se.lng 133 Bytes
Newer Older
NBonline's avatar
NBonline committed
1
2
3
4
5
6
7
<?php

// Globale Error Messages
$wb[301] = 'Modulen är ej tillåten för nuvarande användare.';
$wb[302] = 'Modulen är ogiltig.';

?>