Commit e6556c46 authored by Antennipasi's avatar Antennipasi
Browse files

updated Finnish language, more official grammar.

parent 6f81758b
<?php
$wb['301'] = 'Tämä moduuli ei ole sallittu nykyiselle käyttäjälle.';
$wb['302'] = 'Viallinen moduuli.';
$wb['1001'] = 'Käyttäjänimi tai salasana eivät voi olla tyhjiä!';
$wb['1002'] = 'Käyttäjänimi ja/tai salasana ei ole oikein!';
$wb['1003'] = 'Käyttäjän tili on suljettu!';
$wb['1001'] = 'Käyttäjätunnus ja/tai salasana eivät voi olla tyhjiä!';
$wb['1002'] = 'Käyttäjätunnus ja/tai salasana ei ole oikein!';
$wb['1003'] = 'Käyttäjän tili on lukittu!';
$wb['delete_confirmation'] = 'Haluatko varmasti poistaa tämän tietueen?';
$wb['error_no_view_permission'] = 'Sinulla ei ole oikeuksia katsoa tätä tietuetta tai sitä ei ole olemassa!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'Sinulla ei ole oikeuksia poistaa tätä tietuetta!';
$wb['error_no_view_permission'] = 'Käyttäjätunnuksella ei ole oikeuksia katsoa tätä tietuetta tai sitä ei ole olemassa!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'Käyttäjätunnuksella ei ole oikeuksia poistaa tätä tietuetta!';
$wb['page_txt'] = 'Sivu';
$wb['page_of_txt'] = '/';
$wb['page_next_txt'] = 'Seuraava';
......@@ -17,3 +17,4 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi tietue';
$wb['btn_save_txt'] = 'Tallenna';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Keskeytä';
?>
<?php
$wb['1001'] = 'Käyttäjänimi tai salasana on tyhjä.';
$wb['1002'] = 'Käyttäjänimi tai salasana on väärin.';
$wb['1001'] = 'Käyttäjätunnus ja/tai salasana on tyhjä.';
$wb['1002'] = 'Käyttäjätunnus ja/tai salasana on väärin.';
$wb['Firewall'] = 'Palomuuri';
$wb['Groups'] = 'Ryhmät';
$wb['groups_description'] = 'Lomake järjestelmäkäyttäjien ryhmien muokkaukseen.';
$wb['Groups'] = 'Käyttäjäryhmät';
$wb['groups_description'] = 'Lomake käyttäjäryhmien muokkaukseen.';
$wb['Server'] = 'Palvelin';
$wb['Services'] = 'Palvelut';
$wb['Config'] = 'Asetukset';
$wb['Server Config'] = 'Palvelimen asetukset';
$wb['Mail'] = 'Posti';
$wb['Getmail'] = 'Postin nouto';
$wb['Web'] = 'Web';
$wb['Web'] = 'WWW';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['System'] = 'Järjestelmä';
$wb['Add user'] = 'Lisää käyttäjä';
$wb['Edit user'] = 'Muokkaa käyttäjää';
$wb['CP Users'] = 'Hallintapaneelin käyttäjät';
$wb['Add group'] = 'Lisää ryhmä';
$wb['Add group'] = 'Lisää käyttäjäryhmä';
$wb['Edit group'] = 'Muokkaa ryhmää';
$wb['Edit server'] = 'Muokkaa palvelinta';
$wb['Edit Server IP'] = 'Muokkaa palvelimen IP-osoitetta';
$wb['Edit Server IP'] = 'Muokkaa palvelimen IP-osoitteita';
$wb['Servers'] = 'Palvelimet';
$wb['Sync. Now'] = 'Synkronoi nyt';
$wb['DB Sync.'] = 'Tietokannan synkronointi.';
$wb['Languages'] = 'Kielet';
$wb['New Language'] = 'Uusi kieli';
$wb['Export'] = 'Vie';
$wb['Import'] = 'Tuo';
$wb['Languages'] = 'Hallintapaneelin kielet';
$wb['New Language'] = 'Lisää uusi kieli';
$wb['Export'] = 'Lataa';
$wb['Import'] = 'Asenna';
$wb['Language Editor'] = 'Kielimuokkain';
$wb['Software'] = 'Ohjelmat';
$wb['Repositories'] = 'Pakettivarastot';
$wb['Repositories'] = 'Ohjelmapakettien varastot';
?>
......@@ -2,8 +2,9 @@
$wb['server_id_txt'] = 'Palvelin';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Avoimet TCP-portit';
$wb['udp_port_txt'] = 'Avoimet UDP-portit';
$wb['tcp_port_help_txt'] = 'Pilkulla erotettuna';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Pilkulla erotettuna';
$wb['active_txt'] = 'Päällä';
$wb['tcp_port_help_txt'] = 'Pilkulla erotettu lista';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Pilkulla erotettu lista';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['firewall_error_unique'] = 'Tällainen palomuurisäänto on jo tällä palvelimella.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Palomuuri';
$wb['active_txt'] = 'Päällä';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['server_id_txt'] = 'Palvelin';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Avoimet TCP-portit';
$wb['udp_port_txt'] = 'Avoimet UDP-portit';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi palomuurisääntö';
?>
<?php
$wb['description_txt'] = 'Kuvaus';
$wb['name_txt'] = 'Ryhmä';
$wb['name_err'] = 'Ryhmänimen pitää olla vähintään 1, enintään 30 merkkiä.';
$wb['description_txt'] = 'Ryhmän kuvaus';
$wb['name_txt'] = 'Käyttäjäryhmä';
$wb['name_err'] = 'Käyttäjäryhmän nimen on oltava vähintään 1, enintään 30 merkkiä pitkä.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Järjestelmäkäyttäryhmät';
$wb['description_txt'] = 'Kuvaus';
$wb['name_txt'] = 'Ryhmä';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi ryhmä';
$wb['list_head_txt'] = 'Käyttäryhmät';
$wb['description_txt'] = 'Ryhmien kuvaukset';
$wb['name_txt'] = 'Käyttäjäryhmä';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi tietue';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Lisää uusi kieli';
$wb['language_select_txt'] = 'Valitse kielipohja';
$wb['language_new_txt'] = 'Uusi kieli';
$wb['list_head_txt'] = 'Lisää hallintapaneeliin uusi kieli';
$wb['language_select_txt'] = 'Valitse peruskieli';
$wb['language_new_txt'] = 'Lisää uusi kieli';
$wb['btn_save_txt'] = 'Luo uudet kielitiedostot';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Takaisin';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Keskeytä';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Yhdistä valittu kielitiedosto englanninkielisen päätiedoston kanssa. <br />Tämä lisää puuttuvat käännöskohdat valittuun kielitiedostoon.';
$wb['language_select_txt'] = 'Valitse kieli';
$wb['btn_save_txt'] = 'Yhdistä tiedostot nyt';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Takaisin';
$wb['language_select_txt'] = 'Valitse täydennettävä kieli';
$wb['btn_save_txt'] = 'Yhdistä kielitiedostot nyt';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Keskeytä';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Kielimuokkaisn';
$wb['list_head_txt'] = 'Kielimuokkain';
$wb['language_select_txt'] = 'Valitse kieli';
$wb['module_txt'] = 'Ohjelmaosio';
$wb['lang_file_txt'] = 'Kielitiedosto';
$wb['btn_save_txt'] = 'Tallenna';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Takaisin';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Keskeytä';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Vie kielitiedosto';
$wb['language_select_txt'] = 'Valitse kieli';
$wb['btn_save_txt'] = 'Vie valittu kielitiedosto';
$wb['list_head_txt'] = 'Lataa kielitiedosto';
$wb['language_select_txt'] = 'Valitse ladattava kieli';
$wb['btn_save_txt'] = 'Lataa valittu kielitiedosto';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Takaisin';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Tuo kielitioedosto';
$wb['language_import_txt'] = 'Valitse kielitiedosto';
$wb['btn_save_txt'] = 'Tuo valittu kielitiedosto';
$wb['language_overwrite_txt'] = 'Ylikirjoitetaan tiedostot, jos ne on jo.';
$wb['list_head_txt'] = 'Asenna kielitiedosto';
$wb['language_import_txt'] = 'Valitse asennettava kielitiedosto';
$wb['btn_save_txt'] = 'Asenna valittu kielitiedosto';
$wb['language_overwrite_txt'] = 'Ylikirjoitetaan tiedostot, jos ne on jo olemassa.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Takaisin';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['module_txt'] = 'Ohjelmaosio';
$wb['lang_file_txt'] = 'Kielitiedosto';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Viimeksi muokattu';
?>
......@@ -6,6 +6,7 @@ $wb['web_server_txt'] = 'WWW-palvelin';
$wb['dns_server_txt'] = 'DNS-palvelin';
$wb['file_server_txt'] = 'FTP-palvelin';
$wb['db_server_txt'] = 'Tietokantapalvelin';
$wb['vserver_server_txt'] = 'VServer-palvelin';
$wb['active_txt'] = 'Päällä';
$wb['vserver_server_txt'] = 'Virtuaalipalvelin';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
?>
<?php
$wb['jailkit_chroot_home_txt'] = 'Jailkit chroot-koti';
$wb['jailkit_chroot_home_txt'] = 'Jailkit chroot-kotikansio';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_txt'] = 'Jailkit chroot-ohjelmaosiot';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_txt'] = 'Jailkit chrooted-ohjelmat';
$wb['website_path_txt'] = 'Sivuston polku';
$wb['website_symlinks_txt'] = 'Sivuston symmetriset linkit';
$wb['vhost_conf_dir_txt'] = 'Vhostin asetuskansio';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Vhostin asetusten kytketty kansio';
$wb['website_path_txt'] = 'Verkkotunnuksen kotihakemisto';
$wb['website_symlinks_txt'] = 'Verkkotunnuksen symmetriset linkit';
$wb['vhost_conf_dir_txt'] = 'Virtuaalipalvelimen asetuskansio';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Virtuaalipalvelimen käyttöönottokansio';
$wb['getmail_config_dir_txt'] = 'Getmail-asetuskansio';
$wb['fastcgi_starter_path_txt'] = 'FastCGI:n käynnistyspolku';
$wb['fastcgi_starter_script_txt'] = 'FastCGI:n käynnistysskripti';
$wb['fastcgi_alias_txt'] = 'FastCGI-kaima';
$wb['fastcgi_alias_txt'] = 'FastCGI-alias';
$wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI:n php.ini-polku';
$wb['fastcgi_children_txt'] = 'FastCGI-lapsiprosessi';
$wb['fastcgi_max_requests_txt'] = 'FastCGI-pyyntöraja';
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI-binäri';
$wb['module_txt'] = 'Ohjelmaosio';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Postikansion polku';
$wb['homedir_path_txt'] = 'Kotikansion polku';
$wb['mailuser_uid_txt'] = 'Postikäyttäjän UID';
$wb['mailuser_gid_txt'] = 'Postikäyttäjän GID';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Postilaatikon hakemistopolku';
$wb['homedir_path_txt'] = 'Kotikansion hakemistopolku';
$wb['mailuser_uid_txt'] = 'Käyttäjätunnus';
$wb['mailuser_gid_txt'] = 'Käyttäjäryhmä';
$wb['mailuser_name_txt'] = 'Postikäyttäjän nimi';
$wb['mailuser_group_txt'] = 'Postikäyttäjän ryhmä';
$wb['relayhost_txt'] = 'Relay-isäntä';
$wb['relayhost_user_txt'] = 'Relay-isännän kyttäjänimi';
$wb['relayhost_password_txt'] = 'Relay-isännän salasana';
$wb['mailbox_size_limit_txt'] = 'Postilaatikon kokoraja';
$wb['message_size_limit_txt'] = 'Viestin kokoraja';
$wb['relayhost_txt'] = 'Edelleenlähetyspalvelin';
$wb['relayhost_user_txt'] = 'Edelleenlähetyspalvelimen käyttäjätunnus';
$wb['relayhost_password_txt'] = 'Edelleenlähetyspalvelimen salasana';
$wb['mailbox_size_limit_txt'] = 'Postilaatikon koko';
$wb['message_size_limit_txt'] = 'Viestien enimmäiskoko';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP-osoite';
$wb['netmask_txt'] = 'Verkon peite';
$wb['gateway_txt'] = 'Yhdyskäytävä';
$wb['hostname_txt'] = 'Isäntänimi';
$wb['nameservers_txt'] = 'Nimnmipalvelimet';
$wb['auto_network_configuration_txt'] = 'Verkkoasetukset';
$wb['hostname_txt'] = 'Palvelimen nimi';
$wb['nameservers_txt'] = 'Nimipalvelimet';
$wb['auto_network_configuration_txt'] = 'Automaattiset verkkoasetukset';
?>
......@@ -2,3 +2,4 @@
$wb['list_head_txt'] = 'Palvelimen asetukset';
$wb['server_name_txt'] = 'Palvelin';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Palvelin';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP-osoite';
$wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP NameVirtualHost';
$wb['ip_err'] = 'IP-osoite viallinen';
$wb['virtualhost_txt'] = 'Virtuaalipalvelin';
$wb['ip_err'] = 'IP-osoite vääränlainen';
?>
......@@ -4,3 +4,4 @@ $wb['server_id_txt'] = 'Palvelin';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP-osoite';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi IP-osoite';
?>
......@@ -6,6 +6,7 @@ $wb['web_server_txt'] = 'Internet';
$wb['dns_server_txt'] = 'Nimipalvelin';
$wb['file_server_txt'] = 'Tiedostopalvelin';
$wb['db_server_txt'] = 'Tietokantapalvelin';
$wb['vserver_server_txt'] = 'Palvelin';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi palvelin';
$wb['vserver_server_txt'] = 'Virtuaalipalvelin';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi tietue';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Ohjelmapaketit';
$wb['installed_txt'] = 'Tila';
$wb['package_title_txt'] = 'Paketti';
$wb['package_description_txt'] = 'Kuvaus';
$wb['installed_txt'] = 'Ohjelmapaketin tila';
$wb['package_title_txt'] = 'Ohjelmapaketti';
$wb['package_description_txt'] = 'Ohjelmapaketin kuvaus';
$wb['action_txt'] = 'Toiminto';
?>
<?php
$wb['repo_name_txt'] = 'Pakettivarasto';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL-osoite';
$wb['repo_username_txt'] = 'Käyttäjä (valinnainen)';
$wb['repo_name_txt'] = 'Ohjelmapakettien varasto';
$wb['repo_url_txt'] = 'Varaston internetosoite';
$wb['repo_username_txt'] = 'Käyttäjätunnus (valinnainen)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Salasana (valinnnainen)';
$wb['active_txt'] = 'Päällä';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Pakettivarasto';
$wb['active_txt'] = 'Päällä';
$wb['repo_name_txt'] = 'Pakettivarasto';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL-osoite';
$wb['list_head_txt'] = 'Ohjelmapakettien varastot';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['repo_name_txt'] = 'Ohjelmapakettien varasto';
$wb['repo_url_txt'] = 'Ohjelmapakettien varaston osoite';
?>
......@@ -5,3 +5,4 @@ $wb['update_title_txt'] = 'Päivitä';
$wb['version_txt'] = 'Versio';
$wb['action_txt'] = 'Toiminto';
?>
<?php
$wb['warning'] = 'Muokkaa näytä arvoja varovasti! Älä poista etuliitteitä jos järjestelmässä on enemmän kuin yksi asiakas.';
$wb['warning'] = 'Muokkaa näitä arvoja varoen! Älä poista etuliitteitä jos järjestelmässä on enemmän kuin yksi asiakas.';
$wb['dbname_prefix_txt'] = 'Tietokannan nimen etuliite';
$wb['dbuser_prefix_txt'] = 'Tietokannan käyttäjän nimen etuliite';
$wb['shelluser_prefix_txt'] = 'Shell-käyttäjän nimen etuliite';
$wb['ftpuser_prefix_txt'] = 'FTP-käyttäjän nimen etuliite';
$wb['dbname_prefix_error_regex'] = 'Merkki ei ole sallittu tietokannan nimen etuliitteessä.';
$wb['dbuser_prefix_error_regex'] = 'Merkki ei ole sallittu tietokannan käyttäjänimen etuliitteessä.';
$wb['ftpuser_prefix_error_regex'] = 'Merkki ei ole sallittu ftp-käyttäjänimen etuliitteessä.';
$wb['shelluser_prefix_error_regex'] = 'Merkki ei ole sallittu shell-käyttäjänimen etuliitteessä.';
$wb['dblist_phpmyadmin_link_txt'] = 'Linkki phpAyAdminiin tietokantalistassa';
$wb['mailboxlist_webmail_link_txt'] = 'Linkki internet-postiin postilaatikkolistassa';
$wb['dbuser_prefix_txt'] = 'Tietokannan käyttäjätunnuksen etuliite';
$wb['shelluser_prefix_txt'] = 'Shell-käyttäjätunnuksen etuliite';
$wb['ftpuser_prefix_txt'] = 'FTP-käyttäjätunnuksen etuliite';
$wb['dbname_prefix_error_regex'] = 'Tietokannan nimen etuliite on vääränlainen.';
$wb['dbuser_prefix_error_regex'] = 'Tietokannan käyttäjätunnuksen etuliite on vääränlainen.';
$wb['ftpuser_prefix_error_regex'] = 'FTP-käyttäjätunnuksen etuliite on vääränlainen.';
$wb['shelluser_prefix_error_regex'] = 'Shell-käyttäjätunnuksen etuliite on vääränlainen.';
$wb['dblist_phpmyadmin_link_txt'] = 'Linkki phpMyAdminiin tietokantalistassa';
$wb['mailboxlist_webmail_link_txt'] = 'Linkki internetpostiin postilaatikkolistassa';
?>
<?php
$wb['username_txt'] = 'Käyttäjänimi';
$wb['username_err'] = 'Käyttäjänimi on liian pitkä tai sisältää kiellettyjä merkkejä.';
$wb['username_empty'] = 'Käyttäjänimi on tyhjä.';
$wb['username_unique'] = 'Tämän niminen käyttäjä on jo olemassa.';
$wb['username_txt'] = 'Käyttäjätunnus';
$wb['username_err'] = 'Käyttäjätunnus on liian pitkä tai sisältää kiellettyjä merkkejä.';
$wb['username_empty'] = 'Käyttäjätunnus on tyhjä.';
$wb['username_unique'] = 'Tämä käyttäjätunnus on jo olemassa.';
$wb['passwort_txt'] = 'Salasana';
$wb['modules_txt'] = 'Ohjelmaosio';
$wb['startmodule_txt'] = 'Aloitusohjelma';
$wb['modules_txt'] = 'Ohjelmaosiot';
$wb['startmodule_txt'] = 'Aloitusosio';
$wb['app_theme_txt'] = 'Teema';
$wb['typ_txt'] = 'Tyyppi';
$wb['active_txt'] = 'Päällä';
$wb['language_txt'] = 'Kieli';
$wb['typ_txt'] = 'Käyttäjän tyyppi';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['language_txt'] = 'Käyttäjän kieli';
$wb['name_txt'] = 'Etunimi';
$wb['vorname_txt'] = 'Sukunimi';
$wb['unternehmen_txt'] = 'Yritys';
......@@ -19,10 +19,11 @@ $wb['plz_txt'] = 'Postinumero';
$wb['land_txt'] = 'Maa';
$wb['email_txt'] = 'Sähköpostiosoite';
$wb['url_txt'] = 'Internet-osoite';
$wb['telefon_txt'] = 'Puehlinnumero';
$wb['telefon_txt'] = 'Puhelinnumero';
$wb['fax_txt'] = 'Fax-numero';
$wb['groups_txt'] = 'Ryhmät';
$wb['groups_txt'] = 'Käyttäjäryhmät';
$wb['default_group_txt'] = 'Oletusryhmä';
$wb['startmodule_err'] = 'Aloitusohjelma ei ole sallittu.';
$wb['startmodule_err'] = 'Aloitusosio ei ole sallittu.';
$wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Käyttäjät';
$wb['username_txt'] = 'Käyttäjänimi';
$wb['list_head_txt'] = 'Käyttäjätunnukset';
$wb['username_txt'] = 'Käyttäjätunnus';
$wb['name_txt'] = 'Etunimi';
$wb['vorname_txt'] = 'Sukunimi';
$wb['ort_txt'] = 'Kaupunki';
?>
......@@ -5,5 +5,6 @@ $wb['Limits'] = 'Rajoitukset';
$wb['Add Client'] = 'Lisää asiakas';
$wb['Edit Client'] = 'Muokkaa asiakkaan tietoja';
$wb['Clients'] = 'Asiakkaat';
$wb['Edit Client-Templates'] = 'Muokkaa aiakasmalleja';
$wb['Edit Client-Templates'] = 'Muokkaa asiakasmalleja';
?>
<?php
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Sähköpostidomainien sallittu määrä';
$wb['limit_mailbox_txt'] = 'Postilaatikoiden sallittu määrä';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Sähköpostosoitteiden kaimatunnusten sallittu määrä';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Sähköpostosoitteiden edelleenlähetyksien sallittu määrä';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Sähköpostosoitteiden catchall-tilein sallittu määrä';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Sähköpostosoitteiden reittien sallittu määrä';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Sähköpostosoitteiden suodattimien sallittu määrä';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Ulkopuolista palveimeilta haettavien tilien sallittu määrä';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Postilaatikon koon yläja (quota)';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Roskapostisuodattimen suodattimien sallittu määrä';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Roskapostisuodattimen käyttäjien sallittu määrä';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Roskapostisuodattimen kohtelutapojen sallittu määrä';
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Postiverkkotunnuksien määrä';
$wb['limit_mailbox_txt'] = 'Postilaatikoiden määrä';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Postisoitteiden aliastunnuksien määrä';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Edelleenlähetysosoitteiden määrä';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Postiverkkotunnuksien Catchall-tilien määrä';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Postireititysten määrä';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Roskapostisuodattimien määrä';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Noudettavien postilaatikoiden määrä';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Postilaatikon enimmäiskoko';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Roskapostisuodattimien määrä';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Roskapostisuodattimen käyttäjien määrä';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Roskapostisuodattimen kohtelutapojen määrä';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Oletuspostipalvelin';
$wb['company_name_txt'] = 'Yriyksen nimi';
$wb['company_name_txt'] = 'Yrityksen nimi';
$wb['contact_name_txt'] = 'Yhteyshekilö';
$wb['username_txt'] = 'Käyttäjänimi';
$wb['username_txt'] = 'Käyttäjätunnus';
$wb['password_txt'] = 'Salasana';
$wb['language_txt'] = 'Kieli';
$wb['usertheme_txt'] = 'Teema';
$wb['language_txt'] = 'Hallintapaneelin kieli';
$wb['usertheme_txt'] = 'Hallintapaneelin teema';
$wb['street_txt'] = 'Katuosoite';
$wb['zip_txt'] = 'Postinumero';
$wb['city_txt'] = 'Kaupunki';
......@@ -28,54 +28,55 @@ $wb['mobile_txt'] = 'Matkapuhelin';
$wb['fax_txt'] = 'Faxi';
$wb['email_txt'] = 'Sähköpostiosoite';
$wb['internet_txt'] = 'Internet-osoite';
$wb['icq_txt'] = 'ICQ';
$wb['icq_txt'] = 'Pikaviestintunnus';
$wb['notes_txt'] = 'Muistiinpanot';
$wb['company_txt'] = 'Yritys';
$wb['title_txt'] = 'Otsikko';
$wb['firstname_txt'] = 'Etunimi';
$wb['surname_txt'] = 'Sukunimi';
$wb['limit_client_txt'] = 'Asiakkaiden sallittu määrä';
$wb['limit_domain_txt'] = 'domain_rajoitus';
$wb['limit_subdomain_txt'] = 'alidomain-rajoitus';
$wb['limit_webquota_txt'] = 'webquota_rajoitus';
$wb['limit_database_txt'] = 'Tietokantojen sallittu määrä';
$wb['ip_address_txt'] = 'ip_osoite';
$wb['limit_client_error_notint'] = 'Alikäyttäjien määrän raja pitää olla numero.';
$wb['limit_client_txt'] = 'Asiakkaiden määrä';
$wb['limit_domain_txt'] = 'Verkkotunnuksien määrä';
$wb['limit_subdomain_txt'] = 'Aliverkkotunnuksien määrä';
$wb['limit_webquota_txt'] = 'Kotisivutila';
$wb['limit_database_txt'] = 'Tietokantojen määrä';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP-osoite';
$wb['limit_client_error_notint'] = 'Alikäyttäjien raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['firstname_error_empty'] = 'Etunimi on tyhjä.';
$wb['contact_error_empty'] = 'Yhteyshenkilön nimi on tyhjä.';
$wb['default_webserver_txt'] = 'Oletuspalvelin';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Domain-osoitteiden sallittu määrä';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Kaimadomainien sallittu määrä';
$wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Alidomainien sallittu määrä';
$wb['limit_ftp_user_txt'] = 'FTP-käyttäjien sallittu määrä';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Verkkotunnuksien määrä';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Aliasverkkotunnuksien määrä';
$wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Aliverkkotunnuksien määrä';
$wb['limit_ftp_user_txt'] = 'FTP-käyttäjätunnuksien määrä';
$wb['default_dnsserver_txt'] = 'Oletusnimipavelin';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'DNS-alueiden sallittu määrä';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'DNS-tietuieden sallittu määrä';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Shell-käyttäjien sallittu määrä';
$wb['username_error_empty'] = 'Käyttäjänimi on tyhjä';
$wb['username_error_unique'] = 'Käyttäjänimen täytyy olla yksilöllinen';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'Sähköpostidomainien määrän raja pitää olla numero.';
$wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'Sähköpostilaatikoiden määrän raja pitää olla numero.';
$wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'Säköpostin kaimatunnusten määrän raja pitää olla numero.';
$wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'Sähköpostin välitettävien määrän raja pitää olla numero.';
$wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'Sähköpostin catchall-käyttäjien määrän raja pitää olla numero.';
$wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'Sähköpostin reityskäyttäjien määrän raja pitää olla numero.';
$wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'Sähköpostin suodattimien määrän raja pitää olla numero.';
$wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'Ulkopuolelta haettavien tilien määrän raja pitää olla numero.';
$wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'Sähköpostin tilan määrän raja pitää olla numero.';
$wb['limit_spamfilter_wblist_error_notint'] = 'Roskapostisuodattimen sallittu/estetty-suodattimien määrän raja pitää olla numero..';
$wb['limit_spamfilter_user_error_notint'] = 'Roskapostisuodattimen käyttäjien määrän raja pitää olla numero..';
$wb['limit_spamfilter_policy_error_notint'] = 'Roskapostisuodattimen kohetutapojen määrän raja pitää olla numero.';
$wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'Sivuston määrän raja pitää olla numero.';
$wb['limit_web_aliasdomain_error_notint'] = 'Sivuston kaimadomainien määrän raja pitää olla numero.';
$wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'Sivuston alidomainien määrän raja pitää olla numero..';
$wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'Ftp-käyttäjien määrän raja pitää olla numero.';
$wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'Shell-käyttäjien määrän raja pitää olla numero.';
$wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'DNS-tietueiden määrän raja pitää olla numero.';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'DNS-alueiden määrä';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'DNS-tietuieden määrä';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Shell-käyttäjien määrä';
$wb['username_error_empty'] = 'Käyttäjätunnus on tyhjä';
$wb['username_error_unique'] = 'Käyttäjätunnus on jo olemassa';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'Postiverkkotunnuksien raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'Postilaatikoiden raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'Postin aliastunnuksien raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'Postin edelleenlähetysten raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'Postiverkkotunnuksien catchall-tunnuksien raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'Postireititysten raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'Roskapostisuodattimien raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'Noudettavien postilaatikoiden raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'Postilaatikon koon raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['limit_spamfilter_wblist_error_notint'] = 'Roskapostin sallittu/estetty-suodattimien raja-arvon pitää olla numero..';
$wb['limit_spamfilter_user_error_notint'] = 'Roskapostisuodattimen käyttäjien raja-arvon pitää olla numero..';
$wb['limit_spamfilter_policy_error_notint'] = 'Roskapostisuodattimen kohtelutapojen raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'Verkkotunnuksien raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['limit_web_aliasdomain_error_notint'] = 'Aliasverkkotunnuksien raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'Aliverkkotunnuksien raja-arvon pitää olla numero..';
$wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'Ftp-käyttäjätunnuksien raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'Shell-käyttäjätunnuksien raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'DNS-tietueiden raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['default_dbserver_txt'] = 'Oletustietokantapalvelin';
$wb['limit_database_error_notint'] = 'Tietokantojen määrän raja pitää olla numero.';
$wb['username_error_regex'] = 'Käyttäjänimi sisältää virheellisiä merkkejä.';
$wb['limit_database_error_notint'] = 'Tietokantojen raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['username_error_regex'] = 'Käyttäjätunnus sisältää virheellisiä merkkejä.';
$wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus';
$wb['template_master_txt'] = 'Master';