Commit f9492bf6 authored by tbrehm's avatar tbrehm
Browse files

Updated Dutch language files.

parent 487df6f1
<?php
$wb['recipient_id_txt'] = 'Geadresseerde';
$wb['sender_id_txt'] = 'Afzender';
$wb['subject_txt'] = 'Onderwerp';
$wb['message_txt'] = 'Bericht';
$wb['tstamp_txt'] = 'Datum en Tijd';
?>
<?php
$wb['recipient_id_txt'] = 'Versturen aan';
$wb['sender_id_txt'] = 'Afzender';
$wb['subject_txt'] = 'Onderwerp';
$wb['message_txt'] = 'Bericht';
$wb['tstamp_txt'] = 'Datum en tijd';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Support berichten';
$wb['sender_id_txt'] = 'Afzender';
$wb['subject_txt'] = 'Onderwerp';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuw support bericht aanmaken';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Support berichten';
$wb['sender_id_txt'] = 'Afzender';
$wb['subject_txt'] = 'Onderwerp';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuw support bericht aanmaken';
?>
<?php
$wb['1001'] = 'Gebruikersnaam of wachtwoord is leeg.';
$wb['1002'] = 'Gebruikersnaam of wachtwoord ongeldig.';
$wb['1003'] = 'Gebruiker is geblokkeerd.';
$wb['1004'] = 'Teveel ongeldige login pogingen, probeer het na 15 minuten opnieuw.';
$wb['pass_reset_txt'] = 'Een nieuw wachtwoord zal worden gegenereerd en na het hierboven ingevulde Emailadres worden gestuurd, op voorwaarde dat het Emailadres overeenkomt met het e-mailadres in uw klanten-settings';
$wb['pw_reset'] = 'Het wachtwoord is gereset en is verzonden aan uw e-mailadres.';
$wb['pw_error'] = 'Gebruikersnaam of e-mailadres komen niet overeen.';
$wb['pw_error_noinput'] = 'Voer a.u.b. uw e-mailadres en gebruikersnaam in.';
$wb['pw_reset_mail_msg'] = 'Het wachtwoord dat toegang biedt tot ISPConfig 3 is gereset. Het nieuwe wachtwoord is: ';
$wb['pw_reset_mail_title'] = 'Het wachtwoord dat toegang biedt tot ISPConfig 3 is gereset.';
$wb['user_regex_error'] = 'Gebruikersnaam bevat ongeldige tekens, of is langer dan 64 karakters.';
$wb['pw_error_length'] = 'Wachtwoord-lengte is groter dan 64 karakters.';
?>
<?php
$wb['pass_reset_txt'] = 'Een nieuw wachtwoord zal worden gegenereerd en na het hierboven ingevulde Emailadres worden gestuurd, op voorwaarde dat het Emailadres overeenkomt met het e-mailadres in uw klanten-settings';
$wb['pw_reset'] = 'Het wachtwoord is gereset en is verzonden aan uw e-mailadres.';
$wb['pw_error'] = 'Gebruikersnaam of e-mailadres komen niet overeen.';
$wb['pw_error_noinput'] = 'Voer a.u.b. uw e-mailadres en gebruikersnaam in.';
$wb['pw_reset_mail_msg'] = 'Het wachtwoord dat toegang biedt tot ISPConfig 3 is gereset. Het nieuwe wachtwoord is: ';
$wb['pw_reset_mail_title'] = 'Het wachtwoord dat toegang biedt tot ISPConfig 3 is gereset.';
$wb['user_regex_error'] = 'Gebruikersnaam bevat ongeldige tekens, of is langer dan 64 karakters.';
$wb['pw_error_length'] = 'Wachtwoord-lengte is groter dan 64 karakters.';
$wb['error_user_password_empty'] = 'Gebruikersnaam of wachtwoord is leeg.';
$wb['error_user_password_incorrect'] = 'Gebruikersnaam of wachtwoord is niet juist.';
$wb['error_user_blocked'] = 'Gebruiker is geblokkeerd.';
$wb['error_user_too_many_logins'] = 'Teveel onjuiste inlog-pogingen. Probeer over 15 minuten opnieuw in te loggen.';
$wb['username_txt'] = 'Gebruikersnaam';
$wb['password_txt'] = 'Wachtwoord';
$wb['login_button_txt'] = 'Inloggen';
?>
<?php
$wb['Email Alias'] = 'E-mail alias';
$wb['Email Blacklist'] = 'E-mail blacklist';
$wb['Blacklist'] = 'Blacklist';
$wb['Mail Content Filter'] = 'Mail content filter';
$wb['Filter'] = 'Filter';
$wb['Mail Domain'] = 'E-mail domein';
$wb['Domain'] = 'Domeinnaam';
$wb['Email Catchall'] = 'E-mail catch-all';
$wb['Email Forward'] = 'E-mail forward';
$wb['Get Email'] = 'Ontvang e-mail';
$wb['Spamfilter'] = 'Spamfilter';
$wb['Email Routing'] = 'E-mail routing';
$wb['Email transport'] = 'E-mail transport';
$wb['Mailbox'] = 'E-mailaccount';
$wb['Autoresponder'] = 'Autoresponder';
$wb['Mail Filter'] = 'Mail filter';
$wb['Custom Rules'] = 'Aangepaste regels';
$wb['Email filter'] = 'E-mail filter';
$wb['Email Whitelist'] = 'E-mail whitelist';
$wb['Whitelist'] = 'Whitelist';
$wb['Spamfilter blacklist'] = 'Spamfilter blacklist';
$wb['Spamfilter Config'] = 'Spamfilter config';
$wb['Server'] = 'Server';
$wb['Spamfilter policy'] = 'Spamfilter policy';
$wb['Policy'] = 'Policy';
$wb['Quarantine'] = 'Quarantine';
$wb['Tag-Level'] = 'Tag-Level';
$wb['Other'] = 'Overige';
$wb['Spamfilter users'] = 'Spamfilter gebruikers';
$wb['Users'] = 'Gebruikers';
$wb['Spamfilter Whitelist'] = 'Spamfilter whitelist';
$wb['Email'] = 'E-mail';
$wb['Email Mailbox'] = 'E-mailaccount';
$wb['Email Accounts'] = 'E-mailaccounts';
$wb['User / Domain'] = 'Gebruiker / domein';
$wb['Server Settings'] = 'Server instellingen';
$wb['Fetchmail'] = 'Fetchmail';
$wb['Mailbox traffic'] = 'E-mailaccount dataverkeer';
$wb['Statistics'] = 'Statistieken';
$wb['Postfix Whitelist'] = 'Postfix whitelist';
$wb['Postfix Blacklist'] = 'Postfix blacklist';
$wb['Content Filter'] = 'Content filter';
$wb['Global Filters'] = 'Globale filters';
?>
<?php
$wb['Email Alias'] = 'E-mail alias';
$wb['Email Blacklist'] = 'E-mail blacklist';
$wb['Blacklist'] = 'Blacklist';
$wb['Mail Content Filter'] = 'Mail content filter';
$wb['Filter'] = 'Filter';
$wb['Mail Domain'] = 'E-mail domein';
$wb['Domain'] = 'E-mail domeinen';
$wb['Email Catchall'] = 'E-mail catch-all';
$wb['Email Forward'] = 'E-mail forward';
$wb['Get Email'] = 'Ontvang e-mail';
$wb['Spamfilter'] = 'Spamfilter';
$wb['Email Routing'] = 'E-mail routing';
$wb['Email transport'] = 'E-mail transport';
$wb['Mailbox'] = 'E-mailaccount';
$wb['Autoresponder'] = 'Autoresponder';
$wb['Mail Filter'] = 'Mail filter';
$wb['Custom Rules'] = 'Aangepaste regels';
$wb['Email filter'] = 'E-mail filter';
$wb['Email Whitelist'] = 'E-mail whitelist';
$wb['Whitelist'] = 'Whitelist';
$wb['Spamfilter blacklist'] = 'Spamfilter blacklist';
$wb['Spamfilter Config'] = 'Spamfilter config';
$wb['Server'] = 'Server';
$wb['Spamfilter policy'] = 'Spamfilter policy';
$wb['Policy'] = 'Policy';
$wb['Quarantine'] = 'Quarantine';
$wb['Tag-Level'] = 'Tag-Level';
$wb['Other'] = 'Overige';
$wb['Spamfilter users'] = 'Spamfilter gebruikers';
$wb['Users'] = 'Gebruikers';
$wb['Spamfilter Whitelist'] = 'Spamfilter whitelist';
$wb['Email'] = 'E-mail';
$wb['Email Mailbox'] = 'E-mail accounts';
$wb['Email Accounts'] = 'E-mail';
$wb['User / Domain'] = 'Gebruiker / domein';
$wb['Server Settings'] = 'Server instellingen';
$wb['Fetchmail'] = 'Fetchmail';
$wb['Mailbox traffic'] = 'E-mailaccount dataverkeer';
$wb['Statistics'] = 'Statistieken';
$wb['Postfix Whitelist'] = 'Postfix whitelist';
$wb['Postfix Blacklist'] = 'Postfix blacklist';
$wb['Content Filter'] = 'Content filter';
$wb['Global Filters'] = 'Globale filters';
?>
<?php
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['destination_txt'] = 'Doorsturen aan account';
$wb['active_txt'] = 'Actief';
$wb['email_error_isemail'] = 'E-mailadres is ongeldig.';
$wb['email_error_unique'] = 'E-mailadres is reeds toegevoegd.';
$wb['no_domain_perm'] = 'U heeft geen toestemming voor het aanmaken van een alias op dit domein.';
$wb['destination_error_isemail'] = 'E-mailadres geadresseerde is ongeldig.';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Het max. aantal e-mailaliassen voor uw account is bereikt.';
?>
<?php
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['destination_txt'] = 'Doorsturen aan account';
$wb['active_txt'] = 'Actief?';
$wb['email_error_isemail'] = 'E-mailadres is ongeldig.';
$wb['email_error_unique'] = 'E-mailadres is reeds toegevoegd.';
$wb['no_domain_perm'] = 'U heeft geen toestemming voor het aanmaken van een alias op dit domein.';
$wb['destination_error_isemail'] = 'E-mailadres geadresseerde is ongeldig.';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Het max. aantal e-mailaliassen voor uw account is bereikt.';
$wb['duplicate_mailbox_txt'] = 'Er is al een e-mailaccount ingesteld op het door u gewenste adres.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'E-mail aliassen';
$wb['active_txt'] = 'Actief';
$wb['source_txt'] = 'Geadresseerde';
$wb['destination_txt'] = 'Doorsturen naar account';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuwe e-mailalias toevoegen';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'E-mail aliassen';
$wb['active_txt'] = 'Actief?';
$wb['source_txt'] = 'Geadresseerde';
$wb['destination_txt'] = 'Doorsturen naar account';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuwe e-mailalias toevoegen';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['source_txt'] = 'Blacklist adres';
$wb['recipient_txt'] = 'Ontvanger';
$wb['active_txt'] = 'Actief';
$wb['source_error_notempty'] = 'Adres is leeg.';
$wb['type_txt'] = 'Type';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Het max. aantal e-mailfilters voor uw account is bereikt.';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['source_txt'] = 'Blacklist adres';
$wb['recipient_txt'] = 'Ontvanger';
$wb['active_txt'] = 'Actief?';
$wb['source_error_notempty'] = 'Adres is leeg.';
$wb['type_txt'] = 'Type';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Het max. aantal e-mailfilters voor uw account is bereikt.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'E-mail Blacklist';
$wb['active_txt'] = 'Actief';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['source_txt'] = 'Blacklisted adres';
$wb['type_txt'] = 'Type';
$wb['recipient_txt'] = 'Ontvanger';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuw Blacklist record toevoegen';
$wb['access_txt'] = 'Toegang';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'E-mail blacklist';
$wb['active_txt'] = 'Actief?';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['source_txt'] = 'Blacklisted adres';
$wb['type_txt'] = 'Type';
$wb['recipient_txt'] = 'Ontvanger';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuw blacklist record toevoegen';
$wb['access_txt'] = 'Toegang';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['type_txt'] = 'Filter';
$wb['pattern_txt'] = 'Regexp. Patroon';
$wb['data_txt'] = 'Data';
$wb['action_txt'] = 'Actie';
$wb['active_txt'] = 'Actieve';
$wb['pattern_error_empty'] = 'Patroon is leeg.';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['type_txt'] = 'Filter';
$wb['pattern_txt'] = 'Regexp. Patroon';
$wb['data_txt'] = 'Data';
$wb['action_txt'] = 'Actie';
$wb['active_txt'] = 'Actieve';
$wb['pattern_error_empty'] = 'Patroon is leeg.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Postfix header en body checks';
$wb['active_txt'] = 'Actief';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['pattern_txt'] = 'Patroon';
$wb['action_txt'] = 'Actie';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuw content filter toevoegen';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Postfix header en body checks';
$wb['active_txt'] = 'Actief?';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['pattern_txt'] = 'Patroon';
$wb['action_txt'] = 'Actie';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuw content filter toevoegen';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['domain_txt'] = 'Domeinnaam';
$wb['type_txt'] = 'Type';
$wb['active_txt'] = 'Actief';
$wb['domain_error_empty'] = 'Domeinnaam is leeg.';
$wb['domain_error_unique'] = 'Domeinnaam is reeds aanwezig.';
$wb['domain_error_regex'] = 'Ongeldige domeinnaam.';
$wb['client_txt'] = 'Klant';
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Het max. aantal aan e-maildomeinen voor uw account is bereikt.';
$wb['policy_txt'] = 'Spamfilter';
$wb['no_policy'] = '- niet ingeschakeld -';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['domain_txt'] = 'Domeinnaam';
$wb['type_txt'] = 'Type';
$wb['active_txt'] = 'Actief?';
$wb['domain_error_empty'] = 'Domeinnaam is leeg.';
$wb['domain_error_unique'] = 'Domeinnaam is reeds aanwezig.';
$wb['domain_error_regex'] = 'Ongeldige domeinnaam.';
$wb['client_txt'] = 'Klant';
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Het max. aantal aan e-maildomeinen voor uw account is bereikt.';
$wb['policy_txt'] = 'Spamfilter';
$wb['no_policy'] = '- niet ingeschakeld -';
?>
<?php
$wb['domain_txt'] = 'Domeinnaam';
$wb['destination_txt'] = 'Doorsturen naar account';
$wb['active_txt'] = 'Actief';
$wb['domain_error_unique'] = 'Er is al een catch-all record voor dit domein.';
$wb['no_domain_perm'] = 'U heeft geen toegangsrechten voor dit domein.';
$wb['domain_error_regex'] = 'Ongeldige domeinnaam of het domein bevat ongeldige karakters.';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Het max. aantal e-mail catch-all accounts voor uw account is bereikt.';
?>
<?php
$wb['domain_txt'] = 'Domeinnaam';
$wb['destination_txt'] = 'Doorsturen naar account';
$wb['active_txt'] = 'Actief?';
$wb['domain_error_unique'] = 'Er is al een catch-all record voor dit domein.';
$wb['no_domain_perm'] = 'U heeft geen toegangsrechten voor dit domein.';
$wb['domain_error_regex'] = 'Ongeldige domeinnaam of het domein bevat ongeldige karakters.';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Het max. aantal e-mail catch-all accounts voor uw account is bereikt.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'E-mail catch-all accounts';
$wb['active_txt'] = 'Actief';
$wb['source_txt'] = 'Domeinnaam';
$wb['destination_txt'] = 'Doorsturen naar account';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['domain_txt'] = 'Domeinnaam';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuwe catch-all toevoegen';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'E-mail catch-all accounts';
$wb['active_txt'] = 'Actief?';
$wb['source_txt'] = 'Domeinnaam';
$wb['destination_txt'] = 'Doorsturen naar account';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['domain_txt'] = 'Domeinnaam';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuwe catch-all toevoegen';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'E-mail domeinen';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['domain_txt'] = 'Domeinnaam';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuw domein toevoegen';
$wb['active_txt'] = 'Actief';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'E-mail domeinen';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['domain_txt'] = 'Domeinnaam';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuw domein toevoegen';
$wb['active_txt'] = 'Actief?';
?>
<?php
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['destination_txt'] = 'Doorsturen naar e-mailadres';
$wb['active_txt'] = 'Actief';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Het max. aantal email forwarders voor uw account is bereikt.';
?>
<?php
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['destination_txt'] = 'Doorsturen naar e-mailadres';
$wb['active_txt'] = 'Actief?';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Het max. aantal email forwarders voor uw account is bereikt.';
$wb['duplicate_mailbox_txt'] = 'Er is al een e-mailaccount aanwezig op het door u gewenste adres.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'E-mail doorsturen';
$wb['active_txt'] = 'Actief';
$wb['source_txt'] = 'Geadresseerde';
$wb['destination_txt'] = 'Doorsturen naar e-mailadres';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuwe e-mail forward toevoegen';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'E-mail doorsturen';
$wb['active_txt'] = 'Actief?';
$wb['source_txt'] = 'Geadresseerde';
$wb['destination_txt'] = 'Doorsturen naar e-mailadres';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuwe e-mail forward toevoegen';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['type_txt'] = 'Type server';
$wb['source_server_txt'] = 'POP3/IMAP server';
$wb['source_username_txt'] = 'Gebruikersnaam';
$wb['source_password_txt'] = 'Wachtwoord';
$wb['source_delete_txt'] = 'E-mailberichten na ontvangst verwijderen';
$wb['destination_txt'] = 'Doorsturen naar account';
$wb['active_txt'] = 'Actief';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Het max. aantal Fetchmail records voor uw domein is bereikt.';
$wb['source_server_error_isempty'] = 'Server is leeg.';
$wb['source_username_error_isempty'] = 'Gebruikersnaam is leeg.';
$wb['source_password_error_isempty'] = 'Wachtwoord is leeg.';
$wb['destination_error_isemail'] = 'Er is geen bestemming geselecteerd.';
?>
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['type_txt'] = 'Type server';
$wb['source_server_txt'] = 'POP3/IMAP server';
$wb['source_username_txt'] = 'Gebruikersnaam';
$wb['source_password_txt'] = 'Wachtwoord';
$wb['source_delete_txt'] = 'E-mailberichten na ontvangst verwijderen';
$wb['destination_txt'] = 'Doorsturen naar account';
$wb['active_txt'] = 'Actief?';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Het max. aantal Fetchmail records voor uw domein is bereikt.';
$wb['source_server_error_isempty'] = 'Server is leeg.';
$wb['source_username_error_isempty'] = 'Gebruikersnaam is leeg.';
$wb['source_password_error_isempty'] = 'Wachtwoord is leeg.';
$wb['destination_error_isemail'] = 'Er is geen bestemming geselecteerd.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'E-mails ophalen van externe POP3 / IMAP servers';
$wb['active_txt'] = 'Actief';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['source_server_txt'] = 'Externe server';
$wb['source_username_txt'] = 'Gebruikersnaam';
$wb['destination_txt'] = 'Bestemming';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuwe account toevoegen';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'E-mails ophalen van externe POP3 / IMAP servers';
$wb['active_txt'] = 'Actief?';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['source_server_txt'] = 'Externe server';
$wb['source_username_txt'] = 'Gebruikersnaam';
$wb['destination_txt'] = 'Bestemming';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Nieuwe account toevoegen';
?>
<?php
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['spam_rewrite_score_int_txt'] = 'Herschrijf score';
$wb['spam_redirect_score_int_txt'] = 'Verplaats score';
$wb['spam_delete_score_int_txt'] = 'Verwijdering score';
$wb['spam_rewrite_subject_txt'] = 'Herschrijf onderwerp';
$wb['spam_redirect_maildir_txt'] = 'Verplaats naar map';
$wb['active_txt'] = 'Actief';
$wb['spam_rewrite_txt'] = 'Herschrijf e-mail onderwerp boven deze score.';
$wb['spam_redirect_txt'] = 'Verplaats e-mail boven deze score naar de geselecteerde map.';
$wb['spam_delete_txt'] = 'Verwijder e-mail boven deze score.';
$wb['disable_txt'] = 'Hint: Om de filteroptie uit te schakelen, zet de score op 0.00.';
$wb['email_error_isemail'] = 'E-mailadres is ongeldig.';
$wb['email_error_unique'] = 'Er is al een spamfilter record voor dit e-mailadres.';
$wb['spam_redirect_maildir_purge_txt'] = 'Leeg map na';
$wb['days_txt'] = 'dagen.';
?>
<?php
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['spam_rewrite_score_int_txt'] = 'Herschrijf score';
$wb['spam_redirect_score_int_txt'] = 'Verplaats score';
$wb['spam_delete_score_int_txt'] = 'Verwijdering score';
$wb['spam_rewrite_subject_txt'] = 'Herschrijf onderwerp';
$wb['spam_redirect_maildir_txt'] = 'Verplaats naar map';
$wb['active_txt'] = 'Actief?';
$wb['spam_rewrite_txt'] = 'Herschrijf e-mail onderwerp boven deze score.';
$wb['spam_redirect_txt'] = 'Verplaats e-mail boven deze score naar de geselecteerde map.';
$wb['spam_delete_txt'] = 'Verwijder e-mail boven deze score.';
$wb['disable_txt'] = 'Hint: Om de filteroptie uit te schakelen, zet de score op 0.00.';
$wb['email_error_isemail'] = 'E-mailadres is ongeldig.';
$wb['email_error_unique'] = 'Er is al een spamfilter record voor dit e-mailadres.';
$wb['spam_redirect_maildir_purge_txt'] = 'Leeg map na';
$wb['days_txt'] = 'dagen.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Spamfilter';
$wb['active_txt'] = 'Actief';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['server_name_txt'] = 'servernaam';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Spamfilter record toevoegen';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Spamfilter';
$wb['active_txt'] = 'Actief?';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['server_name_txt'] = 'Servernaam';
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Spamfilter record toevoegen';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment