cz_dns_import.lng 906 Bytes
Newer Older
1
2
<?php
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
3
$wb['client_txt'] = 'Klient';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
4
$wb['btn_save_txt'] = 'Importovat DNS zonový soubor';
5
6
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
$wb['domain_txt'] = 'Doména';
7
$wb['zone_file_successfully_imported_txt'] = 'Zónový soubor byl úspěšně importován !';
8
$wb['error_no_valid_zone_file_txt'] = 'Chyba, neplatný zónový soubor nebo jeho formát !';
9
10
11
12
$wb['zonefile_to_import_txt'] = 'Vybrat soubor s DNS zónou ';
$wb['domain_field_desc_txt'] = 'Může být ponechána nevyplněná, pokud je název domény názvem souboru nebo je v obsahu souboru s DNS zónou.';
$wb['title'] = 'Importovat soubory zón';
$wb['no_file_uploaded_error'] = 'Nelze odeslat DNS zonový soubor';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
13
$wb['zone_file_import_txt'] = 'Importovat DNS zonový soubor';
14
$wb['error_no_server_id'] = 'No server provided.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
15
$wb['error_not_allowed_server_id'] = 'Vybraný server není pro tento účet povolen.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
16
?>