Commit 8fe08ad4 authored by Marius Cramer's avatar Marius Cramer
Browse files

Merge branch 'stable-3.0.5'

parents e6ded3ab 1fbf0d38
......@@ -149,5 +149,7 @@ $wb['weak_password_txt'] = 'Zvolené heslo neodpovídá požadavkům zásad pro
$wb['weak_password_length_txt'] = 'Zvolené heslo neodpovídá požadavkům zásad pro tvorbu hesel. Heslo musí být alespoň {chars} znaků dlouhé.';
$wb['security_check1_txt'] = 'Check for security permission:';
$wb['security_check2_txt'] = 'failed.';
$wb['err_csrf_attempt_blocked'] = 'CSRF attempt blocked.';
?>
......@@ -49,3 +49,4 @@ $wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Aktualizovat ISPConfig';
$wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'There is already a directive snip
$wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
?>
......@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolen
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat záznam';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
......@@ -12,3 +12,4 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zpět';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
$wb['list_desc_txt'] = 'VAROVÁNÍ: Nepoužívejte import souborů jazyku z nedůvěryhodných zdrojů.';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava';
?>
......@@ -11,4 +11,3 @@ $wb['udp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in udp port definition. Al
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -2,12 +2,13 @@
$wb['select_server_txt'] = 'Zvolit server';
$wb['btn_do_txt'] = 'Provést akci';
$wb['do_osupdate_caption'] = 'Aktualizace operačního systému na vzdáleném serveru.';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Tato akce provede \"aptitude -y\" aktualizaci na vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Tato akce provede \\"aptitude -y\\" aktualizaci na vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_ispcupdate_caption'] = 'Provedení ISPConfig 3 - aktualizace na vzdáleném serveru';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Tato akce provede \"ISPConfig 3\" aktualizaci na vašem vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Tato akce provede \\"ISPConfig 3\\" aktualizaci na vašem vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['action_scheduled'] = 'Akce je naplánována na provedení';
$wb['select_all_server'] = 'Všechny servery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>';
?>
......@@ -46,3 +46,4 @@ $wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Uživatel';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
?>
......@@ -152,7 +152,7 @@ $wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM adresář pro socket je prázdn
$wb['try_rescue_txt'] = 'Povolit monitorování služeb a restartovat při selhání';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Zakázat MySQL monitorování';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Zakázat E-mail monitorování';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Informace:</b> Pokud chcete např. vypnout MySQL monitorování zatrhněte políčko \"Zakázat MySQL monitorování\" změna se provede do 2-3 minut.<br>Pokud nepočkáte 2-3 minuty, monitorování restartuje mysql!!';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Informace:</b> Pokud chcete např. vypnout MySQL monitorování zatrhněte políčko \\"Zakázat MySQL monitorování\\" změna se provede do 2-3 minut.<br>Pokud nepočkáte 2-3 minuty, monitorování restartuje mysql!!';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Aktivovat SNI (Server Name Indication)';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Zakázat HTTPD monitorování';
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Nastavení oprávnění složky při aktualizaci';
......@@ -254,5 +254,8 @@ $wb['cron_wget_error_regex'] = 'Invalid cron wget path.';
$wb['network_filesystem_txt'] = 'Network Filesystem';
$wb["disable_bind_log_txt"] = "Disable bind9 messages for Loglevel WARN";
$wb["apps_vhost_enabled_txt"] = "Apps-vhost enabled";
$wb['dkim_path_txt'] = 'DKIM adresář pro klíče';
$wb['dkim_strength_txt'] = 'DKIM síla klíče';
?>
......@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Konfigurace serveru';
$wb['server_name_txt'] = 'Server';
?>
......@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Porty';
$wb['error_port_syntax'] = 'Neplatné znaky ve volbě HTTP Portů. Prosím, zadejte pouze číselné hodnoty oddělené čárkami. Příklad: 80,443';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
?>
......@@ -12,3 +12,4 @@ $wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall';
?>
......@@ -15,3 +15,4 @@ $wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['name_txt'] = 'Verze PHP';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['Software Package'] = 'Software Package';
$wb['Modify software package details'] = 'Modify software package details';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Spustit instalaci';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -12,3 +12,4 @@ $wb['edit_txt'] = 'Upravit';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['Software Repository which may contain addons or updates'] = 'Softwarové zdroje, které mohou obsahovat addony nebo aktualizace';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['repo_name_txt'] = 'Název zdroje';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['action_txt'] = 'Akce';
$wb['no_updates_txt'] = 'Žádné aktualizace nejsou k dispozici';
?>
......@@ -78,3 +78,4 @@ $wb["custom_login_link_txt"] = "Custom Link on Login-Page";
$wb["login_link_error_regex"] = "Invalid Link for Custom Login";
?>
......@@ -17,3 +17,4 @@ $wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -33,3 +33,4 @@ $wb['username_error_collision'] = 'Uživatelské jméno nesmí být web nebo web
$wb['client_not_admin_err'] = 'A user that belongs to a client can not be set to type: admin';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastaven
$wb['groups_txt'] = 'Skupiny';
?>
......@@ -25,3 +25,4 @@ $wb['error_client_can_not_add_domain'] = 'Nemůžete přidat novou doménu';
$wb['error_client_group_id_empty'] = 'Musíte vybrat zákazníka<br>';
?>
......@@ -158,3 +158,4 @@ $wb['none_txt'] = 'Žádný';
$wb["email_error_empty"] = "Email is empty";
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['delete_txt'] = 'Smazat';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -6,3 +6,4 @@ $wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit bez smazání klienta';
$wb['confirm_client_delete_txt'] = 'Jste si jisti, že chcete smazat tohoto klienta ?';
?>
......@@ -19,3 +19,4 @@ $wb['gender_m_txt'] = 'Pan';
$wb['gender_f_txt'] = 'Paní';
?>
......@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['variables_description_txt'] = 'Proměnné uživatelské jméno a heslo jsou
$wb['duplicate_welcome_error'] = 'There can be only one default welcome email template. Please edit the existing template instead of adding a new one.';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['template_type_txt'] = 'Zpráva pro';
$wb['template_name_txt'] = 'Název šablony';
?>
......@@ -92,3 +92,4 @@ $wb['limit_domainmodule_txt'] = 'Domainmodule Limit';
$wb['client_limits_txt'] = 'Klientské limity';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['template_name_txt'] = 'Název šablony';
$wb['template_id_txt'] = 'ID šablony';
?>
......@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['domain_error_regex'] = 'Toto doménové jméno je zakázáno';
$wb['Domain'] = 'Doména';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['domain_txt'] = 'Doména';
$wb['user_txt'] = 'Klient';
?>
......@@ -165,3 +165,4 @@ $wb["btn_cancel_txt"] = "Cancel";
$wb["email_error_empty"] = "Email is empty";
?>
......@@ -10,3 +10,4 @@ $wb['customer_no_txt'] = 'Zákaznické číslo';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
?>
......@@ -3,3 +3,4 @@ $wb['welcome_user_txt'] = 'Vítejte %s';
$wb['available_modules_txt'] = 'Dostupné moduly';
?>
......@@ -27,5 +27,7 @@ $wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Počet Webdav uživatelů';
$wb['limit_client_txt'] = 'Počet klientů';
$wb['limit_database_txt'] = 'Počet databází';
$wb['limit_mailmailinglist_txt'] = 'Počet e-mailových konferencí';
$wb['limit_domain_txt'] = 'Počet domén';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['quota_txt'] = 'Kvóta';
$wb['no_email_accounts_txt'] = 'Nenalezeny žádné e-mailové účty.';
?>
......@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['available_modules_txt'] = 'Dostupné moduly';
?>
......@@ -7,3 +7,4 @@ $wb['soft_txt'] = 'Kvóta pro upozornění';
$wb['no_sites_txt'] = 'Nenalezeny žádné webové stránky.';
?>
......@@ -21,3 +21,4 @@ $wb['Secondary Zones'] = 'Sekundární DNS zóny';
$wb['Import Zone File'] = 'Importovat vybraný DNS zonový soubor';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['zone_txt'] = 'Zóna';
$wb['name_txt'] = 'Hostname';
$wb['name_txt'] = 'Název hostitele';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'IP adresa';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
......@@ -13,6 +13,7 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'IP adresa je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'IP adresa má chybný formát';
$wb['data_error_duplicate'] = 'Duplikace A záznamu';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
......@@ -14,3 +14,4 @@ $wb['page_of_txt'] = 'z';
$wb['delete_confirmation'] = 'Skutečně chcete smazat tento záznam ?';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['zone_txt'] = 'Zóna';
$wb['name_txt'] = 'Hostname';
$wb['name_txt'] = 'Název hostitele';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'IPv6 adresa';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
......@@ -12,6 +12,7 @@ $wb['name_error_empty'] = 'Hostname je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'IP adresa je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'IP adresa má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['zone_txt'] = 'Zóna';
$wb['name_txt'] = 'Hostname';
$wb['name_txt'] = 'Název hostitele';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'Cílový Hostname';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
......@@ -12,6 +12,7 @@ $wb['name_error_empty'] = 'Hostname je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Cílový Hostname je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Cílový Hostname má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['zone_txt'] = 'Zóna';
$wb['name_txt'] = 'Hostname';
$wb['name_txt'] = 'Název hostitele';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'Cílový hostname';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
......@@ -13,6 +13,7 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Cílový hostname je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Cílový hostname má chybný formát';
$wb['data_error_duplicate'] = 'Duplikace A záznamu nebo CNAME-záznamu';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['zone_txt'] = 'Zóna';
$wb['name_txt'] = 'Hostname';
$wb['name_txt'] = 'Název hostitele';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'Informace o hostovi';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
......@@ -12,6 +12,7 @@ $wb['name_error_empty'] = 'Hostname je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Informace o hostovi je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'Informace o hostovi má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
......@@ -13,3 +13,4 @@ $wb['no_file_uploaded_error'] = 'Nelze odeslat DNS zonový soubor';
$wb['zone_file_import_txt'] = 'Importovat vybraný DNS zonový soubor';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['zone_txt'] = 'Zóna';
$wb['name_txt'] = 'Hostname';
$wb['name_txt'] = 'Název hostitele';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'Hostname e-mailového serveru';
$wb['aux_txt'] = 'Priorita';
......@@ -14,6 +14,7 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Hostname e-mailového serveru je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Hostname e-mailového serveru má chybný formát';
$wb['duplicate_mx_record_txt'] = 'Duplicitní MX záznam.';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
......@@ -12,6 +12,7 @@ $wb['name_error_empty'] = 'Zóna je prázdná.';
$wb['name_error_regex'] = 'Zóna má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Jmenný server je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Jmenný server má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
......@@ -3,7 +3,7 @@ $wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['zone_txt'] = 'Zóna';
$wb['name_txt'] = 'Název';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'Kanonický hostname';
$wb['data_txt'] = 'Kanonický název hostitele';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Dosažen maximální počet DNS záznamů pro Váš účet.';
......@@ -12,6 +12,7 @@ $wb['name_error_empty'] = 'Název je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Název má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Kanonický hostname je prázdný';
$wb['data_error_regex'] = 'Kanonického hostname má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['zone_txt'] = 'Zóna';
$wb['name_txt'] = 'Hostname';
$wb['name_txt'] = 'Název hostitele';
$wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['data_txt'] = 'Odpovědná osoba';
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
......@@ -12,6 +12,7 @@ $wb['name_error_empty'] = 'Hostname je prázdný.';
$wb['name_error_regex'] = 'Hostname má chybný formát.';
$wb['data_error_empty'] = 'Odpovědná osoba je prázdná';
$wb['data_error_regex'] = 'Odpovědná osoba má chybný formát';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL time is 60 seconds.';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
?>
......@@ -16,3 +16,4 @@ $wb['ipv4_form_txt'] = 'IPV4 formát, např. 1.2.3.4';
$wb['secondary_zone_txt'] = 'Sekundární DNS zóna';
?>
......@@ -9,3 +9,4 @@ $wb['eg_domain_tld'] = 'např. domena.cz';
$wb['sys_groupid_txt'] = 'Klient';
?>
......@@ -8,3 +8,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat sekundární DNS zónu';
$wb['eg_domain_tld'] = 'např. domena.cz';
?>
......@@ -37,3 +37,4 @@ $wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL čas je 60 sekund.';
$wb['xfer_error_regex'] = 'Také oznámí: Prosím, použijte IP adresu.';
?>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment