bg_system_config.lng 6.5 KB
Newer Older
fantu's avatar
fantu committed
1
<?php
tbrehm's avatar
tbrehm committed
2 3 4
$wb['warning'] = 'Редактирай тези променливи внимателно! Не премахвай префиксите на системата.';
$wb['dbname_prefix_txt'] = 'Име на префикса в базата данни';
$wb['dbuser_prefix_txt'] = 'Потребителски префикс в базата данни';
fantu's avatar
fantu committed
5
$wb['shelluser_prefix_txt'] = 'Shell user prefix';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
6 7 8 9 10
$wb['ftpuser_prefix_txt'] = 'Потребителски префикс на FTP';
$wb['dbname_prefix_error_regex'] = 'Неразрешени символи в името на префикса.';
$wb['dbuser_prefix_error_regex'] = 'Неразрешени символи в името на префикса.';
$wb['ftpuser_prefix_error_regex'] = 'Неразрешени символи в името на ftp префикса.';
$wb['shelluser_prefix_error_regex'] = 'Неразрешени символи в името на shell префикса.';
fantu's avatar
fantu committed
11 12
$wb['dblist_phpmyadmin_link_txt'] = 'Link to phpmyadmin in DB list';
$wb['mailboxlist_webmail_link_txt'] = 'Link to webmail in Mailbox list';
Fantu's avatar
Fantu committed
13 14
$wb['webmail_url_txt'] = 'Webmail URL';
$wb['phpmyadmin_url_txt'] = 'PHPMyAdmin URL';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
15
$wb['use_domain_module_txt'] = 'Use the domain-module to add new domains';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
16
$wb['use_domain_module_hint'] = 'Ако използвате този модул, вашите клиенти могат да изберет само един от домейните, които администратора създава за тях. Те не могат да освободят и редактират домейн - полето. Вие , трябва отново да влезете след промяна на тази стойност, за да направите промените видими.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
17
$wb['new_domain_txt'] = 'HTML to create a new domain';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
18
$wb['webdavuser_prefix_txt'] = 'Webdav user prefix';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
19
$wb['webdavuser_prefix_error_regex'] = 'Неразрешени символи в името на webdav префикса.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
20
$wb['webftp_url_txt'] = 'WebFTP URL';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
21
$wb['monitor_key_txt'] = 'Monitor keyword';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
22 23 24
$wb['dashboard_atom_url_admin_txt'] = 'Dashboard atom feed URL (admin)';
$wb['dashboard_atom_url_reseller_txt'] = 'Dashboard atom feed URL (reseller)';
$wb['dashboard_atom_url_client_txt'] = 'Dashboard atom feed URL (client)';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
25
$wb['enable_custom_login_txt'] = 'Разреши различни имена за вход';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
26
$wb['mailmailinglist_link_txt'] = 'Link to mailing list in Mailing list list';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
27 28 29
$wb['mailmailinglist_url_txt'] = 'Мейлинг лист адрес URL';
$wb['admin_mail_txt'] = 'Администраторски емаил';
$wb['admin_name_txt'] = 'Администраторски имена';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
30 31
$wb['system_config_desc_txt'] = '';
$wb['maintenance_mode_txt'] = 'Maintenance Mode';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
32 33 34 35 36 37
$wb['smtp_enabled_txt'] = 'Use SMTP to send system mails';
$wb['smtp_host_txt'] = 'SMTP host';
$wb['smtp_port_txt'] = 'SMTP port';
$wb['smtp_user_txt'] = 'SMTP user';
$wb['smtp_pass_txt'] = 'SMTP password';
$wb['smtp_crypt_txt'] = 'Use SSL/TLS encrypted connection for SMTP';
38 39 40 41 42 43
$wb['smtp_missing_admin_mail_txt'] = 'Please enter the admin name and admin mail address if you want to use smtp mail sending.';
$wb['tab_change_discard_txt'] = 'Discard changes on tab change';
$wb['tab_change_warning_txt'] = 'Tab change warning';
$wb['tab_change_warning_note_txt'] = 'Show a warning on tab change in edit forms if any data has been altered by the user.';
$wb['vhost_subdomains_txt'] = 'Create Subdomains as web site';
$wb['vhost_subdomains_note_txt'] = 'You cannot disable this as long as vhost subdomains exist in the system!';
Dominik's avatar
Dominik committed
44
$wb['vhost_aliasdomains_txt'] = 'Create aliasdomains as web site';
Dominik's avatar
Dominik committed
45
$wb['vhost_aliasdomains_note_txt'] = 'You cannot disable this as long as vhost aliasdomains exist in the system!';
46 47 48 49 50
$wb['phpmyadmin_url_error_regex'] = 'Invalid phpmyadmin URL';
$wb['use_combobox_txt'] = 'Use jQuery UI Combobox';
$wb['use_loadindicator_txt'] = 'Use Load Indicator';
$wb['f5_to_reload_js_txt'] = 'If you change this, you might have to press F5 to make the browser reload JavaScript libraries or empty your browser cache.';
$wb['client_username_web_check_disabled_txt'] = 'Disable client username check for the word \'web\'.';
51
$wb['backups_include_into_web_quota_txt'] = 'Include backup files into web quota.';
52 53 54
$wb['mailbox_show_autoresponder_tab_txt'] = 'Show autoresponder tab in mail account details';
$wb['mailbox_show_mail_filter_tab_txt'] = 'Show mail filter tab in mail account details';
$wb['mailbox_show_custom_rules_tab_txt'] = 'Show custom mailfilter tab in mail account details';
55 56 57
$wb['webmail_url_error_regex'] = 'Invalid webmail URL';
$wb['phpmyadmin_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
$wb['webmail_url_note_txt'] = 'Placeholder:';
58 59 60 61 62 63 64
$wb['available_dashlets_note_txt'] = 'Available Dashlets:';
$wb['admin_dashlets_left_txt'] = 'Left Admin Dashlets';
$wb['admin_dashlets_right_txt'] = 'Right Admin Dashlets';
$wb['reseller_dashlets_left_txt'] = 'Left Reseller Dashlets';
$wb['reseller_dashlets_right_txt'] = 'Right Reseller Dashlets';
$wb['client_dashlets_left_txt'] = 'Left Client Dashlets';
$wb['client_dashlets_right_txt'] = 'Right Client Dashlets';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
65 66 67 68 69
$wb['customer_no_template_txt'] = 'Customer No. template';
$wb['customer_no_template_error_regex_txt'] = 'The customer No. template contains invalid characters';
$wb['customer_no_start_txt'] = 'Customer No. start value';
$wb['customer_no_counter_txt'] = 'Customer No. counter';
$wb['session_timeout_txt'] = 'Session timeout (minutes)';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
70
$wb['session_allow_endless_txt'] = 'Enable \\"stay logged in\\"';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
71 72 73
$wb['No'] = 'No';
$wb['min_password_length_txt'] = 'Minimum password length';
$wb['min_password_strength_txt'] = 'Minimum password strength';
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
$wb['company_name_txt'] = 'Company Name for the page title';
$wb['reseller_can_use_options_txt'] = 'Reseller can use the option-tab for websites';
$wb['custom_login_text_txt'] = 'Custom Text on Login-Page';
$wb['custom_login_link_txt'] = 'Custom Link on Login-Page';
$wb['login_link_error_regex'] = 'Invalid Link for Custom Login';
$wb['default_mailserver_txt'] = 'Default Mailserver';
$wb['default_webserver_txt'] = 'Default Webserver';
$wb['default_dnsserver_txt'] = 'Default DNS Server';
$wb['default_slave_dnsserver_txt'] = 'Default Secondary DNS Server';
$wb['default_dbserver_txt'] = 'Default Database Server';
84 85 86
$wb['ca_name_txt'] = 'Name';
$wb['ca_issue_txt'] = 'Issue';
$wb['ca_wildcard_txt'] = 'Use Wildcard';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
87
$wb['ca_critical_txt'] = 'Strict Check';
88 89 90 91
$wb['ca_iodef_txt'] = 'iodef';
$wb['active_txt'] = 'Aktive';
$wb['btn_save_txt'] = 'Save';
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Cancel';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
92
$wb['web_php_options_txt'] = 'PHP Handler (Apache only)';
fantu's avatar
fantu committed
93
?>