Commit f9492bf6 authored by tbrehm's avatar tbrehm
Browse files

Updated Dutch language files.

parent 487df6f1
<?php
$wb['conf_format_dateshort'] = 'Y-m-d';
$wb['conf_format_datelong'] = 'l dS of F Y';
$wb['conf_format_timeshort'] = 'H:i';
$wb['conf_format_timelong'] = 'H:i:s';
$wb['conf_format_datetime'] = 'Y-m-d H:i';
$wb['301'] = 'Module niet toegestaan voor de huidige gebruiker.';
$wb['302'] = 'Ongeldige module.';
$wb['1001'] = 'De gebruikersnaam en wachtwoord kunnen niet leeg zijn!';
$wb['1002'] = 'De gebruikersnaam en/of wachtwoord zijn onjuist!';
$wb['1003'] = 'De gebruikersnaam wordt gedeactiveerd!';
$wb['delete_confirmation'] = 'Wilt u dit record echt verwijderen?';
$wb['error_no_view_permission'] = 'U heeft geen toestemming om dit record te bekijken of dit record bestaat niet!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'U heeft geen toestemming om dit record te verwijderen!';
$wb['page_txt'] = 'Pagina';
$wb['page_of_txt'] = 'van';
$wb['page_next_txt'] = 'Volgende';
$wb['page_back_txt'] = 'Vorige';
$wb['delete_txt'] = 'Verwijderen';
$wb['filter_txt'] = 'Filteren';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Toevoegen';
$wb['btn_save_txt'] = 'Opslaan';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Annuleren';
?>
<?php
$wb['conf_format_dateshort'] = 'Y-m-d';
$wb['conf_format_datelong'] = 'l d F Y';
$wb['conf_format_timeshort'] = 'H:i';
$wb['conf_format_timelong'] = 'H:i:s';
$wb['conf_format_datetime'] = 'Y-m-d H:i';
$wb['301'] = 'Module niet toegestaan voor de huidige gebruiker.';
$wb['302'] = 'Ongeldige module.';
$wb['1001'] = 'De gebruikersnaam en wachtwoord kunnen niet leeg zijn!';
$wb['1002'] = 'De gebruikersnaam en/of wachtwoord zijn onjuist!';
$wb['1003'] = 'De gebruikersnaam wordt gedeactiveerd!';
$wb['delete_confirmation'] = 'Wilt u dit record echt verwijderen?';
$wb['error_no_view_permission'] = 'U heeft geen toestemming om dit record te bekijken of dit record bestaat niet!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'U heeft geen toestemming om dit record te verwijderen!';
$wb['page_txt'] = 'Pagina';
$wb['page_of_txt'] = 'van';
$wb['page_next_txt'] = 'Volgende';
$wb['page_back_txt'] = 'Vorige';
$wb['delete_txt'] = 'Verwijderen';
$wb['filter_txt'] = 'Filteren';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Toevoegen';
$wb['btn_save_txt'] = 'Opslaan';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Annuleren';
$wb['System'] = 'Servers';
$wb['Client'] = 'Klanten';
$wb['Email'] = 'E-mail';
$wb['Monitor'] = 'Monitor';
$wb['Sites'] = 'Websites';
$wb['DNS'] = 'DNS';
$wb['Tools'] = 'Tools';
$wb['Help'] = 'Help';
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Tools';
?>
<?php
$wb['1001'] = 'Gebruikersnaam of wachtwoord is leeg.';
$wb['1002'] = 'Gebruikersnaam of wachtwoord onjuist.';
$wb['Firewall'] = 'Firewall';
$wb['Groups'] = 'Groepen';
$wb['groups_description'] = 'Formulier om systeemgebruikers en groepen te wijzigen.';
$wb['Server'] = 'Server';
$wb['Services'] = 'Services';
$wb['Config'] = 'Configureer';
$wb['Server Config'] = 'Server configuratie';
$wb['Mail'] = 'Mail';
$wb['Getmail'] = 'Getmail';
$wb['Web'] = 'Web';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['System'] = 'Systeem';
$wb['Add user'] = 'Toevoegen gebruiker';
$wb['Edit user'] = 'Wijzigen gebruiker';
$wb['CP Users'] = 'CP Gebruikers';
$wb['Add group'] = 'Toevoegen groep';
$wb['Edit group'] = 'Wijzigen groep';
$wb['Edit server'] = 'Wijzigen server';
$wb['Edit Server IP'] = 'Wijzigen Server IP';
$wb['Servers'] = 'Servers';
$wb['Sync. Now'] = 'Sync. nu';
$wb['DB Sync.'] = 'DB Sync.';
$wb['Languages'] = 'Talen';
$wb['New Language'] = 'Nieuwe taal';
$wb['Export'] = 'Export';
$wb['Import'] = 'Import';
$wb['Language Editor'] = 'Taal editor';
$wb['Software'] = 'Software';
$wb['Repositories'] = 'Repositories';
?>
<?php
$wb['1001'] = 'Gebruikersnaam of wachtwoord is leeg.';
$wb['1002'] = 'Gebruikersnaam of wachtwoord onjuist.';
$wb['Firewall'] = 'Firewall';
$wb['Groups'] = 'Groepen';
$wb['groups_description'] = 'Formulier om systeemgebruikers en groepen te wijzigen.';
$wb['Server'] = 'Services per server';
$wb['Services'] = 'Services';
$wb['Config'] = 'Configureer';
$wb['Server Config'] = 'Server configuratie';
$wb['Mail'] = 'Mail';
$wb['Getmail'] = 'Getmail';
$wb['Web'] = 'Web';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['System'] = 'Services per server';
$wb['Add user'] = 'Toevoegen gebruiker';
$wb['Edit user'] = 'Wijzigen gebruiker';
$wb['CP Users'] = 'CP Gebruikers';
$wb['Add group'] = 'Toevoegen groep';
$wb['Edit group'] = 'Wijzigen groep';
$wb['Edit server'] = 'Services per server';
$wb['Edit Server IP'] = 'Server IP-adressen';
$wb['Servers'] = 'Server';
$wb['Sync. Now'] = 'Sync. nu';
$wb['DB Sync.'] = 'DB Sync.';
$wb['Languages'] = 'Talen en taal-bestanden';
$wb['New Language'] = 'Nieuwe taal';
$wb['Export'] = 'Exporteren';
$wb['Import'] = 'Importeren';
$wb['Language Editor'] = 'Taalbestanden editor';
$wb['Software'] = 'Software';
$wb['Repositories'] = 'Repositories';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Open TCP poorten';
$wb['udp_port_txt'] = 'Open UDP poorten';
$wb['tcp_port_help_txt'] = 'Gescheiden door komma';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Gescheiden door komma';
$wb['active_txt'] = 'Actief';
$wb['firewall_error_unique'] = 'Er bestaat al een firewall record voor deze server.';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Open TCP poorten';
$wb['udp_port_txt'] = 'Open UDP poorten';
$wb['tcp_port_help_txt'] = 'Gescheiden door komma';
$wb['udp_port_help_txt'] = 'Gescheiden door komma';
$wb['active_txt'] = 'Actief?';
$wb['firewall_error_unique'] = 'Er bestaat al een firewall record voor deze server.';
$wb['tcp_ports_error_regex'] = 'Karakter niet toegestaan in tcp poort toewijzing. Toegestane tekens zijn cijfers, : en ,';
$wb['udp_ports_error_regex'] = 'Karakter niet toegestaan in udp poort toewijzing. Toegestane tekens zijn cijfers, : en ,';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Firewall';
$wb['active_txt'] = 'Actief';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Open TCP poorten';
$wb['udp_port_txt'] = 'Open UDP poorten';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Firewall record toevoegen';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Firewall';
$wb['active_txt'] = 'Actief?';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['tcp_port_txt'] = 'Open TCP poorten';
$wb['udp_port_txt'] = 'Open UDP poorten';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Firewall record toevoegen';
?>
<?php
$wb['description_txt'] = 'Omschrijving';
$wb['name_txt'] = 'Groep';
$wb['name_err'] = 'Groepsnaam moet tussen 1 en 30 karakters bevatten.';
?>
<?php
$wb['description_txt'] = 'Omschrijving';
$wb['name_txt'] = 'Groep';
$wb['name_err'] = 'Groepsnaam moet tussen 1 en 30 karakters bevatten.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Gebruikersgroepen';
$wb['description_txt'] = 'Omschrijving';
$wb['name_txt'] = 'Groep';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuwe groep toevoegen';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Gebruikersgroepen';
$wb['description_txt'] = 'Omschrijving';
$wb['name_txt'] = 'Groep';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuwe groep toevoegen';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Nieuwe taal toevoegen';
$wb['language_select_txt'] = 'Selecteer basis-teksten vanuit taal';
$wb['language_new_txt'] = 'Nieuwe taal';
$wb['btn_save_txt'] = 'Aanmaken';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Terug';
$wb['language_new_hint_txt'] = '2 tekens ISO 639-1 taal-code (Zie http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes)';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Nieuwe taal toevoegen';
$wb['language_select_txt'] = 'Selecteer basis-teksten vanuit taal';
$wb['language_new_txt'] = 'Nieuwe taal';
$wb['btn_save_txt'] = 'Aanmaken';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Terug';
$wb['language_new_hint_txt'] = '2 tekens ISO 639-1 taal-code (Zie http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes)';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Ontbrekende tekstvertalingen aanvullen';
$wb['language_select_txt'] = 'Selecteer taal';
$wb['btn_save_txt'] = 'Bestanden nu samenvoegen';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Terug';
$wb['list_desc_txt'] = 'Laat ontbrekende teksten in de geselecteerde taal aanvullen vanuit de Engelstalige master.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Samenvoegen';
$wb['language_select_txt'] = 'Selecteer taal';
$wb['btn_save_txt'] = 'Bestanden nu samenvoegen';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Terug';
$wb['list_desc_txt'] = 'Laat ontbrekende teksten in de geselecteerde taal aanvullen vanuit de Engelstalige master.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Taalbestand editor';
$wb['language_select_txt'] = 'Selecteer taal';
$wb['module_txt'] = 'Module';
$wb['lang_file_txt'] = 'Taalbestand';
$wb['btn_save_txt'] = 'Opslaan';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Terug';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Taalbestand editor';
$wb['language_select_txt'] = 'Selecteer taal';
$wb['module_txt'] = 'Module';
$wb['lang_file_txt'] = 'Taalbestand';
$wb['btn_save_txt'] = 'Opslaan';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Terug';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Exporteer taalbestanden';
$wb['language_select_txt'] = 'Selecteer taal';
$wb['btn_save_txt'] = 'Exporteren naar /usr/local/ispconfig/interface/web/temp/';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Terug';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Exporteer taalbestanden';
$wb['language_select_txt'] = 'Selecteer taal';
$wb['btn_save_txt'] = 'Exporteren';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Terug';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Importeer taalbestand';
$wb['language_import_txt'] = 'Selecteer taalbestand';
$wb['btn_save_txt'] = 'Importeer het geselecteerde taalbestand';
$wb['language_overwrite_txt'] = 'Overschrijven indien deze al bestaat?';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Terug';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Importeer taalbestand';
$wb['language_import_txt'] = 'Selecteer taalbestand';
$wb['btn_save_txt'] = 'Importeer het geselecteerde taalbestand';
$wb['language_overwrite_txt'] = 'Overschrijven indien deze al bestaat?';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Terug';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Taalbestand editor';
$wb['language_select_txt'] = 'Selecteer taal';
$wb['module_txt'] = 'Module';
$wb['lang_file_txt'] = 'Taalbestand';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Laatste wijziging';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Taalbestand editor';
$wb['language_select_txt'] = 'Selecteer taal';
$wb['module_txt'] = 'Module';
$wb['lang_file_txt'] = 'Taalbestand';
$wb['lang_file_date_txt'] = 'Laatste wijziging';
?>
<?php
$wb['config_txt'] = 'Configuratie details<br /><br />Wijzigen? Zie: Server Configuratie';
$wb['server_name_txt'] = 'Servernaam';
$wb['mail_server_txt'] = 'Mailserver';
$wb['web_server_txt'] = 'Webserver';
$wb['dns_server_txt'] = 'DNS server';
$wb['file_server_txt'] = 'Fileserver';
$wb['db_server_txt'] = 'Database server';
$wb['vserver_server_txt'] = 'VServer-Server';
$wb['active_txt'] = 'Actief';
?>
<?php
$wb['config_txt'] = 'Configuratie details<br /><br />Wijzigen? Zie: Server configuratie';
$wb['server_name_txt'] = 'Servernaam';
$wb['mail_server_txt'] = 'Mailserver';
$wb['web_server_txt'] = 'Webserver';
$wb['dns_server_txt'] = 'DNS server';
$wb['file_server_txt'] = 'Fileserver';
$wb['db_server_txt'] = 'Database server';
$wb['vserver_server_txt'] = 'VServer-Server';
$wb['active_txt'] = 'Actief?';
?>
<?php
$wb['jailkit_chroot_home_txt'] = 'Jailkit chroot home';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_txt'] = 'Jailkit chroot app secties';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_txt'] = 'Jailkit chrooted applicaties';
$wb['website_path_txt'] = 'Website pad';
$wb['website_symlinks_txt'] = 'Website symlinks';
$wb['vhost_conf_dir_txt'] = 'Vhost config dir';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Vhost config enabled dir';
$wb['getmail_config_dir_txt'] = 'Getmail config dir';
$wb['fastcgi_starter_path_txt'] = 'FastCGI starter pad';
$wb['fastcgi_starter_script_txt'] = 'FastCGI starter script';
$wb['fastcgi_alias_txt'] = 'FastCGI Alias';
$wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI php.ini Pad';
$wb['fastcgi_children_txt'] = 'FastCGI Children';
$wb['fastcgi_max_requests_txt'] = 'FastCGI max. aanvragen';
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI Bin';
$wb['module_txt'] = 'Module';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Maildir Pad';
$wb['homedir_path_txt'] = 'Homedir Pad';
$wb['mailuser_uid_txt'] = 'Mailuser UID';
$wb['mailuser_gid_txt'] = 'Mailuser GID';
$wb['mailuser_name_txt'] = 'Mailuser Naam';
$wb['mailuser_group_txt'] = 'Mailuser Groep';
$wb['relayhost_txt'] = 'Relayhost';
$wb['relayhost_user_txt'] = 'Relayhost gebruiker';
$wb['relayhost_password_txt'] = 'Relayhost wachtoord';
$wb['mailbox_size_limit_txt'] = 'Schijfruimte limiet e-mailaccount';
$wb['message_size_limit_txt'] = 'E-mail berichtgrootte limiet';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP-adres';
$wb['netmask_txt'] = 'Netmask';
$wb['gateway_txt'] = 'Gateway';
$wb['hostname_txt'] = 'Hostnaam';
$wb['nameservers_txt'] = 'Nameservers';
$wb['auto_network_configuration_txt'] = 'Netwerk configuratie';
$wb['website_basedir_txt'] = 'Website basedir';
$wb['ip_address_error_wrong'] = 'Ongeldige IP-adres indeling.';
$wb['netmask_error_wrong'] = 'Ongeldige netmasker indeling.';
$wb['gateway_error_wrong'] = 'Ongeldige gateway indeling.';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Hostnaam is leeg.';
$wb['nameservers_error_empty'] = 'Nameserver is leeg.';
?>
<?php
$wb['jailkit_chroot_home_txt'] = 'Jailkit chroot home';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_txt'] = 'Jailkit chroot app secties';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_txt'] = 'Jailkit chrooted applicaties';
$wb['website_path_txt'] = 'Website pad';
$wb['website_symlinks_txt'] = 'Website symlinks';
$wb['vhost_conf_dir_txt'] = 'Vhost config dir';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Vhost config enabled dir';
$wb['getmail_config_dir_txt'] = 'Getmail config dir';
$wb['fastcgi_starter_path_txt'] = 'FastCGI starter pad';
$wb['fastcgi_starter_script_txt'] = 'FastCGI starter script';
$wb['fastcgi_alias_txt'] = 'FastCGI Alias';
$wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI php.ini Pad';
$wb['fastcgi_children_txt'] = 'FastCGI Children';
$wb['fastcgi_max_requests_txt'] = 'FastCGI max. aanvragen';
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI Bin';
$wb['module_txt'] = 'Module';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Maildir Pad';
$wb['homedir_path_txt'] = 'Homedir Pad';
$wb['mailuser_uid_txt'] = 'Mailuser UID';
$wb['mailuser_gid_txt'] = 'Mailuser GID';
$wb['mailuser_name_txt'] = 'Mailuser Naam';
$wb['mailuser_group_txt'] = 'Mailuser Groep';
$wb['relayhost_txt'] = 'Relayhost';
$wb['relayhost_user_txt'] = 'Relayhost gebruiker';
$wb['relayhost_password_txt'] = 'Relayhost wachtoord';
$wb['mailbox_size_limit_txt'] = 'Schijfruimte limiet e-mailaccount';
$wb['message_size_limit_txt'] = 'E-mail berichtgrootte limiet';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP-adres';
$wb['netmask_txt'] = 'Netmask';
$wb['gateway_txt'] = 'Gateway';
$wb['hostname_txt'] = 'Hostnaam';
$wb['nameservers_txt'] = 'Nameservers';
$wb['auto_network_configuration_txt'] = 'Netwerk configuratie';
$wb['website_basedir_txt'] = 'Website basedir';
$wb['ip_address_error_wrong'] = 'Ongeldige IP-adres indeling.';
$wb['netmask_error_wrong'] = 'Ongeldige netmasker indeling.';
$wb['gateway_error_wrong'] = 'Ongeldige gateway indeling.';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Hostnaam is leeg.';
$wb['nameservers_error_empty'] = 'Nameserver is leeg.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_txt'] = 'Jailkit cron chrooted applicaties';
$wb['config_dir_txt'] = 'Configuratie directory';
$wb['init_script_txt'] = 'Cron init script naam';
$wb['crontab_dir_txt'] = 'Pad voor individuele crontabs';
$wb['wget_txt'] = 'Pad naar wget';
$wb['web_user_txt'] = 'Apache gebruiker';
$wb['web_group_txt'] = 'Apache groep';
$wb['security_level_txt'] = 'Beveiligingsniveau';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Server configuratie';
$wb['server_name_txt'] = 'Servernaam';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Server configuratie';
$wb['server_name_txt'] = 'Servernaam';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP-adres (ipv4)';
$wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP NameVirtualHost activeren?';
$wb['ip_err'] = 'Opgegeven IP-adres is ongeldig';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP-adres (ipv4)';
$wb['virtualhost_txt'] = 'HTTP NameVirtualHost activeren?';
$wb['ip_err'] = 'Opgegeven IP-adres is ongeldig';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Server IP-adressen';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP-adres';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuw IP-adres toevoegen';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Server IP-adressen';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP-adres';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuw IP-adres toevoegen';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Servers';
$wb['server_name_txt'] = 'Servernaam';
$wb['mail_server_txt'] = 'Mailserver';
$wb['web_server_txt'] = 'Webserver';
$wb['dns_server_txt'] = 'DNS server';
$wb['file_server_txt'] = 'Fileserver';
$wb['db_server_txt'] = 'Database server';
$wb['vserver_server_txt'] = 'VServer';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuwe server toevoegen';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Services per server';
$wb['server_name_txt'] = 'Servernaam';
$wb['mail_server_txt'] = 'Mailserver';
$wb['web_server_txt'] = 'Webserver';
$wb['dns_server_txt'] = 'DNS server';
$wb['file_server_txt'] = 'Fileserver';
$wb['db_server_txt'] = 'Database server';
$wb['vserver_server_txt'] = 'VServer';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuwe server toevoegen';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Software pakketten';
$wb['installed_txt'] = 'Status';
$wb['package_title_txt'] = 'Pakket';
$wb['package_description_txt'] = 'Omschrijving';
$wb['action_txt'] = 'Actie';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Software pakketten';
$wb['installed_txt'] = 'Status';
$wb['package_title_txt'] = 'Pakket';
$wb['package_description_txt'] = 'Omschrijving';
$wb['action_txt'] = 'Actie';
?>
<?php
$wb['repo_name_txt'] = 'Repository';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
$wb['repo_username_txt'] = 'Gebruiker (optioneel)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Wachtwoord (optioneel)';
$wb['active_txt'] = 'Actief';
?>
<?php
$wb['repo_name_txt'] = 'Repository';
$wb['repo_url_txt'] = 'URL';
$wb['repo_username_txt'] = 'Gebruiker (optioneel)';
$wb['repo_password_txt'] = 'Wachtwoord (optioneel)';
$wb['active_txt'] = 'Actief?';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment