bg_server_config.lng 12.6 KB
Newer Older
1
<?php
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
$wb['jailkit_chroot_home_txt'] = 'Jailkit chroot home';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_txt'] = 'Jailkit chroot app sections';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_txt'] = 'Jailkit chrooted applications';
$wb['website_path_txt'] = 'Website path';
$wb['website_symlinks_txt'] = 'Website symlinks';
$wb['website_symlinks_rel_txt'] = 'Make relative symlinks';
$wb['vhost_conf_dir_txt'] = 'Vhost config dir';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Vhost config enabled dir';
$wb['getmail_config_dir_txt'] = 'Getmail config dir';
$wb['fastcgi_starter_path_txt'] = 'FastCGI starter path';
$wb['fastcgi_starter_script_txt'] = 'FastCGI starter script';
$wb['fastcgi_alias_txt'] = 'FastCGI Alias';
$wb['fastcgi_phpini_path_txt'] = 'FastCGI php.ini Path';
$wb['fastcgi_children_txt'] = 'FastCGI Children';
$wb['fastcgi_max_requests_txt'] = 'FastCGI max. Requests';
$wb['fastcgi_bin_txt'] = 'FastCGI Bin';
$wb['module_txt'] = 'Модул';
$wb['maildir_path_txt'] = 'Maildir Path';
$wb['homedir_path_txt'] = 'Homedir Path';
$wb['mailuser_uid_txt'] = 'Mailuser UID';
$wb['mailuser_gid_txt'] = 'Mailuser GID';
$wb['mailuser_name_txt'] = 'Mailuser Name';
$wb['mailuser_group_txt'] = 'Mailuser Group';
25
26
27
28
29
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_txt'] = 'Use Websites Linux uid for mailbox';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_info_txt'] = 'only in single web and mail-server-setup';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nosingleserver'] = 'Uid cannot be mapped in multi-server-setup.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_nodovecot'] = 'Uid-mapping can only be used with dovecot.';
$wb['mailbox_virtual_uidgid_maps_error_alreadyusers'] = 'Uid-mapping cannot be changed if there are already mail users.';
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
$wb['relayhost_txt'] = 'Relayhost';
$wb['relayhost_user_txt'] = 'Relayhost User';
$wb['relayhost_password_txt'] = 'Relayhost Password';
$wb['mailbox_size_limit_txt'] = 'Mailbox Size Limit';
$wb['message_size_limit_txt'] = 'Message Size Limit';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP адрес';
$wb['netmask_txt'] = 'Нет маска';
$wb['gateway_txt'] = 'Шлюз';
$wb['hostname_txt'] = 'Хост име';
$wb['nameservers_txt'] = 'Nameservers';
$wb['auto_network_configuration_txt'] = 'Мрежова конфигурация';
$wb['website_basedir_txt'] = 'Базова директория на сайта';
$wb['ip_address_error_wrong'] = 'Грешен формат за IP адрес.';
$wb['netmask_error_wrong'] = 'Грешен формат за НЕТ маска.';
$wb['gateway_error_wrong'] = 'Грешен формат за Шлюз.';
$wb['hostname_error_empty'] = 'Хост името е празно.';
$wb['nameservers_error_empty'] = 'Nameserver is empty.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_txt'] = 'Jailkit cron chrooted applications';
$wb['config_dir_txt'] = 'Config directory';
$wb['init_script_txt'] = 'Cron init script name';
$wb['crontab_dir_txt'] = 'Path for individual crontabs';
$wb['wget_txt'] = 'Path to wget program';
$wb['security_level_txt'] = 'Security level';
$wb['web_user_txt'] = 'Apache потребител';
$wb['web_group_txt'] = 'Apache група';
$wb['loglevel_txt'] = 'Loglevel';
$wb['apps_vhost_port_txt'] = 'Apps-vhost порт';
$wb['apps_vhost_ip_txt'] = 'Apps-vhost IP';
$wb['apps_vhost_servername_txt'] = 'Apps-vhost домейн';
$wb['bind_user_txt'] = 'BIND Потребител';
$wb['bind_group_txt'] = 'BIND Група';
$wb['bind_zonefiles_dir_txt'] = 'BIND zonefiles directory';
$wb['named_conf_path_txt'] = 'BIND named.conf path';
$wb['bind_user_error_empty'] = 'BIND user is empty.';
$wb['bind_group_error_empty'] = 'BIND group is empty.';
$wb['bind_zonefiles_dir_error_empty'] = 'BIND zonefiles directory is empty.';
$wb['named_conf_path_error_empty'] = 'BIND named.conf path is empty.';
$wb['named_conf_local_path_error_empty'] = 'BIND named.conf.local path is empty.';
$wb['mail_filter_syntax_txt'] = 'Mailfilter Syntax';
$wb['pop3_imap_daemon_txt'] = 'POP3/IMAP Daemon';
$wb['php_open_basedir_txt'] = 'PHP open_basedir';
$wb['php_open_basedir_error_empty'] = 'PHP open_basedir is empty.';
$wb['htaccess_allow_override_txt'] = '.htaccess AllowOverride';
$wb['htaccess_allow_override_error_empty'] = '.htaccess AllowOverride is empty.';
$wb['awstats_conf_dir_txt'] = 'awstats conf folder';
$wb['awstats_data_dir_txt'] = 'awstats data folder';
$wb['awstats_pl_txt'] = 'awstats.pl script';
$wb['awstats_buildstaticpages_pl_txt'] = 'awstats_buildstaticpages.pl script';
$wb['backup_dir_txt'] = 'Директория за бекъп';
$wb['named_conf_local_path_txt'] = 'BIND named.conf.local path';
$wb['php_ini_path_cgi_txt'] = 'CGI php.ini path';
$wb['php_ini_path_apache_txt'] = 'Apache php.ini path';
$wb['check_apache_config_txt'] = 'Test apache configuration on restart';
$wb['ufw_enable_txt'] = 'Enable';
$wb['ufw_manage_builtins_txt'] = 'Manage Builtin Rules';
$wb['ufw_ipv6_txt'] = 'Enable IPv6';
$wb['ufw_default_input_policy_txt'] = 'Default Input Policy';
$wb['ufw_default_output_policy_txt'] = 'Default Output Policy';
$wb['ufw_default_forward_policy_txt'] = 'Default Forward Policy';
$wb['ufw_default_application_policy_txt'] = 'Default Application Policy';
$wb['ufw_log_level_txt'] = 'Log Level';
$wb['network_config_warning_txt'] = 'Опцията за мрежова конфигурация е възможна само за сървъри на Debian и Ubuntu. Не разрашавай тази опция ако твоя интерфейс за връзка към интернет не е eth0.';
$wb['CA_path_txt'] = 'CA Path';
$wb['CA_pass_txt'] = 'CA passphrase';
$wb['fastcgi_config_syntax_txt'] = 'FastCGI config syntax';
$wb['server_type_txt'] = 'Сървър тип';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config dir';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_txt'] = 'Nginx Vhost config enabled dir';
$wb['nginx_user_txt'] = 'Nginx user';
$wb['nginx_group_txt'] = 'Nginx group';
$wb['nginx_cgi_socket_txt'] = 'Nginx CGI Socket';
$wb['backup_dir_error_empty'] = 'Бекъп директорията е празна.';
$wb['maildir_path_error_empty'] = 'Maildir Path е празна.';
$wb['homedir_path_error_empty'] = 'Homedir Path е празна.';
$wb['mailuser_uid_error_empty'] = 'Mailuser UID е празна.';
$wb['mailuser_gid_error_empty'] = 'Mailuser GID е празна.';
$wb['mailuser_name_error_empty'] = 'Mailuser Name е празен.';
$wb['mailuser_group_error_empty'] = 'Mailuser Group е празна.';
$wb['getmail_config_dir_error_empty'] = 'Getmail config dir is empty.';
$wb['website_basedir_error_empty'] = 'Website basedir is empty.';
$wb['website_path_error_empty'] = 'Website path is empty.';
$wb['website_symlinks_error_empty'] = 'Website symlinks is empty.';
$wb['vhost_conf_dir_error_empty'] = 'Vhost config dir is empty.';
$wb['vhost_conf_enabled_dir_error_empty'] = 'Vhost config enabled dir is empty.';
$wb['nginx_vhost_conf_dir_error_empty'] = 'Nginx Vhost config dir is empty.';
$wb['nginx_vhost_conf_enabled_dir_error_empty'] = 'Nginx Vhost config enabled dir is empty.';
$wb['apache_user_error_empty'] = 'Apache user is empty.';
$wb['apache_group_error_empty'] = 'Apache group is empty.';
$wb['nginx_user_error_empty'] = 'Nginx user is empty.';
$wb['nginx_group_error_empty'] = 'Nginx group is empty.';
$wb['php_ini_path_apache_error_empty'] = 'Apache php.ini path is empty.';
$wb['php_ini_path_cgi_error_empty'] = 'CGI php.ini path is empty.';
$wb['nginx_cgi_socket_empty'] = 'Nginx CGI Socket is empty.';
$wb['apps_vhost_port_error_empty'] = 'Apps-vhost port is empty.';
$wb['apps_vhost_ip_error_empty'] = 'Apps-vhost IP is empty.';
$wb['fastcgi_starter_path_error_empty'] = 'FastCGI starter path is empty.';
$wb['fastcgi_starter_script_error_empty'] = 'FastCGI starter script is empty.';
$wb['fastcgi_alias_error_empty'] = 'FastCGI Alias is empty.';
$wb['fastcgi_phpini_path_error_empty'] = 'FastCGI php.ini Path is empty.';
$wb['fastcgi_children_error_empty'] = 'FastCGI Children is empty.';
$wb['fastcgi_max_requests_error_empty'] = 'FastCGI max. Requests is empty.';
$wb['fastcgi_bin_error_empty'] = 'FastCGI Bin is empty.';
$wb['jailkit_chroot_home_error_empty'] = 'Jailkit chroot home is empty.';
$wb['jailkit_chroot_app_sections_error_empty'] = 'Jailkit chroot app sections is empty.';
$wb['jailkit_chroot_app_programs_error_empty'] = 'Jailkit chrooted applications is empty.';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_error_empty'] = 'Jailkit cron chrooted applications is empty.';
$wb['vlogger_config_dir_error_empty'] = 'Config directory is empty.';
$wb['cron_init_script_error_empty'] = 'Cron init script name is empty.';
$wb['crontab_dir_error_empty'] = 'Path for individual crontabs is empty.';
$wb['cron_wget_error_empty'] = 'Path to wget program is empty.';
$wb['php_fpm_init_script_txt'] = 'PHP-FPM init script';
$wb['php_fpm_init_script_error_empty'] = 'PHP-FPM init script is empty.';
$wb['php_fpm_ini_path_txt'] = 'PHP-FPM php.ini path';
$wb['php_fpm_ini_path_error_empty'] = 'PHP-FPM php.ini path is empty.';
$wb['php_fpm_pool_dir_txt'] = 'PHP-FPM pool directory';
$wb['php_fpm_pool_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM pool directory is empty.';
$wb['php_fpm_start_port_txt'] = 'PHP-FPM start port';
$wb['php_fpm_start_port_error_empty'] = 'PHP-FPM start port is empty.';
$wb['php_fpm_socket_dir_txt'] = 'PHP-FPM socket directory';
$wb['php_fpm_socket_dir_error_empty'] = 'PHP-FPM socket directory is empty.';
$wb['try_rescue_txt'] = 'Enable service monitoring and restart on failure';
$wb['do_not_try_rescue_mysql_txt'] = 'Забрани MySQL мониторинга';
$wb['do_not_try_rescue_mail_txt'] = 'Забрани Email мониторинга';
$wb['rescue_description_txt'] = '<b>ИНФОРМАЦИЯ:</b> Ако искате да изключвате MySQL, вие трябва да изберете Забрани MySQL монитор кутийката и след това изчакайте 2-3 минути.<br>ако не изчакайте 2-3 минути, MySQL ще се опита да рестартира !';
$wb['enable_sni_txt'] = 'Enable SNI';
$wb['do_not_try_rescue_httpd_txt'] = 'Disable HTTPD monitoring';
$wb['set_folder_permissions_on_update_txt'] = 'Set folder permissions on update';
$wb['add_web_users_to_sshusers_group_txt'] = 'Add web users to -sshusers- group';
$wb['connect_userid_to_webid_txt'] = 'Connect Linux userid to webid';
$wb['connect_userid_to_webid_start_txt'] = 'Start ID for userid/webid connect';
$wb['backup_mode_txt'] = 'Backup mode';
$wb['backup_mode_userzip'] = 'Backup web files owned by web user as zip';
$wb['backup_mode_rootgz'] = 'Backup all files in web directory as root user';
$wb['realtime_blackhole_list_txt'] = 'Real-time Blackhole List';
$wb['realtime_blackhole_list_note_txt'] = '(Separate RBL\'s with commas)';
$wb['ssl_settings_txt'] = 'SSL Settings';
$wb['permissions_txt'] = 'Permissions';
$wb['php_settings_txt'] = 'PHP Settings';
$wb['apps_vhost_settings_txt'] = 'Apps Vhost Settings';
$wb['awstats_settings_txt'] = 'AWStats Settings';
$wb['firewall_txt'] = 'Firewall';
$wb['mailbox_quota_stats_txt'] = 'Mailbox quota statistics';
$wb['enable_ip_wildcard_txt'] = 'Enable IP wildcard (*)';
$wb['web_folder_protection_txt'] = 'Make web folders immutable (extended attributes)';
$wb['website_autoalias_txt'] = 'Website auto alias';
$wb['website_autoalias_note_txt'] = 'Placeholders:';
$wb['overtraffic_notify_admin_txt'] = 'Send overtraffic notification to admin';
$wb['overtraffic_notify_client_txt'] = 'Send overtraffic notification to client';
178
$wb['rbl_error_regex'] = 'Please specify valid RBL hostnames.';
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
$wb['overquota_notify_admin_txt'] = 'Send quota warnings to admin';
$wb['overquota_notify_client_txt'] = 'Send quota warnings to client';
$wb['overquota_notify_onok_txt'] = 'Send quota ok message to client';
$wb['overquota_notify_freq_txt'] = 'Send quota warning each X days';
$wb['overquota_notify_freq_note_txt'] = '0 = send message just once, no repeated messages';
$wb['admin_notify_events_txt'] = 'Send email to admin starting with the following level';
$wb['no_notifications_txt'] = 'No Notifications';
$wb['monit_url_txt'] = 'Monit URL';
$wb['monit_user_txt'] = 'Monit User';
$wb['monit_password_txt'] = 'Monit Password';
$wb['monit_url_error_regex'] = 'Invalid Monit URL';
$wb['monit_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
$wb['munin_url_txt'] = 'Munin URL';
$wb['munin_user_txt'] = 'Munin User';
$wb['munin_password_txt'] = 'Munin Password';
$wb['munin_url_error_regex'] = 'Invalid Munin URL';
$wb['munin_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
Florian Schaal's avatar
Florian Schaal committed
196
197
198
199
200
$wb["dkim_path_txt"] = 'DKIM Path';
$wb['backup_delete_txt'] = 'Delete backups on domain/website delete';
$wb["v6_prefix_txt"] = 'IPv6 Prefix';
$wb["vhost_rewrite_v6_txt"] = 'Rewrite IPv6 on Mirror';
$wb["v6_prefix_length"] = 'Prefix too long according to defined IPv6 ';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
201
202
203
$wb['backup_dir_is_mount_txt'] = 'Backup directory is a mount?';
$wb['backup_dir_mount_cmd_txt'] = 'Mount command, if backup directory not mounted';
$wb['monitor_system_updates_txt'] = 'Check for Linux updates';
karailiev's avatar
karailiev committed
204
?>