Commit 6697ebba authored by tbrehm's avatar tbrehm
Browse files

Added turkish language files.

parent 8388ae72
<?php
$wb['conf_format_dateshort'] = 'Y-m-d';
$wb['conf_format_datelong'] = 'l dS of F Y';
$wb['conf_format_timeshort'] = 'H:i';
$wb['conf_format_timelong'] = 'H:i:s';
$wb['conf_format_datetime'] = 'Y-m-d H:i';
$wb['301'] = 'Modül, bu kullanıcı için izin vermiyor.';
$wb['302'] = 'Geçersiz Modül.';
$wb['1001'] = 'Kullanıcı adı ve şifre boş geçilemez !';
$wb['1002'] = 'Kullanıcı adı ve/veya şifre yanlış !';
$wb['1003'] = 'Kullanıcı devre dışı bırakıldı!';
$wb['delete_confirmation'] = 'Bu kayıdı gerçekten silmek istiyor musunuz?';
$wb['error_no_view_permission'] = 'Bu kayıdı görüntülemek için yetkiniz yok veya böyle bir kayıt mevcut değil!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'Bu kayıdı silmek için yetkiniz yok!';
$wb["page_txt"] = 'Sayfa';
$wb["page_of_txt"] = '/';
$wb["page_next_txt"] = 'İleri';
$wb["page_back_txt"] = 'Geri';
$wb["delete_txt"] = 'Sil';
$wb["filter_txt"] = 'Filtre';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Yeni Kayıt';
$wb['btn_save_txt'] = "Kaydet";
$wb['btn_cancel_txt'] = "Geri";
$wb['System'] = 'Sistem';
$wb['Client'] = 'Müşteri';
$wb['Email'] = 'Email';
$wb['Monitor'] = 'Monitör';
$wb['Sites'] = 'Siteler';
$wb['DNS'] = 'DNS';
$wb['Tools'] = 'Araçlar';
$wb['Help'] = 'Yardım';
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Araçlar';
?>
<?php
$wb[1001] = "Kullanıcı adı veya şifre boş.";
$wb[1002] = "Kullanıcı adı veya şifre yanlış.";
$wb['Firewall'] = 'Firewall';
$wb['Groups'] = 'Gruplar';
$wb['groups_description'] = 'Sistem kullanıcılarını düzenleme formu.';
$wb['Server'] = 'Sunucu';
$wb['Services'] = 'Servisler';
$wb['Config'] = 'Config';
$wb['Server Config'] = 'Sunucu Konfigurasyonu';
$wb['Mail'] = 'Mail';
$wb['Getmail'] = 'Getmail';
$wb['Web'] = 'Web';
$wb['FastCGI'] = 'FastCGI';
$wb['Jailkit'] = 'Jailkit';
$wb['System'] = 'Sistem';
$wb['Add user'] = 'Kullanıcı ekle';
$wb['Edit user'] = 'Kullanıcı düzenle';
$wb['CP Users'] = 'CP Kullanıcıları';
$wb['Add group'] = 'Grup ekle';
$wb['Edit group'] = 'Grup düzenle';
$wb['Groups'] = 'Gruplar';
$wb['Edit server'] = 'Sunucu düzenle';
$wb['Edit Server IP'] = 'Sunucu IP düzenle';
$wb['Servers'] = 'Sunucular';
$wb['Sync. Now'] = 'Sync. Now';
$wb['DB Sync.'] = 'DB Sync.';
$wb['Languages'] = 'Diller';
$wb['New Language'] = 'Yeni Dil';
$wb['Export'] = 'Dışa aktar';
$wb['Import'] = 'İçe aktar';
$wb['Language Editor'] = 'Dil Editörü';
$wb['Software'] = 'Yazılım';
$wb['Repositories'] = 'Depolar';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Sunucu';
$wb["tcp_port_txt"] = 'Açık TCP portları';
$wb["udp_port_txt"] = 'Açık UDP portları';
$wb["tcp_port_help_txt"] = 'Virgülle ayırınız';
$wb["udp_port_help_txt"] = 'Virgülle ayırınız';
$wb["active_txt"] = 'Aktif';
$wb["firewall_error_unique"] = 'Bu sunucuda bir firewall kaydı zaten var.';
$wb["active_txt"] = 'Aktif';
$wb["tcp_ports_error_regex"] = 'TCP port tanımlaması için izin verilmeyen karakterler. İzin verilen karakterler; sayılar , ":" ve ",".';
$wb["udp_ports_error_regex"] = 'UDP port tanımlaması için izin verilmeyen karakterler. İzin verilen karakterler; sayılar , ":" ve ",".';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Firewall';
$wb["active_txt"] = 'Aktif';
$wb["server_id_txt"] = 'Sunucu';
$wb["tcp_port_txt"] = 'Açık TCP portları';
$wb["udp_port_txt"] = 'Açık UDP portları';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Yeni Firewall Kaydı';
?>
<?php
$wb["description_txt"] = 'Açıklama';
$wb["name_txt"] = 'Grup';
$wb["name_err"] = 'Grup ismi 1-30 karakter arasında olmalı.';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Sistem kullanıcısı grupları';
$wb["description_txt"] = 'Açıklama';
$wb["name_txt"] = 'Grup';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Yeni Grup';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Yeni dil ekle';
$wb["language_select_txt"] = 'Dil kaynağını seçiniz';
$wb["language_new_txt"] = 'Yeni dil';
$wb["language_new_hint_txt"] = 'ISO 639-1 dil kodlamasında 2 karakter (Ayrıntı http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes)';
$wb['btn_save_txt'] = 'Yeni dil dosyası oluştur';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Geri';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Dil birleştir';
$wb["list_desc_txt"] = 'Seçili dil dosyasını İngilizce dil dosyası ile birleştirir. <br />Bu olay kayıp metinleri ingilizce dil dosyasından seçili dil dosyasına ekler';
$wb["language_select_txt"] = 'Dil seç';
$wb['btn_save_txt'] = 'Dosyaları şimdi birleştir';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Geri';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Dil dosyası editörü';
$wb['language_select_txt'] = 'Dil seç';
$wb['module_txt'] = 'Modül';
$wb['lang_file_txt'] = 'Dil dosyası';
$wb['btn_save_txt'] = 'Kaydet';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Geri';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Dil dosyalarını dışa aktar';
$wb["language_select_txt"] = 'Dil seç';
$wb['btn_save_txt'] = 'Export the selected language file set';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Geri';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Dil dosyasını içe aktar';
$wb["language_import_txt"] = 'Dil dosyası seç';
$wb['btn_save_txt'] = 'Seçili dil dosyasını içe aktar';
$wb["language_overwrite_txt"] = 'Eğer mevcutsa, üstüne yaz.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Geri';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Dil dosyası editörü';
$wb["language_select_txt"] = 'Dil seç';
$wb["module_txt"] = 'Modül';
$wb["lang_file_txt"] = 'Dil dosyası';
$wb["lang_file_date_txt"] = 'Son değişiklik';
?>
<?php
$wb['username_txt'] = 'Kullanıcı adı:';
$wb['password_txt'] = 'Şifre:';
$wb['function_txt'] = 'Fonksiyonlar:';
$wb['username_error_unique'] = 'Bu kullanıcı adı zaten var';
$wb['username_error_empty'] = 'Kullanıcı adı boş olamaz';
$wb['password_error_empty'] = 'Şifre boş olamaz';
$wb['password_strength_txt'] = 'Şifre Gücü:';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = "Uzak Kullanıcılar";
$wb['list_desc_txt'] = "";
$wb['add_new_record_txt'] = "Yeni kullanıcı";
$wb['parent_remote_userid_txt'] = 'ID';
$wb['username_txt'] = "Kullanıcı adı";
?>
<?php
$wb["config_txt"] = 'konfigurasyon';
$wb["server_name_txt"] = 'Sunucu adı';
$wb["mail_server_txt"] = 'Mail sunucusu';
$wb["web_server_txt"] = 'Web sunucusu';
$wb["dns_server_txt"] = 'DNS sunucusu';
$wb["file_server_txt"] = 'Dosya sunucusu';
$wb["db_server_txt"] = 'VT sunucusu';
$wb["vserver_server_txt"] = 'VServer sunucusu';
$wb["active_txt"] = 'Aktif';
?>
<?php
$wb["jailkit_chroot_home_txt"] = 'Jailkit chroot home';
$wb["jailkit_chroot_app_sections_txt"] = 'Jailkit chroot app sections';
$wb["jailkit_chroot_app_programs_txt"] = 'Jailkit chrooted applications';
$wb['jailkit_chroot_cron_programs_txt'] = 'Jailkit cron chrooted applications';
$wb["website_path_txt"] = 'Website yolu';
$wb["website_symlinks_txt"] = 'Website symlinks';
$wb["website_basedir_txt"] = 'Website klasörü';
$wb["vhost_conf_dir_txt"] = 'Vhost config dir';
$wb["vhost_conf_enabled_dir_txt"] = 'Vhost config enabled dir';
$wb["getmail_config_dir_txt"] = 'Getmail config dir';
$wb["fastcgi_starter_path_txt"] = 'FastCGI starter path';
$wb["fastcgi_starter_script_txt"] = 'FastCGI starter script';
$wb["fastcgi_alias_txt"] = 'FastCGI Alias';
$wb["fastcgi_phpini_path_txt"] = 'FastCGI php.ini Path';
$wb["fastcgi_children_txt"] = 'FastCGI Children';
$wb["fastcgi_max_requests_txt"] = 'FastCGI max. Requests';
$wb["fastcgi_bin_txt"] = 'FastCGI Bin';
$wb["module_txt"] = 'Modül';
$wb["maildir_path_txt"] = 'Mail dizini yolu';
$wb["homedir_path_txt"] = 'Kullanıcı dizini yolu';
$wb["mailuser_uid_txt"] = 'Mail kullanıcısı UID';
$wb["mailuser_gid_txt"] = 'Mail kullanıcısı GID';
$wb["mailuser_name_txt"] = 'Mail kullanıcısı Adı';
$wb["mailuser_group_txt"] = 'Mail kullanıcısı Grubu';
$wb["relayhost_txt"] = 'Relayhost';
$wb["relayhost_user_txt"] = 'Relayhost Kullanıcı';
$wb["relayhost_password_txt"] = 'Relayhost Şifre';
$wb["mailbox_size_limit_txt"] = 'Mail kutusu boyutu';
$wb["message_size_limit_txt"] = 'Mesaj boyutu';
$wb["ip_address_txt"] = 'IP Adresleri';
$wb["netmask_txt"] = 'Netmask';
$wb["gateway_txt"] = 'Gateway';
$wb["hostname_txt"] = 'Hostname';
$wb["nameservers_txt"] = 'Nameservers';
$wb["auto_network_configuration_txt"] = 'Ağ Konfigurasyonu';
$wb["ip_address_error_wrong"] = 'Geçersiz IP adresi formatı.';
$wb["netmask_error_wrong"] = 'Geçersiz Netmask formatı.';
$wb["gateway_error_wrong"] = 'Geçersiz Gateway formatı.';
$wb["hostname_error_empty"] = 'Hostname boş.';
$wb["nameservers_error_empty"] = 'Nameserver boş.';
$wb["config_dir_txt"] = 'Config dizini';
$wb["init_script_txt"] = 'Cron init script name';
$wb["crontab_dir_txt"] = 'Path for individual crontabs';
$wb["wget_txt"] = 'Path to wget program';
$wb["web_user_txt"] = 'Apache kullanıcısı';
$wb["web_group_txt"] = 'Apache grubu';
$wb["security_level_txt"] = 'Güvenlik seviyesi';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Sunucu Konfigurasyonu';
$wb["server_name_txt"] = 'Sunucu';
?>
<?php
$wb["server_id_txt"] = 'Sunucu';
$wb["ip_address_txt"] = 'IP Adresleri';
$wb["virtualhost_txt"] = 'HTTP NameVirtualHost';
$wb["ip_err"] = 'IP adresi geçersiz';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'IP Adresleri';
$wb["server_id_txt"] = 'Sunucu';
$wb["ip_address_txt"] = 'IP Adresleri';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Yeni IP Adresi';
?>
<?php
$wb["list_head_txt"] = 'Sunucu';
$wb["server_name_txt"] = 'İsim';
$wb["mail_server_txt"] = 'Mail';
$wb["web_server_txt"] = 'Web';
$wb["dns_server_txt"] = 'DNS';
$wb["file_server_txt"] = 'Dosya';
$wb["db_server_txt"] = 'DB';
$wb["vserver_server_txt"] = 'VServer';
$wb["add_new_record_txt"] = 'Yeni Sunucu';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment