Commit b742e347 authored by Till Brehm's avatar Till Brehm

Updated CZ language files.

parent e647feb2
......@@ -131,7 +131,7 @@ $wb['datalog_status_i_web_folder_user'] = 'Vytvoření uživatele pro adresáře
$wb['datalog_status_u_web_folder_user'] = 'Aktualizace nastavení uživatele pro adresáře chráněné heslem';
$wb['datalog_status_d_web_folder_user'] = 'Odstranění uživatele pro adresáře chráněné heslem';
$wb['login_as_txt'] = 'Přihlašte se jako';
$wb['no_domain_perm'] = 'Nemáte oprávnění pro tuto doménu. ';
$wb['no_domain_perm'] = 'Nemáte oprávnění pro tuto doménu.';
$wb['no_destination_perm'] = 'Nemáte oprávnění pro tuto destinaci.';
$wb['client_you_are_locked'] = 'Nemáte oprávnění měnit žádná nastavení.';
$wb['gender_m_txt'] = 'Pan';
......@@ -151,3 +151,6 @@ $wb['security_check1_txt'] = 'Check for security permission:';
$wb['security_check2_txt'] = 'failed.';
$wb['err_csrf_attempt_blocked'] = 'CSRF attempt blocked.';
?>
......@@ -50,3 +50,6 @@ $wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
$wb['Sites'] = 'Stránky';
$wb['DNS'] = 'DNS';
?>
......@@ -9,3 +9,6 @@ $wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'There is already a directive snip
$wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
$wb['customer_viewable_txt'] = 'Customer viewable';
?>
......@@ -6,3 +6,6 @@ $wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
$wb['customer_viewable_txt'] = 'Customer viewable';
?>
......@@ -9,3 +9,6 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Pro tento server již existuje záznam firewallu
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
?>
......@@ -6,3 +6,6 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Otevřené TCP porty';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit záznam';
?>
......@@ -3,3 +3,6 @@ $wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.';
?>
......@@ -5,3 +5,6 @@ $wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
......@@ -11,3 +11,6 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -13,3 +13,6 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -6,3 +6,6 @@ $wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakové ISO 639-1 jazykové kódy (Viz: http:
$wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -5,3 +5,6 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk k doplnění';
$wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -6,3 +6,6 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -4,3 +4,6 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykovou sadu';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -7,3 +7,6 @@ $wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
$wb['list_desc_txt'] = 'VAROVÁNÍ: Nepoužívejte import souborů jazyku z nedůvěryhodných zdrojů.';
?>
......@@ -5,3 +5,6 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava';
?>
......@@ -5,3 +5,6 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -2,11 +2,14 @@
$wb['select_server_txt'] = 'Zvolit server';
$wb['btn_do_txt'] = 'Provést akci';
$wb['do_osupdate_caption'] = 'Aktualizace operačního systému na vzdáleném serveru.';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Tato akce provede \\"aptitude -y\\" aktualizaci na vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Tato akce provede \"aptitude -y\" aktualizaci na vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_ispcupdate_caption'] = 'Provedení ISPConfig 3 - aktualizace na vzdáleném serveru';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Tato akce provede \\"ISPConfig 3\\" aktualizaci na vašem vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Tato akce provede \"ISPConfig 3\" aktualizaci na vašem vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['action_scheduled'] = 'Akce je naplánována na provedení';
$wb['select_all_server'] = 'Všechny servery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>';
?>
<?php
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno';
$wb['password_txt'] = 'Heslo';
$wb['function_txt'] = 'Funkce';
$wb['username_txt'] = 'Uživatelské jméno:';
$wb['password_txt'] = 'Heslo:';
$wb['function_txt'] = 'Funkce:';
$wb['username_error_unique'] = 'Uživatelské jméno musí být unikátní';
$wb['username_error_empty'] = 'Uživatelské jméno nemůže být prázdné';
$wb['password_error_empty'] = 'Heslo nemůže být prázdné';
$wb['password_strength_txt'] = 'Bezpečnost hesla';
$wb['password_strength_txt'] = 'Bezpečnost hesla:';
$wb['Mail domain functions'] = 'Funkce e-mailové domény';
$wb['Mail user functions'] = 'Funkce e-mailového uživatele';
$wb['Mail alias functions'] = 'Funkce e-mailového aliasu';
......@@ -45,3 +45,6 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
?>
......@@ -5,3 +5,6 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit uživatele';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Uživatel';
?>
......@@ -14,3 +14,6 @@ $wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
$wb['xmpp_server_txt'] = 'XMPP Server';
?>
......@@ -20,10 +20,10 @@ $wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI cesta k binarnímu balíčku';
$wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Cesta k mail adresáři';
$wb['homedir_path_txt'] = 'Cesta k domácímu adresáři';
$wb['mailuser_uid_txt'] = 'Mail uživatel UID';
$wb['mailuser_gid_txt'] = 'Mail uživatel GID';
$wb['mailuser_name_txt'] = 'Mail uživatel jméno';
$wb['mailuser_group_txt'] = 'Mail uživatel skupina';
$wb['mailuser_uid_txt'] = 'E-mail uživatel UID';
$wb['mailuser_gid_txt'] = 'E-mail uživatel GID';
$wb['mailuser_name_txt'] = 'E-mail uživatel jméno';
$wb['mailuser_group_txt'] = 'E-mail uživatel skupina';
$wb['relayhost_txt'] = 'Relayhost';
$wb['relayhost_user_txt'] = 'Relayhost uživatel';
$wb['relayhost_password_txt'] = 'Relayhost heslo';
......@@ -58,7 +58,7 @@ $wb['bind_group_error_empty'] = 'BIND skupina je prázdná.';
$wb['bind_zonefiles_dir_error_empty'] = 'BIND adresář se zónovými soubory je prázdný.';
$wb['named_conf_path_error_empty'] = 'BIND named.conf cesta je prázdná.';
$wb['named_conf_local_path_error_empty'] = 'BIND named.conf.local cesta je prázdná.';
$wb['mail_filter_syntax_txt'] = 'Syntaxe mailového filtru';
$wb['mail_filter_syntax_txt'] = 'Syntaxe e-mailového filtru';
$wb['pop3_imap_daemon_txt'] = 'POP3/IMAP démon';
$wb['php_open_basedir_txt'] = 'PHP open_basedir';
$wb['php_open_basedir_error_empty'] = 'PHP open_basedir je prázdný.';
......@@ -253,7 +253,7 @@ $wb['v6_prefix_txt'] = 'IPv6 Prefix';
$wb['vhost_rewrite_v6_txt'] = 'Rewrite IPv6 on Mirror';
$wb['v6_prefix_length'] = 'Prefix too long according to defined IPv6 ';
$wb['backup_dir_mount_cmd_txt'] = 'Mount command, if backup directory not mounted';
$wb['backup_delete_txt'] = 'Delete backups on domain/website delete';
$wb['backup_delete_txt'] = 'Odstranit zálohy pokud byla smazána doména/webové stránky';
$wb['overquota_db_notify_admin_txt'] = 'Send DB quota warnings to admin';
$wb['overquota_db_notify_client_txt'] = 'Send DB quota warnings to client';
$wb['php_handler_txt'] = 'Default PHP Handler';
......@@ -277,8 +277,11 @@ $wb['xmpp_port_pastebin_txt'] = 'Pastebin';
$wb['xmpp_port_bosh_txt'] = 'BOSH';
$wb['disable_bind_log_txt'] = 'Disable bind9 messages for Loglevel WARN';
$wb['apps_vhost_enabled_txt'] = 'Apps-vhost enabled';
$wb['hostname_txt'] = 'Hostname';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Hostname is empty.';
$wb['hostname_error_regex'] = 'Invalid Hostname.';
$wb['backup_time_txt'] = 'Backup time';
$wb['hostname_txt'] = 'Název hostitele';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Název hostitele je prázdný';
$wb['hostname_error_regex'] = 'Neplatný název hostitele.';
$wb['backup_time_txt'] = 'Spustit zálohovaní v';
?>
......@@ -2,3 +2,6 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Konfigurace serveru';
$wb['server_name_txt'] = 'Server';
?>
......@@ -9,3 +9,6 @@ $wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Porty';
$wb['error_port_syntax'] = 'Neplatné znaky ve volbě HTTP Portů. Prosím, zadejte pouze číselné hodnoty oddělené čárkami. Příklad: 80,443';
?>
......@@ -8,3 +8,6 @@ $wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP Vhost';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Rewrite on Server';
$wb['source_txt'] = 'Source IP';
$wb['destination_txt'] = 'Destination IP';
$wb['source_txt'] = 'Zdrojová IP adresa';
$wb['destination_txt'] = 'Cílová IP adresa';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['ip_error_wrong'] = 'The Destination IP address is invalid';
$wb['destination_ip_empty'] = 'The Destination IP is empty.';
$wb['source_ip_empty'] = 'The Source IP is empty.';
$wb['ip_error_wrong'] = 'Cílová IP adresa je neplatná';
$wb['destination_ip_empty'] = 'Cílová IP adresa je prázdná.';
$wb['source_ip_empty'] = 'Zdrojová IP adresa je prázdná.';
$wb['server_empty_error'] = 'The Server is empty.';
$wb['duplicate_mapping_error'] = 'Mapping already exists.';
$wb['duplicate_mapping_error'] = 'Mapování již existuje.';
$wb['ip_mapping_error'] = 'Source IP can not be an IP of the Rewrite-Server';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'IP Mappings';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['source_ip_txt'] = 'Source IP';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Destination IP';
$wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojová IP adresa';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Cílová IP adresa';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -12,3 +12,6 @@ $wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall';
$wb['xmpp_server_txt'] = 'XMPP';
?>
......@@ -14,3 +14,6 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -5,3 +5,6 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit novou verzi PHP';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['name_txt'] = 'Verze PHP';
?>
......@@ -4,3 +4,6 @@ $wb['package_key_txt'] = 'Package Key';
$wb['Software Package'] = 'Software Package';
$wb['Modify software package details'] = 'Modify software package details';
?>
......@@ -4,3 +4,6 @@ $wb['install_key_txt'] = 'Enter install key';
$wb['btn_save_txt'] = 'Spustit instalaci';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -11,3 +11,6 @@ $wb['no_packages_txt'] = 'Žádné balíčky nejsou k dispozici';
$wb['edit_txt'] = 'Upravit';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
?>
......@@ -6,3 +6,6 @@ $wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['Software Repository which may contain addons or updates'] = 'Softwarové zdroje, které mohou obsahovat addony nebo aktualizace';
?>
......@@ -4,3 +4,6 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['repo_name_txt'] = 'Název zdroje';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
?>
......@@ -7,3 +7,6 @@ $wb['version_txt'] = 'Verze';
$wb['action_txt'] = 'Akce';
$wb['no_updates_txt'] = 'Žádné aktualizace nejsou k dispozici';
?>
......@@ -82,3 +82,6 @@ $wb['custom_login_text_txt'] = 'Vlastní text na přihlašovací stránce';
$wb['custom_login_link_txt'] = 'Vlastní odkaz (URL) na přihlašovací stránce (vlastní text)';
$wb['login_link_error_regex'] = 'Neplatný formát URL pro vlastní odkaz na přihlašovací stránce';
?>
......@@ -16,3 +16,6 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -33,3 +33,6 @@ $wb['username_error_collision'] = 'Uživatelské jméno nesmí být web nebo web
$wb['client_not_admin_err'] = 'A user that belongs to a client can not be set to type: admin';
$wb['lost_password_function_txt'] = 'Forgot password function is available';
?>
......@@ -7,3 +7,6 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit uživatele';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelů nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
$wb['groups_txt'] = 'Skupiny';
?>
......@@ -6,7 +6,7 @@ $wb['Add Client'] = 'Vytvořit klienta';
$wb['Edit Client'] = 'Upravit klienta';
$wb['Clients'] = 'Klienti';
$wb['Templates'] = 'Šablony';
$wb['Limit-Templates'] = 'Klientské šablony (Limity)';
$wb['Limit-Templates'] = 'Klientské šablony (limity)';
$wb['Add Reseller'] = 'Vytvořit distributora';
$wb['Edit Reseller'] = 'Upravit distributora';
$wb['Resellers'] = 'Distributoři (prodejci)';
......@@ -26,3 +26,6 @@ $wb['error_client_group_id_empty'] = 'Musíte vybrat zákazníka<br>';
$wb['error_domain_in dnsuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in use as dns zone';
$wb['error_domain_in dnsslaveuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in use as secondary dns zone';
?>
......@@ -2,7 +2,7 @@
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Max. počet e-mailových domén';
$wb['limit_mailbox_txt'] = 'Max. počet mailboxů';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Max. počet e-mailových aliasů';
$wb['limit_mailaliasdomain_txt'] = 'Max. počet doménových aliasů';
$wb['limit_mailaliasdomain_txt'] = 'Max. počet doménových přezdívek';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Max. počet e-mailových předavačů';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Max. počet e-mailových košů';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Max. počet e-mailových směrování';
......@@ -155,26 +155,26 @@ $wb['parent_client_id_txt'] = 'Přiřazení klienta k distributorovi (prodejci)'
$wb['none_txt'] = 'Žádný';
$wb['contact_firstname_txt'] = 'Kontakt křestní jméno';
$wb['limit_backup_txt'] = 'Funkce zálohování - dostupná volba pro klienta';
$wb['xmpp_limits_txt'] = 'XMPP Limits';
$wb['xmpp_limits_txt'] = 'XMPP limity';
$wb['web_servers_txt'] = 'Webové servery';
$wb['web_servers_placeholder'] = 'Zvolte webové servery';
$wb['no_web_server_error'] = 'At least one webserver must be selected.';
$wb['no_web_server_error'] = 'Alespoň jeden webový server musí být zvolen.';
$wb['web_servers_used'] = 'The server you are trying to remove from this client is used as a webserver. Be sure that this server is not used by this client before you remove it.';
$wb['dns_servers_txt'] = 'DNS servers';
$wb['dns_servers_placeholder'] = 'Select DNS servers';
$wb['no_dns_server_error'] = 'At least one DNS server must be selected.';
$wb['dns_servers_txt'] = 'DNS servery';
$wb['dns_servers_placeholder'] = 'Zvolit DNS servery';
$wb['no_dns_server_error'] = 'Alespoň jeden DNS server musí být zvolen.';
$wb['dns_servers_used'] = 'The server you are trying to remove from this client is used as a DNS server. Be sure that this server is not used by this client before you remove it.';
$wb['db_servers_txt'] = 'Database servers';
$wb['db_servers_placeholder'] = 'Select database servers';
$wb['no_db_server_error'] = 'At least one Database server must be selected.';
$wb['db_servers_txt'] = 'Databázové servery';
$wb['db_servers_placeholder'] = 'Zvolit databázové servery';
$wb['no_db_server_error'] = 'Alespoň jeden databázový server musí být zvolen.';
$wb['db_servers_used'] = 'The server you are trying to remove from this client is used as a Database server. Be sure that this server is not used by this client before you remove it.';
$wb['mail_servers_txt'] = 'Mailservers';
$wb['mail_servers_placeholder'] = 'Select mailservers';
$wb['no_mail_server_error'] = 'At least one mailserver must be selected.';
$wb['mail_servers_txt'] = 'Poštovní servery';
$wb['mail_servers_placeholder'] = 'Zvolit poštovní servery';
$wb['no_mail_server_error'] = 'Alespoň jeden e-mailový server musí být zvolen.';
$wb['mail_servers_used'] = 'The server you are trying to remove from this client is used as a Mailserver. Be sure that this server is not used by this client before you remove it.';
$wb['xmpp_servers_txt'] = 'XMPP Servers';
$wb['xmpp_servers_placeholder'] = 'Select XMPP Servers';
$wb['no_xmpp_server_error'] = 'At least one XMPP Server must be selected.';
$wb['xmpp_servers_txt'] = 'XMPP servery';
$wb['xmpp_servers_placeholder'] = 'Zvolit XMPP Servery';
$wb['no_xmpp_server_error'] = 'Alespoň jeden XMPP server musí být zvolen.';
$wb['xmpp_servers_used'] = 'The server you are trying to remove from this client is used as a XMPP Server. Be sure that this server is not used by this client before you remove it.';
$wb['limit_xmpp_domain_error_notint'] = 'The XMPP domain limit must be a number.';
$wb['limit_xmpp_user_error_notint'] = 'The XMPP user limit must be a number.';
......@@ -188,15 +188,18 @@ $wb['limit_xmpp_vjud_txt'] = 'VJUD user directory available';
$wb['limit_xmpp_proxy_txt'] = 'Bytestream proxy available';
$wb['limit_xmpp_status_txt'] = 'Status host available';
$wb['limit_database_quota_txt'] = 'Kvóty databází';
$wb['limit_database_quota_error_notint'] = 'The database quota limit must be a number.';
$wb['limit_database_quota_error_notint'] = 'Limit databázové kvóty musí být číslo.';
$wb['reseller_txt'] = 'Distributor (prodejce)';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
$wb['invalid_vat_id'] = 'The VAT ID is invalid.';
$wb['email_error_empty'] = 'E-mail je prázdný';
$wb['limit_ssl_letsencrypt_txt'] = 'Let';
$wb['limit_directive_snippets_txt'] = 'Show web server config selection';
$wb['limit_database_user_txt'] = 'Max. Database users';
$wb['limit_directive_snippets_txt'] = 'Výběr configurace webového serveru - dostupná volba pro klienta';
$wb['limit_database_user_txt'] = 'Max. počet databázových uživatelů';
$wb['limit_database_user_error_notint'] = 'The database user limit must be a number.';
$wb['password_click_to_set_txt'] = 'Click to set';
?>
......@@ -7,3 +7,6 @@ $wb['client_ids_txt'] = 'Klienti/Distributoři';
$wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -3,8 +3,11 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Skupiny klientů';
$wb['circle_id_txt'] = 'ID skupiny';
$wb['circle_name_txt'] = 'Název skupiny';
$wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit novou skupinu';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit skupinu';
$wb['filter_txt'] = 'Filtr';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -5,3 +5,6 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Smazat klienta';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit bez smazání klienta';
$wb['confirm_client_delete_txt'] = 'Jste si jisti, že chcete smazat tohoto klienta ?';
?>
......@@ -18,3 +18,6 @@ $wb['variables_txt'] = 'Výběr (možnosti):';
$wb['gender_m_txt'] = 'Pan';
$wb['gender_f_txt'] = 'Paní';
?>
......@@ -9,3 +9,6 @@ $wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
$wb['variables_description_txt'] = 'Proměnné uživatelské jméno a heslo jsou k dispozici (funkční) jako volba pouze v uvítacím e-mailu.';
$wb['duplicate_welcome_error'] = 'There can be only one default welcome email template. Please edit the existing template instead of adding a new one.';
?>