Commit d4d0a05b authored by Till Brehm's avatar Till Brehm

Added donation dashlet.

Merged language files.
parent 2f781af5
......@@ -153,6 +153,3 @@ $wb['err_csrf_attempt_blocked'] = 'CSRF attempt blocked.';
$wb['select_directive_snippet_txt'] = 'Directive Snippets';
$wb['select_master_directive_snippet_txt'] = 'Master Directive Snippets';
?>
......@@ -146,7 +146,7 @@ $wb['strength_2'] = 'Nogenlunde';
$wb['strength_3'] = 'God';
$wb['strength_4'] = 'Stærk';
$wb['strength_5'] = 'Meget Stærk';
$wb['weak_password_txt'] = 'Den valgte adgangskode matcher ikke retningslinjerne for sikkerhedsindstillingerne. Det skal være mindst {chars} tegn i længden og have en styrke på \"{strength}\".';
$wb['weak_password_txt'] = 'Den valgte adgangskode matcher ikke retningslinjerne for sikkerhedsindstillingerne. Det skal være mindst {chars} tegn i længden og have en styrke på \\"{strength}\\".';
$wb['weak_password_length_txt'] = 'Den valgte adgangskode matcher ikke retningslinjerne for sikkerhedsindstillingerne. Det skal være mindst {chars} tegn i længden.';
$wb['security_check1_txt'] = 'Check for sikkerheds tilladelse:';
$wb['security_check2_txt'] = 'mislykkedes.';
......
......@@ -146,7 +146,7 @@ $wb['strength_2'] = 'Yeterli';
$wb['strength_3'] = 'İyi';
$wb['strength_4'] = 'Güçlü';
$wb['strength_5'] = 'Çok Güçlü';
$wb['weak_password_txt'] = 'Yazdığınız parola güvenlik ilkesine uygun değil. Parola en az {chars} karakter uzunluğunda ve \"{strength}\" güçlüğünde olmalı.';
$wb['weak_password_txt'] = 'Yazdığınız parola güvenlik ilkesine uygun değil. Parola en az {chars} karakter uzunluğunda ve \\"{strength}\\" güçlüğünde olmalı.';
$wb['weak_password_length_txt'] = 'Yazdığınız parola güvenlik ilkesine uygun değil. Parola en az {chars} karakter uzunluğunda olmalı.';
$wb['security_check1_txt'] = 'Güvenlik iznini denetle:';
$wb['security_check2_txt'] = 'başarısız.';
......
......@@ -6,6 +6,6 @@ $wb['tcp_port_help_txt'] = 'Separated by comma';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Separated by comma';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['firewall_error_unique'] = 'There is already a firewall record for this server.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in tcp port definition. Allowed characters are numbers, \":\" and \",\".';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in udp port definition. Allowed characters are numbers, \":\" and \",\".';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in tcp port definition. Allowed characters are numbers, \\":\\" and \\",\\".';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Character not allowed in udp port definition. Allowed characters are numbers, \\":\\" and \\",\\".';
?>
......@@ -161,7 +161,7 @@ $wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Disable HTTPD monitoring';
$wb['do_not_try_rescue_mongodb_txt'] = 'Disable MongoDB monitoring';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Disable MySQL monitoring';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Disable Email monitoring';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Information:</b> If you want to shut down mysql you have to select the \"Disable MySQL monitor\" checkbox and then wait 2-3 minutes.<br>If you do not wait 2-3 minutes, rescue will try to restart mysql!';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Information:</b> If you want to shut down mysql you have to select the \\"Disable MySQL monitor\\" checkbox and then wait 2-3 minutes.<br>If you do not wait 2-3 minutes, rescue will try to restart mysql!';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Enable SNI';
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Set folder permissions on update';
$wb['add_web_users_to_sshusers_group_txt'] = 'Add web users to -sshusers- group';
......
......@@ -67,7 +67,7 @@ $wb['customer_no_template_error_regex_txt'] = 'The customer No. template contain
$wb['customer_no_start_txt'] = 'Customer No. start value';
$wb['customer_no_counter_txt'] = 'Customer No. counter';
$wb['session_timeout_txt'] = 'Session timeout (minutes)';
$wb['session_allow_endless_txt'] = 'Enable \"stay logged in\"';
$wb['session_allow_endless_txt'] = 'Enable \\"stay logged in\\"';
$wb['No'] = 'No';
$wb['min_password_length_txt'] = 'Minimum password length';
$wb['min_password_strength_txt'] = 'Minimum password strength';
......
......@@ -29,7 +29,7 @@ $wb['generate_password_txt'] = 'Generate Password';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Repeat Password';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'The passwords do not match.';
$wb['password_match_txt'] = 'The passwords do match.';
$wb['username_error_collision'] = 'The username may not be web or web plus a number.\"';
$wb['username_error_collision'] = 'The username may not be web or web plus a number.\\"';
$wb['client_not_admin_err'] = 'A user that belongs to a client can not be set to type: admin';
$wb['lost_password_function_txt'] = 'Forgot password function is available';
?>
......@@ -50,6 +50,3 @@ $wb['Directive Snippets'] = 'Directive Snippets';
$wb['Sites'] = 'Stránky';
$wb['DNS'] = 'DNS';
?>
......@@ -10,6 +10,3 @@ $wb['variables_txt'] = 'Proměnné';
$wb['customer_viewable_txt'] = 'Customer viewable';
$wb['required_php_snippets_txt'] = 'Requiered PHP Snippet';
?>
......@@ -6,6 +6,3 @@ $wb['type_txt'] = 'Verze';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add Directive Snippet';
$wb['customer_viewable_txt'] = 'Customer viewable';
?>
......@@ -9,6 +9,3 @@ $wb['firewall_error_unique'] = 'Pro tento server již existuje záznam firewallu
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici TCP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Znak není povole v definici UDP portu. Povolené symboly jsou čísla, : a ,.';
?>
......@@ -6,6 +6,3 @@ $wb['tcp_port_txt'] = 'Otevřené TCP porty';
$wb['udp_port_txt'] = 'Otevřené UDP porty';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit záznam';
?>
......@@ -3,6 +3,3 @@ $wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['name_err'] = 'Skupina musí mít min. 1, max. 30 znaků.';
?>
......@@ -5,6 +5,3 @@ $wb['name_txt'] = 'Skupina';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit skupinu';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelý nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
?>
......@@ -11,6 +11,3 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -13,6 +13,3 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojové adresy';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['iptables_error_unique'] = 'Stejný záznam pro firewall je již na tomto serveru použit.';
?>
......@@ -6,6 +6,3 @@ $wb['language_new_hint_txt'] = '2 znakové ISO 639-1 jazykové kódy (Viz: http:
$wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit novou jazykovou sadu souborů';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -5,6 +5,3 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazyk k doplnění';
$wb['btn_save_txt'] = 'Sloučit / doplnit jazykový soubor';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -6,6 +6,3 @@ $wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -4,6 +4,3 @@ $wb['language_select_txt'] = 'Vybrat jazykovou sadu';
$wb['btn_save_txt'] = 'Uložit vybranou jazykovou sadu do souboru';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -7,6 +7,3 @@ $wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Přeskočit kontrolu verze ISPConfigu.';
$wb['list_desc_txt'] = 'VAROVÁNÍ: Nepoužívejte import souborů jazyku z nedůvěryhodných zdrojů.';
?>
......@@ -5,6 +5,3 @@ $wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['lang_file_txt'] = 'Jazykový soubor';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Poslední úprava';
?>
......@@ -5,6 +5,3 @@ $wb['repo_username_txt'] = 'Uživatel (volitelné)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -2,14 +2,11 @@
$wb['select_server_txt'] = 'Zvolit server';
$wb['btn_do_txt'] = 'Provést akci';
$wb['do_osupdate_caption'] = 'Aktualizace operačního systému na vzdáleném serveru.';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Tato akce provede \"aptitude -y\" aktualizaci na vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Tato akce provede \\"aptitude -y\\" aktualizaci na vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_ispcupdate_caption'] = 'Provedení ISPConfig 3 - aktualizace na vzdáleném serveru';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Tato akce provede \"ISPConfig 3\" aktualizaci na vašem vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Tato akce provede \\"ISPConfig 3\\" aktualizaci na vašem vybraném serveru.<br><br><strong>POUŽITÍ TÉTO AKCE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !</strong>';
$wb['action_scheduled'] = 'Akce je naplánována na provedení';
$wb['select_all_server'] = 'Všechny servery';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig pokyny k aktualizaci';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Přihlaste se jako uživatel root na terminal (shell) serveru a proveďte příkaz<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />spustí se ISPConfig aktualizace.<br /><br /><a href=http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/ target=_blank>Klikněte zde pro podrobnější informace o provedení aktualizace</a>';
?>
......@@ -45,6 +45,3 @@ $wb['repeat_password_txt'] = 'Opakujte heslo';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Hesla se neshodují.';
$wb['password_match_txt'] = 'Hesla se shodují.';
?>
......@@ -5,6 +5,3 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit uživatele';
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = 'Uživatel';
?>
......@@ -14,6 +14,3 @@ $wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy-Server';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall-Server';
$wb['xmpp_server_txt'] = 'XMPP Server';
?>
......@@ -282,6 +282,3 @@ $wb['hostname_error_empty'] = 'Název hostitele je prázdný';
$wb['hostname_error_regex'] = 'Neplatný název hostitele.';
$wb['backup_time_txt'] = 'Spustit zálohovaní v';
?>
......@@ -2,6 +2,3 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Konfigurace serveru';
$wb['server_name_txt'] = 'Server';
?>
......@@ -9,6 +9,3 @@ $wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Porty';
$wb['error_port_syntax'] = 'Neplatné znaky ve volbě HTTP Portů. Prosím, zadejte pouze číselné hodnoty oddělené čárkami. Příklad: 80,443';
?>
......@@ -8,6 +8,3 @@ $wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP Vhost';
$wb['virtualhost_port_txt'] = 'HTTP Ports';
$wb['ip_type_txt'] = 'Verze';
?>
......@@ -10,6 +10,3 @@ $wb['server_empty_error'] = 'The Server is empty.';
$wb['duplicate_mapping_error'] = 'Mapování již existuje.';
$wb['ip_mapping_error'] = 'Source IP can not be an IP of the Rewrite-Server';
?>
......@@ -5,6 +5,3 @@ $wb['source_ip_txt'] = 'Zdrojová IP adresa';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Cílová IP adresa';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -12,6 +12,3 @@ $wb['proxy_server_txt'] = 'Proxy';
$wb['firewall_server_txt'] = 'Firewall';
$wb['xmpp_server_txt'] = 'XMPP';
?>
......@@ -14,6 +14,3 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -5,6 +5,3 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit novou verzi PHP';
$wb['client_id_txt'] = 'Klient';
$wb['name_txt'] = 'Verze PHP';
?>
......@@ -4,6 +4,3 @@ $wb['package_key_txt'] = 'Package Key';
$wb['Software Package'] = 'Software Package';
$wb['Modify software package details'] = 'Modify software package details';
?>
......@@ -4,6 +4,3 @@ $wb['install_key_txt'] = 'Enter install key';
$wb['btn_save_txt'] = 'Spustit instalaci';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
?>
......@@ -11,6 +11,3 @@ $wb['no_packages_txt'] = 'Žádné balíčky nejsou k dispozici';
$wb['edit_txt'] = 'Upravit';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
?>
......@@ -6,6 +6,3 @@ $wb['repo_password_txt'] = 'Heslo (volitelné)';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['Software Repository which may contain addons or updates'] = 'Softwarové zdroje, které mohou obsahovat addony nebo aktualizace';
?>
......@@ -4,6 +4,3 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['repo_name_txt'] = 'Název zdroje';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
?>
......@@ -7,6 +7,3 @@ $wb['version_txt'] = 'Verze';
$wb['action_txt'] = 'Akce';
$wb['no_updates_txt'] = 'Žádné aktualizace nejsou k dispozici';
?>
......@@ -82,6 +82,3 @@ $wb['custom_login_text_txt'] = 'Vlastní text na přihlašovací stránce';
$wb['custom_login_link_txt'] = 'Vlastní odkaz (URL) na přihlašovací stránce (vlastní text)';
$wb['login_link_error_regex'] = 'Neplatný formát URL pro vlastní odkaz na přihlašovací stránce';
?>
......@@ -16,6 +16,3 @@ $wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_ini_dir_txt'] = 'Cesta k php.ini adresáři';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'Cesta k PHP-FPM pool adresáři';
?>
......@@ -33,6 +33,3 @@ $wb['username_error_collision'] = 'Uživatelské jméno nesmí být web nebo web
$wb['client_not_admin_err'] = 'A user that belongs to a client can not be set to type: admin';
$wb['lost_password_function_txt'] = 'Forgot password function is available';
?>
......@@ -7,6 +7,3 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Vytvořit uživatele';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROVÁNÍ:</b> Zde neupravujte uživatelská nastavení. Užijte klientská a distributorská nastavení v klientském modulu. Úprava uživatelů nebo skupin zde může způsobit ztrátu dat!';
$wb['groups_txt'] = 'Skupiny';
?>
......@@ -8,6 +8,5 @@ $wb['directive_snippets_name_empty'] = 'Bitte geben Sie einen Namen für den Sch
$wb['directive_snippets_name_error_unique'] = 'Es existiert schon ein Direktiven-Schnipsel mit diesem Namen.';
$wb['variables_txt'] = 'Variablen';
$wb['customer_viewable_txt'] = 'Sichtbar für Kunden';
$wb['required_php_snippets_txt'] = 'Erforderliches PHP Schnipsel';
$wb['required_php_snippets_txt'] = 'Requiered PHP Snippet';
?>
......@@ -6,6 +6,6 @@ $wb['tcp_port_help_txt'] = 'Adskilt af komma';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Adskilt af komma';
$wb['active_txt'] = 'Aktiv';
$wb['firewall_error_unique'] = 'Der er allerede en firewall post for denne server.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Tegn ikke tilladt i tcp port definition. Tilladt tegn er tal, \":\" og \",\".';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Tegn ikke tilladt i udp port definition. Tilladt tegn er tal, \":\" og \",\".';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Tegn ikke tilladt i tcp port definition. Tilladt tegn er tal, \\":\\" og \\",\\".';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Tegn ikke tilladt i udp port definition. Tilladt tegn er tal, \\":\\" og \\",\\".';
?>
......@@ -152,7 +152,7 @@ $wb['try_rescue_txt'] = 'Aktiver overvågnings service og genstarte ved fejl';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Deaktiver HTTPD monitoring';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Deaktiver MySQL monitoring';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Deaktiver E-mail monitoring';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Information:</b> Hvis du ønsker nedlukning af mysql skal du vælge \"Deaktiver MySQL monitor\" afkrydsningsfeltet og derefter vente 2-3 minutter.<br>Hvis du ikke vente 2-3 minutter, vil redning forsøge at genstarte mysql!';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Information:</b> Hvis du ønsker nedlukning af mysql skal du vælge \\"Deaktiver MySQL monitor\\" afkrydsningsfeltet og derefter vente 2-3 minutter.<br>Hvis du ikke vente 2-3 minutter, vil redning forsøge at genstarte mysql!';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Enable SNI';
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Indstil mappe tilladelser ved opdatering';
$wb['add_web_users_to_sshusers_group_txt'] = 'Tilføj web-brugere til -sshusers- gruppe';
......
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Rewrite on Server';
$wb["source_txt"] = 'Source IP';
$wb["destination_txt"] = 'Destination IP';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb["ip_error_wrong"] = 'The Destination IP address is invalid';
$wb["destination_ip_empty"] = 'The Destination IP is empty.';
$wb["source_ip_empty"] = 'The Source IP is empty.';
$wb["server_empty_error"] = 'The Server is empty.';
$wb["duplicate_mapping_error"] = "Mapping already exists.";
$wb["ip_mapping_error"] = "Source IP can not be an IP of the Rewrite-Server";
$wb['server_id_txt'] = 'Rewrite on Server';
$wb['source_txt'] = 'Source IP';
$wb['destination_txt'] = 'Destination IP';
$wb['active_txt'] = 'Active';
$wb['ip_error_wrong'] = 'The Destination IP address is invalid';
$wb['destination_ip_empty'] = 'The Destination IP is empty.';
$wb['source_ip_empty'] = 'The Source IP is empty.';
$wb['server_empty_error'] = 'The Server is empty.';
$wb['duplicate_mapping_error'] = 'Mapping already exists.';
$wb['ip_mapping_error'] = 'Source IP can not be an IP of the Rewrite-Server';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'IP Mappings';
$wb["server_id_txt"] = 'Server';
$wb["source_ip_txt"] = 'Source IP';
$wb["destination_ip_txt"] = 'Destination IP';
$wb["active_txt"] = 'Active';
$wb['list_head_txt'] = 'IP Mappings';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['source_ip_txt'] = 'Source IP';
$wb['destination_ip_txt'] = 'Destination IP';
$wb['active_txt'] = 'Active';
?>
......@@ -64,7 +64,7 @@ $wb['customer_no_template_error_regex_txt'] = 'Kunde Nr. skabelon indeholder ugy
$wb['customer_no_start_txt'] = 'Kunde Nr. start værdi';
$wb['customer_no_counter_txt'] = 'Kunde Nr. tæller';
$wb['session_timeout_txt'] = 'Session timeout (minutter)';
$wb['session_allow_endless_txt'] = 'Aktiver \"forbliv logget ind\"';
$wb['session_allow_endless_txt'] = 'Aktiver \\"forbliv logget ind\\"';
$wb['No'] = 'No';
$wb['min_password_length_txt'] = 'Minimum adgangskode længde';
$wb['min_password_strength_txt'] = 'Minimum adgangskode styrke';
......
......@@ -29,7 +29,7 @@ $wb['generate_password_txt'] = 'Generer Adgangskode';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Gentage Adgangskode';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Adgangskoderne stemmer ikke overens.';
$wb['password_match_txt'] = 'Adgangskoderne stemmer overens.';
$wb['username_error_collision'] = 'Brugernavn må ikke være web eller web plus et tal.\"';
$wb['username_error_collision'] = 'Brugernavn må ikke være web eller web plus et tal.\\"';
$wb['client_not_admin_err'] = 'En bruger der hører til en klient kan ikke indstilles til typen: admin';
$wb['lost_password_function_txt'] = 'Forgot password function is available';
?>
......@@ -6,6 +6,6 @@ $wb['tcp_port_help_txt'] = 'Virgül ile ayırarak yazın';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Virgül ile ayırarak yazın';
$wb['active_txt'] = 'Etkin';
$wb['firewall_error_unique'] = 'Bu sunucu için bir güvenlik duvarı kaydı zaten var.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'TCP kapı açıklamasında karakter kullanılamaz. Yalnız rakam, \":\" ve \",\" karakterleri kullanılabilir.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'UDP kapı açıklamasında karakter kullanılamaz. Yalnız rakam, \":\" ve \",\" karakterleri kullanılabilir.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'TCP kapı açıklamasında karakter kullanılamaz. Yalnız rakam, \\":\\" ve \\",\\" karakterleri kullanılabilir.';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'UDP kapı açıklamasında karakter kullanılamaz. Yalnız rakam, \\":\\" ve \\",\\" karakterleri kullanılabilir.';
?>
......@@ -2,11 +2,11 @@
$wb['select_server_txt'] = 'Sunucu Seçin';
$wb['btn_do_txt'] = 'İşlemi Başlatın';
$wb['do_osupdate_caption'] = 'Uzak sunucudaki işletim sistemini güncelleyin';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Bu işlem seçilmiş sunucuda \"aptitude -y upgrade\" komutunu yürütür.<br><br><strong>OLUŞABİLECEK RİSKLER SİZE AİTTİR!</strong>';
$wb['do_osupdate_desc'] = 'Bu işlem seçilmiş sunucuda \\"aptitude -y upgrade\\" komutunu yürütür.<br><br><strong>OLUŞABİLECEK RİSKLER SİZE AİTTİR!</strong>';
$wb['do_ispcupdate_caption'] = 'Uzak sunucudaki ISPConfig 3 - sürümünü güncelleyin';
$wb['do_ispcupdate_desc'] = 'Bu işlem seçilmiş sunucuda ISPConfig3 güncellemesini yürütür.<br><br><strong>OLUŞABİLECEK RİSKLER SÜZE AİTTİR!</strong>';
$wb['action_scheduled'] = 'İşlem yürütülmek üzere zamanlandı';
$wb['select_all_server'] = 'Tüm Sunucularda';
$wb['ispconfig_update_title'] = 'ISPConfig güncelleme yönergeleri';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Sunucunuzda root kullanıcısı ile bir kabuk oturumu açın ve ISPConfig güncellemesini başlatmak için<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />komutunu yürütün.<br /><br /><a href=\"http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/\" target=\"_blank\">Ayrıntılı güncelleme bilgilerine bakmak için buraya tıklayın</a>';
$wb['ispconfig_update_text'] = 'Sunucunuzda root kullanıcısı ile bir kabuk oturumu açın ve ISPConfig güncellemesini başlatmak için<br /><br /> <strong>ispconfig_update.sh</strong><br /><br />komutunu yürütün.<br /><br /><a href=\\"http://www.faqforge.com/linux/controlpanels/ispconfig3/how-to-update-ispconfig-3/\\" target=\\"_blank\\">Ayrıntılı güncelleme bilgilerine bakmak için buraya tıklayın</a>';
?>
......@@ -152,7 +152,7 @@ $wb['try_rescue_txt'] = 'Hizmetler izlensin ve sorun çıktığında yeniden ba
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'HTTPD izlenmesin';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'MySQL izlenmesin';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'E-posta izlenmesin';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Uyarı:</b> mysql sunucusunu kapatmak istiyorsanız \"MySQL izlenmesin\" seçeneğini işaretleyip 2-3 dakika bekleyin.<br>2-3 dakika beklemezseniz, kurtarma işlemi mysql sunucusunu yeniden başlatmaya çalışır!';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Uyarı:</b> mysql sunucusunu kapatmak istiyorsanız \\"MySQL izlenmesin\\" seçeneğini işaretleyip 2-3 dakika bekleyin.<br>2-3 dakika beklemezseniz, kurtarma işlemi mysql sunucusunu yeniden başlatmaya çalışır!';
$wb['enable_sni_txt'] = 'SNI Kullanılsın';
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Güncellenirken klasör izinleri ayarlansın';
$wb['add_web_users_to_sshusers_group_txt'] = 'Web kullanıcıları -sshusers- grubuna eklensin';
......
......@@ -64,7 +64,7 @@ $wb['customer_no_template_error_regex_txt'] = 'Müşteri no kalıbında geçersi
$wb['customer_no_start_txt'] = 'Müşteri No Başlangıç Değeri';
$wb['customer_no_counter_txt'] = 'Müşteri No Sayacı';
$wb['session_timeout_txt'] = 'Oturum Zaman Aşımı (dakika)';
$wb['session_allow_endless_txt'] = '\"Oturum açık kalsın\" kullanılabilsin';
$wb['session_allow_endless_txt'] = '\\"Oturum açık kalsın\\" kullanılabilsin';
$wb['No'] = 'No';
$wb['min_password_length_txt'] = 'En Az Parola Uzunluğu';
$wb['min_password_strength_txt'] = 'En Az Parola Güçlüğü';
......
......@@ -29,7 +29,7 @@ $wb['generate_password_txt'] = 'Parola Oluştur';
$wb['repeat_password_txt'] = 'Parola Onayı';
$wb['password_mismatch_txt'] = 'Parola ile onayı aynı değil.';
$wb['password_match_txt'] = 'Parola ile onayı aynı.';
$wb['username_error_collision'] = 'Kullanıcı adı -web- ya da -web- sözcüğünü izleyen bir sayı ile başlayamaz.\"';
$wb['username_error_collision'] = 'Kullanıcı adı -web- ya da -web- sözcüğünü izleyen bir sayı ile başlayamaz.\\"';
$wb['client_not_admin_err'] = 'Bir müşteriye ait bir kullanıcının tipi admin olarak atanamaz';
$wb['lost_password_function_txt'] = 'Forgot password function is available';
?>
......@@ -26,6 +26,3 @@ $wb['error_client_group_id_empty'] = 'Musíte vybrat zákazníka<br>';
$wb['error_domain_in dnsuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in use as dns zone';
$wb['error_domain_in dnsslaveuse'] = 'This domain cannot be deleted, because it is in use as secondary dns zone';
?>
......@@ -200,6 +200,3 @@ $wb['limit_database_user_txt'] = 'Max. počet databázových uživatelů';
$wb['limit_database_user_error_notint'] = 'The database user limit must be a number.';
$wb['password_click_to_set_txt'] = 'Click to set';
?>
......@@ -7,6 +7,3 @@ $wb['client_ids_txt'] = 'Klienti/Distributoři';
$wb['description_txt'] = 'Popis';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -8,6 +8,3 @@ $wb['filter_txt'] = 'Filtr';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
?>
......@@ -5,6 +5,3 @@ $wb['btn_save_txt'] = 'Smazat klienta';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit bez smazání klienta';
$wb['confirm_client_delete_txt'] = 'Jste si jisti, že chcete smazat tohoto klienta ?';
?>
......@@ -18,6 +18,3 @@ $wb['variables_txt'] = 'Výběr (možnosti):';
$wb['gender_m_txt'] = 'Pan';
$wb['gender_f_txt'] = 'Paní';
?>