebo má neplatný formát.';
$wb['error_maintenance_mode'] = 'V současné době probíhá údržba systému ISPConfig. Přihlášení zkuste prosím později. Děkujeme Vám za trpělivost.';
$wb['theme_not_compatible'] = 'Zvolené téma není kompatibilní s aktuální verzí ISPConfig. Zkontrolujte prosím, zda není nová verze tématu.<br />Výchozí motiv byl aktivován automaticky.';
$wb['stay_logged_in_txt'] = 'Zapamatovat si přihlášení';
$wb['lost_password_function_disabled_txt'] = 'The lost password function is not available for this user.';
$wb['pw_reset_act'] = 'You have been sent an activation link. Please visit the link to confirm your password request.';
$wb['pw_reset_act_mail_title'] = 'Confirm ISPConfig 3 Control panel password reset';
$wb['pw_reset_act_mail_msg'] = 'Please confirm that your want to reset your ISPConfig 3 control panel account password by visiting the following activation link: ';
$wb['lost_password_function_wait_txt'] = 'You cannot request a new password, yet. Please wait a few minutes.';
$wb['lost_password_function_expired_txt'] = 'This activation link has expired. Please request a new one.';
$wb['lost_password_function_denied_txt'] = 'This activation link is not valid.';
......
......@@ -37,12 +37,12 @@ $wb['User / Domain'] = 'Uživatel / Doména';
$wb['Server Settings'] = 'Nastavení serveru';
$wb['Fetchmail'] = 'Externí získávání e-mailů';
$wb['Mailbox traffic'] = 'Přenesená data';
$wb['Statistics'] = 'Statistiky';
$wb['Postfix Whitelist'] = 'Postfix bílá listina';
$wb['Postfix Blacklist'] = 'Postfix černá listina';
$wb['Content Filter'] = 'Obsahový filtr';
$wb['Global Filters'] = 'Globální filtry';
$wb['Domain Alias'] = 'Přezdívky e-mailových domén';
$wb['Relay Recipients'] = 'Relay adresáti';
$wb['Statistics'] = 'Statistiky';
$wb['Mailbox quota'] = 'Kvóty pro e-mailové schránky';
?>
......@@ -10,6 +10,7 @@ $wb['Memory usage'] = 'Využití paměti';
$wb['no_data_serverload_txt'] = 'Nejsou k dispozici žádná data o zatížení serveru. Prosím zkuste to později znova.';
$wb['no_data_memusage_txt'] = 'Nejsou k dispozici žádná data o využití paměti. Prosím zkuste to později znova.';
$wb['no_data_diskusage_txt'] = 'Nejsou k dispozici žádná data o využití disku. Prosím zkuste to později znova.';
$wb['no_data_database_size_txt'] = 'Nejsou k dispozici žádná data o využití databáze. Prosím zkuste to později znova';
$wb['no_data_cpuinfo_txt'] = 'Nejsou k dispozici žádná data o CPU. Prosím zkuste to později znova.';
$wb['no_data_services_txt'] = 'Nejsou k dispozici žádná data o službách. Prosím zkuste to později znova.';
$wb['no_data_updates_txt'] = 'Nejsou k dispozici žádná data o aktualizacích. Prosím zkuste to později znova.';
......@@ -45,6 +46,10 @@ $wb['Show Clamav-Log'] = 'Zobrazit Clamav log';
$wb['Show ISPConfig-Log'] = 'Zobrazit ISPConfig log';
$wb['Show RKHunter-Log'] = 'Zobrazit RKHunter log';
$wb['Show Jobqueue'] = 'Zobrazit frontu úloh';
$wb['Show fail2ban-Log'] = 'Zobrazit Fail2Ban Log';
$wb['Show MongoDB-Log'] = 'Show MongoDB-Log';
$wb['Show IPTables'] = 'Zobrazit IPTables pravidla';
$wb['Show OpenVz VE BeanCounter'] = 'Zobrazit OpenVz VE BeanCounter';
$wb['monitor_general_serverstate_txt'] = 'Stav serveru';
$wb['monitor_general_systemstate_txt'] = 'Stav systému';
$wb['monitor_diskusage_filesystem_txt'] = 'Souborový systém';
......@@ -54,6 +59,10 @@ $wb['monitor_diskusage_used_txt'] = 'Užito';
$wb['monitor_diskusage_available_txt'] = 'Volné';
$wb['monitor_diskusage_usage_txt'] = 'Užití%';
$wb['monitor_diskusage_mounted_txt'] = 'Připojeno na';
$wb['monitor_database_name_txt'] = 'Databáze';
$wb['monitor_database_size_txt'] = 'Velikost';
$wb['monitor_database_client_txt'] = 'Klient';
$wb['monitor_database_domain_txt'] = 'Doména';
$wb['monitor_logs_mail_txt'] = 'E-mail - Log';
$wb['monitor_logs_mailwarn_txt'] = 'E-mail - Varování - Log';
$wb['monitor_logs_mailerr_txt'] = 'E-mail - Chyby - Log';
......@@ -62,6 +71,7 @@ $wb['monitor_logs_ispccron_txt'] = 'ISPConfig cron - Log';
$wb['monitor_logs_freshclam_txt'] = 'Freshclam - Log';
$wb['monitor_logs_clamav_txt'] = 'ClamAV - Log';
$wb['monitor_logs_ispc_txt'] = 'ISPConfig - Log';
$wb['monitor_nosupportedraid1_txt'] = 'V současné době, podporujeme nástroje mdadm nebo MPT-stav pro sledování sofwarových RAID polí.<br>Nemůžeme najít žádné z nich na serveru.<br><br>To znamená, že nemůžeme monitorovat váš RAID.';
$wb['monitor_norkhunter_txt'] = 'RKHunter není nainstalován, proto zde nejsou žádna data';
$wb['monitor_serverstate_server_txt'] = 'Server';
$wb['monitor_serverstate_kernel_txt'] = 'Kernel';
......@@ -115,6 +125,11 @@ $wb['monitor_serverstate_syslogunknown_txt'] = 'Systémový log: ???';
$wb['monitor_serverstate_updatesok_txt'] = 'Systém je aktuální.';
$wb['monitor_serverstate_updatesneeded_txt'] = 'Jedna nebo více komponent potřebují zaktualizovat';
$wb['monitor_serverstate_updatesunknown_txt'] = 'Systémová aktualizace: ???';
$wb['monitor_serverstate_beancounterok_txt'] = 'Soubor čítačů (limitů) je v pořádku';
$wb['monitor_serverstate_beancounterinfo_txt'] = 'There are vew failure in the beancounter';
$wb['monitor_serverstate_beancounterwarning_txt'] = 'Některé čítače (limity) vykazují selhání.';
$wb['monitor_serverstate_beancountercritical_txt'] = 'Existuje mnoho selhání čítačů (limitů)';
$wb['monitor_serverstate_beancountererror_txt'] = 'Existuje příliš mnoho selhání čítačů (limitů)';
$wb['monitor_services_online_txt'] = 'Běží';
$wb['monitor_services_offline_txt'] = 'Neběží';
$wb['monitor_services_web_txt'] = 'Web-Server:';
......@@ -123,6 +138,7 @@ $wb['monitor_services_smtp_txt'] = 'SMTP-Server:';
$wb['monitor_services_pop_txt'] = 'POP3-Server:';
$wb['monitor_services_imap_txt'] = 'IMAP-Server:';
$wb['monitor_services_mydns_txt'] = 'DNS-Server:';
$wb['monitor_services_mongodb_txt'] = 'MongoDB-Server:';
$wb['monitor_services_mysql_txt'] = 'mySQL-Server:';
$wb['monitor_settings_datafromdate_txt'] = 'Data z: ';
$wb['monitor_settings_datetimeformat_txt'] = 'Y-d-m H:i';
......@@ -134,31 +150,15 @@ $wb['monitor_title_mailq_txt'] = 'E-mailová fronta';
$wb['monitor_title_raidstate_txt'] = 'Stav pole RAID';
$wb['monitor_title_rkhunterlog_txt'] = 'RKHunter log';
$wb['monitor_title_fail2ban_txt'] = 'Fail2Ban log';
$wb['monitor_updates_nosupport_txt'] = 'Vaše distribuce nepodporuje toto monitorování';
$wb['monitor_nosupportedraid1_txt'] = 'V současné době, podporujeme nástroje mdadm nebo MPT-stav pro sledování sofwarových RAID polí.<br>Nemůžeme najít žádné z nich na serveru.<br><br>To znamená, že nemůžeme monitorovat váš RAID.';
$wb['monitor_serverstate_beancounterok_txt'] = 'Soubor čítačů (limitů) je v pořádku';
$wb['monitor_serverstate_beancounterinfo_txt'] = 'There are vew failure in the beancounter';
$wb['monitor_serverstate_beancounterwarning_txt'] = 'Některé čítače (limity) vykazují selhání.';
$wb['monitor_serverstate_beancountercritical_txt'] = 'Existuje mnoho selhání čítačů (limitů)';
$wb['monitor_serverstate_beancountererror_txt'] = 'Existuje příliš mnoho selhání čítačů (limitů)';
$wb['monitor_title_mongodb_txt'] = 'MongoDB Log';
$wb['monitor_title_iptables_txt'] = 'IPTables Pravidla';
$wb['monitor_title_beancounter_txt'] = 'OpenVz VE čítače (limity)';
$wb['monitor_updates_nosupport_txt'] = 'Vaše distribuce nepodporuje toto monitorování';
$wb['monitor_beancounter_nosupport_txt'] = 'Tento server nemá nainstalován VE OpenVZ a proto nemá beancounter informace';
$wb['monitor_title_iptables_txt'] = 'IPTables Pravidla';
$wb['Show fail2ban-Log'] = 'Zobrazit Fail2Ban Log';
$wb['Show IPTables'] = 'Zobrazit IPTables pravidla';
$wb['Show OpenVz VE BeanCounter'] = 'Zobrazit OpenVz VE BeanCounter';
$wb['Show Monit'] = 'Zobrazit Monit';
$wb['no_monit_url_defined_txt'] = 'Monit URL adresa není nastavena.';
$wb['no_permissions_to_view_monit_txt'] = 'You are not allowed to access Monit.';
$wb['Show Munin'] = 'Zobrazit Munin';
$wb['no_munin_url_defined_txt'] = 'Munin URL adresa není nastavena.';
$wb['no_permissions_to_view_munin_txt'] = 'You are not allowed to access Munin.';
$wb['no_data_database_size_txt'] = 'No data about the database usage available at the moment. Please check again later.';
$wb['Show MongoDB-Log'] = 'Show MongoDB-Log';
$wb['monitor_database_name_txt'] = 'Databáze';
$wb['monitor_database_size_txt'] = 'Velikost';
$wb['monitor_database_client_txt'] = 'Klient';
$wb['monitor_database_domain_txt'] = 'Doména';
$wb['monitor_services_mongodb_txt'] = 'MongoDB-Server:';
$wb['monitor_title_mongodb_txt'] = 'MongoDB Log';
?>
......@@ -4,6 +4,7 @@ $wb['Website'] = 'Webové stránky';
$wb['Subdomain'] = 'Subdomény pro webové stránky';
$wb['Aliasdomain'] = 'Přezdívky domén webové stránky';
$wb['Database'] = 'Databáze';
$wb['Database User'] = 'Uživatelé databáze';
$wb['Web Access'] = 'Webové přístupy';
$wb['FTP-User'] = 'FTP uživatelé';
$wb['Webdav-User'] = 'WebDAV uživatelé';
......@@ -25,11 +26,10 @@ $wb['Domain'] = 'Doména';
$wb['Redirect'] = 'Přesměrování';
$wb['SSL'] = 'SSL';
$wb['Sites'] = 'Stránky';
$wb['Database User'] = 'Uživatelé databáze';
$wb['APS Installer'] = 'APS instalátor';
$wb['Available packages'] = 'Dostupné balíčky';
$wb['Installed packages'] = 'Nainstalované balíčky';
$wb['Update Packagelist'] = 'Aktualizace seznamu balíčků';
$wb['Subdomain (Vhost)'] = 'Subdoména (Vhost)';
$wb['error_proxy_requires_url'] = 'Redirect Type \\"proxy\\" requires a URL as the redirect path.';
$wb['error_proxy_requires_url'] = 'Redirect Type "proxy" requires a URL as the redirect path.';
?>
......@@ -2,12 +2,12 @@
$wb['User Settings'] = 'Uživatelská nastavení';
$wb['Settings'] = 'Nastavení';
$wb['ISPConfig Tools'] = 'ISPConfig nástroje';
$wb['Interface'] = 'Rozhraní';
$wb['Password and Language'] = 'Heslo a jazyk';
$wb['ispconfig_tools_note'] = 'Tento modul umožňuje změnit heslo a jazyk pro zahájení resynchronizace DNS záznamů.';
$wb['Resync'] = 'Resynchronizace';
$wb['Sync Tools'] = 'Synchronizační nástroje';
$wb['Resync'] = 'Resynchronizace';
$wb['Import'] = 'Importovat';
$wb['ISPConfig 3 mail'] = 'ISPConfig 3 vzdalený e-mail server';
$wb['PDNS Tupa'] = 'PowerDNS Tupa';
$wb['Interface'] = 'Rozhraní';
?>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment