Commit a7019967 authored by Antennipasi's avatar Antennipasi
Browse files

Updated finnish language. Currently complete on for 3.0.2.2.

parent 52a04e70
......@@ -31,12 +31,12 @@ $wb['Import'] = 'Asenna';
$wb['Language Editor'] = 'Kielimuokkain';
$wb['Software'] = 'Ohjelmat';
$wb['Repositories'] = 'Ohjelmapakettien varastot';
$wb['Server Services'] = 'Server Services';
$wb['Interface Config'] = 'Interface Config';
$wb['Packages'] = 'Packages';
$wb['Updates'] = 'Updates';
$wb['Merge'] = 'Merge';
$wb['Remote Users'] = 'Remote Users';
$wb['Server Services'] = 'Palvelimen palvelut';
$wb['Interface Config'] = 'Käyttöliittynän asetukset';
$wb['Packages'] = 'Paketit';
$wb['Updates'] = 'Päivitykset';
$wb['Merge'] = 'Yhdistä';
$wb['Remote Users'] = 'Etäkäyttäjät';
$wb['Remote Actions'] = 'Remote Actions';
$wb['Do OS-Update'] = 'Do OS-Update';
$wb['Do ISPConfig-Update'] = 'Do ISPConfig-Update';
......
......@@ -3,5 +3,5 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Käyttäryhmät';
$wb['description_txt'] = 'Ryhmien kuvaukset';
$wb['name_txt'] = 'Käyttäjäryhmä';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi tietue';
$wb['warning_txt'] = '<b>WARNING:</b> Do not edit or modify any user settings here. Use the Client- and Reseller settings in the Client module instead. Modifying or changing Users or groups here may cause data loss!';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROITUS:</b> Aälä muokkaa mitään käyttäjäasetuksia täällä. Käytä Asiakas- ja Jälleenmyyjä-asetuksia Asiakkaat-moduulissa. Käyttäjien tai ryhmien muokkaus tässä voi aiheuttaa tietojen katoamista!';
?>
......@@ -3,5 +3,5 @@ $wb['list_head_txt'] = 'Yhdistä valittu kielitiedosto englanninkielisen pääti
$wb['language_select_txt'] = 'Valitse täydennettävä kieli';
$wb['btn_save_txt'] = 'Yhdistä kielitiedostot nyt';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Keskeytä';
$wb['list_desc_txt'] = 'Yhdistää valitun kielitiedoston englannin kielisen päätiedoston kanssa. <br />Tämä lisää puuttuvat käännöstiedot valittuun kielitiedostoon.';
$wb['list_desc_txt'] = 'Yhdistää valitun kielitiedoston englannin kielisen päätiedoston kanssa. <br />Tämä lisää puuttuvat käännöskohdat valittuun kielitiedostoon.';
?>
......@@ -4,5 +4,5 @@ $wb['language_import_txt'] = 'Valitse asennettava kielitiedosto';
$wb['btn_save_txt'] = 'Asenna valittu kielitiedosto';
$wb['language_overwrite_txt'] = 'Ylikirjoitetaan tiedostot, jos ne on jo olemassa.';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Takaisin';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Skip ISPConfig version check';
$wb['ignore_version_txt'] = 'Ohita ISPConfigin version tarkistus';
?>
......@@ -6,37 +6,37 @@ $wb['username_error_unique'] = 'Käyttäjätunnusen pitää olla yksilöllinen';
$wb['username_error_empty'] = 'Käyttäjätunnus ei voi olla tyhjä';
$wb['password_error_empty'] = 'Salasana ei voi olla tyhjä';
$wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus:';
$wb['Mail domain functions'] = 'Mail domain functions';
$wb['Mail user functions'] = 'Mail user functions';
$wb['Mail alias functions'] = 'Mail alias functions';
$wb['Mail forward functions'] = 'Mail forward functions';
$wb['Mail catchall functions'] = 'Mail catchall functions';
$wb['Mail transport functions'] = 'Mail transport functions';
$wb['Mail whitelist functions'] = 'Mail whitelist functions';
$wb['Mail blacklist functions'] = 'Mail blacklist functions';
$wb['Mail spamfilter user functions'] = 'Mail spamfilter user functions';
$wb['Mail spamfilter policy functions'] = 'Mail spamfilter policy functions';
$wb['Mail fetchmail functions'] = 'Mail fetchmail functions';
$wb['Mail user filter functions'] = 'Mail user filter functions';
$wb['Mail filter functions'] = 'Mail filter functions';
$wb['Client functions'] = 'Client functions';
$wb['Sites cron functions'] = 'Sites cron functions';
$wb['Sites database functions'] = 'Sites database functions';
$wb['Sites FTP-User functions'] = 'Sites FTP-User functions';
$wb['Sites Shell-User functions'] = 'Sites Shell-User functions';
$wb['Sites Domain functions'] = 'Sites Domain functions';
$wb['Sites Aliasdomain functions'] = 'Sites Aliasdomain functions';
$wb['Sites Subdomain functions'] = 'Sites Subdomain functions';
$wb['DNS zone functions'] = 'DNS zone functions';
$wb['DNS a functions'] = 'DNS a functions';
$wb['DNS aaaa functions'] = 'DNS aaaa functions';
$wb['DNS alias functions'] = 'DNS alias functions';
$wb['DNS cname functions'] = 'DNS cname functions';
$wb['DNS hinfo functions'] = 'DNS hinfo functions';
$wb['DNS mx functions'] = 'DNS mx functions';
$wb['DNS ns functions'] = 'DNS ns functions';
$wb['DNS ptr functions'] = 'DNS ptr functions';
$wb['DNS rp functions'] = 'DNS rp functions';
$wb['DNS srv functions'] = 'DNS srv functions';
$wb['DNS txt functions'] = 'DNS txt functions';
$wb['Mail domain functions'] = 'Postiverkkotunnuksen toiminnot';
$wb['Mail user functions'] = 'Postin käyttäjän toiminnot';
$wb['Mail alias functions'] = 'Postin alias-toiminnot';
$wb['Mail forward functions'] = 'Postin edelleenlähetystoiminnot';
$wb['Mail catchall functions'] = 'Postin catchall-toiminnot';
$wb['Mail transport functions'] = 'Postin välitystoiminnot';
$wb['Mail whitelist functions'] = 'Postin whitelist-toiminnot';
$wb['Mail blacklist functions'] = 'Postin blacklist-toiminnot';
$wb['Mail spamfilter user functions'] = 'Postisuodattimien käyttäjän toiminnot';
$wb['Mail spamfilter policy functions'] = 'Roskapostin kohtelutavan toiminnot';
$wb['Mail fetchmail functions'] = 'Postin noutamisen toiminnot';
$wb['Mail user filter functions'] = 'Postin suodattimien käyttäjätoiminnot';
$wb['Mail filter functions'] = 'Postin suodattimien toiminnot';
$wb['Client functions'] = 'ASiakastoiminnot';
$wb['Sites cron functions'] = 'Ajastettujen tehtävien toiminnot';
$wb['Sites database functions'] = 'Tietokantojen toiminnot';
$wb['Sites FTP-User functions'] = 'FTP-käyttäjien toiminnot';
$wb['Sites Shell-User functions'] = 'Shell-käyttäjien toiminnot';
$wb['Sites Domain functions'] = 'Verkkotunnustoiminnot';
$wb['Sites Aliasdomain functions'] = 'Aliasverkkotunnustoiminnot';
$wb['Sites Subdomain functions'] = 'Aliverkkotunnustoiminnot';
$wb['DNS zone functions'] = 'DNS-aluetoiminnot';
$wb['DNS a functions'] = 'DNS a-tietuetoiminnot';
$wb['DNS aaaa functions'] = 'DNS aaaa-tietuetoiminnot';
$wb['DNS alias functions'] = 'DNS alias-tietuetoiminnot';
$wb['DNS cname functions'] = 'DNS cname-tietuetoiminnot';
$wb['DNS hinfo functions'] = 'DNS hinfo-tietuetoiminnot';
$wb['DNS mx functions'] = 'DNS mx-tietuetoiminnot';
$wb['DNS ns functions'] = 'DNS ns-tietuetoiminnot';
$wb['DNS ptr functions'] = 'DNS ptr-tietuetoiminnot';
$wb['DNS rp functions'] = 'DNS rp-tietuetoiminnot';
$wb['DNS srv functions'] = 'DNS srv-tietuetoiminnot';
$wb['DNS txt functions'] = 'DNS txt-tietuetoiminnot';
?>
......@@ -8,6 +8,6 @@ $wb['file_server_txt'] = 'FTP-palvelin';
$wb['db_server_txt'] = 'Tietokantapalvelin';
$wb['vserver_server_txt'] = 'Virtuaalipalvelin';
$wb['active_txt'] = 'Käytössä';
$wb['mirror_server_id_txt'] = 'Is mirror of Server';
$wb['- None -'] = '- None -';
$wb['mirror_server_id_txt'] = 'Peilinä palvelimelle';
$wb['- None -'] = '- Ei mikään -';
?>
......@@ -46,25 +46,25 @@ $wb['wget_txt'] = 'Wget-binäärin polku';
$wb['security_level_txt'] = 'Turvallisuustaso';
$wb['web_user_txt'] = 'Apache-käyttäjä';
$wb['web_group_txt'] = 'Apache-ryhmä';
$wb['loglevel_txt'] = 'Loglevel';
$wb['apps_vhost_port_txt'] = 'Apps-vhost port';
$wb['apps_vhost_ip_txt'] = 'Apps-vhost IP';
$wb['apps_vhost_servername_txt'] = 'Apps-vhost Domain';
$wb['bind_user_txt'] = 'BIND User';
$wb['bind_group_txt'] = 'BIND Group';
$wb['bind_zonefiles_dir_txt'] = 'BIND zonefiles directory';
$wb['named_conf_path_txt'] = 'BIND named.conf path';
$wb['bind_user_error_empty'] = 'BIND user is empty.';
$wb['bind_group_error_empty'] = 'BIND group is empty.';
$wb['bind_zonefiles_dir_error_empty'] = 'BIND zonefiles directory is empty.';
$wb['named_conf_path_error_empty'] = 'BIND named.conf path is empty.';
$wb['named_conf_local_path_error_empty'] = 'BIND named.conf.local path is empty.';
$wb['mail_filter_syntax_txt'] = 'Mailfilter Syntax';
$wb['pop3_imap_daemon_txt'] = 'POP3/IMAP Daemon';
$wb['php_open_basedir_txt'] = 'PHP open_basedir';
$wb['php_open_basedir_error_empty'] = 'PHP open_basedir is empty.';
$wb['loglevel_txt'] = 'Logitaso';
$wb['apps_vhost_port_txt'] = 'Apps-virtuaali-isännän portti';
$wb['apps_vhost_ip_txt'] = 'Apps-virtuaali-isännän IP-osoite';
$wb['apps_vhost_servername_txt'] = 'Apps-virtuaali-isännän verkkotunnus';
$wb['bind_user_txt'] = 'BIND-käyttäjä';
$wb['bind_group_txt'] = 'BIND-ryhmä';
$wb['bind_zonefiles_dir_txt'] = 'BIND-aluetiedostojen polku';
$wb['named_conf_path_txt'] = 'BIND-asetustiedoston polku';
$wb['bind_user_error_empty'] = 'BIND-käyttäjä on tyhjä.';
$wb['bind_group_error_empty'] = 'BIND-ryhmä on tyhjä.';
$wb['bind_zonefiles_dir_error_empty'] = 'BIND-aluetiedostojen kansio on tyhjä.';
$wb['named_conf_path_error_empty'] = 'BIND-asetustiedoston polku on tyhjä.';
$wb['named_conf_local_path_error_empty'] = 'BIND:in paikallisen asetustiedoston polku on tyhjä.';
$wb['mail_filter_syntax_txt'] = 'Postisuodattimien syntaksi';
$wb['pop3_imap_daemon_txt'] = 'POP3/IMAP-ohjelma';
$wb['php_open_basedir_txt'] = 'PHP:een avoin peruskansio';
$wb['php_open_basedir_error_empty'] = 'PHP:een avoin peruskansio on tyhjä.';
$wb['htaccess_allow_override_txt'] = '.htaccess AllowOverride';
$wb['htaccess_allow_override_error_empty'] = '.htaccess AllowOverride is empty.';
$wb['htaccess_allow_override_error_empty'] = '.htaccess AllowOverride on tyhjä.';
$wb['awstats_conf_dir_txt'] = 'awstats conf folder';
$wb['awstats_data_dir_txt'] = 'awstats data folder';
$wb['awstats_pl_txt'] = 'awstats.pl script';
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ $wb['ftpuser_prefix_error_regex'] = 'FTP-käyttäjätunnuksen etuliite on väär
$wb['shelluser_prefix_error_regex'] = 'Shell-käyttäjätunnuksen etuliite on vääränlainen.';
$wb['dblist_phpmyadmin_link_txt'] = 'Linkki phpMyAdminiin tietokantalistassa';
$wb['mailboxlist_webmail_link_txt'] = 'Linkki internetpostiin postilaatikkolistassa';
$wb['webmail_url_txt'] = 'Webmail URL';
$wb['phpmyadmin_url_txt'] = 'PHPMyAdmin URL';
$wb['webmail_url_txt'] = 'Webmail-osoite';
$wb['phpmyadmin_url_txt'] = 'PHPMyAdmin-osoite';
$wb['use_domain_module_txt'] = 'Use the domain-module to add new domains';
$wb['use_domain_module_hint'] = 'If you use this module, your customers can only select one of the domains the admin creates for them. They can not free edit the domain-field.You have to re-login after changing this value, to make the changes visible.';
$wb['new_domain_txt'] = 'HTML to create a new domain';
......
......@@ -5,5 +5,5 @@ $wb['name_txt'] = 'Etunimi';
$wb['vorname_txt'] = 'Sukunimi';
$wb['ort_txt'] = 'Kaupunki';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi käyttäjä';
$wb['warning_txt'] = '<b>WARNING:</b> Do not edit or modify any user settings here. Use the Client- and Reseller settings in the Client module instead. Modifying or changing Users or groups here may cause data loss!';
$wb['warning_txt'] = '<b>VAROITUS:</b> Aälä muokkaa mitään käyttäjäasetuksia täällä. Käytä Asiakas- ja Jälleenmyyjä-asetuksia Asiakkaat-moduulissa. Käyttäjien tai ryhmien muokkaus tässä voi aiheuttaa tietojen katoamista!';
?>
......@@ -6,8 +6,8 @@ $wb['Add Client'] = 'Lisää asiakas';
$wb['Edit Client'] = 'Muokkaa asiakkaan tietoja';
$wb['Clients'] = 'Asiakkaat';
$wb['Edit Client-Templates'] = 'Muokkaa asiakasmalleja';
$wb['Add Reseller'] = 'Add Reseller';
$wb['Edit Reseller'] = 'Edit Reseller';
$wb['Resellers'] = 'Resellers';
$wb['error_has_clients'] = 'This reseller has clients. Delete the clients of the reseller first.';
$wb['Add Reseller'] = 'Lisää uusi jälleenmyyjä';
$wb['Edit Reseller'] = 'Muokkaa jälleenmyyjää';
$wb['Resellers'] = 'Jälleenmyyjät';
$wb['error_has_clients'] = 'Tällä jälleenmyyjällä on asiakkaita, poista ne ensin.';
?>
......@@ -50,7 +50,7 @@ $wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Aliverkkotunnuksien määrä';
$wb['limit_ftp_user_txt'] = 'FTP-käyttäjätunnuksien määrä';
$wb['default_dnsserver_txt'] = 'Oletusnimipavelin';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'DNS-alueiden määrä';
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Max. number of secondary DNS zones';
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Sukundäärisetn DNS-alueiden määrän rajan pitää olla numeerinen';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'DNS-tietuieden määrä';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Shell-käyttäjien määrä';
$wb['username_error_empty'] = 'Käyttäjätunnus on tyhjä';
......@@ -73,7 +73,7 @@ $wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'Aliverkkotunnuksien raja-arvon pitä
$wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'Ftp-käyttäjätunnuksien raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'Shell-käyttäjätunnuksien raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'DNS-tietueiden raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['limit_dns_slave_zone_error_notint'] = 'The dns slave zone limit must be a number.';
$wb['limit_dns_slave_zone_error_notint'] = 'DNS-orja-alueiden rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['default_dbserver_txt'] = 'Oletustietokantapalvelin';
$wb['limit_database_error_notint'] = 'Tietokantojen raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['username_error_regex'] = 'Käyttäjätunnus sisältää virheellisiä merkkejä.';
......@@ -81,18 +81,18 @@ $wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus';
$wb['template_master_txt'] = 'Perusmalli';
$wb['template_additional_txt'] = 'Lisämalli';
$wb['ssh_chroot_txt'] = 'SSH-Chroot Options';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP Options';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Max. number of cron jobs';
$wb['limit_cron_type_txt'] = 'Max. type of cron jobs (chrooted and full implies url)';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Min. delay between executions';
$wb['limit_cron_error_notint'] = 'The cron limit must be a number.';
$wb['limit_cron_error_frequency'] = 'The cron frequency limit must be a number.';
$wb['limit_client_error'] = 'The max. number of clients is reached.';
$wb['limit_mailaliasdomain_txt'] = 'Max. number of domain aliases';
$wb['limit_mailaliasdomain_error_notint'] = 'The email domain alias limit must be a number.';
$wb['limit_web_quota_txt'] = 'Web Quota';
$wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Traffic Quota';
$wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Traffic Quota must be a number.';
$wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Max. number of Webdav users';
$wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'The webdav user limit must be a number.';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP-asetukset';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Ajastettujen tehtävien enimmäismäärä';
$wb['limit_cron_type_txt'] = 'Ajastettujen tehtävien tyyppien enimmäismäärä (chrooted ja täysi sisältää url-tyypit)';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Vähimmäisaika suoritusten välillä';
$wb['limit_cron_error_notint'] = 'Ajastettujen tehtävien rajan pitää olle numeerinen.';
$wb['limit_cron_error_frequency'] = 'Vähimmäisajan rajan pitää olle numeerinen.';
$wb['limit_client_error'] = 'Asiakkaiden enimmäismäärä on käytössä.';
$wb['limit_mailaliasdomain_txt'] = 'Aliasverkkotunnusten enimmäismäärä';
$wb['limit_mailaliasdomain_error_notint'] = 'Sähköpostin aliasverkkotunnusten rajan pitää olle numeerinen.';
$wb['limit_web_quota_txt'] = 'WWW-levytila';
$wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Liikenneraja';
$wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Liikennerajan pitää olle numeerinen.';
$wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Webdav-käyttäjien enimmäismäärä';
$wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'Webdav-käyttäjien rajan pitää olla numeerinen.';
?>
<?php
$wb['confirm_action_txt'] = 'Confirm action';
$wb['delete_explanation'] = 'This action will delete the following number of records associated with this client';
$wb['btn_save_txt'] = 'Delete the client';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel without deleting the client';
$wb['confirm_action_txt'] = 'Vahvista toiminto';
$wb['delete_explanation'] = 'Tämä toiminto alla olevan määrän tämän asiakkaan tietueita';
$wb['btn_save_txt'] = 'Poista käyttäjä';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Keskeytä poistamatta asiakasta';
?>
......@@ -47,17 +47,17 @@ $wb['limit_dns_slave_zone_error_notint'] = 'The dns slave zone limit must be a n
$wb['limit_dns_record_error_notint'] = 'The dns record limit must be a number.';
$wb['limit_database_error_notint'] = 'Tietokantojen raja-arvon pitää olla numero.';
$wb['error_template_name_empty'] = 'Anna mallilomakkeen nimi';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Max. number of cron jobs';
$wb['limit_cron_type_txt'] = 'Max. type of cron jobs (chrooted and full implies url)';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Min. delay between executions';
$wb['limit_cron_error_notint'] = 'The cron limit must be a number.';
$wb['limit_cron_error_frequency'] = 'The cron frequency limit must be a number.';
$wb['limit_mailaliasdomain_txt'] = 'Max. number of domain aliases';
$wb['limit_mailaliasdomain_error_notint'] = 'The email domain alias limit must be a number.';
$wb['limit_web_quota_txt'] = 'Web Quota';
$wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Traffic Quota';
$wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Traffic Quota must be a number.';
$wb['template_del_aborted_txt'] = 'Delete aborted. There is still a client which has this template selected.';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Ajastettujen tehtävien enimmäismäärä';
$wb['limit_cron_type_txt'] = 'Ajastettujen tehtävien tyyppien enimmäismäärä (chrooted ja täysi sisältää url-tyypin)';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Vähimmäisaika suorotusten välillä';
$wb['limit_cron_error_notint'] = 'Ajastettujen tehtävien rajan pitää olla numeerinen';
$wb['limit_cron_error_frequency'] = 'Ajastettujen tehtävien vähimmäisajan rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_mailaliasdomain_txt'] = 'Aliasverkkotunnuksien enimmäismäärä';
$wb['limit_mailaliasdomain_error_notint'] = 'Sähköpostiverkkotunnuksien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_web_quota_txt'] = 'WWW-levytila';
$wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Liikenneraja';
$wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Liikennerajan pitää olla numeerinen.';
$wb['template_del_aborted_txt'] = 'Poistaminen keskeytetty. Jollakin asiakkaalla on tämä malli valittuna.';
$wb['limit_webdav_user_txt'] = 'Max. number of Webdav users';
$wb['limit_webdav_user_error_notint'] = 'The webdav user limit must be a number.';
?>
<?php
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Max. number of email domains';
$wb['limit_mailbox_txt'] = 'Max. number of mailboxes';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Max. number of email aliases';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Max. number of email forwarders';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Max. number of email catchall accounts';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Max. number of email routes';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Max. number of email filters';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Max. number of fetchmail accounts';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Mailbox quota';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Max. number of spamfilter white / blacklist filters';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Max. number of spamfilter users';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Max. number of spamfilter policys';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Default Mailserver';
$wb['company_name_txt'] = 'Company name';
$wb['contact_name_txt'] = 'Contact name';
$wb['username_txt'] = 'Username';
$wb['password_txt'] = 'Password';
$wb['password_strength_txt'] = 'Password strength';
$wb['language_txt'] = 'Language';
$wb['usertheme_txt'] = 'Theme';
$wb['street_txt'] = 'Street';
$wb['zip_txt'] = 'ZIP';
$wb['city_txt'] = 'City';
$wb['state_txt'] = 'State';
$wb['country_txt'] = 'Country';
$wb['telephone_txt'] = 'Telephone';
$wb['mobile_txt'] = 'Mobile';
$wb['fax_txt'] = 'Fax';
$wb['email_txt'] = 'Email';
$wb['internet_txt'] = 'Internet';
$wb['icq_txt'] = 'ICQ';
$wb['notes_txt'] = 'Notes';
$wb['company_txt'] = 'Company';
$wb['title_txt'] = 'Title';
$wb['firstname_txt'] = 'Firstname';
$wb['surname_txt'] = 'Surname';
$wb['limit_domain_txt'] = 'limit_domain';
$wb['limit_subdomain_txt'] = 'limit_subdomain';
$wb['limit_webquota_txt'] = 'limit_webquota';
$wb['limit_database_txt'] = 'Max. number of Databases';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Max. number of cron jobs';
$wb['limit_cron_type_txt'] = 'Max. type of cron jobs (chrooted and full implies url)';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Min. delay between executions';
$wb['ip_address_txt'] = 'ip_address';
$wb['limit_client_error_notint'] = 'The sub client limit must be a number.';
$wb['firstname_error_empty'] = 'Firstname is empty.';
$wb['contact_error_empty'] = 'Contact name is empty.';
$wb['default_webserver_txt'] = 'Default Webserver';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Max. number of web domains';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Max. number of web aliasdomains';
$wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Max. number of web subdomains';
$wb['limit_ftp_user_txt'] = 'Max. number of FTP users';
$wb['default_dnsserver_txt'] = 'Default DNS Server';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'Max. number of DNS zones';
$wb['limit_dns_slave_zone_txt'] = 'Max. number of secondary DNS zones';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Max. number DNS records';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Max. number of Shell users';
$wb['limit_client_txt'] = 'Max. number of Clients';
$wb['username_error_empty'] = 'Username is empty.';
$wb['username_error_unique'] = 'The username must be unique.';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'The email domain limit must be a number.';
$wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'The mailbox limit must be a number.';
$wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'The email alias limit must be a number.';
$wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'The email forward limit must be a number.';
$wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'The email catchall limit must be a number.';
$wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'The email routing limit must be a number.';
$wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'The email filter limit must be a number.';
$wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'The fetchmail limit must be a number.';
$wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'The email quota limit must be a number.';
$wb['limit_spamfilter_wblist_error_notint'] = 'The spamfilter white / blacklist limit must be a number.';
$wb['limit_spamfilter_user_error_notint'] = 'The spamfilter user limit must be a number.';
$wb['limit_spamfilter_policy_error_notint'] = 'The spamfilter policy limit must be a number.';
$wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'The website limit must be a number.';
$wb['limit_web_aliasdomain_error_notint'] = 'The website alias domain limit must be a number.';
$wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'The website subdomain limit must be a number.';
$wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'The ftp user limit must be a number.';
$wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'The shell user limit must be a number.';
$wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'The dns record limit must be a number.';
$wb['limit_maildomain_txt'] = 'Sähköpostiverkkotunnuksien enimmäismäärä';
$wb['limit_mailbox_txt'] = 'Sähköpostilaatikoiden enimmäismäärä';
$wb['limit_mailalias_txt'] = 'Sähköpostin aliastunnuksien enimmäismäärä';
$wb['limit_mailforward_txt'] = 'Edelleenlähetettävien sähköpostitunnuksien enimmäismäärä';
$wb['limit_mailcatchall_txt'] = 'Sähköpostin catchall-tilien enimmäismäärä';
$wb['limit_mailrouting_txt'] = 'Sähköpostireitityksien enimmäismäärä';
$wb['limit_mailfilter_txt'] = 'Sähköpostisuodattimien enimmäismäärä';
$wb['limit_fetchmail_txt'] = 'Noudettavien sähköpotilaatikoiden enimmäismäärä';
$wb['limit_mailquota_txt'] = 'Sähköpostilaatikoiden levytila';
$wb['limit_spamfilter_wblist_txt'] = 'Roskapostisuodatimen estetty / sallittu-suodattimien enimmäismäärä';
$wb['limit_spamfilter_user_txt'] = 'Roskapostisuodattimen käyttäjien enimmäismäärä';
$wb['limit_spamfilter_policy_txt'] = 'Roskapostin kohtelutapojen enimmäismäärä';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Oletuspostipalvelin';
$wb['company_name_txt'] = 'Yrityksen nimi';
$wb['contact_name_txt'] = 'Yhteyshenkilö';
$wb['username_txt'] = 'Käyttäjätunnus';
$wb['password_txt'] = 'Salasana';
$wb['password_strength_txt'] = 'Salasanan vahvuus';
$wb['language_txt'] = 'Kieli';
$wb['usertheme_txt'] = 'Teema';
$wb['street_txt'] = 'Katu';
$wb['zip_txt'] = 'Postinumero';
$wb['city_txt'] = 'Kaupunki';
$wb['state_txt'] = 'Lääni';
$wb['country_txt'] = 'Maa';
$wb['telephone_txt'] = 'Puhelin';
$wb['mobile_txt'] = 'Matkapuhelin';
$wb['fax_txt'] = 'Faksi';
$wb['email_txt'] = 'Sähköposti';
$wb['internet_txt'] = 'Internet-osoite';
$wb['icq_txt'] = 'ICQ-tunnus';
$wb['notes_txt'] = 'Muistiinpanot';
$wb['company_txt'] = 'Yritys';
$wb['title_txt'] = 'Titteli';
$wb['firstname_txt'] = 'Etunimi';
$wb['surname_txt'] = 'Sukunimi';
$wb['limit_domain_txt'] = 'Verkkotunnusraja';
$wb['limit_subdomain_txt'] = 'Aliverkkotunnusraja';
$wb['limit_webquota_txt'] = 'WWW-levytila';
$wb['limit_database_txt'] = 'Tietokantojen enimmäismäärä';
$wb['limit_cron_txt'] = 'Ajastettujen tehtävien enimmäismäärä';
$wb['limit_cron_type_txt'] = 'Ajastettujen tehtävien tyyppien enimmäismäärä (chrooted ja täysi sisältää url-tyypin)';
$wb['limit_cron_frequency_txt'] = 'Vähimmäisaika suoritusten välillä';
$wb['ip_address_txt'] = 'IP-osoite';
$wb['limit_client_error_notint'] = 'Aliasiakkaiden rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['firstname_error_empty'] = 'Etunimi on tyhjä.';
$wb['contact_error_empty'] = 'Yhteyshenkilö on tyhjä.';
$wb['default_webserver_txt'] = 'Oletus WWW-palvelin';
$wb['limit_web_domain_txt'] = 'Verkkotunnuksien enimmäismäärä';
$wb['limit_web_aliasdomain_txt'] = 'Aliasverkkotunnuksien enimmäismäärä';
$wb['limit_web_subdomain_txt'] = 'Aliverkkotunnuksien enimmäismäärä';
$wb['limit_ftp_user_txt'] = 'FTP-käyttäjien enimmäismäärä';
$wb['default_dnsserver_txt'] = 'Oletusnimipalvelin';
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'DNS-alueiden enimmäismäärä';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'DNS-tietueiden enimmäismäärä';
$wb['limit_shell_user_txt'] = 'Shell-käyttäjien enimmäismäärä';
$wb['limit_client_txt'] = 'Asiakkaiden enimmäismäärä';
$wb['username_error_empty'] = 'Käyttäjätunnus on tyhjä.';
$wb['username_error_unique'] = 'Käyttäjätunnuksen pitää olla yksilöllinen.';
$wb['limit_maildomain_error_notint'] = 'Sähköpostiverkkotunnuksien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_mailbox_error_notint'] = 'Sähköpostilaatikoiden rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_mailalias_error_notint'] = 'Sähköpostialiaksien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_mailforward_error_notint'] = 'Sähköpostin edelleenlähetyksen rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_mailcatchall_error_notint'] = 'Catchall-tunnuksien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_mailrouting_error_notint'] = 'Sähköpostireittien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_mailfilter_error_notint'] = 'Sähköpostisuodattimien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_mailfetchmail_error_notint'] = 'Noudettavien laatikoiden rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_mailquota_error_notint'] = 'Sähköpostin levytilan rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_spamfilter_wblist_error_notint'] = 'Roskapostisuodattimien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_spamfilter_user_error_notint'] = 'Roskapostisuodattimien käyttäjien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_spamfilter_policy_error_notint'] = 'Roskapostin kohtelutapojen rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_web_domain_error_notint'] = 'Verkkotunnuksien rajan pitää olla numeerinen';
$wb['limit_web_aliasdomain_error_notint'] = 'Aliasverkkotunnuksien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_web_subdomain_error_notint'] = 'Aliverkotunnuksien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_ftp_user_error_notint'] = 'FTP-käyttäjien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_shell_user_error_notint'] = 'Shell-käyttäjien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_dns_zone_error_notint'] = 'Nimitietueiden rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_dns_slave_zone_error_notint'] = 'The dns slave zone limit must be a number.';
$wb['limit_dns_record_error_notint'] = 'The dns record limit must be a number.';
$wb['default_dbserver_txt'] = 'Default Database Server';
$wb['limit_database_error_notint'] = 'The database limit must be a number.';
$wb['limit_cron_error_notint'] = 'The cron limit must be a number.';
$wb['limit_cron_error_frequency'] = 'The cron frequency limit must be a number.';
$wb['username_error_regex'] = 'The Username contains invalid chracaters.';
$wb['template_master_txt'] = 'Master template';
$wb['template_additional_txt'] = 'Addon template';
$wb['ssh_chroot_txt'] = 'SSH-Chroot Options';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP Options';
$wb['limit_client_error'] = 'The max. number of clients is reached.';
$wb['limit_client_error_positive'] = 'The number of clients must be > 0';
$wb['limit_web_quota_txt'] = 'Web Quota';
$wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Traffic Quota';
$wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Traffic Quota must be a number.';
$wb['default_dbserver_txt'] = 'Oletustietokantapalvelin';
$wb['limit_database_error_notint'] = 'Tietokantoje rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_cron_error_notint'] = 'Ajastettujen tehtävien rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['limit_cron_error_frequency'] = 'Ajastettujen tehtävien vähimmäisajan rajan pitää olla numeerinen.';
$wb['username_error_regex'] = 'Käyttäjätunnus sisältää vääränlaisia merkkejä.';
$wb['template_master_txt'] = 'Päämalli';
$wb['template_additional_txt'] = 'Lisämalli';
$wb['ssh_chroot_txt'] = 'SSH-Chroot-valinnat';
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP-valinnat';
$wb['limit_client_error'] = 'Asiakkaiden enimmäismäärä on käytössä.';
$wb['limit_client_error_positive'] = 'Asiakkaiden määrän pitää olla nollaa suurempi';
$wb['limit_web_quota_txt'] = 'WWW-levytila';
$wb['limit_traffic_quota_txt'] = 'Liikenneraja';
$wb['limit_trafficquota_error_notint'] = 'Liikennerajan pitää olla numeerinen.';
?>
<?php
$wb['list_head_txt'] = 'Resellers';
$wb['client_id_txt'] = 'ID';
$wb['company_name_txt'] = 'Company name';
$wb['contact_name_txt'] = 'Contact name';
$wb['city_txt'] = 'City';
$wb['country_txt'] = 'Country';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Add new reseller';
$wb['list_head_txt'] = 'Jälleenmyyjät';
$wb['client_id_txt'] = 'ID-tunnus';
$wb['company_name_txt'] = 'Yritys';
$wb['contact_name_txt'] = 'Yhteyshenkilö';
$wb['city_txt'] = 'Kaupunki';
$wb['country_txt'] = 'Maa';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi jälleenmyyjä';
?>
......@@ -14,7 +14,7 @@ $wb['Records'] = 'Tietueet';
$wb['DNS SRV'] = 'DNS SRV-tietue';
$wb['DNS TXT Record'] = 'DNS TXT-tietue';
$wb['DNS TXT'] = 'DNS TXT-tietue';
$wb['DNS Wizard'] = 'DNS Wizard';
$wb['Add DNS Zone'] = 'Add DNS Zone';
$wb['Templates'] = 'Templates';
$wb['DNS Wizard'] = 'DNS-Velho';
$wb['Add DNS Zone'] = 'Lisää DNS-alue';
$wb['Templates'] = 'Mallit';
?>
......@@ -7,7 +7,7 @@ $wb['name_txt'] = 'Nimi';
$wb['data_txt'] = 'Data';
$wb['type_txt'] = 'Tyyppi';
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lisää uusi tietue';
$wb['aux_txt'] = 'Tärkeysjärjestys';
$wb['aux_txt'] = 'Prioriteetti';
$wb['page_txt'] = 'Sivu';
$wb['page_of_txt'] = '/';
$wb['delete_confirmation'] = 'Haluatko varmasti poistaa tämän tietueen?';
......
......@@ -21,6 +21,6 @@ $wb['origin_error_regex'] = 'Alue (SOA)-kenttä on vääränlainen.';
$wb['ns_error_regex'] = 'Nimipalvelin-kenttä on tyhjä.';
$wb['mbox_error_empty'] = 'Sähköpostiosoite on tyhjä.';
$wb['mbox_error_regex'] = 'Sähköpostiosoite on vääränlainen';
$wb['also_notify_txt'] = 'Also Notify';
$wb['update_acl_txt'] = 'Update ACL';
$wb['also_notify_txt'] = 'Läheta ilmoitus';
$wb['update_acl_txt'] = 'Päivitä ACL';
?>
......@@ -22,8 +22,8 @@ $wb['error_ip_empty'] = 'IP-kenttä tyhjä.';
$wb['error_ns1_empty'] = 'NS1-kenttä tyhjä.';
$wb['error_ns2_empty'] = 'NS2-kenttä tyhjä.';
$wb['error_email_empty'] = 'EMail-kenttä tyhjä.';
$wb['error_domain_regex'] = 'Domain contains invalid characters.';
$wb['error_ns1_regex'] = 'NS1 contains invalid characters.';
$wb['error_ns2_regex'] = 'NS2 contains invalid characters.';
$wb['error_email_regex'] = 'Email does not contain a valid email address.';
$wb['error_domain_regex'] = 'Domain sisältää vääränlaisia merkkejä.';
$wb['error_ns1_regex'] = 'NS1 sisältää vääränlaisia merkkejä.';
$wb['error_ns2_regex'] = 'NS2 sisältää vääränlaisia merkkejä.';
$wb['error_email_regex'] = 'Email-kohta ei sisällä oikeaa sähköpostiosoitetta.';
?>
......@@ -4,6 +4,6 @@ $wb['Message'] = 'Tukipyyntö';
$wb['Send message'] = 'Lähetä tukipyyntö';
$wb['View messages'] = 'Näytä tukipyynnöt';
$wb['Support'] = 'Käyttäjätuki';
$wb['About ISPConfig'] = 'About ISPConfig';
$wb['Version'] = 'Version';
$wb['About ISPConfig'] = 'ISPConfig-tietoa';
$wb['Version'] = 'Versio';
?>