Commit f0a5afb8 authored by Antennipasi's avatar Antennipasi
Browse files

Trying to clean trailing spaces and empty lines.

parent 51d0146f
......@@ -17,4 +17,3 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi tietue';
$wb['btn_save_txt'] = 'Tallenna';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Keskeytä';
?>
......@@ -7,4 +7,3 @@ $wb['Edit Client'] = 'Muokkaa asiakkaan tietoja';
$wb['Clients'] = 'Asiakkaat';
$wb['Edit Client-Templates'] = 'Muokkaa aiakasmalleja';
?>
......@@ -79,4 +79,3 @@ $wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus';
$wb['template_master_txt'] = 'Master';
$wb['template_additional_txt'] = 'Lisäosa';
?>
......@@ -45,4 +45,3 @@ $wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'DNS-tietueiden määrän raja pitää olla
$wb['limit_database_error_notint'] = 'Tietokantojen määrän raja pitää olla numero.';
$wb['error_template_name_empty'] = 'Anna Mallilomakkeen nimi';
?>
......@@ -3,4 +3,3 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Asiakasmallit';
$wb['template_type_txt'] = 'Tyyppi';
$wb['template_name_txt'] = 'Asiakasmallin nimi';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['city_txt'] = 'Kaupunki';
$wb['country_txt'] = 'Maa';
$wb['client_id_txt'] = 'ID';
?>
......@@ -22,4 +22,3 @@ $wb['auth_preset_perm_user_txt'] = 'Käyttäjän oikeudet';
$wb['auth_preset_perm_group_txt'] = 'Ryhmän oikeudet';
$wb['auth_preset_perm_other_txt'] = 'Muiden oikeude';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['module_txt'] = 'Ohjelmaosio';
$wb['title_txt'] = 'Otsikko';
$wb['description_txt'] = 'Kuvaus';
?>
......@@ -16,4 +16,3 @@ $wb['module_del_txt'] = 'Poista ohjelmaosion kansio ja kaikki sen alikansiot?';
$wb['menu_del_txt'] = 'Poista valikko ja kaikki sen osat?';
$wb['item_del_txt'] = 'Poista valikon osa?';
?>
......@@ -20,4 +20,3 @@ $wb['description_txt'] = '
<b>Vihje:</b> Kaikki polut ovat suhteellisia web-kansioon, eivät absoluuttisia.
';
?>
......@@ -3,4 +3,3 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Perusohjelmaosio';
$wb['module_txt'] = 'Ohjelmaosio';
$wb['title_txt'] = 'Otsikko';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['header_txt'] = 'Valikon ominaisuudet';
$wb['save_txt'] = 'Tallenna';
$wb['cancel_txt'] = 'Keskeytä';
?>
......@@ -14,4 +14,3 @@ $wb['module_del_txt'] = 'Haluatko poistaa tämän ohjelmaosion ja kaikki siihen
$wb['menu_del_txt'] = 'Haluatko poistaa tämän valikon?';
$wb['item_del_txt'] = 'Haluatko poistaa tämän osan?';
?>
......@@ -15,4 +15,3 @@ $wb['DNS SRV'] = 'DNS SRV-tietue';
$wb['DNS TXT Record'] = 'DNS TXT-tietue';
$wb['DNS TXT'] = 'DNS TXT-tietue';
?>
......@@ -13,4 +13,3 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Isäntänimi on väärän muotoinen.';
$wb['data_error_empty'] = 'IP-osoite tyhjä';
$wb['data_error_regex'] = 'IP-osoite muoto vääränlainen';
?>
......@@ -9,4 +9,3 @@ $wb['type_txt'] = 'Tyyppi';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi tietue';
$wb['aux_txt'] = 'Tärkeysjärjestys';
?>
......@@ -13,4 +13,3 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Isäntänimi on väärän muotoinen.';
$wb['data_error_empty'] = 'Kohteen isäntänimi on tyhjä';
$wb['data_error_regex'] = 'Kohteen isäntänimen muoto on virheellinen';
?>
......@@ -13,4 +13,3 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Isäntänimi-kenttä on väärän muotoinen.';
$wb['data_error_empty'] = 'Kohteen isäntänimi-kenttä on tyhjä';
$wb['data_error_regex'] = 'Kohteen isäntänimi-kentän muoto vääränlainen';
?>
......@@ -13,4 +13,3 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Isäntänimi-kenttä on väärän muotoinen.';
$wb['data_error_empty'] = 'Isännän tiedot-kenttä on tyhjä';
$wb['data_error_regex'] = 'Isännän tiedot-kentän muoto vääränlainen';
?>
......@@ -14,4 +14,3 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Isäntänimi on väärän muotoinen.';
$wb['data_error_empty'] = 'Postipalvelimen isäntänimityhjä';
$wb['data_error_regex'] = 'Postipalvelimen isäntänimi muoto vääränlainen';
?>
......@@ -13,4 +13,3 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Alue-kenttä on väärän muotoinen.';
$wb['data_error_empty'] = 'Nimipalvelin-kenttä tyhjä';
$wb['data_error_regex'] = 'Nimipalvelin-kenttän muoto vääränlainen';
?>
......@@ -13,4 +13,3 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Alueen nimi-kenttä on väärän muotoinen.';
$wb['data_error_empty'] = 'Kohteen isäntänimi tyhjä';
$wb['data_error_regex'] = 'Kohteen isäntänimi muoto vääränlainen';
?>
......@@ -13,4 +13,3 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Isäntänimi on väärän muotoinen.';
$wb['data_error_empty'] = 'Vastuuhenkilö-kenttä tyhjä';
$wb['data_error_regex'] = 'Vastuuhenkilö-kentän muoto virheellinen';
?>
......@@ -22,4 +22,3 @@ $wb['ns_error_regex'] = 'Nimipalvelin-kenttä on tyhjä.';
$wb['mbox_error_empty'] = 'Sähköpostiosoite on tyhjä.';
$wb['mbox_error_regex'] = 'Sähköpostiosoite on väärän muotoinen';
?>
......@@ -7,4 +7,3 @@ $wb['ns_txt'] = 'nimipalvelin (NS)';
$wb['mbox_txt'] = 'Yhteyshenkilön sähköpostiosoite';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi DNS-alue (SOA)';
?>
......@@ -13,4 +13,3 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Isäntänimi-kenttä on väärän muotoinen.';
$wb['data_error_empty'] = 'Palvelintietue-kenttä on tyhjä.';
$wb['data_error_regex'] = 'Palvelintietue-kenttä on väärän muotoinen.';
?>
......@@ -4,4 +4,3 @@ $wb['fields_txt'] = 'Kentät';
$wb['template_txt'] = 'Malli';
$wb['visible_txt'] = 'Näkyvissä';
?>
......@@ -4,4 +4,3 @@ $wb['visible_txt'] = 'Näkyvissä';
$wb['name_txt'] = 'Mallin nimi';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi mallitietue';
?>
......@@ -13,4 +13,3 @@ $wb['name_error_regex'] = 'Isäntänimi on väärän muotoinen.';
$wb['data_error_empty'] = 'Tekstikenttä tyhjä';
$wb['data_error_regex'] = 'Tekstikentän muoto väärin';
?>
......@@ -11,4 +11,3 @@ $wb['ns2_txt'] = '2. nimipalvelin';
$wb['ip_txt'] = 'IP-osoite';
$wb['error_origin_empty'] = 'Origin-kenttä on tyhjä.';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['Send message'] = 'Lähetä viesti';
$wb['View messages'] = 'Näytä viestit';
$wb['Support'] = 'Tuki';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['subject_txt'] = 'Aihe';
$wb['message_txt'] = 'Viesti';
$wb['tstamp_txt'] = 'Aikaleima';
?>
......@@ -4,4 +4,3 @@ $wb['sender_id_txt'] = 'Lähettäjä';
$wb['subject_txt'] = 'Aihe';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Luo uusi tukiviesti';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['password_strength_3_txt'] = 'Bueno';
$wb['password_strength_4_txt'] = 'Fuerte';
$wb['password_strength_5_txt'] = 'Muy fuerte';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['password_strength_3_txt'] = 'Hyvä';
$wb['password_strength_4_txt'] = 'Vahva';
$wb['password_strength_5_txt'] = 'Erittäin vahva';
?>
......@@ -10,4 +10,3 @@ $wb['pw_error_noinput'] = 'Por favor, introduzca la dirección de correo y el no
$wb['pw_reset_mail_msg'] = 'La contraseña de su cuenta de panel de control ISPConfig 3 ha sido reseteada. La nueva contraseña es: ';
$wb['pw_reset_mail_title'] = 'La contraseña del panel de control ISPConfig 3 ha sido reseteada.';
?>
......@@ -10,4 +10,3 @@ $wb['pw_error_noinput'] = 'Anna sähköpostiosoite ja käyttäjänimi.';
$wb['pw_reset_mail_msg'] = 'The password to your ISPConfig 3 control panel account has been reset. The new password is: ';
$wb['pw_reset_mail_title'] = 'ISPConfig 3 Hallintapaneelin salasana on vaihdettu.';
?>
......@@ -43,4 +43,3 @@ $wb['Content Filter'] = 'Sisältösuodatin';
$wb['Global Filters'] = 'Yleiset suodattimet';
$wb['Server'] = 'Palvelin';
?>
......@@ -8,4 +8,3 @@ $wb['no_domain_perm'] = 'Sinulla ei ole oikeuksia tähän domainiin.';
$wb['destination_error_isemail'] = 'Kohteena ole sähköpostiosoite on väärin.';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Sähköpostikaimojen sallittu määrä on ylitetty.';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['destination_txt'] = 'Kohde';
$wb['email_txt'] = 'Sähköpostiosoite';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi kaimatunnus';
?>
......@@ -7,4 +7,3 @@ $wb['source_error_notempty'] = 'Osoite on tyhjä';
$wb['type_txt'] = 'Tyyppi';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Tilisi suurin sallittu määrä suodattimille on ylitetty.';
?>
......@@ -8,4 +8,3 @@ $wb['recipient_txt'] = 'Vastaanottaja';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisä uusi osoite estolistalle';
$wb['access_txt'] = 'Yhteys';
?>
......@@ -7,4 +7,3 @@ $wb['action_txt'] = 'Toiminto';
$wb['active_txt'] = 'Päällä';
$wb['pattern_error_empty'] = 'Etsintäkuvio on tyhjä.';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['pattern_txt'] = 'Suodatuskuvio (RegExp)';
$wb['action_txt'] = 'Toiminto';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi sisältösuodatin';
?>
......@@ -11,4 +11,3 @@ $wb['limit_maildomain_txt'] = 'Tilisi sähköpostidomainien sallittu määrä on
$wb['policy_txt'] = 'Roskapostisuodatin';
$wb['no_policy'] = '- ei päällä -';
?>
......@@ -7,4 +7,3 @@ $wb['no_domain_perm'] = 'Sinulla ei ole oikeuksia tähän domainiin.';
$wb['domain_error_regex'] = 'Väärä domain-tunnus tai se siältää kiellettyjä merkkejä.';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Tilisi catchall-tunnusten sallittu määrä on ylitetty.';
?>
......@@ -7,4 +7,3 @@ $wb['server_id_txt'] = 'Palvelin';
$wb['domain_txt'] = 'Domain';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi Catchall-osoite';
?>
......@@ -5,4 +5,3 @@ $wb['domain_txt'] = 'Domain';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi sähköpostidomain';
$wb['active_txt'] = 'Päällä';
?>
......@@ -4,4 +4,3 @@ $wb['destination_txt'] = 'Vastaanottajan sähköposti';
$wb['active_txt'] = 'Päällä';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Tilisi suurin sallittu sähköpostin vastaanottajien määrä on ylitetty.';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['destination_txt'] = 'Kohde';
$wb['email_txt'] = 'Sähköpostiosoite';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi edelleenlähetyssääntö';
?>
......@@ -9,4 +9,3 @@ $wb['destination_txt'] = 'Kohde';
$wb['active_txt'] = 'Päällä';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Tilisi noudettavien osoitteiden sallittu määrä on ylitetty.';
?>
......@@ -7,4 +7,3 @@ $wb['source_username_txt'] = 'Käyttäjänimi';
$wb['destination_txt'] = 'Kohde';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi tili';
?>
......@@ -15,4 +15,3 @@ $wb['email_error_unique'] = 'Tälle sähköpostiosoitteelle on jo olemassa suoda
$wb['spam_redirect_maildir_purge_txt'] = 'Tyhjennä edelleenohjauslaatikko';
$wb['days_txt'] = 'päivän jälkeen.';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['server_name_txt'] = 'Palvelimen nimi';
$wb['email_txt'] = 'Sähköpostiosoite';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää osoite estolistalle';
?>
......@@ -8,4 +8,3 @@ $wb['sort_order_txt'] = 'Järjestä..';
$wb['active_txt'] = 'Päällä';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Tilisi reittien sallittu määrä on ylitetty.';
?>
......@@ -7,4 +7,3 @@ $wb['transport_txt'] = 'Reitti';
$wb['sort_order_txt'] = 'Järjestä..';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi reitti';
?>
......@@ -26,4 +26,3 @@ $wb['disableimap_txt'] = 'Estä IMAP';
$wb['disablepop3_txt'] = 'Estä POP3';
$wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus';
?>
......@@ -7,4 +7,3 @@ $wb['rulename_error_empty'] = 'Säännön nimi on tyhjä.';
$wb['searchterm_is_empty'] = 'Hakusana on tyhjä.';
$wb['source_txt'] = 'Lähde';
?>
......@@ -2,4 +2,3 @@
$wb['rulename_txt'] = 'Suodatussäännön nimi';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi suodatussääntö';
?>
......@@ -4,4 +4,3 @@ $wb['email_txt'] = 'Sähköpostiosoite';
$wb['autoresponder_txt'] = 'Lomavastaaja';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi postilaatikko';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['last_month_txt'] = 'Viime kuussa';
$wb['this_year_txt'] = 'Tänä vuonna';
$wb['last_year_txt'] = 'Viime vuonna';
?>
......@@ -7,4 +7,3 @@ $wb['source_error_notempty'] = 'Osoite on tyhjä';
$wb['type_txt'] = 'Tyyppi';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Sähköpostisuodattimien sallittu määrä on ylitetty.';
?>
......@@ -8,4 +8,3 @@ $wb['recipient_txt'] = 'Vastaanottaja';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi luotettu osoite';
$wb['access_txt'] = 'yhteys';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['email_txt'] = 'Sähköpostiosoite';
$wb['priority_txt'] = 'Tärkeysjärjestys';
$wb['active_txt'] = 'Päällä';
?>
......@@ -7,4 +7,3 @@ $wb['rid_txt'] = 'Käyttäjä';
$wb['email_txt'] = 'Luotettu sähköpostiosoite';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää osoite estolistalle';
?>
......@@ -18,4 +18,3 @@ $wb['relayhost_password_txt'] = 'Relay-salasana';
$wb['mailbox_size_limit_txt'] = 'Postilaatikon kokoraja';
$wb['message_size_limit_txt'] = 'Viestin kokoraja';
?>
......@@ -3,4 +3,3 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Palvelimen asetukset';
$wb['server_name_txt'] = 'Palvelin';
$wb['server_id_txt'] = 'palvelimen_id';
?>
......@@ -36,4 +36,3 @@ $wb['spam_admin_txt'] = 'Roskapostitunnisteiden ylläpitäjä';
$wb['message_size_limit_txt'] = 'Viestin kokoraja';
$wb['banned_rulenames_txt'] = 'Estojen sääntönimet';
?>
......@@ -7,4 +7,3 @@ $wb['banned_files_lover_txt'] = 'Pitää estetyistä tiedostoista';
$wb['bad_header_lover_txt'] = 'Pitää osikkovirheistä';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää kohteluapa';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['email_txt'] = 'Sähköpostiosoite (RegExp)';
$wb['fullname_txt'] = 'Koko nimi';
$wb['local_txt'] = 'Paikallinen';
?>
......@@ -8,4 +8,3 @@ $wb['fullname_txt'] = 'Koko nimi';
$wb['email_txt'] = 'Sähköpostiosoite';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää Roskapostisuodattimen käyttäjä';
?>
......@@ -6,4 +6,3 @@ $wb['email_txt'] = 'Sähköpostiosoite';
$wb['priority_txt'] = 'Tärkeysjärjestys';
$wb['active_txt'] = 'Päällä';
?>
......@@ -7,4 +7,3 @@ $wb['rid_txt'] = 'Käyttäjä';
$wb['email_txt'] = 'Luotettu osoite';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisäää uusi luotettu osoite';
?>
......@@ -14,4 +14,3 @@ $wb['Shell-User'] = 'Shell-käyttäjä';
$wb['Shell'] = 'Shell';
$wb['Websites'] = 'Sivustot';
?>
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment