dk_server_config.lng 18.2 KB
Newer Older
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
<?php
$wb['ufw_enable_txt'] = 'Enable';
$wb['ufw_manage_builtins_txt'] = 'Administrer Builtin Rules';
$wb['ufw_ipv6_txt'] = 'Enable IPv6';
$wb['ufw_default_input_policy_txt'] = 'Standard Input Politik';
$wb['ufw_default_output_policy_txt'] = 'Standard Output Politik';
$wb['ufw_default_forward_policy_txt'] = 'Standard Forward Politik';
$wb['ufw_default_application_policy_txt'] = 'Standard Application Politik';
$wb['ufw_log_level_txt'] = 'Log Level';
$wb['jailkit_chroot_home_txt'] = 'Jailkit chroot home';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_txt'] = 'Jailkit chroot app sektioner';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_txt'] = 'Jailkit chrooted applikationer';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_txt'] = 'Jailkit cron chrooted applikationer';
$wb['website_path_txt'] = 'Webside sti';
$wb['website_symlinks_txt'] = 'Webside symlinks';
$wb['website_symlinks_rel_txt'] = 'Lav relative symlinks';
$wb['website_basedir_txt'] = 'Webside basedir';
$wb['website_autoalias_txt'] = 'Webside auto alias';
$wb['website_autoalias_note_txt'] = 'Pladsholdere:';
$wb['vhost_conf_dir_txt'] = 'Vhost config dir';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Vhost config enabled dir';
$wb['getmail_config_dir_txt'] = 'Getmail config dir';
$wb['fastcgi_starter_path_txt'] = 'FastCGI starter path';
$wb['fastcgi_starter_script_txt'] = 'FastCGI starter script';
$wb['fastcgi_alias_txt'] = 'FastCGI Alias';
$wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI php.ini Path';
$wb['fastcgi_children_txt'] = 'FastCGI Children';
$wb['fastcgi_max_requests_txt'] = 'FastCGI max. Anmodninger';
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI Bin';
$wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Maildir Path';
$wb['homedir_path_txt'] = 'Homedir Path';
$wb['mailuser_uid_txt'] = 'Mailbruger UID';
$wb['mailuser_gid_txt'] = 'Mailbruger GID';
$wb['mailuser_name_txt'] = 'Mailbruger Navn';
$wb['mailuser_group_txt'] = 'Mailbruger Gruppe';
$wb['relayhost_txt'] = 'Relayhost';
$wb['relayhost_user_txt'] = 'Relayhost Bruger';
$wb['relayhost_password_txt'] = 'Relayhost Adgangskode';
$wb['mailbox_size_limit_txt'] = 'Postboks Størrelse Begrænsning';
$wb['message_size_limit_txt'] = 'Meddelelse Størrelse Begrænsning';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP Adresse';
$wb['netmask_txt'] = 'Netmask';
$wb['gateway_txt'] = 'Gateway';
$wb['hostname_txt'] = 'Værtsnavn';
$wb['nameservers_txt'] = 'Navneservere';
$wb['auto_network_configuration_txt'] = 'Netværkskonfiguration';
$wb['ip_address_error_wrong'] = 'Ugyldigt IP adresse format.';
$wb['netmask_error_wrong'] = 'Ugyldigt Netmask format.';
$wb['gateway_error_wrong'] = 'Ugyldigt Gateway format.';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Værtsnavn er tomt.';
$wb['hostname_error_regex'] = 'Ugyldigt Værtsnavn.';
$wb['nameservers_error_empty'] = 'Navneserver er tomt.';
$wb['config_dir_txt'] = 'Konfigurations mappe';
$wb['init_script_txt'] = 'Cron init script navn';
$wb['crontab_dir_txt'] = 'Path for individuel crontabs';
$wb['wget_txt'] = 'Sti til wget program';
$wb['web_user_txt'] = 'Apache bruger';
$wb['web_group_txt'] = 'Apache gruppe';
$wb['security_level_txt'] = 'Sikkerhedsniveau';
$wb['loglevel_txt'] = 'Logniveau';
$wb['apps_vhost_port_txt'] = 'Apps-vhost port';
$wb['apps_vhost_ip_txt'] = 'Apps-vhost IP';
$wb['apps_vhost_servername_txt'] = 'Apps-vhost Domæne';
$wb['bind_user_txt'] = 'BIND Bruger';
$wb['bind_group_txt'] = 'BIND Gruppe';
$wb['bind_zonefiles_dir_txt'] = 'BIND zonefiler mappe';
$wb['named_conf_path_txt'] = 'BIND named.conf path';
$wb['bind_user_error_empty'] = 'BIND bruger er tomt.';
$wb['bind_group_error_empty'] = 'BIND gruppe er tomt.';
$wb['bind_zonefiles_dir_error_empty'] = 'BIND zonefiler mappe er tomt.';
$wb['named_conf_path_error_empty'] = 'BIND named.conf path er tomt.';
$wb['named_conf_local_path_error_empty'] = 'BIND named.conf.local path er tomt.';
$wb['mail_filter_syntax_txt'] = 'Mailfilter Syntax';
$wb['pop3_imap_daemon_txt'] = 'POP3/IMAP Daemon';
$wb['php_open_basedir_txt'] = 'PHP open_basedir';
$wb['php_open_basedir_error_empty'] = 'PHP open_basedir er tomt.';
$wb['htaccess_allow_override_txt'] = '.htaccess AllowOverride';
$wb['htaccess_allow_override_error_empty'] = '.htaccess AllowOverride er tomt.';
$wb['awstats_conf_dir_txt'] = 'awstats conf mapper';
$wb['awstats_data_dir_txt'] = 'awstats data mapper';
$wb['awstats_pl_txt'] = 'awstats.pl script';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_txt'] = 'awstats_buildstaticpages.pl script';
$wb['backup_dir_txt'] = 'Backup mappe';
$wb['named_conf_local_path_txt'] = 'BIND named.conf.local path';
$wb['php_ini_path_cgi_txt'] = 'CGI php.ini path';
$wb['php_ini_path_apache_txt'] = 'Apache php.ini path';
$wb['check_apache_config_txt'] = 'Test apache konfiguration ved genstart';
$wb['network_config_warning_txt'] = 'Netværkskonfigurationen indstilling er kun tilgængelig for Debian og Ubuntu Servere. Aktivere ikke denne indstilling, hvis din netværks-grænseflade ikke er eth0.';
$wb['CA_path_txt'] = 'CA Path';
$wb['CA_pass_txt'] = 'CA passphrase';
$wb['fastcgi_config_syntax_txt'] = 'FastCGI config syntax';
$wb['backup_mode_txt'] = 'Backup mode';
$wb['backup_mode_userzip'] = 'Backup webfiler ejet af web-bruger som zip';
$wb['backup_mode_rootgz'] = 'Backup alle filer i web mappe som root-bruger';
$wb['server_type_txt'] = 'Server Type';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config dir';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config enabled dir';
$wb['nginx_user_txt'] = 'Nginx bruger';
$wb['nginx_group_txt'] = 'Nginx gruppe';
$wb['nginx_cgi_socket_txt'] = 'Nginx CGI Socket';
$wb['backup_dir_error_empty'] = 'Backup mappe er tomt.';
$wb['maildir_path_error_empty'] = 'Maildir Path er tomt.';
$wb['homedir_path_error_empty'] = 'Homedir Path er tomt.';
$wb['mailuser_uid_error_empty'] = 'Mailbruger UID er tomt.';
$wb['mailuser_gid_error_empty'] = 'Mailbruger GID er tomt.';
$wb['mailuser_name_error_empty'] = 'Mailbruger Navn er tomt.';
$wb['mailuser_group_error_empty'] = 'Mailbruger Gruppe er tomt.';
$wb['getmail_config_dir_error_empty'] = 'Getmail config dir er tomt.';
$wb['website_basedir_error_empty'] = 'Webside basedir er tomt.';
$wb['website_path_error_empty'] = 'Webside path er tomt.';
$wb['website_symlinks_error_empty'] = 'Webside symlinks er tomt.';
$wb['vhost_conf_dir_error_empty'] = 'Vhost config dir er tomt.';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_error_empty'] = 'Vhost config enabled dir er tomt.';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_error_empty'] = 'Nginx Vhost config dir er tomt.';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_error_empty'] = 'Nginx Vhost config enabled dir er tomt.';
$wb['apache_user_error_empty'] = 'Apache bruger er tomt.';
$wb['apache_group_error_empty'] = 'Apache gruppe er tomt.';
$wb['nginx_user_error_empty'] = 'Nginx bruger er tomt.';
$wb['nginx_group_error_empty'] = 'Nginx gruppe er tomt.';
$wb['php_ini_path_apache_error_empty'] = 'Apache php.ini path er tomt.';
$wb['php_ini_path_cgi_error_empty'] = 'CGI php.ini path er tomt.';
$wb['nginx_cgi_socket_empty'] = 'Nginx CGI Socket er tomt.';
$wb['apps_vhost_port_error_empty'] = 'Apps-vhost port er tomt.';
$wb['apps_vhost_ip_error_empty'] = 'Apps-vhost IP er tomt.';
$wb['fastcgi_starter_path_error_empty'] = 'FastCGI starter sti er tom.';
$wb['fastcgi_starter_script_error_empty'] = 'FastCGI starter script er tomt.';
$wb['fastcgi_alias_error_empty'] = 'FastCGI Alias er tomt.';
$wb['fastcgi_phpini_path_error_empty'] = 'FastCGI php.ini sti er tom.';
$wb['fastcgi_children_error_empty'] = 'FastCGI Children er tom.';
$wb['fastcgi_max_requests_error_empty'] = 'FastCGI max. Anmodninger er tom.';
$wb['fastcgi_bin_error_empty'] = 'FastCGI Bin er tom.';
$wb['jailkit_chroot_home_error_empty'] = 'Jailkit chroot home er tom.';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_error_empty'] = 'Jailkit chroot app sektioner er tomme.';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_error_empty'] = 'Jailkit chrooted applikationer er tomme.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_error_empty'] = 'Jailkit cron chrooted applikationer er tomme.';
$wb['vlogger_config_dir_error_empty'] = 'Konfigurations mappe er tom.';
$wb['cron_init_script_error_empty'] = 'Cron init script name er tomt.';
$wb['crontab_dir_error_empty'] = 'Path for individual crontabs er tomt.';
$wb['cron_wget_error_empty'] = 'Path to wget program er tomt.';
$wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_init_script_error_empty'] = 'PHP-FPM init script er tomt.';
$wb['php_fpm_ini_path_txt'] = 'PHP-FPM php.ini path';
$wb['php_fpm_ini_path_error_empty'] = 'PHP-FPM php.ini path er tomt.';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'PHP-FPM pool mappe';
$wb['php_fpm_pool_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM pool mappe er tomt.';
$wb['php_fpm_start_port_txt'] = 'PHP-FPM start port';
$wb['php_fpm_start_port_error_empty'] = 'PHP-FPM start port er tomt.';
$wb['php_fpm_socket_dir_txt'] = 'PHP-FPM socket mappe';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM socket mappe er tomt.';
$wb['try_rescue_txt'] = 'Aktiver overvågnings service og genstarte ved fejl';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Deaktiver HTTPD monitoring';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Deaktiver MySQL monitoring';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Deaktiver E-mail monitoring';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
155
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Information:</b> Hvis du ønsker nedlukning af mysql skal du vælge \\"Deaktiver MySQL monitor\\" afkrydsningsfeltet og derefter vente 2-3 minutter.<br>Hvis du ikke vente 2-3 minutter, vil redning forsøge at genstarte mysql!';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267
$wb['enable_sni_txt'] = 'Enable SNI';
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Indstil mappe tilladelser ved opdatering';
$wb['add_web_users_to_sshusers_group_txt'] = 'Tilføj web-brugere til -sshusers- gruppe';
$wb['connect_userid_to_webid_txt'] = 'Forbinde Linux brugerid til webid';
$wb['connect_userid_to_webid_start_txt'] = 'Start ID for brugerid/webid forbinde';
$wb['realtime_blackhole_list_txt'] = 'Real-time Blackhole List';
$wb['realtime_blackhole_list_note_txt'] = '(Adskille RBL\'er med kommaer)';
$wb['ssl_settings_txt'] = 'SSL Indstillinger';
$wb['permissions_txt'] = 'Tilladelser';
$wb['php_settings_txt'] = 'PHP Indstillinger';
$wb['apps_vhost_settings_txt'] = 'Apps Vhost Indstillinger';
$wb['awstats_settings_txt'] = 'AWStats Indstillinger';
$wb['firewall_txt'] = 'Firewall';
$wb['mailbox_quota_stats_txt'] = 'Postboks kvota statistik';
$wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Gør web mapper immume (udvidede attributter)';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send over-trafik meddelelse til admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send over-trafik meddelelse til kunde';
$wb['rbl_error_regex'] = 'Angiv gyldige RBL værtsnavne.';
$wb['overquota_notify_admin_txt'] = 'Send kvote advarsler til admin';
$wb['overquota_notify_client_txt'] = 'Send kvote advarsler til kunde';
$wb['overquota_notify_onok_txt'] = 'Send kvote ok meddelelse til kunde';
$wb['overquota_notify_freq_txt'] = 'Send kvote advarsler X dage';
$wb['overquota_notify_freq_note_txt'] = '0 = send meddelelse bare én gang, ingen gentagelses meddelelser';
$wb['admin_notify_events_txt'] = 'Send e-mail til admin begyndende med følgende niveau';
$wb['no_notifications_txt'] = 'Ingen Underretninger';
$wb['monit_url_txt'] = 'Monit URL';
$wb['monit_user_txt'] = 'Monit Bruger';
$wb['monit_password_txt'] = 'Monit Adgangskode';
$wb['monit_url_error_regex'] = 'Ugyldigt Monit URL';
$wb['monit_url_note_txt'] = 'Pladsholder:';
$wb['munin_url_txt'] = 'Munin URL';
$wb['munin_user_txt'] = 'Munin Bruger';
$wb['munin_password_txt'] = 'Munin Adgangskode';
$wb['munin_url_error_regex'] = 'Ugyldig Munin URL';
$wb['munin_url_note_txt'] = 'Pladsholder:';
$wb['backup_dir_is_mount_txt'] = 'Backup Mappe er et mount?';
$wb['monitor_system_updates_txt'] = 'Check for Linux opdateringer';
$wb['invalid_apache_user_txt'] = 'Ugyldigt apache bruger.';
$wb['invalid_apache_group_txt'] = 'Ugyldigt apache gruppe.';
$wb['backup_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt backup mappe.';
$wb['maildir_path_error_regex'] = 'Ugyldigt maildir path.';
$wb['homedir_path_error_regex'] = 'Ugyldigt homedir path.';
$wb['mailuser_name_error_regex'] = 'Ugyldigt mailbruger name.';
$wb['mailuser_group_name_error_regex'] = 'Ugyldigt mailbruger gruppe navn.';
$wb['mailuser_uid_error_range'] = 'Mailbruger uid skal være >= 2000';
$wb['mailuser_gid_error_range'] = 'Mailbruger gid skal være >= 2000';
$wb['getmail_config_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt getmail config mappe.';
$wb['website_basedir_error_regex'] = 'Ugyldigt webside basedir.';
$wb['website_symlinks_error_regex'] = 'Ugyldigt webside symlinks.';
$wb['vhost_conf_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt vhost config mappe.';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt vhost conf enabled mappe.';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt nginx config mappe.';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt nginx conf enabled mappe.';
$wb['ca_path_error_regex'] = 'Ugyldigt CA path.';
$wb['invalid_nginx_user_txt'] = 'Ugyldigt nginx bruger.';
$wb['invalid_nginx_group_txt'] = 'Ugyldigt nginx gruppe.';
$wb['php_ini_path_apache_error_regex'] = 'Ugyldigt apache php.ini path.';
$wb['php_ini_path_cgi_error_regex'] = 'Ugyldigt cgi php.ini path.';
$wb['php_fpm_init_script_error_regex'] = 'Ugyldigt php-fpm init script.';
$wb['php_fpm_ini_path_error_regex'] = 'Ugyldigt php-fpm ini path.';
$wb['php_fpm_pool_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt php-fpm pool mappe.';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt php-fpm socket mappe.';
$wb['php_open_basedir_error_regex'] = 'Ugyldigt php open_basedir.';
$wb['awstats_data_dir_empty'] = 'awstats data mappe er tomt';
$wb['awstats_data_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt awstats data mappe.';
$wb['awstats_pl_empty'] = 'awstats.pl setting er tomt.';
$wb['awstats_pl_error_regex'] = 'Ugyldigt awstats.pl path.';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_empty'] = 'awstats_buildstaticpages.pl er tomt';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_error_regex'] = 'Ugyldigt awstats_buildstaticpages.pl path.';
$wb['invalid_bind_user_txt'] = 'Ugyldigt BIND bruger.';
$wb['invalid_bind_group_txt'] = 'Ugyldigt BIND gruppe.';
$wb['bind_zonefiles_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt BIND zonefiles mappe.';
$wb['named_conf_path_error_regex'] = 'Ugyldigt named.conf path.';
$wb['named_conf_local_path_error_regex'] = 'Ugyldigt named.conf.local path.';
$wb['fastcgi_starter_path_error_regex'] = 'Ugyldigt fastcgi starter path.';
$wb['fastcgi_starter_script_error_regex'] = 'Ugyldigt fastcgi starter script.';
$wb['fastcgi_alias_error_regex'] = 'Ugyldigt fastcgi alias.';
$wb['fastcgi_phpini_path_error_regex'] = 'Ugyldigt fastcgi path.';
$wb['fastcgi_bin_error_regex'] = 'Ugyldigt fastcgi bin.';
$wb['jailkit_chroot_home_error_regex'] = 'Ugyldigt jaikit chroot home.';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_error_regex'] = 'Ugyldigt jaikit chroot sections.';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_error_regex'] = 'Ugyldigt jaikit chroot app programs.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_error_regex'] = 'Ugyldigt jaikit chroot cron programs.';
$wb['vlogger_config_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt vlogger config dir.';
$wb['cron_init_script_error_regex'] = 'Ugyldigt cron init script.';
$wb['crontab_dir_error_regex'] = 'Ugyldigt crontab mappe.';
$wb['cron_wget_error_regex'] = 'Ugyldigt cron wget path.';
$wb['network_filesystem_txt'] = 'Netværksfilsystem';
$wb['maildir_format_txt'] = 'Maildir Format';
$wb['dkim_path_txt'] = 'DKIM Path';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_txt'] = 'Use Websites Linux uid for mailbox';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_info_txt'] = 'only in single web and mail-server-setup';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nosingleserver'] = 'Uid cannot be mapped in multi-server-setup.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nodovecot'] = 'Uid-mapping can only be used with dovecot.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_alreadyusers'] = 'Uid-mapping cannot be changed if there are already mail users.';
$wb['reject_sender_login_mismatch_txt'] = 'Reject sender and login mismatch';
$wb['backup_time_txt'] = 'Backup time';
$wb['do_not_try_rescue_mongodb_txt'] = 'Disable MongoDB monitoring';
$wb['v6_prefix_txt'] = 'IPv6 Prefix';
$wb['vhost_rewrite_v6_txt'] = 'Rewrite IPv6 on Mirror';
$wb['v6_prefix_length'] = 'Prefix too long according to defined IPv6 ';
$wb['backup_dir_mount_cmd_txt'] = 'Mount command, if backup directory not mounted';
$wb['backup_delete_txt'] = 'Delete backups on domain/website delete';
$wb['overquota_db_notify_admin_txt'] = 'Send DB quota warnings to admin';
$wb['overquota_db_notify_client_txt'] = 'Send DB quota warnings to client';
$wb['php_handler_txt'] = 'Default PHP Handler';
$wb['disabled_txt'] = 'Disabled';
$wb['dkim_strength_txt'] = 'DKIM strength';
$wb['php_ini_check_minutes_txt'] = 'Check php.ini every X minutes for changes';
$wb['php_ini_check_minutes_error_empty'] = 'Please specify a value how often php.ini should be checked for changes.';
$wb['php_ini_check_minutes_info_txt'] = '0 = no check';
268
$wb['enable_spdy_txt'] = 'Makes SPDY/HTTP2 available';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283
$wb['web_settings_txt'] = 'Web Server';
$wb['xmpp_server_txt'] = 'XMPP Server';
$wb['xmpp_use_ipv6_txt'] = 'Use IPv6';
$wb['xmpp_bosh_max_inactivity_txt'] = 'Max. BOSH inactivity time';
$wb['xmpp_bosh_timeout_range_wrong'] = 'Please enter a bosh timeout range between 15 - 360';
$wb['xmpp_module_saslauth'] = 'saslauth';
$wb['xmpp_server_admins_txt'] = 'Server Admins (JIDs)';
$wb['xmpp_modules_enabled_txt'] = 'Serverwide enabled plugins (one per line)';
$wb['xmpp_ports_txt'] = 'Component ports';
$wb['xmpp_port_http_txt'] = 'HTTP';
$wb['xmpp_port_https_txt'] = 'HTTPS';
$wb['xmpp_port_pastebin_txt'] = 'Pastebin';
$wb['xmpp_port_bosh_txt'] = 'BOSH';
$wb['disable_bind_log_txt'] = 'Disable bind9 messages for Loglevel WARN';
$wb['apps_vhost_enabled_txt'] = 'Apps-vhost enabled';
284
$wb['skip_le_check_txt'] = 'Skip Lets Encrypt Check';
285
$wb['migration_mode_txt'] = 'Server Migration Mode';
286
$wb['nginx_enable_pagespeed_txt'] = 'Makes Pagespeed available';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
287 288 289 290 291 292 293
$wb['backup_tmp_txt'] = 'Backup tmp directory for zip';
$wb['tmpdir_path_error_empty'] = 'tmp-dir Path is empty.';
$wb['tmpdir_path_error_regex'] = 'Invalid tmp-dir path.';
$wb['logging_txt'] = 'Store website access and error logs';
$wb['logging_desc_txt'] = 'Use Tools > Resync to apply changes to existing sites. For Apache, access and error log can be anonymized. For nginx, only the access log is anonymized, the error log will contain IP addresses.';
$wb['log_retention_txt'] = 'Log retention (days)';
$wb['log_retention_error_ispositive'] = 'Log retention must be a number > 0';
294 295
$wb['php_default_name_txt'] = 'Description Default PHP-Version';
$wb['php_default_name_error_empty'] = 'Description Default PHP-Version must not be empty';
296
$wb['error_mailbox_message_size_txt'] = 'Mailbox size must be larger or equal to message size';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
297
?>