cz_dns_caa.lng 1.03 KB
Newer Older
1
<?php
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
2
3
4
5
6
7
8
9
$wb['ca_list_txt'] = 'Certifikační autorita';
$wb['ca_domain_txt'] = 'Doména';
$wb['ca_hostname_txt'] = 'Omezit na názvy hostitelů';
$wb['ca_hostname_note_txt'] = '(Oddělený seznam s čárkami - prázdný pro všechna jména hostitelů)';
$wb['ca_options_txt'] = 'Další možnosti názvu hostitele';
$wb['ca_options_note_txt'] = 'requested by the CA (Oddělený seznam s čárkami)';
$wb['ca_wildcard_txt'] = 'Použití Wildcard (*) SSL';
$wb['ca_critical_txt'] = 'Přísná kontrola';
10
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
11
12
13
14
15
16
17
18
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
$wb['select_txt'] = 'Vyberte certifikační autoritu';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nemáte oprávnění přidat záznam do této zóny DNS.';
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Byl dosažen max. počet DNS záznamů pro váš účet.';
$wb['ca_error_txt'] = 'Nebyla vybrána žádná certifikační autorita';
$wb['caa_exists_error'] = 'CAA záznam již existuje';
$wb['ca_option_error'] = 'Neplatný formát pro další možnosti; OPTION=VALUE';
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL čas je 60 sekund.';
19
?>