se.lng 7.65 KB
Newer Older
karailiev's avatar
karailiev committed
1
<?php
redray's avatar
redray committed
2
3
4
5
6
$wb['conf_format_dateshort'] = 'Y-m-d';
$wb['conf_format_datelong'] = 'l dS of F Y';
$wb['conf_format_timeshort'] = 'H:i';
$wb['conf_format_timelong'] = 'H:i:s';
$wb['conf_format_datetime'] = 'Y-m-d H:i';
7
8
$wb['number_format_decimals'] = '4';
$wb['number_format_decimals_client'] = '2';
9
10
$wb['number_format_dec_point'] = '.';
$wb['number_format_thousands_sep'] = '';
11
12
13
14
15
16
17
18
$wb['error_301'] = 'Modulen är ej tillåten för nuvarande användare.';
$wb['error_302'] = 'Modulen är ogiltig.';
$wb['error_1001'] = 'Användarnamn och lösenord får ej vara tomma!';
$wb['error_1002'] = 'Användarnamnet och/eller lösenordet är felaktigt!';
$wb['error_1003'] = 'Detta användarnamn är deaktiverat!';
$wb['delete_confirmation'] = 'Vill du verkligen ta bort detta inlägg?';
$wb['error_no_view_permission'] = 'Du har ej behörighet att se detta inlägg eller så existerar den ej!';
$wb['error_no_delete_permission'] = 'Du har ej behörighet att ta bort detta inlägg!';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
19
20
21
22
23
$wb['page_txt'] = 'Sida';
$wb['page_of_txt'] = 'av';
$wb['page_next_txt'] = 'Nästa';
$wb['page_back_txt'] = 'Tillbaka';
$wb['delete_txt'] = 'Radera';
fantu's avatar
fantu committed
24
$wb['filter_txt'] = 'Filter';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
25
26
27
28
29
$wb['add_new_record_txt'] = 'Lägg till nytt inlägg';
$wb['btn_save_txt'] = 'Spara';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Avbryt';
$wb['toolsarea_head_txt'] = 'Verktyg';
$wb['page_and_txt'] = 'och';
30
$wb['top_menu_system'] = 'System';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
31
32
33
34
$wb['top_menu_client'] = 'Kund';
$wb['top_menu_email'] = 'Epost';
$wb['top_menu_monitor'] = 'Övervakning';
$wb['top_menu_sites'] = 'Sajter';
35
$wb['top_menu_dns'] = 'DNS';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
36
37
38
39
40
41
$wb['top_menu_tools'] = 'Verktyg';
$wb['top_menu_help'] = 'Hjälp';
$wb['top_menu_billing'] = 'Fakturering';
$wb['top_menu_domain'] = 'Domäner';
$wb['top_menu_dashboard'] = 'Hem';
$wb['latest_news_txt'] = 'Senaste nytt';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
42
$wb['top_menu_vm'] = 'VServer';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
43
44
45
46
47
$wb['daynamesmin_su'] = 'Sö';
$wb['daynamesmin_mo'] = 'Må';
$wb['daynamesmin_tu'] = 'Ti';
$wb['daynamesmin_we'] = 'On';
$wb['daynamesmin_th'] = 'To';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
48
$wb['daynamesmin_fr'] = 'Fr';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
49
50
51
52
53
54
55
56
$wb['daynamesmin_sa'] = 'Lö';
$wb['daynames_sunday'] = 'Söndag';
$wb['daynames_monday'] = 'Måndag';
$wb['daynames_tuesday'] = 'Tisdag';
$wb['daynames_wednesday'] = 'Onsdag';
$wb['daynames_thursday'] = 'Torsdag';
$wb['daynames_friday'] = 'Fredag';
$wb['daynames_saturday'] = 'Lördag';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
57
58
59
60
$wb['monthnamesshort_jan'] = 'Jan';
$wb['monthnamesshort_feb'] = 'Feb';
$wb['monthnamesshort_mar'] = 'Mar';
$wb['monthnamesshort_apr'] = 'Apr';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
61
$wb['monthnamesshort_may'] = 'Maj';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
62
63
64
65
$wb['monthnamesshort_jun'] = 'Jun';
$wb['monthnamesshort_jul'] = 'Jul';
$wb['monthnamesshort_aug'] = 'Aug';
$wb['monthnamesshort_sep'] = 'Sep';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
66
$wb['monthnamesshort_oct'] = 'Okt';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
67
68
$wb['monthnamesshort_nov'] = 'Nov';
$wb['monthnamesshort_dec'] = 'Dec';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
69
70
71
$wb['datepicker_nextText'] = 'Nästa';
$wb['datepicker_prevText'] = 'Föreg.';
$wb['logout_txt'] = 'Logga ut';
72
$wb['conf_format_dateshort_human_readable'] = 'yyyy-mm-dd';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
73
74
75
76
77
78
79
80
$wb['submit_confirmation'] = 'Är du säker på att du vill utföra detta?';
$wb['top_menu_mailuser'] = 'Epostanvändare';
$wb['globalsearch_resultslimit_of_txt'] = 'av';
$wb['globalsearch_resultslimit_results_txt'] = 'resultat';
$wb['globalsearch_noresults_text_txt'] = 'Inga resultat.';
$wb['globalsearch_noresults_limit_txt'] = '0 resultat';
$wb['globalsearch_searchfield_watermark_txt'] = 'Sök';
$wb['globalsearch_suggestions_text_txt'] = 'Förslag';
81
82
83
84
$wb['global_tabchange_warning_txt'] = 'Changed data in this tab will be changed if you press OK. On cancel they will be discarded.';
$wb['global_tabchange_discard_txt'] = 'You have unsaved changes in this tab. Changes will be discarded if you continue.';
$wb['datalog_changes_txt'] = 'The following changes are not yet populated to all servers:';
$wb['datalog_changes_end_txt'] = 'Storing updates can take up to one minute. Please be patient.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
$wb['datalog_status_i_web_database'] = 'Skapa ny databas';
$wb['datalog_status_u_web_database'] = 'Uppdatera databas';
$wb['datalog_status_d_web_database'] = 'Radera databas';
$wb['datalog_status_i_web_database_user'] = 'Skapa databasanvändare för databas';
$wb['datalog_status_u_web_database_user'] = 'Uppdatera databasanvändare';
$wb['datalog_status_d_web_database_user'] = 'Radera databasanvändare';
$wb['datalog_status_i_web_domain'] = 'Skapa ny webbsida';
$wb['datalog_status_u_web_domain'] = 'Uppdatera webbsideinställningar';
$wb['datalog_status_d_web_domain'] = 'Radera webbsida';
$wb['datalog_status_i_ftp_user'] = 'Skapa FTP-användare';
$wb['datalog_status_u_ftp_user'] = 'Uppdatera FTP-användare';
$wb['datalog_status_d_ftp_user'] = 'Radera FTP-användare';
$wb['datalog_status_i_mail_domain'] = 'Skapa epostdomän';
$wb['datalog_status_u_mail_domain'] = 'Uppdatera epostdomän';
$wb['datalog_status_d_mail_domain'] = 'Radera epostdomän';
$wb['datalog_status_i_mail_user'] = 'Skapa epostanvändare';
$wb['datalog_status_u_mail_user'] = 'Uppdatera epostanvändare';
$wb['datalog_status_d_mail_user'] = 'Radera epostanvändare';
$wb['datalog_status_i_mail_forwarding'] = 'Skapa epostadress';
$wb['datalog_status_u_mail_forwarding'] = 'Uppdatera epostadress';
$wb['datalog_status_d_mail_forwarding'] = 'Radera epostadress';
$wb['datalog_status_i_dns_rr'] = 'Skapa DNS-inlägg';
$wb['datalog_status_u_dns_rr'] = 'Radera DNS-inlägg';
$wb['datalog_status_d_dns_rr'] = 'Radera DNS-inlägg';
$wb['datalog_status_i_dns_soa'] = 'Skapa DNS-zon';
$wb['datalog_status_u_dns_soa'] = 'Uppdatera DNS-zon';
$wb['datalog_status_d_dns_soa'] = 'Radera DNS-zon';
$wb['datalog_status_i_cron'] = 'Skapa cron-jobb';
$wb['datalog_status_u_cron'] = 'Uppdatera cron-jobb';
$wb['datalog_status_d_cron'] = 'Radera cron-jobb';
$wb['datalog_status_i_mail_get'] = 'Skapa eposthämtarkonto';
$wb['datalog_status_u_mail_get'] = 'Uppdatera eposthämtarkonto';
$wb['datalog_status_d_mail_get'] = 'Rarera eposthämtarkonto';
$wb['datalog_status_i_mail_mailinglist'] = 'Skapa mailinglista';
$wb['datalog_status_u_mail_mailinglist'] = 'Uppdatera mailinglista';
$wb['datalog_status_d_mail_mailinglist'] = 'Radera mailinglista';
$wb['datalog_status_i_shell_user'] = 'Skapa shell-användare';
$wb['datalog_status_u_shell_user'] = 'Uppdatera shell-användare';
$wb['datalog_status_d_shell_user'] = 'Radera shell-användare';
$wb['datalog_status_i_web_folder'] = 'Skapp katalogskydd';
$wb['datalog_status_u_web_folder'] = 'Uppdatera katalogskydd';
$wb['datalog_status_d_web_folder'] = 'Radera katalogskydd';
127
128
129
$wb['datalog_status_i_web_folder_user'] = 'Create folder protection user';
$wb['datalog_status_u_web_folder_user'] = 'Update folder protection user';
$wb['datalog_status_d_web_folder_user'] = 'Delete folder protection user';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
130
131
132
133
134
$wb['datalog_status_i_spamfilter_users'] = 'Skapa spamfilterinställningar';
$wb['datalog_status_u_spamfilter_users'] = 'Uppdatera spamfilterinställningar';
$wb['datalog_status_d_spamfilter_users'] = 'Radera spamfilterinställningar';
$wb['login_as_txt'] = 'Logga in som';
$wb['no_domain_perm'] = 'Du har ingen behörighet för denna domän';
135
$wb['no_destination_perm'] = 'You have no permission for this destination.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
136
137
138
$wb['client_you_are_locked'] = 'Du har inte behörighet att ändra inställningar.';
$wb['gender_m_txt'] = 'Herr';
$wb['gender_f_txt'] = 'Fru';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
139
$wb['client_cannot_be_deleted_because_of_billing_module_txt'] = 'This client has records in the billing module, therefore he cannot be deleted.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
140
141
142
143
144
145
146
147
148
$wb['yes_txt'] = 'Ja';
$wb['no_txt'] = 'Nej';
$wb['None'] = 'Ingen';
$wb['strength_1'] = 'Svag';
$wb['strength_2'] = 'Sådär';
$wb['strength_3'] = 'Bra';
$wb['strength_4'] = 'Starkt';
$wb['strength_5'] = 'Väldigt starkt';
$wb['weak_password_txt'] = 'The chosen password does not match the security guidelines. It has to be at least {chars} chars in length and have a strength of "{strength}".';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
149
$wb['weak_password_length_txt'] = 'The chosen password does not match the security guidelines. It has to be at least {chars} chars in length.';
karailiev's avatar
karailiev committed
150
?>
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
151