cz_dns_wizard.lng 2.08 KB
Newer Older
tbrehm's avatar
tbrehm committed
1
2
3
4
5
<?php
$wb['template_id_txt'] = 'Šablona';
$wb['server_id_txt'] = 'Server';
$wb['client_txt'] = 'Klient';
$wb['btn_save_txt'] = 'Vytvořit DNS záznam';
6
$wb['btn_cancel_txt'] = 'Zrušit';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
7
$wb['domain_txt'] = 'Doména';
8
$wb['email_txt'] = 'E-mail';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
9
10
11
$wb['ns1_txt'] = 'NS 1';
$wb['ns2_txt'] = 'NS 2';
$wb['ip_txt'] = 'IP adresa';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
12
$wb['ipv6_txt'] = 'IPv6 adresa';
13
$wb['error_origin_empty'] = 'Zdroj je prázdný.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
14
15
16
17
18
19
20
21
$wb['error_ns_empty'] = 'NS je prázdný.';
$wb['error_mbox_empty'] = 'Mbox je prázdný.';
$wb['error_refresh_empty'] = 'Refresh je prázdný.';
$wb['error_retry_empty'] = 'Retry je prázdný.';
$wb['error_expire_empty'] = 'Expire je prázdný.';
$wb['error_minimum_empty'] = 'Minimum je prázdný.';
$wb['error_ttl_empty'] = 'TTL je prázdný.';
$wb['error_domain_empty'] = 'Doména je prázdná';
22
$wb['error_ip_empty'] = 'IP adresa je prázdná.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
23
$wb['error_ipv6_empty'] = 'IPv6 adresa je prázdná.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
24
25
$wb['error_ns1_empty'] = 'NS1 je prázdný.';
$wb['error_ns2_empty'] = 'NS2 je prázdný.';
26
$wb['error_email_empty'] = 'E-mail je prázdný.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
27
28
29
$wb['error_domain_regex'] = 'Doména obsahuje neplatné znaky.';
$wb['error_ns1_regex'] = 'NS1 obsahuje neplatné znaky.';
$wb['error_ns2_regex'] = 'NS2 obsahuje neplatné znaky.';
30
31
$wb['error_email_regex'] = 'E-mail neobsahuje platnou e-mailovou adresu.';
$wb['dns_zone_txt'] = 'DNS zóna';
32
33
34
35
36
37
$wb['globalsearch_resultslimit_of_txt'] = 'z';
$wb['globalsearch_resultslimit_results_txt'] = 'výsledky';
$wb['globalsearch_noresults_text_txt'] = 'Žádné výsledky.';
$wb['globalsearch_noresults_limit_txt'] = '0 výsledků';
$wb['globalsearch_searchfield_watermark_txt'] = 'Hledat';
$wb['globalsearch_suggestions_text_txt'] = 'Návrhy';
38
39
$wb['list_head_txt'] = 'Průvodce vytvořením DNS zóny';
$wb['list_desc_txt'] = 'Vytvoření DNS zóny pomocí průvodce';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
40
$wb['dkim_txt'] = 'DKIM povolen';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
41
$wb['error_no_server_id'] = 'No server provided.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
42
$wb['error_not_allowed_server_id'] = 'Vybraný server není pro tento účet povolen.';
Till Brehm's avatar
Till Brehm committed
43
$wb['dnssec_txt'] = 'Podepsat zónu (DNSSEC)';
44
$wb['limit_dns_zone_txt'] = 'The max. number of DNS zones for your account is reached.';
tbrehm's avatar
tbrehm committed
45
?>