fa.lng 9.89 KB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
<?php
$wb['conf_format_dateshort'] = "Y-m-d";
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = "yyyy-mm-dd";
$wb['conf_format_datelong'] = "l dS of F Y";
$wb['conf_format_timeshort'] = "H:i";
$wb['conf_format_timelong'] = "H:i:s";
$wb['conf_format_datetime'] = "Y-m-d H:i";
$wb['number_format_decimals'] = '4';
$wb['number_format_decimals_client'] = '2';
$wb['number_format_dec_point'] = '.';
$wb['number_format_thousands_sep'] = '';
$wb['error_301'] = "Module not permitted for the current user.";
$wb['error_302'] = "ماژول نامعتبر.";
$wb['error_1001'] = "نام کاربری و رمز عبور نمی تواند خالی باشد.";
$wb['error_1002'] = "نام کاربری یا رمز عبور اشتباه است!";
$wb['error_1003'] = "کاربر غیرفعال شده است.";
$wb['delete_confirmation'] = "واقعا مایل به حذف این رکورد هستید؟";
$wb['error_no_view_permission'] = "شما دسترسی لازم برای نمایش این رکورد را ندارید و یا رکورد موجود نیست!";
$wb['error_no_delete_permission'] = "شما اجازه حذف این رکورد را ندارید!";
$wb['page_txt'] = "صفحه";
$wb['page_of_txt'] = "از";
$wb['page_and_txt'] = "و";
$wb['page_next_txt'] = "بعدی";
$wb['page_back_txt'] = "بازگشت";
$wb['delete_txt'] = "حذف";
$wb['filter_txt'] = "فیلتر";
$wb['add_new_record_txt'] = "ایجاد رکورد جدید";
$wb['btn_save_txt'] = "ذخیره";
$wb['btn_cancel_txt'] = "لغو";
$wb['top_menu_system'] = 'سامانه';
$wb['top_menu_client'] = 'مشتری';
$wb['top_menu_email'] = 'رایانامه';
$wb['top_menu_monitor'] = 'مونیتور کردن';
$wb['top_menu_sites'] = 'وب سایت ها';
$wb['top_menu_dns'] = 'DNS';
$wb['top_menu_tools'] = 'ابزارها';
$wb['top_menu_help'] = 'راهنما';
$wb['top_menu_billing'] = 'صورت حساب';
$wb['top_menu_mailuser'] = 'Mailuser';
$wb['top_menu_domain'] = 'دامنه ها';
$wb['top_menu_dashboard'] = 'خانه';
$wb['top_menu_vm'] = 'VServer';
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'ابزارها';
$wb['latest_news_txt'] = 'آخرین خبرها';
$wb['logout_txt'] = "برون رفت";
$wb['daynamesmin_su'] = "یکشنبه";
$wb['daynamesmin_mo'] = "دوشنبه";
$wb['daynamesmin_tu'] = "سه شنبه";
$wb['daynamesmin_we'] = "چهارشنبه";
$wb['daynamesmin_th'] = "پنج شنبه";
$wb['daynamesmin_fr'] = "جمعه";
$wb['daynamesmin_sa'] = "شنبه";
$wb['daynames_sunday'] = "یکشنبه";
$wb['daynames_monday'] = "دوشنبه";
$wb['daynames_tuesday'] = "سه شنبه";
$wb['daynames_wednesday'] = "چهارشنبه";
$wb['daynames_thursday'] = "پنج شنبه";
$wb['daynames_friday'] = "جمعه";
$wb['daynames_saturday'] = "شنبه";
$wb['monthnamesshort_jan'] = "Jan";
$wb['monthnamesshort_feb'] = "Feb";
$wb['monthnamesshort_mar'] = "Mar";
$wb['monthnamesshort_apr'] = "Apr";
$wb['monthnamesshort_may'] = "May";
$wb['monthnamesshort_jun'] = "Jun";
$wb['monthnamesshort_jul'] = "Jul";
$wb['monthnamesshort_aug'] = "Aug";
$wb['monthnamesshort_sep'] = "Sep";
$wb['monthnamesshort_oct'] = "Oct";
$wb['monthnamesshort_nov'] = "Nov";
$wb['monthnamesshort_dec'] = "Dec";
$wb['datepicker_nextText'] = "Next";
$wb['datepicker_prevText'] = "Prev";
$wb['submit_confirmation'] = "واقعا قصد انجام این کار را دارید؟";
$wb['globalsearch_resultslimit_of_txt'] = "از";
$wb['globalsearch_resultslimit_results_txt'] = "نتیجه ها";
$wb['globalsearch_noresults_text_txt'] = "نتیجه ای یافت نشد.";
$wb['globalsearch_noresults_limit_txt'] = "0 نتیجه";
$wb['globalsearch_searchfield_watermark_txt'] = "جستجو";
$wb['globalsearch_suggestions_text_txt'] = "پیشنهادات";
$wb['global_tabchange_warning_txt'] = 'Changed data in this tab will be changed if you press OK. On cancel they will be discarded.';
$wb['global_tabchange_discard_txt'] = 'شما تغییرات ذخیره نشده ای در این صفحه دارید، در صورت ادامه تغییر لغو خواهند شد.';

$wb['datalog_changes_txt'] = 'تغییرات اعمال شده هنوز برای همه سرورها اعمال نشده است:';
$wb['datalog_changes_end_txt'] = 'ذخیره تغییرات تا دقایقی طول خواهند کشید. لطفا شکیبا باشید.';
$wb['datalog_status_i_web_database'] = 'ساخت پایگاه داده جدید';
$wb['datalog_status_u_web_database'] = 'بروزرسانی پایگاه داده';
$wb['datalog_status_d_web_database'] = 'حذف پایگاه داده';
$wb['datalog_status_i_web_database_user'] = 'ساخت کاربر برای پایگاه داده';
$wb['datalog_status_u_web_database_user'] = 'بروزرسانی کاربر پایگاه داده';
$wb['datalog_status_d_web_database_user'] = 'حذف کاربر پایگاه داده';
$wb['datalog_status_i_web_domain'] = 'ایجاد وب سایت جدید';
$wb['datalog_status_u_web_domain'] = 'بروزرسانی تنظیماته وب سایت';
$wb['datalog_status_d_web_domain'] = 'حذف وب سایت';
$wb['datalog_status_i_ftp_user'] = 'ساخت کاربر FTP';
$wb['datalog_status_u_ftp_user'] = 'بروزرسانی کاربر FTP';
$wb['datalog_status_d_ftp_user'] = 'حذف کاربر FTP';
$wb['datalog_status_i_mail_domain'] = 'ایجاد ایمیل دامنه';
$wb['datalog_status_u_mail_domain'] = 'بروزرسانی ایمیل دامنه';
$wb['datalog_status_d_mail_domain'] = 'حذف ایمیل دامنه';
$wb['datalog_status_i_mail_user'] = 'ساخت کاربر ایمیل';
$wb['datalog_status_u_mail_user'] = 'بروزرسانی کاربر ایمیل';
$wb['datalog_status_d_mail_user'] = 'حذف کاربر ایمیل';
$wb['datalog_status_i_spamfilter_users'] = 'ساخت تنظیمات فیلتر هرزنامه';
$wb['datalog_status_u_spamfilter_users'] = 'بروزرسانی تنظیمات فیلتر هرزنامه';
$wb['datalog_status_d_spamfilter_users'] = 'حذف تنظیمات فیلتر هرزنامه';
$wb['datalog_status_i_mail_forwarding'] = 'ساخت آدرس ایمیل';
$wb['datalog_status_u_mail_forwarding'] = 'بروزرسانی آدرس ایمیل';
$wb['datalog_status_d_mail_forwarding'] = 'حذف آدرس ایمیل';
$wb['datalog_status_i_dns_rr'] = 'ساخت رکورد DNS';
$wb['datalog_status_u_dns_rr'] = 'بروزرسانی رکورد DNS';
$wb['datalog_status_d_dns_rr'] = 'حذف رکورد DNS';
$wb['datalog_status_i_dns_soa'] = 'ساخت DNS zone';
$wb['datalog_status_u_dns_soa'] = 'بروزرسانی DNS zone';
$wb['datalog_status_d_dns_soa'] = 'حذف DNS zone';
$wb['datalog_status_i_cron'] = 'ساخت cron job';
$wb['datalog_status_u_cron'] = 'بروزرسانی cron job';
$wb['datalog_status_d_cron'] = 'حذف cron job';
$wb['datalog_status_i_mail_get'] = 'Create mail fetcher account';
$wb['datalog_status_u_mail_get'] = 'Update mail fetcher account';
$wb['datalog_status_d_mail_get'] = 'Delete mail fetcher account';
$wb['datalog_status_i_mail_mailinglist'] = 'ساخت لیست ایمیل';
$wb['datalog_status_u_mail_mailinglist'] = 'بروزرسانی لیست ایمیل';
$wb['datalog_status_d_mail_mailinglist'] = 'حذف لیست ایمیل';
$wb['datalog_status_i_mail_ml_membership'] = 'ساخت کاربر برای لیست ایمیل';
$wb['datalog_status_u_mail_ml_membership'] = 'بروزرسانی کاربر برای لیست ایمیل';
$wb['datalog_status_d_mail_ml_membership'] = 'حذف کاربر برای لیست ایمیل';
$wb['datalog_status_i_shell_user'] = 'ساخت shell user';
$wb['datalog_status_u_shell_user'] = 'بروزرسانی shell user';
$wb['datalog_status_d_shell_user'] = 'حذف shell user';
$wb['datalog_status_i_web_folder'] = 'ساخت محافظ پوشه';
$wb['datalog_status_u_web_folder'] = 'بروزرسانی محافظ پوشه';
$wb['datalog_status_d_web_folder'] = 'حذف محافظ پوشه';
$wb['datalog_status_i_web_folder_user'] = 'ساخت کاربر محافظ پوشه';
$wb['datalog_status_u_web_folder_user'] = 'بروزرسانی کاربر محافظ پوشه';
$wb['datalog_status_d_web_folder_user'] = 'حذف کاربر محافظ پوشه';
$wb['datalog_status_i_xmpp_domain'] = 'Create XMPP domain';
$wb['datalog_status_u_xmpp_domain'] = 'Update XMPP domain';
$wb['datalog_status_d_xmpp_domain'] = 'Delete XMPP domain';
$wb['datalog_status_i_xmpp_user'] = 'Create XMPP user';
$wb['datalog_status_u_xmpp_user'] = 'Update XMPP user';
$wb['datalog_status_d_xmpp_user'] = 'Delete XMPP user';
$wb['err_csrf_attempt_blocked'] = 'CSRF attempt blocked.';
$wb['login_as_txt'] = 'وارد شدن بعنوان';
$wb["no_domain_perm"] = 'دسترسی ای برای این دامنه ندارید.';
$wb["no_destination_perm"] = 'دسترسی ای برای این مقصد ندارید.';
$wb['client_you_are_locked'] = 'دسترسی ای برای تغییر هیچ تنظیماتی ندارید.';
$wb['gender_m_txt'] = 'آقای.';
$wb['gender_f_txt'] = 'خانم.';
$wb['client_cannot_be_deleted_because_of_billing_module_txt'] = 'مشتری اطلاعاتی در ماژول صورت حساب دارد و قابل حذف نیست.';
$wb['yes_txt'] = 'بلی';
$wb['no_txt'] = 'خیر';
$wb['None'] = 'هیچکدام';
$wb['strength_1'] = 'ضعیف';
$wb['strength_2'] = 'نسبتا خوب';
$wb['strength_3'] = 'خوب';
$wb['strength_4'] = 'قوی';
$wb['strength_5'] = 'خیلی قوی';
$wb['weak_password_txt'] = 'رمز عبور شما مطابق با معیارهای امنیتی نیست. رمز عبور حداقل باید {chars} حرف باشد و حداقل دارای معیار قوی بودن "{strength}" باشد.';
$wb['weak_password_length_txt'] = 'رمز عبور شما مطابق با معیارهای امنیتی نیست. رمز عبور حداقل باید {chars} حرف باشد.';
$wb['security_check1_txt'] = 'دسترسی های امنیتی را چک نمایید:';
$wb['security_check2_txt'] = 'ناموفق.';
$wb['select_directive_snippet_txt'] = 'Directive Snippets';
$wb['select_master_directive_snippet_txt'] = 'Master Directive Snippets';
$wb['datalog_changes_close_txt'] = 'بستن';
?>