Commit 9454805b authored by cfoe's avatar cfoe
Browse files

corrected misspelled term

parent 07fe20e4
......@@ -11,7 +11,7 @@ $wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. number of fetchmail accounts';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox quota';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. number of spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policys';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policies';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Default Mailserver';
$wb['company_name_txt'] = 'Company name';
$wb['contact_name_txt'] = 'Contact name';
......
......@@ -12,7 +12,7 @@ $wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. number of fetchmail accounts';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox quota';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. number of spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policys';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policies';
$wb['limit_domain_txt'] = 'limit_domain';
$wb['limit_subdomain_txt'] = 'limit_subdomain';
$wb['limit_webquota_txt'] = 'limit_webquota';
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ $wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. number of fetchmail accounts';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox quota';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. number of spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policys';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policies';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Default Mailserver';
$wb['company_name_txt'] = 'Company name';
$wb['contact_name_txt'] = 'Contact name';
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ $wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. number of fetchmail accounts';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Квота на пощенската кутия';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. number of spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policys';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policies';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Мейл сървър по подразбиране';
$wb['company_name_txt'] = 'Име на компанията';
$wb['contact_name_txt'] = 'Име за контакти';
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ $wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. number of fetchmail accounts';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox korlát';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. number of spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policys';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policies';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Alap levelező szerver';
$wb['company_name_txt'] = 'Cégnév';
$wb['contact_name_txt'] = 'Kapcsolattartó';
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ $wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. number of fetchmail accounts';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox quota';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. number of spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policys';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policies';
$wb['limit_domain_txt'] = 'limit_domain';
$wb['limit_subdomain_txt'] = 'limit_subdomain';
$wb['limit_webquota_txt'] = 'limit_webquota';
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ $wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. number of fetchmail accounts';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox quota';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. number of spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policys';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policies';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Default Mailserver';
$wb['company_name_txt'] = 'Cégnév';
$wb['contact_name_txt'] = 'Kapcsolattartó';
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ $wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. number of fetchmail accounts';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox quota';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. number of spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policys';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policies';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Default Mailserver';
$wb['company_name_txt'] = 'Company name';
$wb['contact_name_txt'] = 'Contact name';
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ $wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. number of fetchmail accounts';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox quota';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. number of spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policys';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policies';
$wb['limit_domain_txt'] = 'limit_domain';
$wb['limit_subdomain_txt'] = 'limit_subdomain';
$wb['limit_webquota_txt'] = 'limit_webquota';
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ $wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. number of fetchmail accounts';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox quota';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. number of spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policys';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policies';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Default Mailserver';
$wb['company_name_txt'] = 'Company name';
$wb['contact_name_txt'] = 'Contact name';
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ $wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. number of fetchmail accounts';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox quota';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. number of spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policys';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policies';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Default Mailserver';
$wb['company_name_txt'] = 'Company name';
$wb['contact_name_txt'] = 'Contact name';
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ $wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. number of fetchmail accounts';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox quota';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. number of spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policys';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policies';
$wb['limit_client_txt'] = 'Max. number of Clients';
$wb['limit_domain_txt'] = 'limit_domain';
$wb['limit_subdomain_txt'] = 'limit_subdomain';
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ $wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. number of fetchmail accounts';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox quota';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. number of spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policys';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policies';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Default Mailserver';
$wb['company_name_txt'] = 'Company name';
$wb['contact_name_txt'] = 'Contact name';
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ $wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. počet účtov fetchmail';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Kvóta schránky';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. počet Spamfilter bielych / čiernych listín filtrov';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. počet poUžívateľských Spamfilterov';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policys';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policies';
$wb['limit_domain_txt'] = 'limit_domén';
$wb['limit_subdomain_txt'] = 'limit_subdomén';
$wb['limit_webquota_txt'] = 'limit_webkvôt';
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ $wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Number of email filters';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Number of fetchmail accounts';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Number of spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Number of spamfilter policys';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Number of spamfilter policies';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Number of cron jobs';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Number of web domains';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Number of web aliasdomains';
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ $wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Number of email filters';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Number of fetchmail accounts';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Number of spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Number of spamfilter policys';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Number of spamfilter policies';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Number of cron jobs';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Number of web domains';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Number of web aliasdomains';
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ $wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Number of email filters';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Number of fetchmail accounts';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Number of spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Number of spamfilter policys';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Number of spamfilter policies';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Number of cron jobs';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Number of web domains';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Number of web aliasdomains';
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ $wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Number of email filters';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Number of fetchmail accounts';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Number of spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Number of spamfilter policys';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Number of spamfilter policies';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Number of cron jobs';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Number of web domains';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Number of web aliasdomains';
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ $wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Number of email filters';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Number of fetchmail accounts';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Number of spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Number of spamfilter policys';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Number of spamfilter policies';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Number of cron jobs';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Number of web domains';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Number of web aliasdomains';
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ $wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Number of email filters';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Number of fetchmail accounts';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Number of spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Number of spamfilter policys';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Number of spamfilter policies';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Number of cron jobs';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Number of web domains';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Number of web aliasdomains';
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment