cz_dns_dmarc.lng 3.33 KB
Newer Older
Florian Schaal's avatar
Florian Schaal committed
1
<?php
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
$wb['data_txt'] = 'DMARC Záznam';
$wb['domain_txt'] = 'Doména';
$wb['dmarc_policy_txt'] = 'Politika pro doménu';
$wb['dmarc_policy_note_txt'] = 'Jak se má zachovat server, když selže kontrola SPF nebo DKIM (DMARC).';
$wb['dmarc_policy_none_txt'] = 'žádná';
$wb['dmarc_policy_quarantine_txt'] = 'karanténa';
$wb['dmarc_policy_reject_txt'] = 'odmítnout';
$wb['dmarc_rua_txt'] = 'Reportovací e-mailová adresa';
$wb['dmarc_rua_note_txt'] = 'Přijímat e-mailové zprávy od ISP(s), kde selhaly DMARC kontroly pro Vaši doménu, zaslat report na e-mail. (Při posílání na více e-mailových adres, oddělte mezerou).';
$wb['dmarc_ruf_txt'] = 'Ladící e-mailová adresa';
$wb['dmarc_ruf_note_txt'] = 'Když selže kontrola SPF nebo DKIM (DMARC) na serveru příjemce při kontrole Vaší e-mailové zprávy, zaslat report na e-mail. (Při posílání na více e-mailových adres, oddělte mezerou)';
$wb['dmarc_fo_txt'] = 'Možnosti ladících zpráv';
$wb['dmarc_fo0_txt'] = 'Zaslat zprávu, pokud všechny autentizační mechanismy selžou.';
$wb['dmarc_fo1_txt'] = 'Zaslat zprávu, pokud jakýkoli z autentizačních mechanismů selže.';
$wb['dmarc_fod_txt'] = 'Zaslat zprávu, pokud selže ověření podpisu DKIM.';
$wb['dmarc_fos_txt'] = 'Zaslat zprávu, pokud SPF selhal.';
$wb['dmarc_adkim_txt'] = 'Režim porovnávání domény pro DKIM';
$wb['dmarc_adkim_note_txt'] = '\'strict\' vyžaduje přesnou shodu mezi DKIM doménou a e-maily od';
Florian Schaal's avatar
Florian Schaal committed
20
21
$wb['dmarc_adkim_r_txt'] = 'relaxed';
$wb['dmarc_adkim_s_txt'] = 'strict';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
22
23
$wb['dmarc_aspf_txt'] = 'Režim porovnávání domény pro SPF';
$wb['dmarc_aspf_note_txt'] = '\'strict\' vyžaduje přesnou shodu mezi SPF doménou a e-maily od';
Florian Schaal's avatar
Florian Schaal committed
24
25
$wb['dmarc_aspf_r_txt'] = 'relaxed';
$wb['dmarc_aspf_s_txt'] = 'strict';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
26
$wb['dmarc_rf_txt'] = 'Formát hlášení';
Florian Schaal's avatar
Florian Schaal committed
27
28
$wb['dmarc_rf_afrf_txt'] = 'Authentication Failure Reporting Format';
$wb['dmarc_rf_iodef_txt'] = 'Incident Object Description Exchange Format';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
29
30
31
32
33
34
35
36
37
$wb['dmarc_pct_txt'] = 'Procento ověření e-mailů';
$wb['dmarc_pct_note_txt'] = '% (100 výchozí hodnota). Procento e-mailů, na něž má být uplatněno DMARC ověření';
$wb['dmarc_ri_txt'] = 'Interval vytváření souhrnných zpráv';
$wb['dmarc_ri_note_txt'] = 'Sekundy (výchozí hodnota = 86400). Čas v sekundách, kdy budou vytvářeny souhrnné zprávy (86400 sekund je 1 den).';
$wb['dmarc_sp_txt'] = 'Politika pro poddomény (Výchozí hodnota je stejná jako u domény).';
$wb['dmarc_sp_same_txt'] = 'stejné jako u domény';
$wb['dmarc_sp_none_txt'] = 'žádná';
$wb['dmarc_sp_quarantine_txt'] = 'karanténa';
$wb['dmarc_sp_reject_txt'] = 'odmítnout';
Florian Schaal's avatar
Florian Schaal committed
38
$wb['ttl_txt'] = 'TTL';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
39
$wb['active_txt'] = 'Aktivní';
40
$wb['dmarc_policy_error_txt'] = 'Only policy \'none\' is allowed without DKIM-signed emails.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
41
42
$wb['dmarc_no_dkim_txt'] = 'Není aktivní žádný DKIM záznam.';
$wb['dmarc_no_spf_txt'] = 'Není aktivní žádný SPF záznam.';
Florian Schaal's avatar
Florian Schaal committed
43
$wb['dmarc_more_spf_txt'] = 'More than one active SPF Record';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
44
$wb['dmarc_invalid_email_txt'] = 'Neplatný e-mail';
Florian Schaal's avatar
Florian Schaal committed
45
$wb['dmarc_empty_txt'] = 'DMARC Record empty - specify at least one option';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
46
$wb['record_exists_txt'] = 'DNS záznam již existuje';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
47
48
$wb['limit_dns_record_txt'] = 'Byl dosažen max. počet DNS záznamů pro váš účet.';
$wb['no_zone_perm'] = 'Nemáte oprávnění přidat záznam do této zóny DNS.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
49
$wb['ttl_range_error'] = 'Min. TTL doba je 60 sekund.';
Florian Schaal's avatar
Florian Schaal committed
50
?>