cz_mail_user_filter.lng 382 Bytes
Newer Older
tbrehm's avatar
tbrehm committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<?php
$wb['rulename_txt'] = 'Název';
$wb['action_txt'] = 'Akce';
$wb['target_txt'] = 'Složka';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['rulename_error_empty'] = 'Název je prázdný.';
$wb['searchterm_is_empty'] = 'Vyhledávací žádek je prázdný.';
$wb['source_txt'] = 'Zdroj';
$wb['target_error_regex'] = 'Cíl může obsahovat jen tyto znaky: a-z, 0-9, -, ., _, a {mezeru}';
?>