pl_language_complete.lng 382 Bytes
Newer Older
tbrehm's avatar
tbrehm committed
1 2 3 4 5 6 7 8
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Połącz język';
$wb["list_desc_txt"] = 'Połącz pliki wybranego języka z plikiami języka angielskiego. <br />Ta opcja dodaje do wybranego języka brakujące zmienne językowe z plików języka angielskiego.';
$wb["language_select_txt"] = 'Wybierz język';
$wb['btn_save_txt'] = 'Połącz pliki teraz';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Wróć';
?>