cz_server_config.lng 19.2 KB
Newer Older
tbrehm's avatar
tbrehm committed
1
<?php
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
$wb['jailkit_chroot_home_txt'] = 'Jailkit chroot adresář';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_txt'] = 'Jailkit chroot app sekce';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_txt'] = 'Jailkit chrootované aplikace';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_txt'] = 'Jailkit cron chrootované aplikace';
$wb['website_path_txt'] = 'Website cesta';
$wb['website_symlinks_txt'] = 'Website symlinky';
$wb['website_symlinks_rel_txt'] = 'Make relative symlinks';
$wb['website_basedir_txt'] = 'Website config adresář';
$wb['vhost_conf_dir_txt'] = 'Vhost config adresář';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Vhost config enabled adresář';
12
$wb['getmail_config_dir_txt'] = 'Getmail složka pro konfigurace';
13 14 15
$wb['fastcgi_starter_path_txt'] = 'FastCGI starter cesta';
$wb['fastcgi_starter_script_txt'] = 'FastCGI starter skript';
$wb['fastcgi_alias_txt'] = 'FastCGI alias';
16
$wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI cesta k adresáři kde je umístěn php.ini';
17 18
$wb['fastcgi_children_txt'] = 'FastCGI děti';
$wb['fastcgi_max_requests_txt'] = 'FastCGI max. požadavků';
19
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI cesta k binarnímu balíčku';
20 21 22
$wb['module_txt'] = 'Modul';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Cesta k mail adresáři';
$wb['homedir_path_txt'] = 'Cesta k domácímu adresáři';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
23 24 25 26
$wb['mailuser_uid_txt'] = 'E-mail uživatel UID';
$wb['mailuser_gid_txt'] = 'E-mail uživatel GID';
$wb['mailuser_name_txt'] = 'E-mail uživatel jméno';
$wb['mailuser_group_txt'] = 'E-mail uživatel skupina';
27 28 29 30 31 32 33 34
$wb['relayhost_txt'] = 'Relayhost';
$wb['relayhost_user_txt'] = 'Relayhost uživatel';
$wb['relayhost_password_txt'] = 'Relayhost heslo';
$wb['mailbox_size_limit_txt'] = 'Limit velikosti mailboxu';
$wb['message_size_limit_txt'] = 'Limit velikosti zprávy';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP adresa';
$wb['netmask_txt'] = 'Maska';
$wb['gateway_txt'] = 'Brána';
35
$wb['nameservers_txt'] = 'Jmenné servery (DNS)';
36 37 38 39 40
$wb['auto_network_configuration_txt'] = 'Konfigurace sítě';
$wb['ip_address_error_wrong'] = 'Neplatný formát IP adresy.';
$wb['netmask_error_wrong'] = 'Neplatný formát síťové masky.';
$wb['gateway_error_wrong'] = 'Neplatný formát brány.';
$wb['nameservers_error_empty'] = 'Jmenný server je prázdný.';
41
$wb['config_dir_txt'] = 'Vlogger cesta k vlogger-dbi.conf';
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
$wb['init_script_txt'] = 'Název cron init skriptu';
$wb['crontab_dir_txt'] = 'Cesta k individuálním cron tabulkám';
$wb['wget_txt'] = 'Cesta k wget programu';
$wb['web_user_txt'] = 'Apache uživatel';
$wb['web_group_txt'] = 'Apache skupina';
$wb['security_level_txt'] = 'Úroveň bezpečnosti';
$wb['loglevel_txt'] = 'Úroveň logování';
$wb['apps_vhost_port_txt'] = 'Apps-vhost port';
$wb['apps_vhost_ip_txt'] = 'Apps-vhost IP';
$wb['apps_vhost_servername_txt'] = 'Apps-vhost doména';
$wb['bind_user_txt'] = 'BIND uživatel';
$wb['bind_group_txt'] = 'BIND skupina';
$wb['bind_zonefiles_dir_txt'] = 'BIND adresář se zónovými soubory';
55
$wb['named_conf_path_txt'] = 'BIND named.conf cesta k souboru';
56 57 58 59 60
$wb['bind_user_error_empty'] = 'BIND uživatel je prázdný.';
$wb['bind_group_error_empty'] = 'BIND skupina je prázdná.';
$wb['bind_zonefiles_dir_error_empty'] = 'BIND adresář se zónovými soubory je prázdný.';
$wb['named_conf_path_error_empty'] = 'BIND named.conf cesta je prázdná.';
$wb['named_conf_local_path_error_empty'] = 'BIND named.conf.local cesta je prázdná.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
61
$wb['mail_filter_syntax_txt'] = 'Syntaxe e-mailového filtru';
62 63
$wb['pop3_imap_daemon_txt'] = 'POP3/IMAP démon';
$wb['php_open_basedir_txt'] = 'PHP open_basedir';
64
$wb['php_open_basedir_error_empty'] = 'PHP open_basedir je prázdný.';
65 66
$wb['htaccess_allow_override_txt'] = '.htaccess AllowOverride';
$wb['htaccess_allow_override_error_empty'] = '.htaccess AllowOverride je prázdný.';
67 68 69 70
$wb['awstats_conf_dir_txt'] = 'awstats složka pro konfigurace';
$wb['awstats_data_dir_txt'] = 'awstats složka pro data';
$wb['awstats_pl_txt'] = 'awstats.pl cesta ke skriptu';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_txt'] = 'awstats_buildstaticpages.pl cesta ke skriptu';
71
$wb['backup_dir_txt'] = 'Adresář pro zálohy';
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
$wb['named_conf_local_path_txt'] = 'BIND named.conf.local cesta k souboru';
$wb['php_ini_path_cgi_txt'] = 'Cesta k CGI php.ini';
$wb['php_ini_path_apache_txt'] = 'Cesta k Apache php.ini';
$wb['check_apache_config_txt'] = 'Provést test konfigurace apache před restartováním';
$wb['CA_path_txt'] = 'CA cesta';
$wb['CA_pass_txt'] = 'CA heslo';
$wb['ufw_enable_txt'] = 'Aktivovat';
$wb['ufw_manage_builtins_txt'] = 'Správa vestavěných pravidel';
$wb['ufw_ipv6_txt'] = 'Aktivovat IPv6';
$wb['ufw_default_input_policy_txt'] = 'Standardní vstupní politika';
82 83 84
$wb['ufw_default_output_policy_txt'] = 'Default Output Policy';
$wb['ufw_default_forward_policy_txt'] = 'Default Forward Policy';
$wb['ufw_default_application_policy_txt'] = 'Default Application Policy';
85
$wb['ufw_log_level_txt'] = 'Úroveň logování';
86 87
$wb['network_config_warning_txt'] = 'Možnost konfigurace sítě je k dispozici pouze pro Debian a Ubuntu servery. Nepoužívejte tuto volbu, pokud vaše síťové rozhraní není eth0.';
$wb['fastcgi_config_syntax_txt'] = 'FastCGI config syntax';
88
$wb['server_type_txt'] = 'Typ serveru';
89 90 91 92 93
$wb['nginx_vhost_conf_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config dir';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config enabled dir';
$wb['nginx_user_txt'] = 'Nginx user';
$wb['nginx_group_txt'] = 'Nginx group';
$wb['nginx_cgi_socket_txt'] = 'Nginx CGI Socket';
94
$wb['backup_dir_error_empty'] = 'Adresář se zálohou je prázdný.';
95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
$wb['maildir_path_error_empty'] = 'Maildir Path is empty.';
$wb['homedir_path_error_empty'] = 'Homedir Path is empty.';
$wb['mailuser_uid_error_empty'] = 'Mailuser UID is empty.';
$wb['mailuser_gid_error_empty'] = 'Mailuser GID is empty.';
$wb['mailuser_name_error_empty'] = 'Mailuser Name is empty.';
$wb['mailuser_group_error_empty'] = 'Mailuser Group is empty.';
$wb['getmail_config_dir_error_empty'] = 'Getmail config dir is empty.';
$wb['website_basedir_error_empty'] = 'Website basedir is empty.';
$wb['website_path_error_empty'] = 'Website path is empty.';
$wb['website_symlinks_error_empty'] = 'Website symlinks is empty.';
$wb['vhost_conf_dir_error_empty'] = 'Vhost config dir is empty.';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_error_empty'] = 'Vhost config enabled dir is empty.';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_error_empty'] = 'Nginx Vhost config dir is empty.';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_error_empty'] = 'Nginx Vhost config enabled dir is empty.';
$wb['apache_user_error_empty'] = 'Apache user is empty.';
$wb['apache_group_error_empty'] = 'Apache group is empty.';
$wb['nginx_user_error_empty'] = 'Nginx user is empty.';
$wb['nginx_group_error_empty'] = 'Nginx group is empty.';
$wb['php_ini_path_apache_error_empty'] = 'Apache php.ini path is empty.';
$wb['php_ini_path_cgi_error_empty'] = 'CGI php.ini path is empty.';
$wb['nginx_cgi_socket_empty'] = 'Nginx CGI Socket is empty.';
$wb['apps_vhost_port_error_empty'] = 'Apps-vhost port is empty.';
$wb['apps_vhost_ip_error_empty'] = 'Apps-vhost IP is empty.';
$wb['fastcgi_starter_path_error_empty'] = 'FastCGI starter path is empty.';
$wb['fastcgi_starter_script_error_empty'] = 'FastCGI starter script is empty.';
$wb['fastcgi_alias_error_empty'] = 'FastCGI Alias is empty.';
$wb['fastcgi_phpini_path_error_empty'] = 'FastCGI php.ini Path is empty.';
$wb['fastcgi_children_error_empty'] = 'FastCGI Children is empty.';
$wb['fastcgi_max_requests_error_empty'] = 'FastCGI max. Requests is empty.';
$wb['fastcgi_bin_error_empty'] = 'FastCGI Bin is empty.';
$wb['jailkit_chroot_home_error_empty'] = 'Jailkit chroot home is empty.';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_error_empty'] = 'Jailkit chroot app sections is empty.';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_error_empty'] = 'Jailkit chrooted applications is empty.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_error_empty'] = 'Jailkit cron chrooted applications is empty.';
$wb['vlogger_config_dir_error_empty'] = 'Config directory is empty.';
$wb['cron_init_script_error_empty'] = 'Cron init script name is empty.';
$wb['crontab_dir_error_empty'] = 'Path for individual crontabs is empty.';
$wb['cron_wget_error_empty'] = 'Path to wget program is empty.';
133 134 135 136 137 138
$wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'PHP-FPM název init skriptu';
$wb['php_fpm_init_script_error_empty'] = 'PHP-FPM název init skriptu je prázdny';
$wb['php_fpm_ini_path_txt'] = 'PHP-FPM cesta k php.ini';
$wb['php_fpm_ini_path_error_empty'] = 'PHP-FPM cesta k php.ini je prázdná';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'PHP-FPM adresář pro pool';
$wb['php_fpm_pool_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM adresář pro pool je prázdny.';
139 140
$wb['php_fpm_start_port_txt'] = 'PHP-FPM start port';
$wb['php_fpm_start_port_error_empty'] = 'PHP-FPM start port is empty.';
141 142
$wb['php_fpm_socket_dir_txt'] = 'PHP-FPM adresář pro socket';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM adresář pro socket je prázdny.';
143
$wb['try_rescue_txt'] = 'Povolit monitorování služeb a restartovat při selhání';
144 145
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Zakázat MySQL monitorování';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Zakázat E-mail monitorování';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
146
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>Informace:</b> Pokud chcete např. vypnout MySQL službu zatrhněte políčko \"Zakázat MySQL monitorování\" změna se provede do 2-3 minut.<br>Pokud nepočkáte 2-3 minuty, monitorování nastartuje službu MySQL automaticky znovu !';
147 148
$wb['enable_sni_txt'] = 'Aktivovat SNI (Server Name Indication)';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Zakázat HTTPD monitorování';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
149
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Nastavení oprávnění složky při aktualizaci';
150 151 152 153 154 155 156 157 158
$wb['add_web_users_to_sshusers_group_txt'] = 'Add web users to -sshusers- group';
$wb['connect_userid_to_webid_txt'] = 'Connect Linux userid to webid';
$wb['connect_userid_to_webid_start_txt'] = 'Start ID for userid/webid connect';
$wb['website_autoalias_txt'] = 'Website auto alias';
$wb['website_autoalias_note_txt'] = 'Placeholders:';
$wb['backup_mode_txt'] = 'Režim zálohování';
$wb['backup_mode_userzip'] = 'Zálohování všech souborů v adresáři web jako uživatel vlastnící web adresář do souboru zip';
$wb['backup_mode_rootgz'] = 'Zálohování všech souborů v adresáři web jako uživatel root';
$wb['realtime_blackhole_list_txt'] = 'Real-time Blackhole List';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
159
$wb['realtime_blackhole_list_note_txt'] = '(jednotlivé RBL databáze oddělujte čárkou)';
160 161 162 163 164
$wb['ssl_settings_txt'] = 'SSL Nastavení';
$wb['permissions_txt'] = 'Nastavit oprávnění';
$wb['php_settings_txt'] = 'PHP Nastavení';
$wb['apps_vhost_settings_txt'] = 'Apps Vhost Nastavení';
$wb['awstats_settings_txt'] = 'AWStats Nastavení';
165 166
$wb['firewall_txt'] = 'Firewall';
$wb['mailbox_quota_stats_txt'] = 'Statistika kvóty poštovní schránky';
167
$wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Aktivovat IP wildcard (*)';
168
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
169 170
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených dat, poslat oznámení adminovi';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Při překročení limitu přenesených dat, poslat oznámení klientovi';
171
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
172
$wb['overquota_notify_admin_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání kvót adminovi';
173
$wb['overquota_notify_client_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání kvót klientovi';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
174
$wb['overquota_notify_onok_txt'] = 'Poslat zprávu klientovi, že kvóta je již v pořádku';
175 176
$wb['overquota_notify_freq_txt'] = 'Poslat varování o kvótách každý X dní';
$wb['overquota_notify_freq_note_txt'] = '0 = poslat zprávu pouze jednou, žádné opakované zprávy';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
177 178
$wb['admin_notify_events_txt'] = 'Poslat e-mail uživateli admin s následující úrovní';
$wb['no_notifications_txt'] = 'Žádné upozornění';
179
$wb['monit_url_txt'] = 'Monit URL';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
180 181
$wb['monit_user_txt'] = 'Monit uživatel';
$wb['monit_password_txt'] = 'Monit heslo';
182
$wb['monit_url_error_regex'] = 'Invalid Monit URL';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
183
$wb['monit_url_note_txt'] = 'Zástupný symbol';
184
$wb['munin_url_txt'] = 'Munin URL';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
185 186
$wb['munin_user_txt'] = 'Munin uživatel';
$wb['munin_password_txt'] = 'Munin heslo';
187
$wb['munin_url_error_regex'] = 'Invalid Munin URL';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
188 189
$wb['munin_url_note_txt'] = 'Zástupný symbol';
$wb['backup_dir_is_mount_txt'] = 'Připojit adresář pro zálohy ?';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
190
$wb['monitor_system_updates_txt'] = 'Kontrolovat aktualizace Linuxu';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
$wb['invalid_apache_user_txt'] = 'Invalid apache user.';
$wb['invalid_apache_group_txt'] = 'Invalid apache group.';
$wb['backup_dir_error_regex'] = 'Invalid backup directory.';
$wb['maildir_path_error_regex'] = 'Invalid maildir path.';
$wb['homedir_path_error_regex'] = 'Invalid homedir path.';
$wb['mailuser_name_error_regex'] = 'Invalid mailuser name.';
$wb['mailuser_group_name_error_regex'] = 'Invalid mailuser group name.';
$wb['mailuser_uid_error_range'] = 'Mailuser uid must be >= 2000';
$wb['mailuser_gid_error_range'] = 'Mailuser gid must be >= 2000';
$wb['getmail_config_dir_error_regex'] = 'Invalid getmail config directory.';
201
$wb['website_basedir_error_regex'] = 'Invalid website basedir.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
$wb['website_symlinks_error_regex'] = 'Invalid website symlinks.';
$wb['vhost_conf_dir_error_regex'] = 'Invalid vhost config directory.';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_error_regex'] = 'Invalid vhost conf enabled directory.';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_error_regex'] = 'Invalid nginx config directory.';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_error_regex'] = 'Invalid nginx conf enabled directory.';
$wb['ca_path_error_regex'] = 'Invalid CA path.';
$wb['invalid_nginx_user_txt'] = 'Invalid nginx user.';
$wb['invalid_nginx_group_txt'] = 'Invalid nginx group.';
$wb['php_ini_path_apache_error_regex'] = 'Invalid apache php.ini path.';
$wb['php_ini_path_cgi_error_regex'] = 'Invalid cgi php.ini path.';
$wb['php_fpm_init_script_error_regex'] = 'Invalid php-fpm init script.';
$wb['php_fpm_ini_path_error_regex'] = 'Invalid php-fpm ini path.';
$wb['php_fpm_pool_dir_error_regex'] = 'Invalid php-fpm pool directory.';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_regex'] = 'Invalid php-fpm socket directory.';
$wb['php_open_basedir_error_regex'] = 'Invalid php open_basedir.';
$wb['awstats_data_dir_empty'] = 'awstats data directory is empty';
$wb['awstats_data_dir_error_regex'] = 'Invalid awstats data directory.';
$wb['awstats_pl_empty'] = 'awstats.pl setting is empty.';
$wb['awstats_pl_error_regex'] = 'Invalid awstats.pl path.';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_empty'] = 'awstats_buildstaticpages.pl is empty';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_error_regex'] = 'Invalid awstats_buildstaticpages.pl path.';
$wb['invalid_bind_user_txt'] = 'Invalid BIND user.';
$wb['invalid_bind_group_txt'] = 'Invalid BIND group.';
$wb['bind_zonefiles_dir_error_regex'] = 'Invalid BIND zonefiles directory.';
$wb['named_conf_path_error_regex'] = 'Invalid named.conf path.';
$wb['named_conf_local_path_error_regex'] = 'Invalid named.conf.local path.';
$wb['fastcgi_starter_path_error_regex'] = 'Invalid fastcgi starter path.';
$wb['fastcgi_starter_script_error_regex'] = 'Invalid fastcgi starter script.';
$wb['fastcgi_alias_error_regex'] = 'Invalid fastcgi alias.';
$wb['fastcgi_phpini_path_error_regex'] = 'Invalid fastcgi path.';
$wb['fastcgi_bin_error_regex'] = 'Invalid fastcgi bin.';
$wb['jailkit_chroot_home_error_regex'] = 'Invalid jaikit chroot home.';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_error_regex'] = 'Invalid jaikit chroot sections.';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_error_regex'] = 'Invalid jaikit chroot app programs.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_error_regex'] = 'Invalid jaikit chroot cron programs.';
$wb['vlogger_config_dir_error_regex'] = 'Invalid vlogger config dir.';
$wb['cron_init_script_error_regex'] = 'Invalid cron init script.';
$wb['crontab_dir_error_regex'] = 'Invalid crontab directory.';
$wb['cron_wget_error_regex'] = 'Invalid cron wget path.';
241
$wb['network_filesystem_txt'] = 'Network Filesystem';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
242
$wb['dkim_path_txt'] = 'DKIM adresář pro klíče';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
243
$wb['dkim_strength_txt'] = 'DKIM síla klíče';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
244 245 246 247 248 249 250
$wb['maildir_format_txt'] = 'Maildir Format';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_txt'] = 'Use Websites Linux uid for mailbox';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_info_txt'] = 'only in single web and mail-server-setup';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nosingleserver'] = 'Uid cannot be mapped in multi-server-setup.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nodovecot'] = 'Uid-mapping can only be used with dovecot.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_alreadyusers'] = 'Uid-mapping cannot be changed if there are already mail users.';
$wb['reject_sender_login_mismatch_txt'] = 'Reject sender and login mismatch';
251
$wb['do_not_try_rescue_mongodb_txt'] = 'Zakázat  MongoDB monitorování';
252 253 254 255
$wb['v6_prefix_txt'] = 'IPv6 Prefix';
$wb['vhost_rewrite_v6_txt'] = 'Rewrite IPv6 on Mirror';
$wb['v6_prefix_length'] = 'Prefix too long according to defined IPv6 ';
$wb['backup_dir_mount_cmd_txt'] = 'Mount command, if backup directory not mounted';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
256
$wb['backup_delete_txt'] = 'Odstranit zálohy pokud byla smazána doména/webové stránky';
257 258 259
$wb['overquota_db_notify_admin_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání DB kvót adminovi';
$wb['overquota_db_notify_client_txt'] = 'Poslat varování o překročení nebo vyčerpání DB kvót klientovi';
$wb['php_handler_txt'] = 'Výchozí PHP obslužná rutina';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
260
$wb['disabled_txt'] = 'Vypnuto';
261
$wb['php_ini_check_minutes_txt'] = 'Provádět kontrolu změny obsahu souboru php.ini každých X minut';
262 263
$wb['php_ini_check_minutes_error_empty'] = 'Please specify a value how often php.ini should be checked for changes.';
$wb['php_ini_check_minutes_info_txt'] = '0 = no check';
264
$wb['enable_spdy_txt'] = 'Makes SPDY/HTTP2 available';
265 266
$wb['web_settings_txt'] = 'Web Server';
$wb['xmpp_server_txt'] = 'XMPP Server';
267
$wb['xmpp_use_ipv6_txt'] = 'Použít IPv6';
268 269 270 271 272
$wb['xmpp_bosh_max_inactivity_txt'] = 'Max. BOSH inactivity time';
$wb['xmpp_bosh_timeout_range_wrong'] = 'Please enter a bosh timeout range between 15 - 360';
$wb['xmpp_module_saslauth'] = 'saslauth';
$wb['xmpp_server_admins_txt'] = 'Server Admins (JIDs)';
$wb['xmpp_modules_enabled_txt'] = 'Serverwide enabled plugins (one per line)';
273
$wb['xmpp_ports_txt'] = 'Porty služeb';
274 275 276 277
$wb['xmpp_port_http_txt'] = 'HTTP';
$wb['xmpp_port_https_txt'] = 'HTTPS';
$wb['xmpp_port_pastebin_txt'] = 'Pastebin';
$wb['xmpp_port_bosh_txt'] = 'BOSH';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
278 279
$wb['disable_bind_log_txt'] = 'Disable bind9 messages for Loglevel WARN';
$wb['apps_vhost_enabled_txt'] = 'Apps-vhost enabled';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
280 281 282 283
$wb['hostname_txt'] = 'Název hostitele';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Název hostitele je prázdný';
$wb['hostname_error_regex'] = 'Neplatný název hostitele.';
$wb['backup_time_txt'] = 'Spustit zálohovaní v';
284
$wb['skip_le_check_txt'] = 'Skip Lets Encrypt Check';
285
$wb['migration_mode_txt'] = 'Server Migration Mode';
286
$wb['nginx_enable_pagespeed_txt'] = 'Makes Pagespeed available';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
287 288 289 290 291 292 293
$wb['backup_tmp_txt'] = 'Backup tmp directory for zip';
$wb['tmpdir_path_error_empty'] = 'tmp-dir Path is empty.';
$wb['tmpdir_path_error_regex'] = 'Invalid tmp-dir path.';
$wb['logging_txt'] = 'Store website access and error logs';
$wb['logging_desc_txt'] = 'Use Tools > Resync to apply changes to existing sites. For Apache, access and error log can be anonymized. For nginx, only the access log is anonymized, the error log will contain IP addresses.';
$wb['log_retention_txt'] = 'Log retention (days)';
$wb['log_retention_error_ispositive'] = 'Log retention must be a number > 0';
294 295
$wb['php_default_name_txt'] = 'Description Default PHP-Version';
$wb['php_default_name_error_empty'] = 'Description Default PHP-Version must not be empty';
296
$wb['error_mailbox_message_size_txt'] = 'Mailbox size must be larger or equal to message size';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
297
?>