Commit 9539ceb4 authored by filip's avatar filip
Browse files

Add translations of values in select boxes (first, in customer modules)

Updated english languages files
Updated czech languages files
parent 1b9dcca6
...@@ -379,6 +379,8 @@ class tform { ...@@ -379,6 +379,8 @@ class tform {
if(is_array($field['value'])) { if(is_array($field['value'])) {
foreach($field['value'] as $k => $v) { foreach($field['value'] as $k => $v) {
$selected = ($k == $val)?' SELECTED':''; $selected = ($k == $val)?' SELECTED':'';
if(!empty($this->wordbook[$v]))
$v = $this->wordbook[$v];
$out .= "<option value='$k'$selected>$v</option>\r\n"; $out .= "<option value='$k'$selected>$v</option>\r\n";
} }
} }
...@@ -492,6 +494,8 @@ class tform { ...@@ -492,6 +494,8 @@ class tform {
$out = ''; $out = '';
foreach($field['value'] as $k => $v) { foreach($field['value'] as $k => $v) {
$selected = ($k == $field["default"])?' SELECTED':''; $selected = ($k == $field["default"])?' SELECTED':'';
if(!empty($this->wordbook[$v]))
$v = $this->wordbook[$v];
$out .= "<option value='$k'$selected>$v</option>\r\n"; $out .= "<option value='$k'$selected>$v</option>\r\n";
} }
} }
......
...@@ -81,13 +81,14 @@ $form["tabs"]['filter'] = array ( ...@@ -81,13 +81,14 @@ $form["tabs"]['filter'] = array (
'datatype' => 'VARCHAR', 'datatype' => 'VARCHAR',
'formtype' => 'SELECT', 'formtype' => 'SELECT',
'default' => '', 'default' => '',
'value' => array('Subject' => 'Subject','From'=>'From','To'=>'To') 'value' => array('Subject' => 'subject_txt','From'=>'from_txt','To'=>'to_txt')
), ),
'op' => array ( 'op' => array (
'datatype' => 'VARCHAR', 'datatype' => 'VARCHAR',
'formtype' => 'SELECT', 'formtype' => 'SELECT',
'default' => '', 'default' => '',
'value' => array('contains'=>'Contains','is' => 'Is','begins'=>'Begins with','ends'=>'Ends with') #'value' => array('contains'=>'contains_txt','is' => 'Is','begins'=>'Begins with','ends'=>'Ends with')
'value' => array('contains'=>'contains_txt','is' => 'is_txt','begins'=>'begins_with_txt','ends'=>'ends_with_txt')
), ),
'searchterm' => array ( 'searchterm' => array (
'datatype' => 'VARCHAR', 'datatype' => 'VARCHAR',
...@@ -104,7 +105,7 @@ $form["tabs"]['filter'] = array ( ...@@ -104,7 +105,7 @@ $form["tabs"]['filter'] = array (
'datatype' => 'VARCHAR', 'datatype' => 'VARCHAR',
'formtype' => 'SELECT', 'formtype' => 'SELECT',
'default' => '', 'default' => '',
'value' => array('move' => 'Move to','delete'=>'Delete') 'value' => array('move' => 'move_to_txt','delete'=>'delete_txt')
), ),
'target' => array ( 'target' => array (
'datatype' => 'VARCHAR', 'datatype' => 'VARCHAR',
......
...@@ -40,4 +40,5 @@ $wb['autoresponder_active'] = 'Povolit automatický odpovídač'; ...@@ -40,4 +40,5 @@ $wb['autoresponder_active'] = 'Povolit automatický odpovídač';
$wb['cc_txt'] = 'Přeposílat na'; $wb['cc_txt'] = 'Přeposílat na';
$wb['cc_error_isemail'] = 'Adresa uvedená v poli "Přeposílat na" je neplatná'; $wb['cc_error_isemail'] = 'Adresa uvedená v poli "Přeposílat na" je neplatná';
$wb['domain_txt'] = 'Doména'; $wb['domain_txt'] = 'Doména';
$wb['now_txt']='Nyní';
?> ?>
...@@ -4,7 +4,16 @@ $wb['action_txt'] = 'Akce'; ...@@ -4,7 +4,16 @@ $wb['action_txt'] = 'Akce';
$wb['target_txt'] = 'Složka'; $wb['target_txt'] = 'Složka';
$wb['active_txt'] = 'Aktivní'; $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['rulename_error_empty'] = 'Název je prázdný.'; $wb['rulename_error_empty'] = 'Název je prázdný.';
$wb['searchterm_is_empty'] = 'Vyhledávací žádek je prázdný.'; $wb['searchterm_is_empty'] = 'Vyhledávací řádek je prázdný.';
$wb['source_txt'] = 'Zdroj'; $wb['source_txt'] = 'Zdroj';
$wb['target_error_regex'] = 'Cíl může obsahovat jen tyto znaky: a-z, 0-9, -, ., _, a {mezeru}'; $wb['target_error_regex'] = 'Cíl může obsahovat jen tyto znaky: a-z, 0-9, -, ., _, a {mezeru}';
$wb['subject_txt'] = 'Předmět';
$wb['from_txt'] = 'Odesílatel';
$wb['to_txt'] = 'Adresát';
$wb['contains_txt'] = 'Obsahuje';
$wb['is_txt'] = 'Je';
$wb['begins_with_txt'] = 'Začíná na';
$wb['ends_with_txt'] = 'Končí na';
$wb['move_to_txt'] = 'Přesunout do';
$wb['delete_txt'] = 'Smazat';
?> ?>
...@@ -6,4 +6,6 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní'; ...@@ -6,4 +6,6 @@ $wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['source_error_notempty'] = 'Adresa je prázdná.'; $wb['source_error_notempty'] = 'Adresa je prázdná.';
$wb['type_txt'] = 'Typ'; $wb['type_txt'] = 'Typ';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Dosažen maximální počet email filtrů pro Váš účet.'; $wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Dosažen maximální počet email filtrů pro Váš účet.';
$wb['sender_txt'] = 'Odesílatel';
$wb['client_txt'] = 'Klient';
?> ?>
...@@ -40,4 +40,5 @@ $wb['autoresponder_active'] = 'Enable the autoresponder'; ...@@ -40,4 +40,5 @@ $wb['autoresponder_active'] = 'Enable the autoresponder';
$wb['cc_txt'] = 'Send copy to'; $wb['cc_txt'] = 'Send copy to';
$wb['cc_error_isemail'] = 'The "Send copy to" field does not conatin a valid email address'; $wb['cc_error_isemail'] = 'The "Send copy to" field does not conatin a valid email address';
$wb['domain_txt'] = 'Domain'; $wb['domain_txt'] = 'Domain';
$wb['now_txt']='Now';
?> ?>
...@@ -7,4 +7,13 @@ $wb["rulename_error_empty"] = 'Name is empty.'; ...@@ -7,4 +7,13 @@ $wb["rulename_error_empty"] = 'Name is empty.';
$wb["searchterm_is_empty"] = 'Search term is empty.'; $wb["searchterm_is_empty"] = 'Search term is empty.';
$wb["source_txt"] = 'Source'; $wb["source_txt"] = 'Source';
$wb["target_error_regex"] = 'The target may only contain these characters: a-z, 0-9, -, ., _, and {space}'; $wb["target_error_regex"] = 'The target may only contain these characters: a-z, 0-9, -, ., _, and {space}';
$wb['subject_txt'] = 'Subject';
$wb['from_txt'] = 'From';
$wb['to_txt'] = 'To';
$wb['contains_txt'] = 'Contains';
$wb['is_txt'] = 'Is';
$wb['begins_with_txt'] = 'Begins with';
$wb['ends_with_txt'] = 'Ends with';
$wb['move_to_txt'] = 'Move to';
$wb['delete_txt'] = 'Delete';
?> ?>
...@@ -88,7 +88,7 @@ $liste["item"][] = array( 'field' => "type", ...@@ -88,7 +88,7 @@ $liste["item"][] = array( 'field' => "type",
'prefix' => "", 'prefix' => "",
'suffix' => "", 'suffix' => "",
'width' => "", 'width' => "",
'value' => array('recipient' => 'Recipient', 'sender' => 'Sender', 'client' => 'Client')); 'value' => array('recipient' => 'recipient_txt', 'sender' => 'sender_txt', 'client' => 'client_txt'));
?> ?>
\ No newline at end of file
...@@ -18,7 +18,7 @@ ...@@ -18,7 +18,7 @@
<p style="margin-bottom: 3px;"> <p style="margin-bottom: 3px;">
<label for="autoresponder_start_date[day]" style="width: 55px;">{tmpl_var name='autoresponder_start_date_txt'}</label> <label for="autoresponder_start_date[day]" style="width: 55px;">{tmpl_var name='autoresponder_start_date_txt'}</label>
{tmpl_var name='autoresponder_start_date'}&nbsp;<a href="javascript:AR_SetNow();">now</a></p> {tmpl_var name='autoresponder_start_date'}&nbsp;<a href="javascript:AR_SetNow();">{tmpl_var name='now_txt'}</a></p>
<label for="password" style="width: 55px;">{tmpl_var name='autoresponder_end_date_txt'}</label> <label for="password" style="width: 55px;">{tmpl_var name='autoresponder_end_date_txt'}</label>
{tmpl_var name='autoresponder_end_date'} {tmpl_var name='autoresponder_end_date'}
...@@ -34,4 +34,4 @@ ...@@ -34,4 +34,4 @@
</div> </div>
</div> </div>
</div> </div>
\ No newline at end of file
...@@ -106,7 +106,7 @@ $form["tabs"]['domain'] = array ( ...@@ -106,7 +106,7 @@ $form["tabs"]['domain'] = array (
'datatype' => 'VARCHAR', 'datatype' => 'VARCHAR',
'formtype' => 'SELECT', 'formtype' => 'SELECT',
'default' => 'y', 'default' => 'y',
'value' => array('' => 'No redirect', 'no' => 'No flag', 'R' => 'R', 'L' => 'L', 'R,L' => 'R,L') 'value' => array('' => 'no_redirect_txt', 'no' => 'no_flag_txt', 'R' => 'R', 'L' => 'L', 'R,L' => 'R,L')
), ),
'redirect_path' => array ( 'redirect_path' => array (
'datatype' => 'VARCHAR', 'datatype' => 'VARCHAR',
...@@ -124,7 +124,7 @@ $form["tabs"]['domain'] = array ( ...@@ -124,7 +124,7 @@ $form["tabs"]['domain'] = array (
'datatype' => 'VARCHAR', 'datatype' => 'VARCHAR',
'formtype' => 'SELECT', 'formtype' => 'SELECT',
'default' => 'y', 'default' => 'y',
'value' => array('none' => 'none', 'www' => 'www.', '*' => '*.') 'value' => array('none' => 'none_txt', 'www' => 'www.', '*' => '*.')
), ),
'active' => array ( 'active' => array (
'datatype' => 'VARCHAR', 'datatype' => 'VARCHAR',
...@@ -139,4 +139,4 @@ $form["tabs"]['domain'] = array ( ...@@ -139,4 +139,4 @@ $form["tabs"]['domain'] = array (
); );
?> ?>
\ No newline at end of file
...@@ -178,7 +178,7 @@ $form["tabs"]['domain'] = array ( ...@@ -178,7 +178,7 @@ $form["tabs"]['domain'] = array (
'datatype' => 'VARCHAR', 'datatype' => 'VARCHAR',
'formtype' => 'SELECT', 'formtype' => 'SELECT',
'default' => 'y', 'default' => 'y',
'value' => array('none' => 'none', 'www' => 'www.', '*' => '*.') 'value' => array('none' => 'none_txt', 'www' => 'www.', '*' => '*.')
), ),
'ssl' => array ( 'ssl' => array (
'datatype' => 'VARCHAR', 'datatype' => 'VARCHAR',
...@@ -191,7 +191,7 @@ $form["tabs"]['domain'] = array ( ...@@ -191,7 +191,7 @@ $form["tabs"]['domain'] = array (
'formtype' => 'SELECT', 'formtype' => 'SELECT',
'default' => 'fast-cgi', 'default' => 'fast-cgi',
'valuelimit' => 'client:web_php_options', 'valuelimit' => 'client:web_php_options',
'value' => array('no' => 'Disabled', 'fast-cgi' => 'Fast-CGI', 'cgi' => 'CGI', 'mod' => 'Mod-PHP', 'suphp' => 'SuPHP') 'value' => array('no' => 'disabled_txt', 'fast-cgi' => 'Fast-CGI', 'cgi' => 'CGI', 'mod' => 'Mod-PHP', 'suphp' => 'SuPHP')
), ),
'ruby' => array ( 'ruby' => array (
'datatype' => 'VARCHAR', 'datatype' => 'VARCHAR',
...@@ -225,7 +225,7 @@ $form["tabs"]['redirect'] = array ( ...@@ -225,7 +225,7 @@ $form["tabs"]['redirect'] = array (
'datatype' => 'VARCHAR', 'datatype' => 'VARCHAR',
'formtype' => 'SELECT', 'formtype' => 'SELECT',
'default' => '', 'default' => '',
'value' => array('' => 'No redirect', 'no' => 'No flag', 'R' => 'R', 'L' => 'L', 'R,L' => 'R,L') 'value' => array('' => 'no_redirect_txt', 'no' => 'no_flag_txt', 'R' => 'R', 'L' => 'L', 'R,L' => 'R,L')
), ),
'redirect_path' => array ( 'redirect_path' => array (
'datatype' => 'VARCHAR', 'datatype' => 'VARCHAR',
...@@ -350,7 +350,7 @@ $form["tabs"]['ssl'] = array ( ...@@ -350,7 +350,7 @@ $form["tabs"]['ssl'] = array (
'datatype' => 'VARCHAR', 'datatype' => 'VARCHAR',
'formtype' => 'SELECT', 'formtype' => 'SELECT',
'default' => '', 'default' => '',
'value' => array('' => 'None', 'save' => 'Save Certificate', 'create' => 'Create Certificate','del' => 'Delete Certificate') 'value' => array('' => 'none_txt', 'save' => 'save_certificate_txt', 'create' => 'create_certificate_txt','del' => 'delete_certificate_txt')
), ),
################################## ##################################
# ENDE Datatable fields # ENDE Datatable fields
...@@ -512,4 +512,4 @@ $form["tabs"]['advanced'] = array ( ...@@ -512,4 +512,4 @@ $form["tabs"]['advanced'] = array (
} }
?> ?>
\ No newline at end of file
...@@ -106,7 +106,7 @@ $form["tabs"]['domain'] = array ( ...@@ -106,7 +106,7 @@ $form["tabs"]['domain'] = array (
'datatype' => 'VARCHAR', 'datatype' => 'VARCHAR',
'formtype' => 'SELECT', 'formtype' => 'SELECT',
'default' => 'y', 'default' => 'y',
'value' => array('' => 'No redirect', 'no' => 'No flag', 'R' => 'R', 'L' => 'L', 'R,L' => 'R,L') 'value' => array('' => 'no_redirect_txt', 'no' => 'no_flag_txt', 'R' => 'R', 'L' => 'L', 'R,L' => 'R,L')
), ),
'redirect_path' => array ( 'redirect_path' => array (
'datatype' => 'VARCHAR', 'datatype' => 'VARCHAR',
...@@ -133,4 +133,4 @@ $form["tabs"]['domain'] = array ( ...@@ -133,4 +133,4 @@ $form["tabs"]['domain'] = array (
); );
?> ?>
\ No newline at end of file
...@@ -23,4 +23,5 @@ $wb['Webdav-User'] = 'Webdav User'; ...@@ -23,4 +23,5 @@ $wb['Webdav-User'] = 'Webdav User';
$wb['Webdav'] = 'Webdav'; $wb['Webdav'] = 'Webdav';
$wb['Statistics'] = 'Statistiky'; $wb['Statistics'] = 'Statistiky';
$wb['Website quota (Harddisk)'] = 'Disková kvóta'; $wb['Website quota (Harddisk)'] = 'Disková kvóta';
$wb['Web Domain'] = 'Webová doména';
?> ?>
...@@ -8,4 +8,7 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat alias doménu'; ...@@ -8,4 +8,7 @@ $wb['add_new_record_txt'] = 'Přidat alias doménu';
$wb['domain_error_empty'] = 'Doména je prázdná.'; $wb['domain_error_empty'] = 'Doména je prázdná.';
$wb['domain_error_unique'] = 'Doména musí být unkátní.'; $wb['domain_error_unique'] = 'Doména musí být unkátní.';
$wb['domain_error_regex'] = 'Doménové jméno je chybné.'; $wb['domain_error_regex'] = 'Doménové jméno je chybné.';
$wb['no_redirect_txt'] = 'Žádné přesměrování';
$wb['no_flag_txt'] = 'Žádný příznak';
$wb['none_txt'] = 'Žádná';
?> ?>
...@@ -64,4 +64,11 @@ $wb['ruby_txt'] = 'Ruby'; ...@@ -64,4 +64,11 @@ $wb['ruby_txt'] = 'Ruby';
$wb['stats_user_txt'] = 'Webové statistiky: uživatelské jméno'; $wb['stats_user_txt'] = 'Webové statistiky: uživatelské jméno';
$wb['stats_type_txt'] = 'Webové statistiky: program'; $wb['stats_type_txt'] = 'Webové statistiky: program';
$wb['custom_php_ini_txt'] = 'Vlastní nastavení php.ini'; $wb['custom_php_ini_txt'] = 'Vlastní nastavení php.ini';
$wb['none_txt'] = 'Žádná';
$wb['disabled_txt'] = 'Zakázáno';
$wb['no_redirect_txt'] = 'Žádné přesměrování';
$wb['no_flag_txt'] = 'Žádný příznak';
$wb['save_certificate_txt'] = 'Uložit certifikát';
$wb['create_certificate_txt'] = 'Vytvořit certifikát';
$wb['delete_certificate_txt'] = 'Smazat certifikát';
?> ?>
...@@ -37,4 +37,6 @@ $wb['domain_error_unique'] = 'Webová stránka nebo sub / alias doména s tímto ...@@ -37,4 +37,6 @@ $wb['domain_error_unique'] = 'Webová stránka nebo sub / alias doména s tímto
$wb['domain_error_regex'] = 'Neplatné doménové jméno.'; $wb['domain_error_regex'] = 'Neplatné doménové jméno.';
$wb['host_txt'] = 'Host'; $wb['host_txt'] = 'Host';
$wb['redirect_error_regex'] = 'Neplatná cesta přesměrování. Platné přesměrování je například: /test/ nebo http://www.domain.tld/test/'; $wb['redirect_error_regex'] = 'Neplatná cesta přesměrování. Platné přesměrování je například: /test/ nebo http://www.domain.tld/test/';
$wb['no_redirect_txt'] = 'Žádné přesměrování';
$wb['no_flag_txt'] = 'Žádný příznak';
?> ?>
...@@ -8,4 +8,7 @@ $wb["add_new_record_txt"] = 'Add new aliasdomain'; ...@@ -8,4 +8,7 @@ $wb["add_new_record_txt"] = 'Add new aliasdomain';
$wb["domain_error_empty"] = 'Domain is empty.'; $wb["domain_error_empty"] = 'Domain is empty.';
$wb["domain_error_unique"] = 'Domain must be unique.'; $wb["domain_error_unique"] = 'Domain must be unique.';
$wb["domain_error_regex"] = 'Domain name invalid.'; $wb["domain_error_regex"] = 'Domain name invalid.';
?> $wb['no_redirect_txt'] = 'No redirect';
\ No newline at end of file $wb['no_flag_txt'] = 'No flag';
$wb['none_txt'] = 'None';
?>
...@@ -64,4 +64,11 @@ $wb["ruby_txt"] = 'Ruby'; ...@@ -64,4 +64,11 @@ $wb["ruby_txt"] = 'Ruby';
$wb["stats_user_txt"] = 'Webstatistics username'; $wb["stats_user_txt"] = 'Webstatistics username';
$wb["stats_type_txt"] = 'Webstatistics program'; $wb["stats_type_txt"] = 'Webstatistics program';
$wb["custom_php_ini_txt"] = 'Custom php.ini settings'; $wb["custom_php_ini_txt"] = 'Custom php.ini settings';
?> $wb['none_txt'] = 'None';
\ No newline at end of file $wb['disabled_txt'] = 'Disabled';
$wb['no_redirect_txt'] = 'No redirect';
$wb['no_flag_txt'] = 'No flag';
$wb['save_certificate_txt'] = 'Save certificate';
$wb['create_certificate_txt'] = 'Create certificate';
$wb['delete_certificate_txt'] = 'Delete certificate';
?>
...@@ -37,4 +37,6 @@ $wb["domain_error_unique"] = 'There is already a website or sub / aliasdomain wi ...@@ -37,4 +37,6 @@ $wb["domain_error_unique"] = 'There is already a website or sub / aliasdomain wi
$wb["domain_error_regex"] = 'Domain name invalid.'; $wb["domain_error_regex"] = 'Domain name invalid.';
$wb["host_txt"] = 'Host'; $wb["host_txt"] = 'Host';
$wb["redirect_error_regex"] = 'Invalid redirect path. Valid redirects are for example: /test/ or http://www.domain.tld/test/'; $wb["redirect_error_regex"] = 'Invalid redirect path. Valid redirects are for example: /test/ or http://www.domain.tld/test/';
?> $wb['no_redirect_txt'] = 'No redirect';
\ No newline at end of file $wb['no_flag_txt'] = 'No flag';
?>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment